global warming hoax

Klimatická, nebo mentální nouze?

Horečka klimatické změny stále nabírá na teplotě. Teorií nevratného oteplování zemského povrchu, způsobeného zvýšenými emisemi kysličníku uhličitého, se dnes řídí myšlení a skutky většiny politiků. Důsledkem jsou probíhající masivní změny ve společnosti i v celých průmyslových odvětvích. Řada měst, u nás pak například Praha 7, vyhlašují klimatickou nouzi.


Spiritus Sylvestre

  Alchymistův učeň Jan Baptista van Helmont se jal vážit hořící uhlí, a při tom zjistil, že se při hoření kamsi ztrácí hmota. To vedlo k dalším pokusům, při kterých se zjistilo, že rostoucí strom skutečně nabírá na hmotě. Kruh se uzavřel izolováním „Lesního plynu“, jenž dnes známe pod chemickým názvem kysličník uhličitý, CO2.


D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!