mestapo

Říše krále Miroslava

Přečetli jsme si, že za velitele strážníků Stejskala a jeho praxi popsanou v jeho dopisu podřízeným se postavil jeho šéf i pan starosta za TOP09 a já se k nim musím přidat. Skutečně bych velmi nerad, aby pan Stejskal někam odcházel, a pokud ano, tak jedině někam výš.


Musíme si pomáhat!

Bylo krásné úterní dopoledne, když jsem v rámci svých schůzek jel do nedaleké „vesničky“ (městys) kousek za Prahou. Není to ani daleko, ani blízko, ani velká ves, ani malá ves, ale jak to tak bývá, městapo nečíhá na služebnách, ale na silnici!


Berounské strážníkobraní

Bez větší mediální publicity doputovala konečně k soudu jedna výjimečná kauza. Prakticky kompletní sestava strážníků městské policie Beroun byla obviněna ze zneužívání pravomoci veřejného činitele. Vyjímečnost případu spočívá v počtu obžalovaných a v tom, že hlavním bodem obžaloby není obvyklý exces typu pokutičky do kapsičky, nebo kouzlení s přestupky místních VIPáků, nýbrž shovívavost vůči policistům ve věci dopravních přestupků.


D-FENS © 2017