Spojenými silami 2012 & Den mobility 2012

Featured Image

Vážení čtenáři, přináším pozvánky na dvě akce, které pravidelně organizují kruhy mimořádně drsných aktivistů kolem našeho webu.

Viribus unitis (18.8.2012)

Viribus unitis je netradiční automobilová orientační soutěž, jejíž trasa není předem známa a je postupně odhalována v průběhu soutěže prostřednictvím různch úkolů, šifer a hádanek. Soutěž je pořádána každý rok v polovině srpna jako součást připomenutí výročí narození dvou našich významných panovníků – Františka Josefa I. (18. srpen) a Karla I. (17. srpen) (zdroj: viribusunitis.cz)

Minulý ročník (2011) se podařil. Dorazilo hodně účastníků, čemuž snad dopomohla informace na D-F. Startovalo 21 týmů a dokončily tři. Přehled úkolů a řešení je zde (9,9 MB). Oproti mým předpokladům jsme dojeli do Polska. Opět se vyráběla Enigma. Opět v tom figurovaly vláčky. Taky se trochu střílelo. Zajezdili jsme si celkem dost. V podstatě chyběl už jen sex a drogy, alkohol a zbraně se nějaké našly.  Předpokládám, že tradiční pilíře soutěže zůstanou i letos nedotčeny (monarchie, vlaky, šifrování).

Letos se soutěž bude opět konat. Start soutěže je v sobotu, 18. srpna 2012 v 08:00 na stárkovské faře. Přihlášky je nutné doručit do 1. srpna.  Mění se také poněkud pravidla úhrady startovního příspěvku a nějaké další detaily. V privátní korespondenci, kterou jsme ohledně soutěže vedli s hlavním organizátorem JJem, naznačoval gameadmin něco v tom smyslu, že by se zkrátilo trvání soutěže na 12 hodin, takže by končila ve 20:00 (nicméně na webu je nadále uvedeno trvání soutěže 24 hodin, tak si to buď špatně pamatuji, nebo GA změnil názor).

Mezi mnou a JJ přetrvává určitý letitý spor o nastavení celé soutěže, přičemž já tvrdím, že pokud má být soutěž motivační, musí ji alespoň polovina účastníků dokončit. JJ zase tvrdí, že soutěž, kterou polovina účastníků vyhraje, není ani třeba pořádat a že VU není žádná sobotní vyjížďka pro slečinky. Předpokládám, že ani letos nebude pojetí soutěže diametrálně odlišné od obvyklého pojetí a moje lobbování nenalezne ohlasu, takže to opět nebude sobotní vyjížďka pro slečinky.

GA také publikoval mapu, která naznačuje rozsah celé akce. Délka trasy by však měla být srovnatelná s loňskou událostí. Do Pšonska se tentokrát nepojede, což křehký italský podvozek mého vozu ocení. Mapa cosi naznačuje. Z oné komunikace s adminem také vyplynulo, že bluetooth majáky budou hrát nadále významnou roli a že trasa je sjízdná běžným osobním vozidlem (při jejím testování bylo použité nízké auto sportovního pojetí).

Tč. nevím, jaký bude obsah doprovodného programu. V budově místního kina se zpravidla odehraje přednáška. Prosím GA, aby tyto doplňující údaje uvedl v diskusi.

Přidávám obligátní varování: JJe nelze podceňovat, JJ má příliš široký záběr. Jeho vědomosti sahají od politiky, historie, přes vojenství k technice a nejnověji také lékařství a léčbě torzních zlomenin, a myslím si, že právě poslední oblast nějakým způsobem do VU zakomponuje, protože jsem vypozoroval, že má určitou zálibu v přenášení řešení z jednoho oboru lidské činnosti do druhého. Někdy až moc. Už jste někdy nad něčím přemýšleli, až vás bolela hlava? Já ano, když jsme se Smrtihlavem na střeše auta luštili rébus obsahující indicii k další zastávce. Tak to bývá, když JJ a jeho team odvedou svoji práci.

Byl jsem rád, že se čtenáři DF loňské akce účastnili v hojném počtu a byl jsem rád, že jsem mohl mnohé poznat osobně. Myslím si, že vyšší účast byla pro organizátory motivací a na úrovni soutěže se to pozitivně podepsalo. Kromě zábavy a přátelských setkání ukáže VU, co v kom vězí. Minulý ročník se z D-F drew účastnili například TParanoik, Honza ZZR, Moussa, Smrtihlav a mnozí další. Je hodně povolaných a málo vyvolených, pro nebýt mezi těmi druhými. Není mnoho těch, kterým bylo dáno soutěž dokončit a úspěšný účastník bude ověnčen ratolestmi nehynoucí slávy.

Cestou domů z minulého ročníku jsem si udělal některé poznámky, které se týkaly hlavně záležitostí, které našemu teamu způsobovaly zbytečné komplikace a zdržovaly účastníky od hry samotné. V případě zájmu zpřístupním tyto poznámky v dostatečném předstihu novým soutěžícím, aby nebyli znevýhodněni vůči ostříleným borcům.
 
Den mobility 2012 (22.9.2012)

Třetí ročník tradiční oslavy, kterou završíme Evropský týden mobility a zvýrazníme nezastupitelnou roli automobilu automobilu v moderní dopravě a trávení volného času, se uskuteční v sobotu 22.9.2012 v odpoledních hodinách ve středních Čechách.  Trasa bude tentokrát posunuta poněkud východněji. Zatímco Viribus unitis projížďkou pro slečinky není, DM projížďkou pro slečinky je. Není třeba plnit žádné úkoly, projevovat žádné názory, je možné se připojit a zase odpojit, nejsme cyklojízda, kde jedou všichni za ovádem v čele. Cílem DM je si zajezdit.

Nejedná se o protestní jízdu, jedná se o projížďku za účelem setkání a pobavení se, popovídání o autech a nactiutrhání zmrdům, hlavně těm zeleným. Akce se může zůčastnit kdokoli, kdo řídí dopravní prostředek mající alespoň jeden výfuk. Zejména pak uvítáme zajímavá a raritní vozidla. Cyklisté mají vstup zakázán, kdo přišlape na kole, toho pošlem do řiti a možná ještě někam jinam. Hlavní heslo pro letošní akci zní: Ropa dojde!

Oproti minulým ročníkům očekáváme vzácnou návštěvu – fízly v modré fabii. Ale i toto je součást individuální mobility a fízly v modré fabii také rádi uvítáme.

Podobně jako loni, uvítám zhruba 10 dobrovolníků na pomoc se zajištěním celé akce (průzkumníci, předjezdci, uzavírací vozidlo, asistence pro případ technických a podobných problémů, servírování tradičního perníčku a několik drsných intelektuálů na špinavou práci). Toho dne budu muset organizačně usednout na dvě židle, ale předpokládám, že to na průběh ani jedné z akcí nebude mít vliv. Ona totiž paralelně probíhá skupinová onanie organizovaných cyklistů zvaná Cyklojízda a ani tentokrát to Auto*Mat nedostane zadarmo.

Uvítám i náměty ohledně trasy, mám sice určitou představu, ale jsem otevřený změnám.

Akce bude zakončena společnou večeří. Pokud bude zájem, mohu i říci pár vřelých slov o nových metodách a postupech strážníků a policistů při šíření bezpráví mezi lidem v rámci tzv. „boje se silničními piráty“ a okomentovat některá zajímavá rozhodnutí správních orgánů i vyšších instancí. A nakonec dojde ropa.

O přesném plánu Dne mobility budu samozřejmě ještě informovat.


7.7.2012 D-FENS

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
55x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:55
D-FENS © 2016