Svět podle Hrzánové - zpět na článek

komentářů 275

Přidat komentář
 1. „Demokracie nás vyzývá, abychom nepřehlíželi názor dobrého člověka, i když je to náš čeledín“

  GK Chesterton

  Za sebe říkám: žádné zastoupení bez zdanění!

  1. Čo je to dobrý človek?

   1. Jacques Bonhomme.

    1. Hloupý Honza? :-)

     1. Tohle je trochu jiná demokratická tradice :)

       1. Na rouru zásadně neklepu od doby, kdy patří těm nejhorším šmírákům hned po NSA a fecebuku. A rád jsem ji neměl ani předtím, protože text je skoro vždy lepší než video. Každopádně tahle.

  2. “Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.”
   Sokrates

    1. to Jirx
     Není-li to pravda, je to aspoň dobře vymyšleno (ani v tomto případě si nejsem jist, je-li citát správně připisován Michaelu Faradayovi :-P

     Těžko však zpochybnit Platóna:
     „Demokracie – vláda lůzy – je podřízením rozumu vášni !“

     anebo např. Leo Szilárda:
     „Pokud přijmeme zásadu demokracie, že pitomec má stejnou cenu jako nadaný člověk, je třeba zajít o krok dále a připustit, že dva pitomci jsou lepší než jeden nadaný člověk.“

     nebo Benjamina Franklina:
     „Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.“

     případně Bertranda Russella:
     „Závist je základem demokracie.“

     Že má demokracie inherentní chyby si povšiml např. i Winston Churchill:
     „Nejlepší argument proti demokracii je pětiminutový rozhovor s průměrným voličem.“

     Ovšem ten se od Hrzánové a dalších chvilkařů odlišoval tím, že za ním bylo vidět výsledky a také, že by ho ani na chvíli nenapadlo nerespektovat výsledek voleb.

     (A tak poté, co Churchill vyhrál válku, Britové si v předčasných volbách zvolili socana Attleeho, který provedl znárodnění základních průmyslových společností, veřejných služeb a v neposlední řadě například navždy zkurvil britské zdravotnictví… Chápu, že sir Winston z toho neměl radost, ale výsledek voleb respektoval. I když později Tchatcherová zachraňovala, co se dalo, příspěvek socanů k přiblížení Británie roku 1984 se zúročuje dodnes.)

     1. Platon byl praotec všech elitářských totalitních diktatur: otevřeně propagoval, aby diktátor („král-filosof“) rozhodoval o všem vč. toho, kdo se kdy s kým smí vyspat; aby byly děti zabavovány rodičům a vychovávány státem k dokonalé indoktrinaci; aby bylo zrušeno osobní vlastnictví; atd.

      Všichni bolševici a samozvané diktátorské „elity“ navazují na toho antického šmejda.

      1. Tady máte celou tu totalitní zrůdnost podle Platona:
       http://cover72.net/blag/viewpost.php?blag=127

      2. Co to? Platon? Když nerozumíte jeho dílu, které má podobu dialogů, tak se radši k tomu nevyjadřujte. Platon nejvíce proslul teorií o říši idejí, vy diktátore. Ty woe, vy jste masakr. Jde o to, že abstraktní ideje jako pravda a dobro existují mimo hmotný svět a na rozdíl od hmotných věcí, které vnímáme smysly, lze pravdu a dobro pochopit pouze rozumem, proto je právě filozofie tak důležitá.

       1. Jeho představa společnosti je celkem jasná a srozumitelná. Totalitní násilí ve jménu obecného dobra. Viz odkazovaný článek. Samozřejmě je možné, že mě bez znalosti klasické řečtiny někdo mystifikoval špatným překladem, ale moc pravděpodobné to nebude.

        1. No, to je Machiavelli, ale ne Platon. Já jsem zase přistál na jiný planetě, vy jste skutečně neuvěřitelnej :oD

       2. Rádoby filosofe ex-lex, pletoucí si marxismus s materialismem, nevyjadřujte se k věcem, které jste zjevně ani nečetl.

        Platon ve své Ústavě do slova a do písmene požaduje totalitní diktaturu, viz článek výše. Přečtěte si ty dozdrojované citace a pak se můžete pokoušet je překroutit, aby znamenaly něco jiného.

        1. Běžte na oběd. Nemůžu vést diskuzi s člověkem, jehož intelekt nepobral ani základy těch filozofií.

         1. D-K efekt… Už si vzpomínám, proč jsem s vámi nediskutoval. Vy jste tak „alternativně inteligentní“ a arogantní, že se neobtěžujete číst jakékoli primární zdroje nebo fakta, protože se domníváte že disponujete veškerým poznáním vesmíru a nemůžete se mýlit.

          1. Já čtu fakta a zdroje, ale přímo od faktického zdroje, ne zprostředkovaně, v tom bude mezi námi diametrální rozdíl, a propo, už znáte odpověď na mou otázku? Tuším před rokem v jiné diskuzi jsem ji položil.

          2. Jo? Je tohle dost „nezprostředkovaný“ zdroj, když je problém kliknout na odkaz?

           „Náš úkol pak, děl jsem, zakladatelů obce, jest násilím přivést lidi nejlepších přirozeností k té nauce, kterou jsme v předešlém nazvali největší.“ – Platon, Ústava, II.519d

           „Pak to bude od nás nespravedlivé, když učiníme, aby vedli horší život, ač by jim bylo možno vésti lepší? Zapomněl jsi zase, příteli, že zákon nepečuje o to, aby se jedna třída v obci měla obzvláště dobře, nýbrž usiluje o zo, aby tento stav nastal v celé obci; proto sjednocuje občany přemlouváním a i nucením působí, aby si vespolek udíleli z toho, co prospěšného by jednotlivci dovedli pro celek udělati“ – Platon, Ústava, II.519d/e

           „a sám dělá v obci takové muže, nikoli aby dopouštěl každému oddávati se osobním zálibám, nýbrž aby jich sám užíval jakožto pouta mezi občanstvem“ – Platon, Ústava, II.520a

           „Všechny obyvatele starší než deset let, kteří jsou v obci, pošlou pryč na venkov, jejich děti pak vezmou k sobě a budou je pěstovati odchylně od dosavadních zásad, jaké mají i rodiče, podle svých způsobů a zákonů, takových, jak jsme o nich tehdy vyložili; a tak bude nejrychleji a nejsnáze zbudována obec i ústava, o které jsme mluvili“ – Platon, Ústava, II.541a

           „Nuže dobře; uznali jsme tedy, Glaukóne, souhlasně zásadu, aby obec, která má býti vrcholem dokonalého zřízení, měla společné ženy, společné děti i veškerou výchovu, rovněž tak i společné činnosti ve válce i v míru“ – Platon, Ústava, II.543a

           „Jakpak tedy nastane převrat v naší obci, Glaukóne, a jakým způsobem se znesváří pomocníci a srpávcové vespolek i mezi sebou samými? (…) K rozkladu dojde takto. Netoliko tomu, co roste ze země, nýbrž i u živovků žijících na zemi nastávají doby plodnosti a neplodnosti, podle toho, kdy u jednotlivých druhů jejich vnitřní otáčení uzavře celý obvod kruhu, u krátkého života obvod krátké dráhy, u opačných opačný. Co pak se týče vašeho lidského rodu, jakkoli moudří jsou ti, které jste si vychovali za náčelníky obce, nicméně nevystihnou výpočtem a pozorováním jeho doby zdárné plodnosti a neplodnosti, nýbrž ta jim unikne, a budou způsobovati plození dětí nevhod. (…) Celé pak toto geometrické číslo rozhoduje o této věci, o dobách plození potomstva lepšího a horšího, a jestliže vaši strážcové, nepoznajíce jich, budou snoubiti nevěsty s ženichy nevhod, nebudou děti zdárné ani šťastné“ – Platon, Ústava, II.545e-5466e

          3. Vy neustále přebíráte něčí mentalitu, vy nemáte jedinou vlastní myšlenku. Sorry jako, mě to prostě nebaví.

 2. No, unavil jsem se vedle, tak už jen pár odkazů stran té demográcie. Tady se smějí max dva na příspěvek, pamatuji si to dobře?

  http://www.foundingfatherquotes.com/articles/22
  http://www.tysknews.com/Depts/gov_philosophy/all_democrats.htm

  1. to: ocs
   myslimže 4

 3. Tak já bych taky nejraděj nechal volit jen lidi kteří v posledních pěti letech odváděli daně a nejsou státní zaměstnaci nebo zaměstnanci firem pobírajích dotace :)

  1. Právě naopak. Pokud by měl být census založen na berních, pak by mnohem lepší bylo preferovat právě ty, kdo mají dost slušnosti a rozumu na to, aby se tomu státem organisovanému svinskému vyděračství chtěli a dokázali vyhnout.

   1. Ovšem pokud by opravdu volili jen ti, kdo na chod státu přispívají, pak by se pravděpodobně nejednalo o svinské vyděračství, ale příspěvek na společnou (chtěnou, užitečnou) věc. Mám prostě takový pocit, že by pak voliči měli větší zájem kontrolovat, co se s vynaloženými prostředky děje.

    Nerad bych tady zabředával do nějaké filozofické debaty, ale já halnví problém spatřuji v tom, co se s daněmi dělá a ne v tom, že jsou vybírány. Nemám problém s vynucenou solidaritou, nemám problém s věcmi poskytovanými pro všechny mé spoluobčany „zadarmo“ jako jsou zdravotní péče, vzdělání, obrana, dávky pro potřebné a nějaká ta infrastruktura. Mám problém s tím, že těch věcí, na které bych rád přispěl je výrazně méně, než těch, na které přispívat nechci. A fakt nejsme anarchokapitalista, abych se tu na každou jednotlivou věc skládal po stokorunách a debatoval o ní se všemi (ne)zainteresovanými.

    1. Nemyslím si, že o každém dobrovolně placeném projektu se vedou sáhodlouhé diskuse nad každou stokorunou. Charita, akciovka, kickstarter… tam všude se masa lidí dokáže bez problémů spojit k jednomu cíli, ani se moc nezakecá.
     Co se s daněmi dělá je právě až ten druhotný problém. Hlavní je v tom, že a hlavně jak jsou vůbec vybírány.

     A mimochodem – sousloví nucená solidarita samo vnitřně popírá.

     1. solidrita – nepletete si solidaritu a dobročinnost? U mě je tedy solidarita něco, co bych vyjádřil jinými slovy jako pospolitost, vzájemnost, sounáležitost. A jako vynucenou ji beru z toho důvodu, že žiju na území čr, kde žijí i jiné lidé, než moje maličkost a těžko tu budu čistě sám za sebe a prostě uznávám existenci něčeho, jako obecný zájem, na němž jsem nucen se podílet, pokud nechci někde žrát kořínky a obecně neiteragovat s okolím.

      Jistě, dobrovolně placené projekty jsou fajn, taky přispívám, tu patreon, tu kickstarter, tu obyčejný donate. Jenže kolik těch věcí je? dvě tři dlouhodobě, dvě tři jednorázově do roka?
      A kdyby nebyly daně, tak bych měl jako s každým o všem jednat a na každou věc co využívám separátně platit? Jako už teď se můžu posrat z toho, než zaplatím a vydám všechny faktury týkající se jen provozu atelieru, tedy mé práce. Představa, že separátně přispívám na údržbu každého kousku eráru co využívám nebo v budoucnu využiji mě děsí. A kdyby to nebyl erár, ale soukromé vlastnictví těch co to zapaltili, tak to by bylopeklo. Ani bych si nedošel pro rohlíky, než bych poplatil mýto za všechny vstupy a příspěvky na údržbu dotčených vlastníků. Však si tady z toho místní osazenstvo dělalo prdel pod anarchokapitalistickými výlevy urzy, které jsou přesně na tomhle přímém financování založené.

      Ne, jako promiňte, ale pokud si myslíte, že to bez státu a daní je v současné fázi vývoje společnosti možné, tak jste blázen. Můžeme se sáhodlouze bavit, do čeho je státu exkrement a o co se má naopak poctivě starat a kolik na to má vybírat, ale pokud tu někde čtu, že platit daně je nesmysl, tak si přeju, aby dotyčný parazit nevystrkoval nohy za hranice svého pozemku, protože když se mu hnusí dávat do společného měšce, tak ať laskavě nezneužívá práce těch, co na společné odvádějí a díky kterým tahle země funguje jako celek.

      1. mě zase děsí, kolik eráru využíváte, že s tím máte problém. Tak dejme tomu stonožka, silnice a chodníky, chodníky a silnice stojí dost za nic, tak nevím, na co vlastně platíte. Dál městské osvětlení, to byste řešil jen ve svém městě, protože jinde by buď svítili nebo ne, ale těžké by to podmiňovali dohodou s Vámi. Co dál byste složitě řešil?

      2. D:
       Je opravdu jen velice málo erárních statků, kde nejde vyloučit ze spotřeby a dá se tedy argumentovat tím, že se na to platit musí. Typicky asi vnější obrana nebo justice.
       A co se týká nějakého separátního placení něčeho – to musí být nějaký speciální blok v mozku, aby člověk přehlédl, že už dnes často platí jednou platbou x služeb a subjektů najednou. V jedné složence zaplatím plynárně, teplárně, vodárně, elektrárně, přenosové společnosti, poskytovateli internetu, uklízečce, vrátnému, společenství vlastníků do fondu oprav atd. Nebo zaplatit někde mobilem. To nemůže fungovat – vždyť by se museli domluvit všichni výrobci telefonů, banky, karetní společnosti a ještě obchodníci. Těch smluv a papírování, co by s tím člověk měl, nereálné, měl by to řešit stát. Nebo když si objednám balík z číny. Kolik lidí a společností se musí domluvit… fabrika, platební rozhraní, čínská pošta, přístav, loďní společnost, další přístav, holandská pošta, německá pošta, naše pošta… a já jen jednou kliknul… utopie…

       1. Tak tak.

        Jen se musím zeptat známýho, takovej jinak rozumnej člověk, 6 dní v týdnu vod rána do večera furt řeší klienty a někde je na telefonu, esli to s tím placením daní a dostáváním služeb myslí vážně, nebo to byla hodně dobrá ironie…ten první případ by byl totiž docela smutnej.

       2. Stran té justice:

        „… The civil courts promptly assumed criminal jurisdiction, and the year 1860 opened with four governments in full blast. The miners‘ courts, people’s courts, and „provisional government“ (a new name for „Jefferson“) divided jurisdiction in the mountains; while Kansas and the provisional government ran concurrent in Denver and the valley. Such as felt friendly to either jurisdiction patronized it with their business. Appeals were taken from one to the other, papers certified up or down and over, and recognized, criminals delivered and judgments accepted from one court by another, with a happy informality which it is pleasant to read of. And here we are confronted by an awkward fact: there was undoubtedly much less crime in the two years this arrangement lasted than in the two which followed the territorial organization and regular government.“
        [Beadle, Western Wilds, p. 477]

        1. ocs
         No já si tu justici představit dovedu, respektive mám dojem, že horší než státní lze těžko vymyslet, ale jakmile to padne v diskusi se státistou je konec. Na rozdíl od dokorů, hasičů, učitelů atd., kde se dá ukázat prstem na zemi či období, kdy státní nebyli a zasít aspoň semínko pochybnosti.

   2. Nejsem anarchokapitalista tak potřebnost daní do jisté míry uznávám. Ale na současnou situaci klasifikace „státem organisovanému svinskému vyděračství“ opravdu sedí.

    1. Čistě technická: daně nejsou nutné ani v jiných (neanarchistických) modelech; mohou být nahrazeny např. dobrovolnými asignacemi.

     Ostatně se upřímně obávám, že v tomto konkrétním vláknu jste asi měl na mysli specificky a konkrétně „daně z příjmu“, nejen berně obecně (protože nějakou tu DPH apod. občas zaplatí i bezdomovec, že); a ty už vůbec nejsou nutné — kupříkladu v USA byly až do začátku XX. století protiústavní, zákonnými je učinil teprve 16. dodatek z roku 1913. Světovou velmocí se USA staly právě v době, kdy tam tato daň neexistovala. Čím to asi bude.

     1. Jistěže jsem měl na mysli daně z příjmu, jako první krok by mě to docela stačilo. O protiústavnosti by se mohlo hlasovalo později.

      1. O současné míře zdanění není debata. Respektive klasifikaci označenou jako „svinské vyděračství“ naprosto nerozporuji.
       Podotýkal jsem pouze, že pokud by za (A) volili jen lidé platící daně, tak by za (B) asi ten stát vypadal a fungoval jinak, než ten současný.

       Je to jak s tím přispíváním na konkrétní věc. Teď by tou věcí prostě byla organizace Stát. Pokud se někomu to slovo nelíbí, tak by to mohla být Všeobecná infrastruktura a.s. A volby by byly něco jako valná hromad akcionářů…

   3. Tak napriklad pomerne dobre se danim vyhyba Bures a spousta lidi, kteri chodi volit do ceskych uren ve Svycarsku… ja tedy zcela zasadne rikam, ze nechci, aby tito lide ovladali muj zivot.

    Kdyz uz hentu demokracii holt mame a je postavena na danich, tak by volebni pravo melo byt vysadou, pricemz pocet hlasu by mel odpovidat cinum, ktere dotycny pro spolecnost dela. Stran dani pak toto zastropovat a jako dane pocitat ty ze zavisle cinnosti, vyhradne.

    1. Sysop:
     S těmi zásluhami opatrně. Podle vox populi policajt nebo státní úředník přece dělají záslužnou práci, takže by měli mít víc hlasů. Nebo i dejme tomu hasič, který ji fakt dělá. Ale všichni jsou to zaměstnanci platících lidí a neměly by tedy mít možnost rozhodovat o tom, kolik na ně jsou lidé ochotni poskytnout prostředků.

     1. V teto zemi je uz prakticky kazdej desatej statnim zamestnancem. To neni zrovna malo a zcela jiste by nemeli mit volebni pravo ti, kteri se na rizeni statu bezprostredne podileji. To neni az tak slozite rozdelit.

      1. Sysop: jen pro doplnění: státních zaměstnanců, ke kterým se stát hlásí, je 470k. Celkový počet „ekonomicky aktivních“ máme 5.25M, z toho 5.127M zaměstnaných a 128k nezaměstnaných. Celkový počet zaměstnanců je 4.1M.

       Stát tedy přímo zaměstnává přes 10% těch, kteří jsou zaměstnaní, ALE ve skutečnosti je to téměř 20%, protože součet zdravotnictví-vzdělávání-veřejná správa a obrana je 900k a většina z těch 430, ke kterým se stát přímo nehlásí bude zaměstnaná městy, kraji apod.

       Když se k tomu přidá 2.9M důchodců, máme tady docela slušnou armádu lidí, na které je potřeba vydělat. Z 5.127M pracujících máme dejme tomu 4.2M těch, kteří platí a na straně druhé 3.7M těch, kteří dostávají (státní zam plus důchodci). Neřeším matky na rodičáku apod.

       Dále neřeším nezaměstnané, různé parazity v neziskovkách a hromadu na státní cecek přisátých soukromých firem (Anofert by se dal mezi státní zaměstnance převést skoro celý a zdaleka to není jediný případ).

       Žádný div, že soudruzi kradou, kde se dá a navzdory tomu zatínají sekeru státního dluhu stále hlouběji. Je stále méně lidí, kterým je možné něco ukrást. Logicky se urychlují systémová opatření, která mají lidem sáhnout na majetek, protože rezervy v tom, co lze ještě ukrást na příjmech se tenčí (pořád se dá ještě něco sebrat přes „solidární daně“ nebo progresivní zdanění, ale moc toho už nezbývá, aby to mělo nějaký rozumný fiskální efekt a ne jen přesun dalších peněz mimo ČR).

  2. O kolik více by na daních musel zaplatit sobeček, co se rozhodl vzít svoje zánovní orgány s sebou do hrobu?

 4. Nekolikrat jsem si poctive precetl inkriminovany vyrok a veru jsem nepochopil, co to ma mit spolecneho s Havlem. Vyjma snad autorovy obsese.

  O Havlovi tam neni ani carka a Havel nikdy nic na tema meritokracie nerikal.

  Autorovi doporucuju upravit medikaci, evidentne to nefunguje.

  Apropos, vidina volebniho prava autora tohoto blabolu me vede na podobne myslenky, jako Hrzanovou.
  Snizene kongnitivni schopnosti volice pak vedou k nepeknym koncum, treba k tomu rusackemu zmrdovi na Hrade. Jeden vidi Havla i v lednici, druhy tam ma imigranty, nastesti ho ozraly idiot (s nulovymi pravomocemi v tomto punktu) zachrani.

  1. Zeman ti rozšlapal bábovičku? Neplač, maminka ti koupí slona.

  2. Milý Vašku, medikace je celkem v pořádku, krevní testy též OK. Obscesí trpíte především Vy, neboť článek se vůbec netýká Havla, ale jeho vyznavačů, kteří jeho jméno používají jako buldozer k prosazování jednoznačně nedemokratických názorů.
   Máte-li pocit, že ostatní musí volit tak, jak Vy si přejete, podívejte se do zrcadla, jestli Vám náhodou pod nosem neraší knírek.
   Ostatně si myslím, že by se Havel za takové lidi jako Vy upřímně styděl.

   1. Možná v těch vzácnejch chvílích, co byl střízlivej.

    Jinak dycky dostal lahvinku, notičky a letenku, a pak už se jenom důležitě poslouchal a poplácával po ramenou s trochu důležitějšíma osobama. Jinými slovy, je z mnoha svědectví dokázáno, že ten egoistickej zgrb se hlavně rád důležitě poslouchal, ale jinak na všechny sral jak na placatej kámen, počínaje „kamarádama“ z disentu, co skutečně chcípali v lágrech, protože zahraniční pomoc von s Olinkou prochlastal a prožral, zatímco si žil jak pán, protože režim si ho vydržoval jako panáka, na kterýho se při kotrmelci převede pozornost, zatímco von nebude vidět, co všechno se při „transfmormaci“ dělo. Což nebyl problém, dyž ho z letadel vynášeli tuhýho jak prkno, nohama napřed. Nějaký kdemohkradcie, práva a svobody, to ho tak zajímalo…možná jestli to bylo na etiketě flašky.

    1. Jedna drobná poznámka: otec Singapuru Lee Kuan Yew, jeden z největších státníků 20. století, sepsal mnohasetstránkové paměti a VH mu nestál ani za řádku.

     1. Hejvl byl zajimavy clovek v tom, ze dokazal lizt do prdele Amikum a pritom byt zboznovan KGB. Takovy Sevarnadze na nej pel ody mnoho let.

      1. Teda Sysope, jste mě zase rozsekal :oD.

    2. Jen se zeptam- tomu, co jsi napsal, zcela vazne veris? :-O

     1. No, není kouře bez ohně.

     2. Načetl a naposlouchal jsem se dost očitejch svědectví, který akorát samozřejmě nebylo politicky korektní vydat, takže se to člověk jen tak v novinách nedočetl. Teď po desetiletích už sem-tam někdo zvládne vydat i nějakou brožuru.

      Ostatně, není to těžký, stačí si projít materiály co veřejný byly, a brabenec je tam skoro vždycky, když někde zasedá, s flaškou a cigárem. Ten chlastal minimálně stejnou ligu, jako Zeman, možná vyšší. Spíš je na čase aby sis toho šupáka přestal idealizovat, ta špína co se kolem něj děla a kterou von de facto (a často i de iure) normalizoval, to normální člověk nemohl nevidět. Pokud nebyl věčně v lihu a zaslepenej sám sebou.

      1. Ja a idealizovat si ho? To fakt ne, vzhledem k tomu, ze o nem tvrdim, ze to byl peknej hajzl.
       Druha vec ale je skutecne vedet, co to bylo za cloveka, jake mel nazory a proc delal to, co delal.
       Samozrejme pokud tvoje hlavni informacni kanaly budou Protiproud ci Parlamentni listy, pak bych se nedivil, ani kdybys veril na chemrails.
       Pokud se nad tim clovek ale zamysli bez predsudku, dojde se k pomerne trivialnimu zaveru – Havel klasickej „saloni levicak“. No a co? Takovejch je tu dneska mraky, proc resit zrovna Havla?
       Dale – pokud mas nactene zdroje, tak jiste vis, ze Havel si predstavoval tu transformaci ZCELA jinak, nez probehla a ZASADNE s ni nesouhlasil. Legracni je, ze si ji predstavoval zcela utopisticky a nerealne a byt na nem, tak jsme dneska asi hodne v prdeli. Ale vycitat mu, ze si ho tam nekdo dosadil, aby udelal transformaci takhle, tak to je vazne…neznalost faktu ci neschopnost vyvozovat z nich zavery.
       Ostatne, kdyz se Havla ptali, co byla jeho nejvetsi chyba v zivote, tak rekl, ze to bylo to, ze nevyhodil V.Klause z OF.
       On to byl Klaus, ktery transformaci rozjel tak, jak se provedla. Uprimne receno – povedla se az podivuhodne dobre. Byly tam urcite chyby – imho zasadni chyba byla stat se tou „montovnou“, jak se o tom porad mluvi a neorientovat se vice na vzdelavani a na kvalitu. Jenze kdyz se leze ze sracek, holt se nemusi vse povest idealne.
       Btw kecy o tom, jak mel Havel fesackej kriminal a podobne, a jak ze si ho komunisti „vydrzovali“, to jsou fakt kecy. Ostatne, I o tom, ze mel zproneverovat penize, o tom jsem cetl ze zdroju, ktere se nakonec stejne sbihali nekde u jednoho – imho propaganda.
       Havel at byl jakej byl,jedno se mu musi nechat – byl to „poctivej disident“. Akorat ze levicovej, no. Takze nebojoval za volnej trh, bojoval za uplne jiny veci. Takovy ty lidsky prava, dodrzovani zakonu a podobne. Stalo mu to za to se dokonce nechat zavrit, pokud se nepletu, tak opakovane. Ja byl zavrenej rok a musim rict,ze to neni nic, co by clovek chtel dobrovolne absolvovat opakovane.
       Je otazka, jestli komunismus padl ciste z ekonomickych duvodu,a nebo jestli tomu tihle lide taky tak trosku nepomohli.Podle me je to od kazdeho neco a mozna, ze nebyt takovych ruznych Havlu, tak se to tak jednoduse nestalo.
       A ze se radsi domluvil, nez abychom vsechny nechali rozveset na lampach? Jo, podle me je to svine, protoze se domluvil a brzdil ty, co to chteli resit razantneji. Na druhou stranu, alespon nebyli mrtvi na zadne strane. To se taky trosku pocita,imho

       1. Lojza – Havel a disent pomohl pádu režimu asi tolik, jako já volbě čínského prezidenta.

        V neděli 18.12.1988 (tedy rok před Sametovým podrazem) se stále ještě viceprezident, ale už zvolený prezident George Bush setkal ve své kanceláři v západním křídle Bílého domu s Henry Kissingerem. Dále přítomni byli James Baker a Brent Scowcroft. Henry Kissinger přišel s nápadem, který ve svých dalekosáhlých důsledcích způsobil nejen Sametový podraz, ale i dnešní situaci v ČR a SR. Kissingerův nápad byl následující: „You are about to become the first president with a real opportunity to end the Cold war. Why not discreetly negotiate a deal? Gorbachev would promise not to use violent force to suppress reform and liberalization in Eastern Europe; in exchange, the West would promise not to exploit any economic or political changes that occurred there at the expense of ,legitimate´ Soviet security interests – Stanete se prvním prezidentem s opravdovou příležitosti ukončit studenou válku. Proč bychom se s nimi nemohli diskrétně dohodnout? Gorbačov slíbil, že nepoužije násilí k potlačení reforem a liberalizace ve východní Evropě a my mu za to slíbíme, že nebudeme využívat ekonomických a politických změn, které se tam dějí, proti ,legitimním´ bezpečnostním zájmům Sovětského svazu.“

        15.01.1989 přilétá do Moskvy Henry Kissinger a v kapse má „soukromý“ dopis stále ještě viceprezidenta Bushe pro Gorbačova s návrhem, jak to s tou východní Evropou zařídit.

        ve středu 18.01.1989 je Kissinger přijat v Kremlu Gorbačovem, za přítomnosti pouze tlumočníka a Anatolije Dobrynina, který byl předtím 23 let velvyslancem v USA, nyní poradce Gorbačova. Kissinger předal Bushův dopis a Gorbačov je nesmírně polichocen skutečností, že mu americký prezident píše už týden předtím, než může oficiálně psát na hlavičkovém papíře Bílého domu jako prezident.

        Gorbačov se poradil s dvěma spolupracovníky. První byl Anatolij Černjajev, komunistický aparátčík, se kterým se znal od padesátých let. Černjajev vyjádřil úžas nad tím, že jim Bush východní Evropu předhazuje jako neohlodanou kost a podivil se „jistému rozporu: Bush slibuje kontinuitu, ale navrhuje, že by mohl změnit americkou politiku – certain contradiction: Bush promised continuity, yet suggested that he might change American policy“. Ale, to je přece báječné!

        Druhým byl Gorbačovův asistent pro východní Evropu, Georgij Šachnazarov, který Gorbačovovi doporučil, aby Kissingerův plán bral všemi deseti. A tak dva lidé, o kterých lidé v Československu asi nikdy neslyšeli, Černjajev a Šachnazarov, rozhodli o komunistické dominanci nad východní Evropou i v dalším miléniu.

        28.01.1989 Kissinger přijíždí do Bílého domu a informuje Bushe, Bakera a Scowcrofta o svých jednáních s Gorbačovem, Bakerovi se to celé příliš nelíbí a žádá o názor své dva experty na východní Evropu, kterými jsou Rozanne Ridgway a Thomas Simons. Oba dva Kissingerův plán odsoudí jako zcela špatný, scestný a nemorální. Oba jsou vzápětí přehlasováni Dennisem Rossem, který má za to, že jednání s Gorbačovem o východní Evropě je „common sense“. Tehdy ještě nikdo netušil, jak nám jednou Dennis Ross vyroste.

        07.03.1989 Během soukromého setkání v paláci Hofburg ve Vídni se sovětským komunistickým ministrem zahraničí Eduardem Ševarnadze říká James Baker: „We really hope that you succeed – Opravdu doufáme, že uspějete“.

        25.10.1989 Gorbačov v Helsinkách oznamuje to, co později mluvčí ministerstva zahraničí Gerasimov nazval Sinatra doctrine: Sovětský svaz dovolí svým vazalským státům „do it their way – dělat si to jak chtějí“, což značně připomíná Brežněvův výrok „eto vaše dělo! – to je vaše věc“.

        09.11.1989 Berlínská zeď je otevřena a Bush není příliš potěšen: „I am not going to dance on the wall – Nepůjdu na tu zeď tančit“, protože se bojí, že to popudí Gorbačova.

        2 – 3.12.1989 Malta Summit. Bush a Gorbačov dosahují shody (tajné) o baltských státech i o východní Evropě všeobecně: Gorbačov slibuje, že nepoteče krev a Bush slibuje, že mu v tom případě nebude dělat problémy, ať si to tam tedy zařídí, jak chce. Na Maltě jednali George Bush a Michail Gorbačov za přítomnosti ministrů zahraničí Eduarda Ševardnadze a Jamese Bakera a amerického poradce pro národní bezpečnost Brenta Scowcrofta.

        Gorbačov pochopil, že žádná obdoba norimberských procesů se konat nebude a že exkomunisté budou moci pokračovat ve výkonu svojí ekonomické, manažerské, správní, právní a zákonodárné moci. Den na to, 03.12.1989, se Václav Havel v Praze setkává se dvěma důstojníky KGB v Mánesově ulici za přítomnosti svého přítele, kameramana a disidenta Stanislava Miloty a dovídá se, že bude dalším prezidentem ČSSR. Stanislav Milota tuto schůzku po dalších deseti letech potvrdil Lidovým novinám. „Účastnil jsem se jedné takové jakoby tajné schůzky s KGB v jednom konspiračním bytě v Mánesově ulici,“ řekl Milota, který se jako jeho důvěrný přítel v Havlově nejtěsnější blízkosti pohyboval v týdnech po 17. listopadu a prvních pět měsíců roku 1990 působil jako vedoucí jeho prezidentského sekretariátu. 4. prosince 1989 tiskárna politické správy Pohraniční stráže dostala rozkaz tisknout plakáty „Havel na hrad.“ Bez souhlasu komunistů se v Česku neupekl ani rohlík. Plakáty „Havel na hrad“ tisklo StB.

        29.2.989 Československý parlament, obsazený 100% komunisty a jejich pomahači, volí za prezidenta Václava Havla.

        03.10.1990 Východní a západní Německo se sjednocuje.

        13.01.1990 „Krvavá neděle“ ve Vilniusu (Litva), patnáct zabitých Litevců

        20.01.1990 „Krvavá neděle“ v Rize (Lotyšsko), sovětské „Černé barety“ zabíjejí čtyři Lotyšce.

        25.10.1991 Gorbačov rezignuje a Sovětský svaz přestává existovat.

        Příslušné odkazy si může každý vygooglit sám, jak jsem si to udělal já.

        1. Tak, a teď jste rozmlátil hodně lidem bábovičky, to se dělá?

        2. Tolik prace a takova blbost :-))
         Ale pravda, takhle jsem to jeste neslysl, a to uz jsem slysel ledacos…
         Tak pro pobaveni dobre, no…ale mozna skoda casu se s tim patlat…

         1. No, a vy si můžete v demokracii vybrat, která verze se vám líbí nejvíc, no, není to paráda? ;o)

         2. Benzin? Rikate, ze ten motor jede na benzin? Takova blbost! Kazdej prece vi, ze s motorem otoci jedine tlak pary.

       2. Poctivej disident že byl Havel? Myslíme oba toho stejného, co údajně jezdil do pivovaru přikulovat v Mercedesu? Myslíš toho, jehož Golf II., zakoupený v Tuzexu, zrestauroval havlista Hubáček?
        To vážně??

        1. A tak v tuzexu nakupovalo hodně lidí, to není nic příšernýho. Příšerný je to, že do českýho disentu tekly devizy ze zahraničí jakože pro potřebné věci a potraviny pro těžce uvězněný a zkoušený lidi tehdejším systémem a ty devizy se měnily na golfy a žranice, a trpící vězni nedostali ani holínky. To teda s láskou a pravdou moc nesouvisí, nebo jo?

   2. Bych se jen zeptal, kde v tom citato pani Hrzanove se vyskytuje slovo „Havel“ a kde se jeho jmeno pouziva jako buldozer. Kde se vubec clovek dozvi, kdo je tedy ten „vyznavac Havla“? Pani Hrzanova je „vyznavac Havla“? To z toho clanku vubec neni jiste – a trebas ja osobne o tom nic nevim, o pani Hrzanove jsem parkrat slysel,kdysi jsem videl neco, hde hrala, ale to je tak vse, co o ni vim.
    Priznam se, ze taktez vubec netusim, jestli mel pan Havel nejaky Volkswagen a ze si v nem na neco stezoval pan Sverak. Prijde mi to cele nejake podivne, jako ze pan Sverak sedel v aute, ktere patrilo panu Havlovi a tam si na neco stezoval? Pokud ano, tak se omlouvam, ale vubec netusim, o co jde, pokud je to dulezite, mozna by to take chtelo nejak lepe vysvetlit (ale je mozne, ze jen vubec nevim, co se deje a neco mi uniklo).
    Hlavne ale nechapu, jak spolu souvisi pan Sverak, ktery si stezoval, ze mu lidi nadavaji do havloidu, a pani Hrzanove, ktera vubec slovo „Havel“ nijak nepouzila.
    Neslo by to nejak cele lepe vysvetlit prosim?

    1. Lojzo, voni (havloidi) vzali Golfa II co v něm Havel v 80. letech trpěl (je to něco jako Thalia, ale bez kufru) a dotáhli ho na Letnou, kde do něj jiní havlo(l)idi lezli a namlouvali vzkazy do pekla nebo kde ten jejich guru skončil…

     1. Aha, vidis to, to jsem vubec netusil :-)
      Jinak Golf II se mi sveho casu libil, rozhodne lepsi, nez Thalia :-))

     2. Jejich mentalita je prostě „jiná“, no, tak si tam postavili auto, co se v něm vozila jejich autorita, Havel byl pro ně autorita, tak mu píšou vzkazy a co jako, prostě nemají „mauzoleum“ (kde by si ho nabalzamovanýho vystavili), tak mají aspoň auto no.

     3. Mozna jim ty potlachy na Letny vydrzi a za mesic, pri oslavach Slunovratu v ramci pohanskych tradic bude Golfik obetovan Perunovi.

 5. Hehe, Hrzánová je skvělá herečka, „Hrdý budžes“ v jejím podání nemá chybu. A její názor na nějakém „shromáždění“? Má na něj právo v té demokracii, to přece neznamená, že se tím názorem budou všichni řídit. Umělec (herec) ztvárňuje za svůj život tolik „psychologických postav“, že způsob jeho myšlení je ovlivněn, mentalita umělců je prostě „jiná“ a votomtoje.

  1. Ne je to vo tom, že lidé obecně považují odborníka v nějaké oblasti automaticky za odborníka i v daších oblastech. Proto lidi zajímá, co si myslí o politice nějaký fotbalista, zpěvák nebo herec.

   1. Fakt? A koho, prosim pekne?

    1. No docela dost lidi. Proto se pak tyhle lidi v politice i sami chytej. Viz Schwarzenegger, Slegr, Trump, Jesse Ventura, Jandak, Stropnicky atd.

     1. Jandak v tom ma aspon jasno. Pred nejakymi sedmi lety, kdyz jsem s nim byl seznamen, tvrdil, ze herectvi byl jeho minuly zivot, o kterem nechce uz mluvit. Ted jsem ho par let nesledoval, ale predpokladam, ze jako spravny chlap drzi pevne nazory.

      1. Kdo má o showbyznysu rozkošné iluze, ten se šeredně plete. Tam je skutečné bitevní pole – psychologické zbraně tam jsou ještě horší, než v politice, takže Jandák asi ví, o čem (ne)mluví.

       1. On si hral na politika a protoze jeho sebevedomi saha dal, nez vidi, tak herectvi povazoval tehdy za potupu. Podarilo se mu diky kamaradum okolo Sobeslavi postupne se procpat az do snemovny, kde jako spravnej socan dosahl uplnyho prdu. A ted, se schliplyma usima, zase sahl po herectvi. Ale jo, vlastne proc ne, mozna by soudruzi mohli zase zpatky k lopatam, tam nadelaji min skod. I ten kuni xicht z Bystrice uz to ma zrejme secteny.

        1. Soudruzi asi půjdou do báně. Policie stíhá Milouše Jakeše a ještě další dva za to, že nechali zbraněmi střílet do lidí na hranicích. Předpokládám, že to není kachna, prej to bylo na čt24.

         Ještě, že ten Masaryk už nežije, voni by ho odsoudili asi taky za střílení do lidí.

        2. No, to je pěkný, prý nás Číňané a Rusové sledují na každém kroku, Sysope, podívejte se pod stůl, jestli tam není kamera „made in china“. To vypadá, že nebudeme za chvíli moci cestovat do Ruska a do Číny, jsme prý ohroženi i v kybernetickém prostoru. Jsou prý mezi námi ruští a čínští agenti a ti fabulují všude na internetu, říkala to topka. Já myslel, že nás sledují jen mimozemšťani?

         1. TOPku bezpochyby sleduji Rusove i Cinani. A snazi se ji pochopit. Prozatim marne.

          1. :oD, kam Vy na ty fóry chodíte? Vy jste vtipnej člověk, měl byste začít psát.

    2. Asi tím hodně lidí naseru, ale myslím si, že muzikanti a herci by se měli věnovat tomu, co umějí nejlíp.
     Mám už plný zuby různých Kollerů, Dusilových, Hrzánových a Svěráků.
     Za mnohem větší nebezpečí pokládám lidi, jako je Kartous a jemu podobní. Byl na první Letné a tomu, co z něj lezlo, nikdo moc nevěnoval pozornost, protože to zatím není mediálně profláknutá tlama. O to je nebezpečnější Kartousova „práce“, protože ten jeho spolek má téměř přímý přístup do školství!

     1. servisdok: Já Vám rozumím, ale přesto – tu první větu přece můžete aplikovat prakticky na každého…:-) Mě spíš rozčiluje ta jejich „přidaná hodnota“, kdy někteří z nich využívají nebo snad i zneužívají fakt, že jsou mediálně profláklí a „každý“ je zná. No a určitý typ lidí (a není jich málo) k nim vzhlíží, hltá každé jejich slovo a utváří si podle nich svůj vlastní (světo)názor. A všimněte si taky, že je to pořád ta samá parta, s jen pár obměnami a když se nad tím zamyslíte, tak si uvědomíte, že drtivou většinu umělců jste nikdy nikde agitovat nebo se vyjadřovat k něčemu jinému, než co „umějí nejlíp“, neslyšel a o jejich názorech a občanských postojích nevíte nic. A dokonce se najdou i tací, kteří jsou vůči Vámi zmíněným v názorové opozici a mají s nimi vyostřené vztahy. Třeba loni Vyskočil, když si převzal placku od Zemana, se někde svěřil, kolik kolegů z branže si ho smazalo ze seznamu a přestalo se s ním bavit… Nebo Dejdar vzbudil kdysi poprask, když podpořil Zemana před jeho prvním zvolením a dočkal se pranýře od Kulturfront… Nic není černobílé a já se přiznám, že kdyby na té Letné ti samí tajtrlíci horovali za něco, co chci já, ještě jim zatleskám…

      1. Jack: Jasně, že k nim určitý typ lidí vzhlíží, když nemá žádné skutečné autority.

      2. V sobotu byla dcerka na koncertu Lucie ve ZL. Je naprosto apolitická, nezajímá ji to, protože má jiný starosti. Budu reprodukovat její slova „Nedala jsem litr za lístek na stání, abych poslouchala Kollerovy blbé a laciné žvásty o zasraných komunistech, co už měli být dávno v hajzlu a taky za jeho líčení, jak kvůli chudáčkovi Kodymovi nemohli za komunistů hrát“. Tož tak asi. Nic moc se asi nezměnilo.
       Myslím 18. či 19. listopadu dávala ČT na Artu zrekonstruovaný, celkem 480 minut dlouhý bloky záznamu „Koncert pro všecky slušný lidi“ ze 3. prosince 1989.
       Byla tam skoro celá rocková/folková/alternativní špička ČSSR, ale tehdy už celkem slavná Lucie tam překvapivě chyběla. Tehdy celé hodinové, vybrané bloky přenášela i ČST, mohli se tam docela předvést.

       1. servisdok: Co na to „říct“? Když jde člověk na koncert Lucie, musí tak nějak dopředu počítat s tím, že si v ceně lístku koupil i nějaký ten proslov na politické téma. To dilema, kdy obdivujete něčí tvorbu, ale zároveň se Vám příčí jeho „civilní“ myšlenky a postoje (nebo to, že je vůbec prezentuje), bývá někdy až mučivé. Na posledním koncertě Rammstein v Praze „plul“ zbytek kapely na gumových člunech hledištěm z malého pódia na to hlavní, Lindemann tam na ně čekal s cedulí s nápisem „WILLKOMMEN“ a pomáhal jim vystupovat na „břeh“. Byl jsem z toho paf a moje iluze, že se kapela striktně drží stranou podobných témat (ať už si o nich myslí cokoliv), se odporoučela do nicoty, nehledě na to, že můj názor v této věci je opačný. Zamrzelo mě to, ale jestli ještě někdy přijedou, budu chtít jít zase, ještě pořád to stojí za to…

     2. Chtěl jsem zmínit ještě Nohavicu, to se dost probíralo i tady…

      1. to servisdok, Jack Torrance

       Tak tak: Dobře, že tady byl zmíněn i ten Budžes …
       Já jsem tak nad tím přemýšlel, jaké je postavení herců (a dalších umělců) ve společnosti, a proč je takové, jaké je (v naší společnosti a i v těch, které totalitu nezažily …)

       Vidím tam především klasickou chybu ztotožnění herce s jeho rolí, a to na obou stranách. Na jedné straně od diváků, kteří si do herce projikují všechny ty postavy, které dobře zahrál; to je, co přináší herci u diváků popularitu. Na druhé straně se to stává i hercům, kteří prožijí se svými postavami leckdy i více životů, než kolik lidská duše unese. Čím více se do role vcítí a lépe ji zahrají, tím více musí dát ze své podstaty. Propůjčení života různým postavám zajisté posouvá u herce meze jeho vlastních životních zkušeností (o.k. proč ne ?), ale někteří za to holt zaplatí i ztrátou vlastní identity, případně integrity. Může (a nemusí) to mít různé důsledky, mezi nimiž nechybí například i alkohol a antidepresiva (rozhodně netvrdím, že tak kompenzují všichni, ale je to v té profesi dost časté, že ?). Jiní se ztotožní se svými postavami natolik, až převezmou i jejich role životní a začnou se cítit býti kompetentní vedle kumštu i v jiných oblastech života. (U některých to může, u jiných nemusí, souviset s nezpracovanou vlastní popularitou …)

       Pročež bych se přiklonil názorově ponejvíce k servisdokovi: nechť se každý švec drží svého kopyta. Herec ať hraje a nepředstírá politickou, odbornou či morální autoritu. (Ovšem na druhé straně k tomu patří, aby to laskavý divák po svých oblíbených hercích nepožadoval, a pokud zmíněné okolnosti nastanou, aby je bral s patřičnou rezervou. To je, specificky pro českého diváka, zřejmě problém.)
       Já třeba nepopoírám, že spousta herců měla s minulým režimem spoustu nepříjemností a hodně jich například nemohlo vystupovat. Jenže svou práci tady tehdy nemohlo dělat dost dalších lidí, na které „nebylo tolik vidět“. Ztratil-li profesor do kotelny, povšimlo si toho řádově méně občanů, než když zmizel populární herec z obrazovky, že. A aniž bych chtěl znevážit jedinou ze skutečných obětí komunistické persekuce, považovat umělce paušálně za hrdinné protirežimní bojovníky (tehdy), mravní autority (dnes), morální kompas, svědomí národa (případně si doplňte libovolné další patetické klišé), není to imho nic jiného než opačný, ale stejně škodlivý extrém.

       V kostce řečeno: já jsem volič, mám právo na svůj politický názor a můžu volit koho chci. Hrzánová & spol. má (vedle volebního) také právo na vlastní politický názor. To ovšem končí přesně tím okamžikem, kdy mi chce kecat do toho, koho mám (mohu, smím podle jejích představ) volit já. Anebo, chce-li s ostatními chvilkaři extrademokratickými mechanismy odstoupit řádně zvoleného politika. K tomu ji neopravňuje ani kurva zasloužená Thálie 2003 za Budžese. Můžeme jenom žasnout, jak taková jednoduchá věc leckomu z herců i jejich diváků nedochází … (přesto, nebo právě proto ?)

       Stejný průser je, staví-li se herci do pozice odborníků v oblastech, v nichž odborníky nejsou. No fakt: nedávno tu byl pěkný článek pana domácího o seriálu Černobyl podle HBO. Přes všechny dílčí drobnosti, které by mu šlo vytknout, byl celkově dobrý, na http://www.csfd.cz má 96 % a za mě má taky upvote. Přiznejme si ale, že si na něm přihřála polívku řada protijaderných aktivistů i jiných magorů, kteří tomu hovno rozumí a seriál jim dodal materiál umožňující nahradit argumetaci emocema.

       Mě třeba docela znechutil rozhovor s herci na https://www.reflex.cz/clanek/kultura/95522/snad-bychom-se-v-pripade-havarie-jaderne-elektrarny-zachovali-spravne-rikaji-herci-z-cernobylu.html . V něm Emily Watson, na otázku „Jaderná energie, jste pro nebo proti ?“ promeškala vzácnou příležitost mlčet, anebo odpovědět po pravdě poctivě něco jako „víte, líbil se mi scénář, dr. Chomjukovou jsem si zahrála s chutí, ale na jádro se mě neptejte; o tom vím hovno, páč na University of Bristol jsem studovala herectví a nikoliv jadernou fyziku“. Namísto toho se vyvětila: „To je velmi těžká otázka. Všichni víme, kolik energie dnes bereme z fosilních paliv a jak to Zemi ničí. Ale za sebe jsem rozhodně proti jaderné energii. Musíme k ní najít alternativu, která je podobně efektivní, ale ne tak nebezpečná. Jsme v energetické pasti.“ Já nevím, kolik lidí to četlo, a kolik z nich si uvědomilo (z typických čtenářů Reflexu asi málokdo…) , že jinak dobrá herečka se právě shodila tím nejbrutálnějším a nenapravitelným způsobem na vymaštěnou aktivistickou krávu. Stellan Skarsgård sice na podobnou otázku také odpověděl, ale narozdíl od Emily Watson nenechal mozek v šatně (nebudu kopírovat, přečtěte si sami; ale s jeho odpovědí se slušný člověk vcelku může ztotožnit a rozhodně to není aktivistický žvást…)

       Obdobně se u mne shodil v rozhovoru https://magazin.aktualne.cz/kultura/film/craig-mazin-
       cernobyl/r~9692287083b111e9b5e8ac1f6b220ee8/ také scénárista Craig Mazin, který „… se explicitně … ohrazuje vůči těm, kdo Černobyl interpretují jen jako důkaz ničivosti sovětské ideologie. „NIC JSTE NEPOCHOPIL,“ vzkázal velkými písmeny na Twitteru konzervativnímu novináři, podle kterého seriál ukazuje, že veškerá levicová politika má srovnatelné účinky jako radioaktivní záření.“ Tak fajn, taky nás poučil, co si máme „správně politicky“ myslet. Ovšem skutečnost, že po Scary Movie napsal Craig konečně jednou dobrý scénář, ta ho k poučování diváků kurva neopravňuje, nebo snad ano ? Co si potom myslet o jeho skutečné autorské motivaci, ponechám k vaší úvaze.

       A dveře jsou následně otevřeny dalším brutálním názorovým extrapolacím jako třeba
       https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/830/serial-cernobyl-vypravi-o-klimaticke-zmene-ukazuje-co-se-stane-kdyz-svet-neposloucha-vedce/
       anebo úplným rasisticko-korektním úchylnostem
       https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/v-cernobylu-chybi-cernosi-stezovala-si-britka-mela-pravdu_524023.html
       (von tam teda nakonec jeden černoch v roce 1986 zasahoval, ale úplně náhodou,a kauzálně né proto, že by si ho tam v roce 2019 soudružka hérečka a scenáristka Karla Marie Sweet přála …)

       A tak debilizace pod vedením sereblit z jednotné kulturně-politické fronty pokračuje a svět se v prdel obrací….

      2. to servisdok, Jack Torrance

       Tak tak: Dobře, že tady byl zmíněn i ten Budžes …
       Já jsem tak nad tím přemýšlel, jaké je postavení herců (a dalších umělců) ve společnosti, a proč je takové, jaké je (v naší společnosti a i v těch, které totalitu nezažily …)

       Vidím tam především klasickou chybu ztotožnění herce s jeho rolí, a to na obou stranách. Na jedné straně od diváků, kteří si do herce projikují všechny ty postavy, které dobře zahrál; to je, co přináší herci u diváků popularitu. Na druhé straně se to stává i hercům, kteří prožijí se svými postavami leckdy i více životů, než kolik lidská duše unese. Čím více se do role vcítí a lépe ji zahrají, tím více musí dát ze své podstaty. Propůjčení života různým postavám zajisté posouvá u herce meze jeho vlastních životních zkušeností (o.k. proč ne ?), ale někteří za to holt zaplatí i ztrátou vlastní identity, případně integrity. Může (a nemusí) to mít různé důsledky, mezi nimiž nechybí například i alkohol a antidepresiva (rozhodně netvrdím, že tak kompenzují všichni, ale je to v té profesi dost časté, že ?). Jiní se ztotožní se svými postavami natolik, až převezmou i jejich role životní a začnou se cítit býti kompetentní vedle kumštu i v jiných oblastech života. (U některých to může, u jiných nemusí, souviset s nezpracovanou vlastní popularitou …)

       Pročež bych se přiklonil názorově ponejvíce k servisdokovi: nechť se každý švec drží svého kopyta. Herec ať hraje a nepředstírá politickou, odbornou či morální autoritu. (Ovšem na druhé straně k tomu patří, aby to laskavý divák po svých oblíbených hercích nepožadoval, a pokud zmíněné okolnosti nastanou, aby je bral s patřičnou rezervou. To je, specificky pro českého diváka, zřejmě problém.)
       Já třeba nepopoírám, že spousta herců měla s minulým režimem spoustu nepříjemností a hodně jich například nemohlo vystupovat. Jenže svou práci tady tehdy nemohlo dělat dost dalších lidí, na které „nebylo tolik vidět“. Ztratil-li profesor do kotelny, povšimlo si toho řádově méně občanů, než když zmizel populární herec z obrazovky, že. A aniž bych chtěl znevážit jedinou ze skutečných obětí komunistické persekuce, považovat umělce paušálně za hrdinné protirežimní bojovníky (tehdy), mravní autority (dnes), morální kompas, svědomí národa (případně si doplňte libovolné další patetické klišé), není to imho nic jiného než opačný, ale stejně škodlivý extrém.

       V kostce řečeno: já jsem volič, mám právo na svůj politický názor a můžu volit koho chci. Hrzánová & spol. má (vedle volebního) také právo na vlastní politický názor. To ovšem končí přesně tím okamžikem, kdy mi chce kecat do toho, koho mám (mohu, smím podle jejích představ) volit já. Anebo, chce-li s ostatními chvilkaři extrademokratickými mechanismy odstoupit řádně zvoleného politika. K tomu ji neopravňuje ani kurva zasloužená Thálie 2003 za Budžese. Můžeme jenom žasnout, jak taková jednoduchá věc leckomu z herců i jejich diváků nedochází … (přesto, nebo právě proto ?)

       Stejný průser je, staví-li se herci do pozice odborníků v oblastech, v nichž odborníky nejsou. No fakt: nedávno tu byl pěkný článek pana domácího o seriálu Černobyl podle HBO. Přes všechny dílčí drobnosti, které by mu šlo vytknout, byl celkově dobrý, na ČSFD má 96 % a za mě má taky upvote. Přiznejme si ale, že si na něm přihřála polívku řada protijaderných aktivistů i jiných magorů, kteří tomu hovno rozumí a seriál jim dodal materiál umožňující nahradit argumetaci emocema.

       Mě třeba docela znechutil rozhovor s herci na https://www.reflex.cz/clanek/kultura/95522/snad-bychom-se-v-pripade-havarie-jaderne-elektrarny-zachovali-spravne-rikaji-herci-z-cernobylu.html . V něm Emily Watson, na otázku „Jaderná energie, jste pro nebo proti ?“ promeškala vzácnou příležitost mlčet, anebo odpovědět po pravdě poctivě něco jako „víte, líbil se mi scénář, dr. Chomjukovou jsem si zahrála s chutí, ale na jádro se mě neptejte; o tom vím hovno, páč na University of Bristol jsem studovala herectví a nikoliv jadernou fyziku“. Namísto toho se vyvětila: „To je velmi těžká otázka. Všichni víme, kolik energie dnes bereme z fosilních paliv a jak to Zemi ničí. Ale za sebe jsem rozhodně proti jaderné energii. Musíme k ní najít alternativu, která je podobně efektivní, ale ne tak nebezpečná. Jsme v energetické pasti.“ Já nevím, kolik lidí to četlo, a kolik z nich si uvědomilo (z typických čtenářů Reflexu asi málokdo…) , že jinak dobrá herečka se právě shodila tím nejbrutálnějším a nenapravitelným způsobem na vymaštěnou aktivistickou krávu. Stellan Skarsgård sice na podobnou otázku také odpověděl, ale narozdíl od Emily Watson nenechal mozek v šatně (nebudu kopírovat, přečtěte si sami; ale s jeho odpovědí se slušný člověk vcelku může ztotožnit a rozhodně to není aktivistický žvást…)

       Obdobně se u mne shodil v rozhovoru https://magazin.aktualne.cz/kultura/film/craig-mazin-
       cernobyl/r~9692287083b111e9b5e8ac1f6b220ee8/ také scénárista Craig Mazin, který „… se explicitně … ohrazuje vůči těm, kdo Černobyl interpretují jen jako důkaz ničivosti sovětské ideologie. „NIC JSTE NEPOCHOPIL,“ vzkázal velkými písmeny na Twitteru konzervativnímu novináři, podle kterého seriál ukazuje, že veškerá levicová politika má srovnatelné účinky jako radioaktivní záření.“ Tak fajn, taky nás poučil, co si máme „správně politicky“ myslet. Ovšem skutečnost, že po Scary Movie napsal Craig konečně jednou dobrý scénář, ta ho k poučování diváků kurva neopravňuje, nebo snad ano ? Co si potom myslet o jeho skutečné autorské motivaci, ponechám k vaší úvaze.

       A dveře jsou následně otevřeny dalším brutálním názorovým extrapolacím jako třeba
       https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/830/serial-cernobyl-vypravi-o-klimaticke-zmene-ukazuje-co-se-stane-kdyz-svet-neposloucha-vedce/
       anebo úplným rasisticko-korektním úchylnostem
       https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/v-cernobylu-chybi-cernosi-stezovala-si-britka-mela-pravdu_524023.html
       (von tam teda nakonec jeden černoch v roce 1986 zasahoval, ale úplně náhodou,a kauzálně né proto, že by si ho tam v roce 2019 soudružka hérečka a scenáristka Karla Marie Sweet přála …)

       A tak debilizace pod vedením sereblit z jednotné kulturně-politické fronty pokračuje a svět se v prdel obrací….

       1. Hele, to je docela dobrý, to vy sám? :o) .. a celebrity jsou nejvíce vidět, lidé jim připisují, ať už vědomě či nevědomě i vlastnosti, které umělci ani nemají. Tudíž pokud chcete zviditelnit nějaký světonázor, koho s tím světonázorem postavíte před kameru jako hlásnou troubu? Roztržitého filozofa asi ne, ten zaujme jen pár velmi chytrých mozků, zbytek tomu nebude rozumět, to je nám jasný. Politika taky ne, protože politika je zprofanovaná a navíc věc veřejná a ty strany už v globalizmu nemají skoro žádný manévrovací prostor pro nějaké super vize, takže omílají, každá svým politickým jazykem nějaké své programy pořád dokola. Takže vypíchnete oblíbeného umělce nebo sportovce a ten, protože má tu auru oblíbenosti většiny národa, přednese, co se po něm chce. Někteří to dělají za prachy, jiní skutečně z přesvědčení a někteří z nudy, protože je to prostě zase jiná zábava. Ovládat masy je přece příjemné a když dokáže umělec ovládnout velký sál svým uměním, proč by to samé nezvládl nějakým světonázorem na nějakém politickém „shromáždění“?

        1. to ex.lex
         Máte to výše: zachovat si zdravý rozum, nežrat jim to, nenechat se zblbnout.
         Pravda je, že pro mnoho lidí je to problém…

         1. Vzhledem k tomu, že objekt existoval dříve než subjekt, budu se snažit myslet objektivně :o).

     3. To kritizoval už Bocheński – promovaný filosof (PhDr), matematik, teolog, právník a logik, ovšem antimarxista a kontrarevolucionář – ve svém vynikajícím „Slovníku filosofických pověr“.

      INTELEKTUÁLOVÉ / Jsou to lidé, kteří: 1) mají určité akademické vzdělání nebo vzdělání podobné akademickému; 2) nemají nic společného s ekonomickou sférou, především nejsou dělníky; 3) ujímají se veřejně slova a chtějí, aby je všichni považovali za „“autoritu ve věcech morálky, „“politiky, „“filozofie a „“světového názoru.
      Dělník proto není intelektuálem, i kdyby byl třeba geniální, stejně tak obchodník nebo univerzitní profesor, pokud se drží své odbornosti. Kdokoli z nich však může být nějakým způsobem do grémia intelektuálů kooptován ve chvíli, kdy se i on začne vyjad­ řovat k výše uvedeným záležitostem.
      Intelektuály jsou nejčastěji „“novináři, „“literáti, „“umělci, ale setkáváme se s nimi dost často i mezi univerzitními profesory, především v řadách těch, kdo kolek­tivně podepisují různé politické a morální manifesty.

      Pověra o intelektuálech – a je to pověra velice závažná – spočívá v tom, že intelektuálům by měla z titulu jejich funkce příslušet autorita v oblasti etiky, politiky a světového názoru. Díky všeobec­ né rozšířenosti této pověry hráli a nadále mnohdy hrají rozhodující roli v životě společnosti. Byli to mimo jiné také oni, kdo řídili řadu revolucí, které -v protikladu k panujícím předsudkům- byly téměř vždy dílem nikoli lidových mas, ale intelektuálů. Není třeba doka zovat, že jde o pověru, protože víra v autoritu intelektuálů stojí doslova na ničem. Tak například profesor, jenž přednáší novověké dějiny, je pochopitelně „“autoritou (epistémickou), pokud jde o francouzskou revoluci, nikoli však v oblasti využití atomové ener­gie. Podepisuje-li tento profesor se svými kolegy, odborníky na­ příklad v čínské keramice, zoologii nebo počtu pravděpodobnosti, deklarace, jež se týkají využití atomové energie, dopouští se evi­dentního zneužívání své autority, jež je o to horší v míře, v jaké vyvolává dojem, že hovoří sama „věda“. Jednou z příčin vzniku této pověry je nedostatečná důvěra běžně pracujících lidí ve vlastní zdravý úsudek a také zvláštní atmosféra vytvořená kolem vědy, umění atd., která se pak přenáší rovněž na intelektuály.

      AUTORITA / V souvislosti s autoritou vznikla řada pověr přímo strašidelných. K tomu, abychom si uvědomili jejich zvrácenost, si především musíme objasnit význam pojmu autorita. Říkáme, že určitý člověk představuje pro jiného člověka v j isté oblasti autoritu právě tehdy, předává-li mu vše, co spadá do uvedené oblasti, jako první a ve výslovně formulované podobě (například jako vědecký poznatek, rozkaz apod.), a on vše přijímá. Jsou dva druhy autority: autorita znalce, specialisty, učenými slovy autorita „epistémic- ká“*), a autorita nadřízeného, šéfa, jíž se hkáautorita „deontická“. V prvním případě pro mne někdo znamená autoritu tehdy a jenom tehdy, jsem-li přesvědčen, že danou oblast zná lépe než já a že říká pravdu. Epistémickou autoritou ve fyzice je pro mne například Albert Einstein, ve škole je pro žáky v hodině zeměpisu epistémic­ kou autoritou učitel zeměpisu atd. Naproti tomu deontickou auto­ ritou je pro mne někdo právě tehdy, jsem-li přesvědčen, že určitého cíle mohu dosáhnout pouze za předpokladu, že budu plnit jeho příkazy. Mistr je deontickou autoritou pro dělníky v dílně, velitel čety je deontickou autoritou pro vojáky. Deontická autorita se dále dělí na autoritu sankce (sleduje-li autorita jiný cíl než já, ale já se podřizuji jejím příkazům z obavy před trestem) a autoritu solidarity (sledujeme-li stejný cíl: námořníci mají v nebezpečí stejný cíl jako kapitán lodi).

      2. Druhou pověrou, jež se v souvislosti s autoritou objevuje, je přesvědčení, že existují autority abych tak řekl univerzální, tj. že existují lidé, kteří jsou autoritou pro všechny oblasti. Je jasné, že tomu tak není; každý člověk je autoritou nanejvýš v nějaké vyme­ zené oblasti nebo nanejvýš v několika oblastech, nikdy však ve všech. Einstein byl nepochybně autorita v oblasti fyziky, ne však v morálce, politice nebo náboženství. Respektování podobných univerzálních autorit je nicméně velice rozšířená pověra. Když například grémium univerzitních profesorů podepisuje nějaký po­ litický manifest, děje se tak za předpokladu, že je čtenáři budou považovat za politickou autoritu, jako by jejich autorita vědců měla univerzální platnost, i když nic podobného zcela evidentně nejsou. Protože tito vážení profesoři jsou nepochybně autoritami ve věci dějin francouzské revoluce, čínské keramiky nebo počtu pravděpodobnosti, nikoli však v oblasti politiky a podobnými prohlášeními svou autoritu zneužívají.

      Vůbec doporučuji celou tu knížku, je to občerstvující závan zdravého rozumu,

      1. To je moc hezký, a co píše ten pán o „nepromovaných filozofech“ a o „přirozených autoritách“?

       1. Přečtěte si to sám, knížka je na ulozto.

        1. Ne, děkuji, ten úryvek je dostačující :o).

   2. Hehe, politika je veřejná věc, je to veřejná činnost, tak proč by si nemohla Hrzánová říct svůj názor na nějakým „plácku“, když do té politiky kecá naprosto každej občan?

    1. …a vubec, meli si tim udelat pruchozi podium, neco jako na aukci aut v USA, kde kazde auto najede na svych cca 15 sekund a jede zase do prdele. A vsichni ti ucastnici letenskeho potlachu se tam mohli stridat jak na orloji a kazdej by si zahulakal ty svoje mantry.

     Ja nejsem nastvany na Milionovy chlivek. Jsem nastvany obecne na to, ze stale se presvedcuju, kolik lidi je totalne debilnich a mysli si, ze se neco rozhoduje na ulici. Ten Stepan mel tehdy velkou pravdu, jen to rekl uplne blbe na uplne blbym miste.

  2. Ad ex.lex:
   A na jaký názor by podle Vás v demokracii právo neměla?

 6. Osobne by se mi libil tento volebni system:

  Kazdy opravneny volic v CR dostane petikilo, cena cca tretiny nadrze benzinu nebo 3 obedu v hospode.
  Pri odevzdani hlasu toto petikilo vrati.
  Volit nemusi.

  1. Ještě lepší by to bylo bez toho prvního kroku, tj. volič nedostane nic, ale platný je jeho hlas pouze s tím pětikilem. A ještě daleko lepší je podle historických zkušeností census založený na vlastnictví půdy. Ostatně jsme to (nejen) tady už probírali stokrát a jednou…

   1. Opravdu netusim, k cemu je v dobe, kdy zemedelstvi dela cca 1%HDP, dobry census podle vlastnictvi pudy.
    To aby se Agrofert nemusel s volbama zdrzovat?

    1. Jenže na to 1% jsou navázané další procenta v strojírenství, chemii i dopravě.
     Vlastníci země rozhodují, to má logiku bez ohledu na HDP.

     1. Uz jsem se odnaucil na tomhle webu hledat prisnou logiku, ale ze by mela nejak pomoct vlada Agrofertu, cirkvi, bolsevickych pohrobku statnich statku a hromady joudu nekde na urade, co pachtuji pole po dedkovi mistnimu druzstvu…
      Pripadne by si stat mohl vladnout sam sobe pres Lesy CR.

      Apropos, jouda pachtujici druzstvu se zdedenym polem po dedkovi jsem i ja, hned jsem vedel, ze jsem vyvoleny ku osvicene vlade.

      1. Co je nelogického na zásadě „vlastníci země rozhodují“?
       Stejná logika jako „plátci daní rozhodují“ anebo !všichni právoplatní občané rozhodují“.

       1. Země je konečné množství. Nemůžeš se jen tak přidat do klubu a vytyčit si někde nových dvacet arů.

        Práci naopak novou vyprodukovat může každý a lze i poměrně ocenit, jak je přínosná. Daně nebo peníze odevzdané při volbě pak jsou jen vyjádřením toho, že dotyčný něco dělá a odvody na něco přispívá a proto by měl mít právo o tom rozhodovat.

        1. To jsou takové utopistické bláboly, které se nikdy nezrealizují.
         Jediné co by bylo reálné protlačit parlamentem, i když o senátu mám pochyby, je povinná volební účast.
         Litr by byla pokuta za neúčast.
         Exekutoři budou pro. :-D
         Zeman je pro.
         Babišovi musí vysvětlit, že mu to hodí pár % a bude taky pro.
         Komančové budou taky pro.
         Socani se stébla chytnou.
         Okamúra asi taky.
         A tak miliardu to hodí, bo zásadových nevoličů se milion najde.
         Jen mezi zdejším core jich pár bude.

         1. Ani povinná volební účast vám nevynese to, v co doufáte. Zapomínáte na základní princip „nerovnosti“. Boháč vždy volí jinak než chudák. To je pravidlo, které se v demokracii nemění a funguje. Proto má USA jen dva tábory – republikány a demokraty – jiná volba není, vědí přesně, proč to tak mají. Pokud si lidé nejsou rovni právy, svobodou ani majetky, nemůžete očekávat, že se shodnou u volebních uren. Názorové rozdíly a ideologie nyní do toho nepočítám. Protože názor i ideologie je vám na hovno, když nemáte na činži nebo plavete v dluzích apod. Takže sice to tady moc hezky rozebíráte, ale je to jen teorie, praxe je jiná a bude jiná.

          1. Ale já v nic nedoufám, já se povinné účasti naopak obávám, neb by to IMHO přineslo Burešovi a Falmerovi většinu i bez Pitomia.
           I když u Pitomia si nejsem jist, zda by při povinné nebojoval s „transparentním“ dredařem o 2. místo.

          2. Ještě mi prosím zkuste vysvětlit, proč burešovi voliči tvrdošíjně zapírají, že ho volili. Fakt to tak je, v mém okolí se už několik lidí nepěkně prořeklo stylem „je jediný, kdo je schopný tady udělat pořádek“ a podobně. Ale nevolil ho..
           Proč to tedy zapírají? Za co se stydí? Že volili bývalého estébáka, privatizačního i současného zloděje zároveň? Nebo za co? Nerozumím tomu. Pokud někoho volím či nevolím, musím si snad umět obhájit proč!

          3. Já nevím servisdoku, já se divím u těch co ho volí.
           Opakovaně.
           Tak min. 5 inženýrů od nás z továrny.
           A jeden PhDr., tomu to aspoň hodilo sesli ředitele letiště…

          4. Já nevím servisdoku, já se divím u těch co ho volí.
           Opakovaně.
           Tak min. 5 inženýrů od nás z továrny.
           A jeden PhDr., no tomu to aspoň hodilo sesli ředitele letiště…

          5. Repetitio mater studiorum est?

          6. Tak teda pěkně děkuju za vysvětlení, zvláště pak zdejší inteligenci a filosofům, co svedou vysvětlit principy demokracie i vidlákům. Pouhým jedním odstavcem střední velikosti.
           Myslíte si, že paní europoslankyně Šojdrová ví, jak bylo po druhé válce obecně nakládáno s vlastizrádci i kolaboranty?

      2. Co je nelogického na principu zodpovědné volby? Pokud by každý, kdo chce volit, byl za svou volbu odpovědný třeba tím pětikilem, začne minimálně přemýšlet, co za to pětikilo dostane a zda se mu to vyplatí.
       Druhou stránkou mince by ale byla skutečnost, že takto by mohl kterýkoli oligarcha řídit volby dle libosti.
       S tím vlastnictvím půdy, lesů, rybníků apod. se mi to zdá být jiné, lepší kafe.

       1. Pro udržení svobody je klíčové nikoho neodříznout od voleb, čímž by nemohl rozhodovat o tom, co mu stát sebere. Každý musí mít možnost politické sebeobrany*.

        Protože většina lidí v této zemi nemá 2 miliony na pozemek, majetkový census by je efektivně odřízl a udělal z nich nevolníky. Pětistovka, kterou by nemuseli vyplatit z vlastního, ale dostali by ji zdarma od státu a pak by za ni mohli buď volit, nebo si ji nechat, by nikoho neodřízla.

        Vlastnictví půdy je tedy naopak výrazně horší, než „můžeš se vzdát svého hlasu za peníze“. Vzdání se hlasu totiž oligarcha neovlivní: kdyby nabídl více, bylo by to kontraproduktivní, protože by volili jen bohatí kteří jsou proti němu.

        Oproti tomu majetkový census by byl obnovením fedualismu, protože veškerou půdu vlastní hrstka superoligarchů a zahraničních entit (mafiáni z Balkánu a Ruska tu mají nemovitosti jako bezpečně uložené prostředky.)

        __________
        *kdyby nebyl zákon zneužíván, nepotřebovali by všichni volební právo – viz Bastiat-Zákon, 1848. Pokud je ale zákon neustále zneužíván k tomu, aby někomu sebral práva či majetek, každý musí mít možnost volit politiky, kteří budou bojovat za ochranu jeho práv a majetku.
        Potenciální řešení je všeobecné volební právo PLUS daňová asignace, kde každý může volit, ale přitom nemůže rozhodovat o přerozdělování majetku bohatších, protože ti své daně určují sami.

        1. V současnosti mám volební právo bez jakéhokoli omezení. Jakou přesně možnost mi to dává „rozhodovat“ o tom, aby mi stát nesebral zbraně?

         1. (Jde zcela konkrétně o to, že ta možnost „rozhodování“ v demokracii není nic jiného než hloupá a naprosto naivní iluse. Vizte Benjamina a jeho parabolu o večeři.)

         2. @ ocs
          Inu – jak oba víme, tak máte především možnost opatřit si výkonné zbraně, které stát nikterak neeviduje a to prosím zcela legálně. Ano, jsou dražší a obvykle staršího data výroby, ale to není předmětem debaty.

          K tématu – pokud nechcete, aby Vám stát kecal do života, nezbývá Vám, než se státem sám stát. Samosebou za cenu, že do života ostatním budete kecat Vy. Pokud jste pouze nicotné zrníčko v mlýnici mocných, tak jste bit a bez práv – a to za jakéhokoli režimu, nebo zřízení.
          C’est la vie.

          1. Nicméně historie jasně ukazuje, že v řadě reálně vyzkoušených a dlouhodobě funkčních režimů a zřízení jsou zrníčka bita podstatně méně, než v tom současném.

           (A v řadě jiných zase více, o tom sporu není. Přesto bych v mezích možností raději směřoval k reálně dostupnému optimu, než se držet někde na půl — ne-li dále — cestě k variantám katastrofálním.)

          2. Vy ale víte, v čem je problém.
           Napíši to tedy nahlas. Vaše (a ano, i moje) záda jsou mnohem citlivější na pohlazení bičem, než záda našich spoluobčanů. Obrovská masa z nich si dokonce kvality bičů pochvaluje a cítí se blaženě, když může prostřednictvím voleb vybírat u bičů tvar, či barvu.
           Na každého z nás připadá deset masochistů, ať už z přesvědčení, nebo od podstaty.
           Tedy stručně, míra osobní svobody kterou já považuji za rozumný základ většinu mých spoluobčanů přímo děsí.
           To se týká toho reálně dostupného optima. Asi si otevřu single malt 12 let starý. Jde na mě z toho nausea.

          3. A jsme kruhem zpět u té všeobecné demokracie, jež vede neodvratně k tomu, že ona většina prosadí bič i pro Vás a mne, místo toho, aby si jej užívala sama a nám ostatním jej nevnucovala :(

          4. @ocs:
           Ale jistě. Musíte se stát státem, nebo alespoň panovníkem, abyste to mohl poladit podle vlastních potřeb.
           Blbé je, že pokud poddaným povolíte příliš, najde se někdo, kdo Vás požádá, abyste uvolnil místo. Jinak akceptovaný komunismus (hutterité) je taky celkem funkční, mimochodem.

          5. Ještě doplním, že ideální způsob jak si navýšit míru osobních svobod, je opatřit si velké množství financí. Pak si můžete vybírat, na jaké části planety se budete zdržovat a co tam budete dělat. Pokud hledáte řešení vhodné pro jednotlivce, tak bych asi šel touhle cestou.

         3. Tak, že jsou u moci strany, které pozitivně reagují na Petici pl. Černého, nikdo z nich nevolal po zákazu zbraní po Uherském Brodě, ZoZ se během posledních 3 novel liberalizoval namísto utahování šroubů ve zbytku EU, atd.

          Salónní filosofování nad „iluzí demokracie“ je v realitě nesmysl: politice dominuje třída oportunistů, kteří potřebují „klid na práci“ a proto positivně reagují na tlak dostatečného množství občanů – jako je Petice za Zbraně.

          Naopak to, po čem volají „antipopulisté“, je vláda „elit“ které nejsou oportunistické, ale ideologicky fanatické – viz Německo.

          1. https://gunlex.cz/domu/kratke-zpravy/3576-nerealisticke-odbylo-cesko-plan-regulace-olova-komise-eu-pripravi-novy
           https://gunlex.cz/zbrane-a-legislativa/3540-nova-zbranova-legislativa-v-eklepu-souhrn-09-2019

           Nebýt naší demokracie a vládnout nám „osvícené progresivní elity“, reakce na protizbraňovou směrnici by byla totožná, jako ve Francii: „zakázat! Zakázat úplně všechno!“

        2. Re: Jan Mrcasik 25.11.2019 v 14:03

         Absence volebního cenzu jako idea zachování svobody je hezká. V praxi selhává na logickém výkonu a motivacích voličů.

         Veškerou půdu nevlastní ani náhodou „hrstka superoligarchů a zahraničních entit“. Troufnu si říci, že znám mrak lidí, kteří nějaký pozemek mají (a to i lidí nijak příjmově vynikajících). Pokud by cenzus byl nastaven „Má půdu – nemá půdu“ a nikoliv hlasování hektary, tak feudalismus přímo nehrozí.

         1. Nicmene bude dost lidi, kteri pudu nemaji zadnou. A najednou by se o nich rozhodovalo, aniz by oni meli jakoukoliv sanci toto ovlivnit. Ja ti nevim, to je presne to podhoubi, ktery pak vyuzije nejaky charismaticky vudce a zase se bude krast, veset a luza bude stastna. A pritom nemusi jit jenom o luzu, ja mam znacne nadprumerne prijmy a pudu nevlastnim zadou, tim jsem si jist. A rozhodne bych to pak hodil nejakymu vudci, aby s kurvama, kteri o me chteji rozhodovat bez me ucasti, zatocil.

          IMO je to cesta do pekel, ale kdo chce kam…

          1. moje hodil melo bejt s uvozovkama, proste by dostal podporu na revoluci =)

          2. Zatímco v současnosti se o nich rozhoduje, aniž by měli jakoukoli šanci to ovlivnit. Jak píši výše (a jak mnohem chytřejší lidé než já píší a detailně rozebírají už několik set, ne-li tisíc let), ta „možnost rozhodovat“ je ve všeobecné demokracii naprosto ilusorní.

          3. To je mi u prdele. Ja ty iluzi verim a pokud se do toho nekdo bude srat a odrizne me na bazi pudy, ja budu podporovat kohokoliv, kdo bude chtit odriznout takovymu hlavu od tela.

           Jednoduche, uvidime, ci teorie je pravdiva :)

         2. To je otázka na dynamiku. V případě zavedení cenzus „nevlastníci půdy nevolí“ by totiž extrémně vzrostla poptávka po monopolizaci půdy, takže by
          1) velcí hráči výrazně zvýšili výkupní ceny,
          2) velcí hráči měli výrazně větší motivaci k predátorskému chování, jímž by drobné hráče donutili k prodeji pozemků

          1. Historické zkušenosti z dob a míst, kde tento census platil (a na rozdíl od přístupu současného excelentně a bez větších obtíží fungoval) tuto hypotézu příliš nepodporují.

          2. ocs: tím „excelentně fungoval“ myslíte to, že bezzemci neměli šanci se jen tak ze své situace vymanit a tak těm elitám nijak zvlášť nekecali do toho, co dělají?

           Nebo jaké konkrétní možnosti měl v censu bezzemek k rozhodování a o kolik to bylo lepší než aktuální možnosti Vaše nebo moje?

          3. Census podle pudy fungoval celkem slusne pred kolektivizaci. Po kolektivizaci, ctyriceti letech destrukce vztahu k pude a nasledne restituci je to k hovnu. Koukni se kde maj vetsinu socani a komousi. Dnes je to tak, ze vesnice, kde ma kazdej druhej restituovany pole po dedkovi co propachtovava mistnimu JZD jsou dnes bastou levice, zatimco mesta jsou spis doprava.

         3. LWG 25.11.2019 v 16:04:
          Cenzus „má/nemá půdu“ znamená, že bych jako spoluvlastník 356/123317 pozemku pod panelákem mohl volit?

          1. Záleží na to, jak by byl cenzus nastaven a zda „půdou“ by byly míněny i stavební pozemky. Historické nastavení na zdejším území neznám. Ale pokud bychom zůstali jen „má pozemek“ tak podíl na pozemku máte.

           Pokud někdo nastaví třeba hektar zemědělské půdy, nebo něco jiného tak pochopitelně ne.

   2. To je trochu zastaralý model. Stačilo by pro začátek oddělit plátce od příjemců a vynechat z rozhodování obsluhující personál – státní zaměstnance, jinak to chytá nepříjemnou zpětnou vazbu.

   3. A stokrát a jednou se neshodli … mně třeba ta vaše obsese kusem úhoru furt hlava nebere:-).
    BTW … malou zahrádku mám!!! :-)

    Mně u podobných nápadů vždy vadí, že existuje řada oblastí, do kterých se stát sere, fest, bytostně se dotýkají mnoha lidí a přitom mají zcela nepeněžitý … blbě řečeno … charakter. Zavedení jakéhokoli majetkového censu v podstatě znamená nemožnost nemajetných občanů ovlivňovat i takové věci, jako je například nedávno zde probíraná euthanasie. Ta fakt nemá s nějakými daněmi nic společného. A takových věcí je celá řada. A pokud by někdo o nich nemohl spolurozhodovat, byť ve stávající minimální a velmi iluzorní míře, jen proto, že má prd, tak mi to přijde jako celkem svinstvo.

    Z tohoto důvodu se mi líbí ten původní nápad … volič dostane klidně litr (bo chápu, že je fakt dost lidí pro který to je značný výdaj, který si v ten okamžik prostě nemohou dovolit) a buď si ho nechá a půjde v klidu dom, nebo mu jej vyměníme za volební lístky a posluž si. Bude to jen na něm.

    1. Obsese? Prdlajs. Prostě a jednoduše: bylo to opakovaně vyzkoušeno v praxi; kde to zkusili, tam to fungovalo dobře; jak to zrušili, šlo to do háje. Nic více, nic méně.

     1. Mě by zajímalo, jak byste to chtěl uvézt do praxe bez existence katastru nemovitostí. Pokud se nepletu, nepatříte mezi jeho fanoušky.

      Druhý bod: Vlastnictví půdy v tomto socialistickém zřízení znamená povinnosti. Od placení daně, ze které se vyvléknete jen velmi těžko, po nemalé povinnosti majitelů např. lesů nebo luk.

      A za třetí, co s půdou ve vlastnictví akciovek? Co když vlastním nějaké akcie firmy, která má nějakou půdu ve vlastnictví?

      Zkrátka mi to přijde jako krajně složitý systém.

      1. „Mě by zajímalo, jak byste to chtěl uvézt do praxe bez existence katastru nemovitostí. Pokud se nepletu, nepatříte mezi jeho fanoušky.“
       Nechám sluhu vyrýpnout trochu hlíny z mých pozemků a dát ji do květináče. A poté již s tímto důkazem o vlastnictví půdy vyrazím v kočáře k volbám.

      2. To už se to taky všechno řešilo. Prostě ocs má půdu rád, asi byl nějaký jeho dávný předek horlivý sedlák či co. A nebo jím touží být jeho druhé já. Kdo ví. Dědeček byl drobný kovovýrobce … a než stačil být nedrobný, tak přišel Únor:-) … tak třeba taky jednou budu zastávat názor, že volební právo by měl mít jen ten, kdo má soustruh:-))).

       1. Kecáte. Ten jediný (ovšem dostatečně silný) důvod, proč tento census považuji za lepší než ostatní, jsem výslovně uvedl výše, v 25.11.2019 v 0:24.

      3. Až budeme v omezování státu tak daleko, abychom rušili katastr, už nebude, myslím, problém s censem. Každopádně technicky je to mnohem snazší, než hledání, kdo je nebo není jaký plátce „těch správných“ nebo „těch špatných“ berní :)

    2. To není dobrý způsob, bylo by to sice dražší než za koblihu, ale i kdyby jste litr přihodil máte za 4mld 2mio voličů… to je pořád lukrativní investice.

    3. S těmi nepeněžitými věcmi máte pravdu.
     Asi by to chtělo dvoje volby – jedny ohledně zastoupení v občanskoprávních věcech, druhé ve věcech ekonomických.

     1. A keby mal stat vyrezne menej pravomoci, tak taketo nezmysly nie je vobec treba riesit…

 7. Pokud furt všichni mají starost o to, aby volby nezkazili idioti, pak dost dobře nechápu, proč se zejména ti, kteří tuto starost projevují nejvíce, snaží vychovat z lidí idioty už od školky.
  Nebo snad má inkluze nějaký jiný důvod, než zabránit vzdělavatelným dětem ve vzdělání? Nebo naprosté potlačení kritického myšlení ve většině médií má jiný cíl než výchovu idiotů?
  Jinak k těm návrhům, že volit se má podle majetku (či různých odvozenin z majetku), na tohle byl ideální feudalismus. Jak s tou hranicí jednou začnete, tak ta hranice zaručeně skončí tam, že volit nebudete ani vy.

  1. Sice se snaží vychovat idioty, ale tolerantní multikulturní idioty.

   1. Co multi, ale může vůbec existovat samotný „kulturní idiot?“

    1. Jistě. Stačí se podívat do historie Německa.

     1. Jak říká pan zastupující říšský protektor ve filmu Conspiracy: těším se na lepší svět, na mírové dny, na triumf německé kultury…
      Byl to snílek.

  2. re: monday

   Cílem inkluze je zcela zjevně přesměrovat peníze k lidem, kteří školí, dodávají pomůcky, nebo nějak podporují ten systém. Žáci jsou objekty, které se k tomu použijí a vzdělávání nebo nevzdělávání je jejím tvůrcům u řiti. To mi přijde jako nejjednodušší a velmi pravděpodobné určení.

 8. Muhehe.

  To už dokonce i Milouš Jakeš chápal demokracii svým omezeným mozkem jaksi lépe, než tahle šmíra:

  „Mnozí lidé si tedy tu demokracii pletou s tím, že oni budou jen těmi kritiky a určovateli co se má dít v společnosti a ti druzí že budou to vykonávat a nebo jsou povinni to vykonávat, co oni si přejí. Ne, demokracie je diskuse a většina rozhodne …“ (Milouš Jakeš, z projevu na Červeném hrádku.

  1. Jakešův projev na Červeném hrádku byl pravicovější než většina dnešní „pravicové“ politiky.

   Ostatně Cover (a nejspíše kde kdo jiný) kdysi někde vysloveně citoval a srovnával kusy jeho proslovu se současností.

  2. Ano. Když si poslechnete Červený Hrádek opravdu celý, tak to dává smysl. Pravda, Jakeš to podal dost osobitým a hodně syrovým způsobem :D, ale asi proto je tak srozumitelný. Všichni měli prdel z bojlerů a Zagorky, ale podstata unikla.

   1. to Jan Mrcasík a servisdok

    No, už se tady onehdá diskutovalo, že staří komunisti (analogoví komunisti verze 1.0) narozdíl od dnešeních neomarxistů (digitálních, verze 2.0) měli ještě jakési zbytky rozumu a aspoň neplánovali sebedestrukci.

    To, jak se celá politika sune do levého extrému, popisoval excelentně Benjamin Kuras před prezidentskýma volbama. Zejména ta druhá část (věnovaná liberální demokracii), je nadčasová a patří do kamene tesat:
    https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Benjamin-Kuras-Kdo-chce-zemi-okupovanou-nepratelskymi-imigranty-z-vrazedne-civilizace-voli-Chamberlaina-Drahose-Kdo-chce-opak-voli-hulvata-a-opilce-Churchilla-Zemana-521108

    1. Ti staří komunisti byli totiž odchovaní docela drsnou dobou R-U, a zocelení 2.světovou.
     Což se rozhodně o homosexuálních prostitutech a občasných pornohercích, případně synáčcích z protekčních pražských rodin, kteří tvoří hardcore Pirátské strany, rozhodně říct nedá.
     Navíc, řada starých komunistů měla drsné vzdělání v náročných školách sovětského typu (s často se špičkovými prvorepublikovými profesory) Zatímco digitální svazáci studovali turbouniverzity a nebo odkladiště adolescentů pro 50% populace, které se starými vejškami které zvládlo jen 10% populace, nemají nic společného.

     Je to vidět i na odcházející generaci politiků typu Zeman, Klaus, ale i Nečas a pod, kteří měli ještě nějaké ponětí o tom, že stát musí fungovat a že je potřeba ho nějak spravovat.
     DNešní generace 30+ retardů nevidí rozdíl mezi dloubáním se v nose v nějakém cubicle offisu a zodpovědností za desetimilionový národ ve vládě.

     To budou lidi ještě čumět, jaká apokalypsa tady nastane, až poslední zkušení fachmani odejdou do doochodu.
     Nerad to říkám, ale lidi jako Dfens, a vůbec generace tohoto webu, stejně jednou bude muset odejít makat coby vedoucí úřadů za pár šušňů pokud budou chtít, aby jejich dětem zůstal k dispozici funkční stát a ne rozvrácená banánová republika.

    2. kundohlav: to je rozšířený historický omyl. Destrukci plánoval už Marx – původně nesnášel socialismus a opovrhoval jím jako nefunkčním nesmyslem bezmozků, ale chtěl „sesadit Boha z jeho trůnu a vládnout lidstvu na trůnu ze strachu a zhouby“ a nakonec uznal, že pro zničení lidstva je socialismus vlastně optimální.

     V SSSR byly proto jako v prvním státě na světě zřízeny „komuny žen“ ve smyslu Marxova a Engelsova „opuštění měšťácké morálky“ zrušení manželství, povolena homosexualita a povoleny potraty. Tedy PŘESNĚ totéž, co razí dnešní marxistická levice pod pojmy „osvobození od útlaku křesťanského konzervatismu“, „polyamorismus“, „LGBT“ a „autonomie jedince“, a na základě IDENTICKÝCH ideologických kořenů a východisek.

     Jenže Stalinovi došlo, že to by si zničil SSSR jako první a už by pak nemohl exportovat marxismus na Západ. Takže provedl ďábelský trik: v SSSR „dekadentní marxismus“ zakázal a zavedl přísný pragmatický společenský konzervatismus s „rodina je základ státu“, ale KGB pověřil aby „dekadentní marxismus“ vší silou podporovala a šířila na západě, hlavně v USA, v rámci tzv. „Demoralizační kampaně“ která běžela ještě v 80. letech a varoval před ní přeběhlík od KGB, Jurij Bezmenov:
     https://forbiddenknowledgetv.net/confessions-of-a-kgb-agent/

 9. No nevím, ale já bych to Hrzánové podepsal, protože na 100 % souhlasím.

  Volby v moderním státě jsou zejména o penězích, protože to hlavní a nejdůležitější o co se hraje, je státní rozpočet a daně.

  A zejména díky všeobecnému volebnímu právu všechny demokracie na planetě s všeobecným volebním právem nevyhnutelně směřují k socialismu s brutálními daněmi, kde dobře polovina společnosti jsou neproduktivní příživníci.

  Logicky, je jich víc. Takže vyhraje ten kokot, který naslibuje všechno zadarmo. Dřív to bývalí oldschool soudruzi jako Jirka „zdroje jsou“ Paroubek, dnes je to okravatovaný megazmrd Andrej „všeci kradnů“ Kobliha. Program je furt stejný. Zvednem daně, socky budou mít všecko zadarmo, nasypem státním zaměstnancům, přitom zadlužíme zemi tak, že se z toho všichni poserete.

  Takže za mě by byl ideál – rozhoduje kdo aktuálně platí daně nebo v minulosti na daních určitou částku odvedl (např. žena na mateřské dříve pracující) + nějaký jednoduchý test, který vyřadí poloopice s IQ pod 80, jako že jich je v populaci celkem dost.

  Jenže to už z povahy systému nelze nikdy změnit.

  1. No pak je divné, že v reálu se většina majetku hromadí u stále menšího procenta populace. Jo bylo by super, kdyby se testem podařilo vyřadit hlupáky, co si nechali nakukat, že celej rozpočet padl na socky.
   Ale obávám se, že na znění testu, bych se se soudružkou Hrzánovou asi neshodl.

   1. no oni bohatnou právě z toho socialismu, prtože čím víc socialismus, tím víc korporace, veřejné toky, obří zakázky a na tom se tahle banda pakuje.

    A dalším faktorem je prostě a jednoduše gloablizace a robotizace, větší masovost všeho = větší miliardáři nahoře.

    no to znění testu by mělo být obecné,tedy základní věci jako na klasickém IQ testu + pár velmi triviálních otázek z ekonomiky a politiky. Něco ve smyslu aby daný volič věděl, co to vůbec je státní rozpočet a daně, protože se obávám, že slušná část současného elektorátu tyto věci nechápe vůbec.

    1. To mi připomíná tu cikánskou matronu, která tvrdila, že každý dostává dávky (asi slyšela o HDP) a cikáni jsou chudí, protože jim gádžové nedávají, kolik by si zasloužili.

     1. nemusíte chodit ani mezi negramotné indoopičáky

      můj odhad je, že slušných 30 – 40 % populace nechápe, že nikdy nic není „zadarmo“ a všechno musí někdo někde nakonec zaplatit. To je taková základní věc širokým masám dost neznámá, protože mají pořád komunistickou výchovu a je to v nich hluboko přehluboko zavrtané.

    2. Pospeci, a není to fuck?
     Část z voličů ani nevyjde se svým příjmem, a Vy na ně s rozpočtem a daněmi!!!
     Však stát taky nevyjde se svým rozpočtem, tak co pičo!
     Jim stačí tyto mediální zkratky:
     Babiš nekrade bo má peněz dost a bude to řídit jako svoji super firmu.
     Miloš je super bo nechce uprchlíky a dělá super kšefty s Číňany.
     Mladej Klaus nechce EU.
     Komunisti jsou fajní a za nich bylo líp.
     Okamura se nebojí říct Pravdu.
     Hamáček je měkký a bojí se Zemana i Babiša.
     Fiala je divnej profesůrek.
     Ta nová kunda z TOP má porno brýle.
     Výborný je slaboch, radši se bude starat o děcka.
     Rakušan je zmrdík starostík co kradl v malém a chce víc.
     A tydlencti Drahošové, Hilšerové a Fischerové jsou zasraní intoši.
     Zapomněl jsem na někoho?

     1. na Piráty :-)

      Ona ta druhá parta (ti vzdělaní, tolerantní, dobře vydělávající lidé z velkých měst) na tom není o moc líp:
      Estébák Babiš ohrožuje demokracii.
      Zeman proruský šváb.
      Klaus ml. populista.
      Okamura fašista.
      Hamáček je měkký a bojí se Zemana i Babiša.
      Fiala nemá charisma.
      ¨¨¨¨

      1. ono popravdě za mě ani parta Losny ani Mažňáka nemá pravdu

       Jde o to udržet je v boji jedněch proti druhým, rozděl a panuj, princip starý jako politika sama

      2. Jejda.
       Transparentní dredař a ta cháska co se v emailech častuje vlídnými slovy a v reálu prosazuje ukrutné pičoviny…
       Bartoš se ani učesat neumí a babu má divnou.

     2. Ani ne, Kalousek co krade jak straka a bere lidem peníze a šišlavý aristokrat už jsou pasé :)

      jo je to fuck, vidím, že běžný lid máte dobře zmapován, nelze než souhlasit.

    3. V podobě, v jaké by stád tu definici sebe sama, rozpočtu a daní sepsal, je lepší se na to rovnou vysrat. Režim sám o své vlastní kriminální podstatě lže, takže co tím jako chceš dosáhnout?

     1. ničeho, jen filosofuju

      je nad slunce jasné, že se nic měnit nebude a všechno pojede dál až do příští katastrofy typu válka/tsunami ať už vyvolané externě nebo interně

  2. V žádném případě! O ekonomice se rozhodovalo v první dekádě tisíciletí („ODS vs ČSSD“).

   Dnes je stěžejní „kulturní válka“ mezi Progresivní levicí, která chce Totální Revoluci se zničením osobního vlastnictví („nevlastnická sdílená ekonomika“), normální rodiny („polyamorismus“, „LGBT“, „autoritativní osobnost“), svobody („regulovat CO2 emise=životy všech“), plošnou represí proti majoritě („white priviledge“, „unconscious bias“), biologického pohlaví („fluid gender“) atd.

   Vzniklo to v Německu jako všechny totalitní ideologie 20. století, ve 30. letech to úspěšně vyexportovali do USA, na konci 40. let to skrze Horkenheimera úspěšně nainstalovali jako oficiální ideologii NSR pod záminkou „denacifikace“ a teď se to z Německa/EU a od Democratic Party z USA tlačí do zbytku světa.

Napsat komentář

D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!