Roomster Kurzschluß

Featured Image

Měli jsme tu test Škody Roomster. Nyní vešla ve známost skutečnost, která k pochybnostem o designu a o poměru hodnoty a ceny přidává ještě pochybnost další – a to významnou pochybnost o bezpečnosti vozu.

EuroNCAP, organizace, která se zabývá nárazovým testováním automobilů a výsledky hodnotí podle známé hvězdičkové systematiky, při crash testu Škody Roomster zaznamenala následující skutečnost:

In the first frontal test, cables attached to the battery were damaged, shorting out the electrical supply. As a result, the seatbelt pre-tensioners failed to fire and the airbags fired late. Euro NCAP allowed Skoda to re-test the car with modifications to address these areas of concern. In the re-test, the cables were again damaged, despite Skoda’s efforts to protect them, but the airbags and pre-tensioners fired as intended thanks to a re-programmed control unit and a capacitor in the circuit to the control unit and the pre-tensioners. Skoda have informed Euro NCAP that they do not intend to modify cars already sold to customers. Despite the success of some of Skoda’s modifications, Euro NCAP remains concerned that all of the main electrical supply cables are so vulnerable in a frontal collision. While it is not considered a fire risk, a vehicle could be left without any of its electrical systems (hazard lights etc) functioning after an accident. Structures in the dashboard presented a potential risk to the pelvis, femurs and knees of the driver and passenger.

Co se tedy stalo? Roomster s motorem 1.2HTP optimisticky označený jako verze Sport podstoupil nárazový test. Při prvním crash-testu Roomsteru došlo poškození elektrického vedení od baterie. Kvůli tomu nebyly aktivovány předpínače bezpečnostních pásů a airbag vystřelil pozdě. Škoda provedla úpravu – patrně zlepšila izolaci kabelů a do řídící jednotky přidala kondenzátor, čímž dosáhla toho, že při dalším testu airbag i předpínače vystřelily v pořádku i přes opětovně poškozené kabely od baterie.

Pravděpodobně se při prvním testu odehrálo následující. Nějaký deformovaný díl karosérie nebo v motorovém prostoru  porušil izolaci na kabelu (+) od baterie, čímž zkratoval baterii proti kostře. Tím se zastavila časová souslednost „odpalu“ airbagů a předpínačů, a ačkoli řídící jednotka airbagu správně registrovala nutnost odpálit airbag a předpínače, neměla už napětí potřebné k tomu, aby tak učinila. Po nějaké době, kdy se vůz odrazil od překážky, se projevila elastická složka deformace a zkrat zase pominul. Řídící jednotka airbagu dokončila svůj job a iniciovala nafouknutí vaku. Také je možné, že dodávka proudu už po nárazu obnovena nebyla a o odpálení airbagu se postaral nějaký zbytkový náboj, to je nyní v podstatě jedno.

Inženýři z Boleslavi našli „řešení“ – do řídící jednotky airbagu vložili jiný program a změnili i hardware, kdy vestavěli kondenzátor, který udrží napětí nutné k odpálení airbagu i předpínačů i za okolnosti, že je dodávka proudu z baterie odpojena. Základní problém – zranitelnost kabelů od baterie, např. jejich špatná izolace, nedostatečné upevnění nebo nevhodný routing, tím ale vyřešen nebyl!

Podle mého názoru je to auto nebezpečné.

EuroNCAP posuzuje deformační chování karosérie a funkci pasívně bezpečnostních systémů, jako airbagu a předpínačů, pouze sekundárně. To je také důvodem, proč Roomster dostal v testu pět hvězdiček, ačkoli jako celek při nárazovém testu selhal. Hvězdičky nehvězdičky, zde je přítomen vážný bezpečnostní problém.

Pro řídící jednotku airbagu auta to totiž vystřelením airbagu nekončí, realizuje ještě další činnosti po nárazu. Obvykle odemkne dveře (pokud byly zamčené, když má auto safe-lock systém), rozsvítí světlo v kabině (což má usnadnit záchranné práce) a zapne varovné blikače, aby do vraku někdo nenarazil. Pokud bude baterie i po nárazu ve zkratu, bude na jejím výstupu 0V a nebude dodávat energii vůbec ničemu.

Je zde však ještě jeden daleko závažnější problém. Baterie ve zkratu se silně zahřívá. Za několik minut se roztaví a začne hořet a vzhledem k možnosti unikání paliva po nehodě se takové auto pravděpodobně vznítí. Tolik asi k bezpečnosti nové pětihvězdičkové Schade – a nyní k dalším věcem.

Jistě vám neunikla erupce zmrdismu, která tady potichu proběhla: Ve světě dle zmrdů se řeší problémy přesně takhle. Primární problém – poškození kabelů při nárazu – zůstal neodstraněn. Přemístit baterii je na autě v běžící sérii totiž zcela nemožné a změnit trasování drátů také není jednoduché. Bezpečnostní riziko bylo tedy přeneseno na zákazníka a to vše pod pečetí EuroNCAP s pěti hvězdičkami. Nejhůře z toho vyšli majitelé Roomsterů, kteří ještě nemají řídící jednotku pytle vytuněnou o kondenzátor – možná by bylo lepší takový airbag úplně odpojit, protože tím v tomto případě mohou dosáhnout paradoxně lepší úrovně bezpečí než s ním.  Rozvinující se airbag totiž vyrazí proti hlavě pasažéra v úplně jinou chvíli, než se předpokládalo, a zasáhne jej tudíž úplně silou, než s jakou se počítalo.

Přestože je airbag bezpečnostní systém a přestože má vada značnou bezpečnostní relevanci, neuvažuje Škoda o stažení aut z provozu a bezplatné výměně řidících jednotek. Taková akce by byla samozřejmě velice drahá a škody na image výrobce by byly značné. Raději si zahrávají s rizikem úrazu či dokonce smrti člověka při nárazu.

Ještě před tím, než Škoda zadala provedení testu EuroNCAP, pravděpodobně prováděla testy vlastní. Ačkoli poškození elektrické instalace bylo u NCAP dobře reprodukovatelné (stalo se dvakrát), Škoda to při svých testech patrně nezaznamenala, jinak by museli reagovat již v předsériové fázi. Stavím proto v pochybnost interní schvalovací proceduru Škody Roomster jako takovou.

Je symptomatické, že tuzemská motoristická média o této úplně nové bezpečnostní featuře boleslavského přibližovadla pomlčela. S touto informací naložte podle svého. Například můžete zvážit, zda příští vaše auto bude pocházet z továrny, kde se k technickým problémům a bezpečnosti svých produktů staví jejich odborníci právě takto.


5.1.2007 D-FENS
 
 

12345 (8x hodnoceno, průměr: 2,63 z 5)
1 905x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:05

Reklama

D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!