Rovná daň ODS = modrá bouda?

Featured Image

Protože parlamentní volby se kvapem blíží, začal jsem projíždět internetové stránky politických stran a také jsem zavítal na WEB ODS. Jeden z hlavních trháků této strany, ne-li ten nejhlavnější, má být rovná daň a zjednodušení daňové soustavy.

ODS o tomto svém záměru píše v jedné části Modré knihy, na WEBu vystavila daňovou kalkulačku, kterou lze spustit kliknutím na banner na hlavní straně WEBu. K jejímu spuštění zve návštěvníky text:

Chcete vědět, kolik vyděláte s ODS? Spočítejte si, o kolik vzrostou Vaše čisté příjmy měsíčně. Na naší daňové kalkulačce snadno zjistíte, jak bude vypadat Vaše výplatní páska, pokud budete volit ODS.“

A protože jsem byl zvědavý, kalkulačku jsem spustil, zadal vzorový příklad odpovídající rodině s mírně nadprůměrnými příjmy a – po chvíli mi brada spadla skoro až ke kolenům.

Nevěřícně jsem zíral konkrétně na toto:

 

Vstupní údaje

Vaše aktuální měsíční hrubá mzda:

Počet vyživovaných dětí:

Manžel(ka):

Nemám manželku/la
Mám manželku/la, nepracuje
Mám manželku/la, pracuje

Měsíční hrubá mzda manžela(ky):

 

 

 

 

Současný stav *

 

ODS PLUS **

Současný příjem

40 000

Odvody zaměstnavatele

14 000

Skutečná hrubá mzda

54 000

Odvody zaměstnanec

5 000

Základ daně

35 000

Daň

4 036

Čistý příjem

30 964

Přídavek na děti

 510

Bonus na děti

1 000

Sociální příplatek
 

0

Celkový čistý příjem

32 474

 

 

Odvedená DPH (5 a 19%)

 340 + 4 044

Skutečný čistý příjem

28 090

 

 

 

A) Celkový příjem
(dnešní skutečná hrubá mzda)

54 000

Státem zaručený příjem

  a) Poplatník

6 000

  b) Manžel/ka

6 000

  c) Děti

6 000

B) Suma (a + b + c)

18 000

C) Státem zaručený příjem (B – 15% z A)

9 900

D) Základ daně (C + A)

63 900

E) Rovná daň (15%)

9 585

F) Sociální odvod (15%)

9 585

G) Zdravotní odvod (10%)

6 390

H) Celkový čistý příjem (D – E – F – G)

38 340

I) Odvedená DPH (15%)

5 001

Skutečný čistý příjem (H – I)

33 339

ODS Vám přidá 5 250 Kč čistého měsíčně.

* Váš aktuální čistý příjem se může lišit, protože kalkulátor prozatím nezahrnuje odčitatelné položky, jako je hypotéka, životní pojistka, stavební spoření apod. V konceptu ODS PLUS budou tyto položky zahrnuty jako přímé subvence (příjmy).

** Výpočet je orientační a výše skutečného čistého příjmu po reformě bude záviset od aktuálního znění zákonů.

 

Hlavní údaj, který má zřejmě potencionálního voliče nalákat, je uveden v řádku, ve kterém se píše „ODS Vám přidá XY Kč měsíčně“. Kvůli tomu jsem však bradu skoro ze země zvedat nemusel, to, co mě ohromilo, byl způsob výpočtu.

Podívejme se na něj trochu podrobněji.

Položka A Celkový příjem (dnešní celková hrubá mzda) je částka dnešní hrubé mzdy zvýšená o pojistné placené zaměstnavatelem. Budiž – jedná se o vyjádření téhož jiným způsobem. Spíše se však jedná o pohled zaměstnavatele než zaměstnance, ale to bych jako problém neviděl.

Jako první problém bych ale viděl v položce B Státem zaručený příjem. Jedná se zřejmě o částku vyplácenou státem úplně každému, zaměstnanému či nezaměstnanému. Nemůže jít tak trochu o ekonomickou past? Neslyšel jsem, že by tento systém někde fungoval. Navíc, jak se ukáže dále, vychází slibované zvýšení čistého příjmu především ze zavedení tohoto státem zaručeného příjmu.

Z věcného hlediska jsem úplně nepochopil položku C, která se jmenuje rovněž Státem zaručený příjem. Zde je však od částky v bodě B odečteno 15% z částky bodu A – matematicky jasné, ale z věcného hlediska – proč je tato položka vůbec zaváděna? Ekonomickou logikou viděno, čím více vydělám, tím méně od státu asi dostanu. To smysl dává, ale trochu mi tady pak uniká proklamace ODS že „pracovat se musí vyplatit“. Myslí si snad ODS, že jistí občané nejmenované národnosti začnou pracovat, když automaticky od státu dostanou se 4 dětmi 24.000,- Kč? (Viz zadání do daňové kalkulačky, vyzkoušet můžete sami.)

Položka DZáklad daně – byla pro mě hlavní nasírací položkou. Skládá se ze součtu položky A – tj. z hrubého příjmu včetně pojištění placeného zaměstnavatelem a k tomu přičtené položce CStátem zaručeného příjmu nr. 2. To znamená, že základem pro výpočet daně je mnohem vyšší. Tady cítím kromě daňového základu i základy boudy šité na voliče.

Položka E Rovná daň (15%) pak při zadaných příjmech vychází mnohem vyšší než současná progresivní daň, a to více než 2x (!!!!!!!!!!!) – viz porovnání odpovídajících položek obou tabulek. Navíc vypadá, že je daněna i část zaručeného příjmu – technicky by bylo ze strany státu jednodušší vyplácet již dále nedaněnou částku analogicky jako např. dnes sociální dávky.

Celkový čistý příjem má být vyšší díky položkám F a G nazvané jako Sociální a Zdravotní odvod, které je vypočítána ve výši 15%, resp. 10% ze stejného daňového základu jako rovná daň a celkově vycházejí nižší než současná výše sociálního a zdravotního pojištění.

Zastavme se na chvíli a podívejme se na položky E, F a G tak nějak společně. Při výše zadaných příjmech je tento součet vyšší než dnes a ODS slibovaný vyšší čistý příjem je vyšší jen díky státem vyplácenému zaručenému příjmu.

A tady se dostávám do rozporu mezi dosavadními prezentacemi ODS, resp. mému pochopení těchto prezentací, a zde navrhovaného systému. Co jsem od ODS vnímal nejhlasitěji, byla nízká rovná sazba daně. Osobně jsem očekával, že díky nižší sazbě bude nižší taky zaplacená daň. S vyšším daňovým základem a tím i možnosti vyšší zaplacené daně jsem opravdu nepočítal – nebo jsem jeden z mála hloupých, co to nepochopil? Zároveň daňová kalkulačka počítá s nižším sociálním a zdravotním odvodem – o tom jsem slyšel pouze zmínky. A že vyšší čistý příjem dosáhne ve většině případů člověk díky tomuto nižšímu pojištění a příjmu zaručenému státem – nevím, nevím, dokud jsem neviděl daňovou kalkulačku, měl jsem představu naprosto odlišnou.

Jestli chápu správně, daňová kalkulačka se týká příjmů ze závislé činnosti. Co by mě také zajímalo, je daňový základ podnikatelů. Klíčová otázka je, zda vůbec mají být od příjmů odečítány výdaje, případně paušální částka uplatňovaná procentem z příjmů – možná tato úvaha vyznívá paranoidně, ale vyjdeme-li z analogie s daňovou kalkulačkou, tak se daňový základ nebude zřejmě snižovat o zaplacené pojistné.

Dále si dovolím spekulaci, jak by také mohlo probíhat přijímání navržených změn našimi zákonodárci:

Protože uvedené změny se týkají několika zákonů, lze očekávat, že všechny nebudou přijímány v jednom balíku.

Pokud by jako první probíhalo schvalování rovné daně, tj. potažmo zákona o dani z příjmů, zde si schválení představit dokážu – vychází mi celkově vyšší vybraná daň, tj. peníze pro stát, potažmo pro politiky a shodu napříč libovolným politickým spektrem si umím představit docela živě.

Pak by přišlo na řadu schvalování změn, resp. navrhovaného snížení výše sociálního a zdravotního pojištění, lhostejno v jakém pořadí – protože zde by se jednalo o peníze mj. pro resorty Práce sociálních věcí a Zdravotnictví, tak si – oproti rovné dani – dokážu představit parlamentní většinu, která toto snížení zamítne.

A výsledkem bude rovná daň z vyššího základu a pojištění v původní výši.

A to nechci podrobně rozebírat Státem zaručený příjem – hodil by se tento institut vůbec do nějakého existujícího zákona? Navíc upozorňuji na vysvětlivku v daňové kalkulačce **)Výpočet je orientační a výše skutečného čistého příjmu po reformě bude záviset od aktuálního znění zákonů.

Pojďme se ještě podívat na porovnání výše daně současné a ODS navrhované, tj. položek Daň v tabulce Současný stav a Rovná daň v tabulce ODS plus. Uvedené srovnání lze interpretovat tak, od jaké výše příjmu by si polepšil daňový poplatník za – připouštím že mezní – situace, kdy bude schválena rovná daň, ale nebude sníženo ani pojistné a ani nebude zaveden státem zaručený příjem. 

Z kalkulačkou jsem prováděl to, že jsem zadával různé typy rodin, zadával jsem různé příjmy a hledal hranici, kdy se obě položky vyrovnají a od které – z matematického hlediska to tak musí fungovat – by byla rovná ODS-plus-daň nižší. Několik alespoň pro mě zajímavých výsledků jsem dal do tabulky:

Typ rodiny

Hranice, od které je rovná daň nižší než současná

Jednotlivec

56.000,- Kč

Manželé bez dětí, vydělávají oba stejně

2 příjmy 56.000,- Kč

Manželé bez dětí, vydělává jeden

1 příjem 73.000,- Kč

Manželé se 2 dětmi, vydělávají oba stejně

2 příjmy 57.000,- Kč

Manželé se 2 dětmi, vydělává jeden

1 příjem 73.000,- Kč

 

Jedná se o výši dnešní hrubé mzdy, tj. bez pojištění placeného zaměstnavatelem. Částka je zaokrouhlena na celé tis. Kč nahoru, neb jsem do kalkulačky zadával pouze částky v celých tis. Kč, protože se mi nechtělo hledat přesnou částku v Kč. Přesto lze snadno odhadnout, jak velká cílová skupina by na dani zaplatila méně než dnes.

Z daňové kalkulačky ponechám stranou zřejmý výpočet Celkového čistého příjmu a položce Odvedená DPH.

Na závěr alespoň něco pozitivního: Přes všechny výhrady se jedná o konkrétní informaci a konkrétní vizi ODS, ze kterou lze dále pracovat a diskutovat o ní, i když je podle mého názoru navrhovaný systém v této podobě – když nic jiného – nezaveditelný.

P.S.: Na nejasné položky jsem zaslal dotazy adresované na hlavní kancelář ODS. Odpověď jsem dostal 14.03.2006, tj. během psaní tohoto článku a otiskuji ji na závěr:

Vážený pane            ,

      státem zaručený příjem je finanční částka, která náleží každému
občanovi a která klesá postupně, v závislosti na dosažených příjmech, o 15%
těchto příjmů, náleží tedy i v případě, kdy je občan zaměstnán. Souběh
státem zaručeného příjmu a mzdy má podpořit ekonomickou aktivitu subjektů.
Lidé, kteří budou pracovat, byť za nízkou mzdu, budou mít vždy větší příjem
než ti, kteří se práci programově vyhýbají. Celkový čistý příjem se
opravdu rovná částce, kterou zaměstnanec obdrží. Odvedená DPH je částka,
kterou v průměru zaplatíte v ceně zboží a služeb a je vypočítávána podle
spotřebního koše domácností. Protože součástí reformy je 15% DPH, oproti
původním 5% a 19% sazbě, je tato částka uvedena jako částka, která snižuje
příjem. Pro větší názornost přikládám postup výpočtu čisté mzdy
zaměstnance.

S pozdravem

                        Ing. Vlastimil Tlustý, CSc.

 

K mailu byla navíc přiložen soubor Postup výpočtu čisté mzdy zaměstnance podle ODS popisující systém a výpočet podrobněji. Mé pochybnosti tím však rozptýleny nebyly.

12345 (1x hodnoceno, průměr: 5,00 z 5)
148x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:06

Reklama

D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!