měření rychlosti

Jak se měří rychlost v Dobříši II

Vážení řidiči, tímto volným pokračováním minulého upozornění vás chci varovat před nově zřízeným úsekovým měřením rychlosti v podbrdském městečku Dobříš. Toto v pořadí již druhé měření se nachází v ulici Plk. Petroviče, která je vlastně pokračováním silnice 114 směrem na Hostomice, funguje v obou směrech, a jak je z obrázků s umístěním kamer patrné, měřený úsek je na hned první pohled velice zrádný, nepřehledný a plný všelijakých nebezpečí.


Jak se měří rychlost v Medonosech

Obec Medonosy leží na silnici I/9, která je starou spojnicí Prahy s Mělníkem, Českou Lípou a směřuje dále na sever až k německé hranici. Silnice I/9 je jednou z nejnebezpečnějších a stavebně nejzanedbanějších silnici I. třídy v České republice. Zahrnuje například nezpevněné krajnice, nepřehledné zatáčky a nebezpečné mostky bez svodidel.


Jak se u nás měří.

Tento článek by vás měl trochu uvést do možností PČR a MP u nás, tedy co se jejich technických možností měření rychlosti týká. K napsání mě přiměl fakt, že se občas setkávám s tvrzeními „ten novej Pasát tě změří na dva kilometry“, že se měří z vrtulníků, nebo že se bude měřit dokonce z dronů a podobnými urban legend a taky fakt, že o tom trochu vím.


D-FENS © 2017