Svoboda učení

Featured Image

Na těchto stránkách se autoři článků často dostávají do sporu s lidmi snadno ovlivnitelnými, podléhajícími autoritám, slepě přijímajícími informace bez jakéhokoliv kritického myšlení, nespolupracujícími, tlachajícími, vytvářejícími přehršel PowerPointových prezentací, atd. Když tyto souvislosti promítneme do kontextu vzdělávání, je zřejmé, že stávající školní systém podporuje právě výše zmíněné vlastnosti. Stát drží patronát nad vzděláváním a vnucuje nám svou vizi továren na ovce.

Nedávno se zde objevil úvodní článek z patnáctidílného seriálu Svoboda učení, který načrtl alternativu k centrálně řízenému školství. Jelikož se jedná o poměrně dlouhé články, nabízíme touto cestou čtenářům shrnující informace o alternativním pohledu na vzdělávání, založeném na svobodné volbě, souhrnně označovaném jako unschooling. Tento souhrn myšlenek a postojů lze nazývat i dalšími způsoby: svobodné vzdělávání, odškolení, přirozené učení, nezávislé učení, zájmy řízené učení nebo jednoduše žití. Název není důležitý, mnohem větší význam má pochopení základních bodů této filozofie učení, výchovy a potažmo celého života.

Současný model vzdělávání stojí na zcela mylných základech. Vychází z předpokladu, že žáci a studenti jsou línými, hloupými, nemotivovanými a neplnohodnotnými bytostmi. Pro dnešní školství jsou mladí lidé jen prázdnou a šedivou nádobou o stejném tvaru a velikosti, do které je potřeba pod nátlakem nahustit velké množství vědomostí, které byly prohlášeny za důležité. Tento systém, vytvořený na konci 18. století za jasně deklarovaným účelem výroby poslušných a lehce kontrolovatelných občanů, nebere v potaz jedinečnost každého člověka, jeho schopnosti, zájmy, talent, přání a sny. Naproti tomu unschooling pokládá děti a studenty za plnohodnotné lidské bytosti, ke kterým bychom se měli chovat se stejným, ne-li větším respektem, jež dopřáváme dospělým. To například znamená nikdy je fyzicky netrestat, nenadávat jim, nekřičet na ně, nebýt iracionální, neponižovat je, nebagatelizovat jejich zájmy. Unschooling předpokládá, že lidé jsou přirozeně zvídaví, neboť se narodili do neznámého světa, který touží poznat, z čehož vyplývá neutichající touha učit se. Těžko byste nyní četli tyto řádky, kdyby naši předchůdci místo snahy vytvořit pěstní klín a poznat okolní svět jen znuděně leželi na louce a koukali na oblohu. Lidé se zkrátka učí rádi. Jsou v tom dobří a nikdo je k tomu nemusí nutit. Jedná se o evolucí danou vlastnost, kterou bohužel současný školský systém systematicky potlačuje. Svobodné učení stojí na předpokladu, že děti a studenti se učí nejlépe, pokud jsou v prostředí, ve kterém mají svobodu následovat své vlastní zájmy a ve kterém se cítí bezpečně, a naším úkolem je takové prostředí jim poskytnout. Tímto způsobem se dokáží naučit vše, co je pro jejich život důležité, a zároveň si uchovají svou zvídavost a touhu učit se po celý život.

Současné legislativní prostředí je takové, že pokud by se rodina či instituce v České republice rozhodla tuto filosofii aplikovat, narazí na školský zákon, jehož výklad unschooling prakticky znemožňuje. Tento fakt považujeme za naprosto nepřípustný a ptáme se, proč je zákon nastaven tak, aby znemožňoval přístup ke vzdělávání, který podle zkušeností mnoha rodin zejména ve Spojených státech velice dobře funguje.

Pro svobodnější budoucnost jsou potřeba svobodnější lidé. Čím více lidí se k unschoolingu připojí, tím spíše začnou vznikat místa, ve kterých nebudou žáci očkování politickou korektností, a tím dříve přestane státem řízené školství mrzačit naše děti. Za tímto účelem byly založeny stránky svobodauceni.cz (http://www.svobodauceni.cz/), kde kromě celého seriálu Svoboda učení naleznete další články a videa týkající se svobodného vzdělávání.


11.05.2012 svobodauceni.cz
 

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
116x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:55
D-FENS © 2017