dopravni_legislativa

Jste připraveni na novou dopravní vyhlášku?

Jak již bylo slíbeno, v tomto článku se podíváme na další výplod právníků z ministerstva dopravy. Tím je vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějšího novel a která stanoví mimojiné význam a provedení dopravních značek. Tato vyhláška nahradila vyhlášku č. 30/2001 Sb.


Jste připraveni na nový zákon o silničním provozu?

V tomto článku se pokusím nastínit, co musíte počínaje dneškem 0:00 dodržovat, pokud se rozhodnete účastnit silničního provozu. Tato činnost, jako ostatně všechno v moderním byrokracií ovládaném demokratickém systému, je striktně regulována zákonem, a to sice zákonem č. 361/2000 Sb. ve znění zcela poslední novely, která díky soustředěnému úsilí zákonodárců vstupuje v platnost právě dnes.


D-FENS © 2017