Sčítání a písek do ložisek: Další tipy na pískoviště

Featured Image

Po přečtení série nasíracích článků o sčítání jsem se rozhodl také přispět nějakými tipy. Doufám, že článek vyjde, že vyjde dostatečně pozdě, aby ze strany státu nebyla možná protiopatření a včas na to, aby ti, co chtějí, načerpali inspiraci. Budu vděčný za další případné právní rozbory.

Čtenářům tohoto webu netřeba připomínat, že ač jsou různé zdroje jako web sčítání nebo televizní spoty sebezajímavější, je vždy nezbytné se podívat do zákona (č. 296/2009 Sb., Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011)!

Neboť, dle Listiny základních práv a svobod, Článek 4

(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

A náš zákon, jak již je dobrým zvykem, díru má. Ale popořádku celý postup.

1. Podléháme sčítání, neboť máme trvalý pobyt v ČR (§5, odst. 1, a)
2. a) Prokážeme se sčítacímu komisaři a převezmeme formuláře (§7, odst. 1, a).
b) Pokud nás sčítací komisař opakovaně nezastihne, podléháme dodatečnému sečtení (§21, odst. 1). §21, odst. 2 dává zajímavou možnost nechat ČSÚ vyplnit dotazník za nás. ČSÚ na to ale nemá stanovenu lhůtu, jen to má uloženo jako povinnost. Blíže jsem tuto možnost nezkoumal.
3. Máme povinnost zkontrolovat a opravit předvyplněné údaje na formulářích (§14, odst. 3). Uděláme to.
4. A nyní začíná legrace. Máme povinnost poskytnout údaje v rozsahu a způsobem stanoveným tímto zákonem (§7, odst. 1). Sdělení údajů upravuje §13, který v odstavci 3 nabízí zajímavou možnost:
(3) Provedení zápisu údajů zjišťovaných sčítáním za všechny členy bytové domácnosti může provést jeden ze zletilých členů bytové domácnosti. Nedojde-li k pověření nebo pověřená osoba neprovede zápis údajů zjišťovaných sčítáním, je povinnou osobou každý zletilý člen bytové domácnosti. Pověření nevyžaduje písemnou formu.
5. Nepísemnou formou tedy pověříme zletilého člena domácnosti. Pro bojovněji laděné čtenáře připomínám, že dle §2, písmeno f) je členem domácnosti i návštěva např. z Vietnamu.
6. Vezmeme papírové formuláře (pro náš účel se hodí lépe) a ulevíme svému srdci.
7. Ve vzoru abecedy vyplnění nezapomeneme vyškrtat písmena DFENS!
8. Na konci každého formuláře je kolonka pro datum a jméno a příjmení osoby, která formulář vyplnila. Zlomyslnější jedinci vyplní např. ředitele ČSÚ, sčítacího komisaře nebo návštěvu z Vietnamu. Kolonku ale stačí nechat prázdnou. Není totiž ve výčtu v §6 zákona. Trvání na jejím vyplnění nemá ze strany státu oporu v zákoně.
9. Formuláře předáme v zalepené obálce (§19, odst. 2, e) sčítacímu komisaři.
10. V případě, že se někdo ozve s požadavkem na znovuvyplnění, odkážeme na již splněnou povinnost, budeme argumentovat špatným úředním postupem a požadovat náhradu škody, atd.
11. V případě, že nám bude chtít někdo uložit pokutu za přestupek spočívající např. v porušení §7, odst. 7 (nepřesné, neúplné údaje), aplikujeme zde již v dopravních souvislostech probíraný postup s osobou blízkou.


06.03.2011 23561

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
115x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:56

Reklama

D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!