Repre$$$e: The feedback

Featured Image

Přináším výběr z odpovědí senátorů v souvislosti s akcí vyhlášenou minulý týden.


Souhlasím s názorem, že strážníci městské policie by neměli měřit rychlost projíždějících aut. Důvodů je víc; například statistiky dokazují, že strážníci věnují této činnosti až 44% svého času, přičemž toho mají v kompetenci daleko víc. Podle mého názoru by především měli dbát na pořádek ve svých rajonech. Od mnoha řidičů také vím, že často stojí s radary v místech, kde to není potřeba, měří rychlosti na rovných a přehledných úsecích, kde se žádní chodci ani nemohou vyskytovat, a klidně vám dají pokutu i za překročení povolené rychlosti o jeden kilometr. A tak městští policisté rozdávají jednu pokutu za druhou, ale počet nehod a to i těch smrtelných v posledních letech, kdy tuto možnost mají, se naopak zvýšil. Takže tato pravomoc je strážníky využívána převážně k šikanování řidičů a slouží rovněž jako zdroj peněz do městských rozpočtů, ale efekt pro bezpečnost provozu je nulový. Z toho důvodu dám svůj hlas zákonu, který strážníkům měření rychlosti zakazuje. V krajním případě bych možná byl pro to, aby byla městské policii tato možnost ponechána, ovšem jedině s podmínkou, že budou pod dozorem svých republikových kolegů a příjem z pokut bude příjmem státního rozpočtu.

(Senátor, ODS)
 

Vážený pane,

o novele zákona, ve kterém je obecním policiím odebrána možnost měřit rychlost bude Senát hlasovat až příští týden. Budu hlasovat tak, aby novela policejního zákona prošla; nicméně budu trvat na tom, aby možnost měření obecními policiemi byla umožněna, ale pod podmínkou součinnosti s policií ČR. Nemyslím si, že obce měření využívají jen k naplnění svých „kas“. Alespoň v drtivé většině případů. Poukazovat na pár excesů mi nepřipadaá  korektní a rozhodně to nevystihuje situaci, která v obcích je. Já osobně jsem přesvědčena, že měření rychlosti na nebezpečných místech bezpečnost chodců v obcích a městech zvyšuje. Je třeba, aby státní policie spolu s obecní vytipovala kritická místa a ta aby pak byla pod kontrolou obecní policie.

(Senátorka za ODS Daniela Filipiová. Nepochopil jsem, na čem přesně hodlá trvat, protože podmínka součinnosti mezi MP a PČR je již současnými zákony dána.)
 
Obdivuji vaší jasnozřivost, že jediný důvod pro měření rychlosti je získávání prostředků pro obce – a ještě lepší je tvrzení o zlatém dole. Ne, že by měření nepřineslo peníze do pokladny, ale v Praze rozhodně tento příspěvek není rozhodující. Např. ve srovnání s celkovými náklady na městskou policii je zanedbatelný. Navíc, protože jsem byl do r. 2002 na Praze 5 starostou, mohu zodpovědně říci, že v té době argumenty o plnění kasy rozhodně nepadaly (…)   Na závěr, „buzerační praktiky“ nepodporuji a mám možnost tyto své představy vysvětlovat osobně jak radnímu Blažkovi (jako šéfovi MP v Praze) tak ministru vnitra. O tom jak dopadnou radary někdy koncem tohoto roku, kdy by mohly přijít znovu do sněmovny a poté do Senátu, bude záležet na stanovisku, které si vyříkáme na našem klubu s ministrem vnitra

(Senátor za ODS RNDr. Miroslav Škaloud, více zde)

Dobrý den,  můj postoj vyjadřuje skutečnost, že naše MP nemá radar, ani pokud budu  na radnici mít nebude.

(Senátor za ČSSD)

Dobrý den, díky za zaslaný mail. Sdílím stejný názor: Více než o bezpečnost dopravy jde o naplňování městských pokladen.

(Senátor za ODS)

Vážený pane, souhlasím s Vámi že měření rychlosti radary Obecní policie mohlo být doposud v některých obcích zneužíváno k šikaně řidičů. Za každé takové chování obecní policie se ze zákona zodpovídá občanům volení zastupitelé, respektive starosta obce. Nejsem však přesvědčen že se  této pravomoci zneužívá ve větším měřítku. Informace, které kolují na internetu nejsou bohužel seriozní, což potvrzuje i to, že se pod ně jejich autoři nepodepisují (…) Statistiky nehodovosti a počtu usmrcených osob v obcích mluví jednoznačně ve prospěch toho, že se po zavedení měřění rychlosti uvnitř obcí obecní policií rychlost vozidel snížila pod 50 km/hod. a komunikace v obcích se tak staly bezpečnější. Aby však diskuse kolem radarů neohrozila samotnou podstatu novely zákona o policii a bezpečnostní situace v obcích se opět nezhoršila, navrhuji tento zákon schválit ve znění postoupeném z poslanecké sněmovny a usnesení senátu doplnit o apel na ministra vnitra, aby v nejkratším možném termínu zákon opravil o vrácení pravomoci obecní policii rychlost vozidel měřit, avšak s podmínkou že místo měření musí schválit příslušný starosta a velitel místního oddělení Policie ČR. Tento úsek musí být navíc označen informační tabulí, aby měření na těchto nebezpečných úsecích komunikace bylo plně transparentní. Toto opatření podle mého názoru umožní zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zároveň zabrání šikaně slušných řidičů. Na občanech pak bude aby při případném zneužití této možnosti volali své volené zástupce v obcích k zodpovědnosti.

(Senátor za ODS Jiří Nedoma, dále viz zde)

Ten web (míněn www.dfens-cz.com… pozn. D-F) je obcas ponekud uletly, ale tohle zrovna mi prijde jako dost vecne docela vporadku. Argumenty typu „pasti pro prespolni“ by se ve state rizenem zakony vubec nemely objevit. V Sentu je dost velka lobby politiku vzeslych z komunalu, navzdory tomu predpokladam, ze upravy ted neprojdou (ODS si podle meho nazoru nemuze dovolit riskovat, ze by po prosazeni nejakych senatnich zmen ten zakon posleze ve Snemovne neprosel vubec). Republikova policie ma navic lepsi predpoklady uplatnovat nejakou konzistenti metodiku, postihy spojene s ucinnejsi prevenci, nez kumulovani bodu za nekolikere prekracovani na mistech, kde to nepusobilo obrozeni, atd. neni to uplne neproblemova vec s ohledem na nasi nehodovost a obecny nerespekt zakonu, ale myslim, ze poslanci zde chybu neudelali.

(Senátor za ODS)


Toto jsou nejzajímavější reakce senátorů na maily čtenářů v rámci akce, kterou jsme nastartovali minulý týden. Většinou se reakce senátorů omezovaly jen na „děkuji za váš názor“, někteří evidentně používali kombinaci CTRL+C, CTRL+V. Našlo se jen několik takových, kteří by byli ochotni se rozepsat a přihodit i nějaké argumenty. Někteří senátoři, jako například Karel Barták (nez.), nabídli v této věci dokonce schůzku, jiní neodpověděli vůbec. Z praktických důvodů neuvádím jména senátorů, kteří se vyslovili proti měření rychlosti soukromými subjekty. Je mým zájmem, aby městské policie neměřily, proto je také mým zájmem, aby si měřící lobby a estébácké firmy, které se na něm pakují, nemohly najít cestu ke konkrétním odpůrcům a ovlivnit je.

Děkuji vám za vaši spolupráci. Jsem rád, že čtenáři D-F jsou ochotni jít s kůží na trh a bojovat za dobrou věc. Myslím, že nyní již můžeme akci ukončit. Informace si cestu ke svým příjemcům našla a doufám pevně, že dopadla na úrodnou půdu.


Podle mých informací zvolí senát postup, který v podstatě popsal senátor v posledním příspěvku. ODS nebude riskovat vrácení celé „Langerovy novely“ kvůli jednomu spornému bodu, totiž měření rychlosti. Novelu tedy schválí s tím, že MV a MD dostanou za úkol vrátit měření rychlosti městskými policiemi do hry pomocí samostatné novely zákona 361/2000 sb. Aby nedošlo v přerušení obecního dohledu, který by nám jistě velice scházel, budou tak muset učinit ve zrychleném projednávání, ale i tak by bylo pravděpodobné, že obecní buzerační budky si po novém roce dopřejí prázdniny. Každopádně se však bude muset jednat o kompromis, tzn. budou stanoveny nějaké další podmínky pro to, aby obecní a městské policie mohly měřit mimo současné podmínky součinnosti, která však není nijak zákonem vymezena a proto se široce obchází.

Touto cestou by se do hry (již potřetí) dokonce mohlo vrátit i měření rychlosti soukromými subjekty, na kterém má stát eminentní zájem, zřejmě v souvislosti s rozšiřováním systému elektronické identifikace vozidel made by Kapsch.

Prozatím se příliš nemluví o další možnosti, která je podle mého názoru náhradním scénářem. Pokud nebudou moci obecní a městské policie měřit, budou obce měřit pomocí PČR. Pokud pomineme měření prováděná MP pomocí laserových přenosných měřičů, tak je to zpravidla tak, že MP je v měření pouze „bílý kůň“ nastrčený k tomu, aby měření provozované na základě smlouvy mezi soukromým subjektem a obcí bylo legální. Tuto úlohu zástupného měřitele může beze zbytku převzít místní PČR, která uzavře se soukromým subjektem smlouvu o pronájmu měřiče. Představuje to určitou komplikaci, protože PČR podléhá velení a její lokální exponenti nemohou tak ranařit jako představitelé policií místních. Zejména zábavné na probíhající diskusi ohledně měření rychlosti je, že dosud ani jednou nepadl název společnosti Czech Radar a.s., která podle mně stojí za neobyčejným rozmachem buzeračních praktik v obcích. Tabu prolomil až minulý týden v pátek redaktor LN p. Kolina.

Proti návrhům ministra Řebíčka (měřit ano, ale pokuty budou příjmem státního rozpočtu) ani proti návrhu senátora Škalouda, že by místa, kde je prováděno měření, měla být označena, v zásadě nic nemám. Záleží však na konkrétním znění zákona, protože konec konců obce by mohly najít cestu, jak „vyradarované“ peníze ze státního rozpočtu dostat zpět v podobě státních příspěvků na virtuální „projekty“ a zmiňované značení by mohlo být provedeno velice svérázným způsobem (tabulka A4 s nápisem „v tomto okrese se měří“).

Osobně bych navrhoval ještě jiný postup. Uvalit na obecní měření dvouleté moratorium. Pokud dojde k jinak nevysvětlitelnému zvýšení nehodovosti ve sledovaných úsecích, pak je obecní měření k něčemu a je třeba ho podpořit. V opačném případě není k ničemu a je třeba ho zrušit. Stejně by bylo na místě naložit s bodovým systémem nebo svícením ve dne, což jsou obojí relikty ze zběsilých Paroubko-Šimonovských dob. Hodnocení efektivity přijatých opatření tu zoufale chybí.

Ještě jednou děkuji za spolupráci. Senát bude o policejní novele jednat ve čtvrtek 17.7.


13.07.2008 D-FENS

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
112x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:02
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!