Repre$$$e: Mediamix

Featured Image

Podstatnou část tohoto článku jsem převzal z webu sdružení Občané za svobodnou a bezpečnou individuální dopravu, kde byl zveřejněn zajímavý výběr z českých médií. Jsou v něm citovány výroky starostů, obecních policistů, úředníků a dalších stran týkající se měření rychlosti tak, jak jej dosud praktikují obecní a městské policie.

Jak média rozsáhle informovala, sněmovna schválila změnu zákona, který by městským a obecním policiím tuto pravomoc odebrala. Od toho okamžiku spustila zastupitelstva a jejich represívní složky kampaň, která má narychlo přesvědčit senátory, že jim jde především o bezpečnost v dopravě, nikoli o vydělávání peněz, a obhájit tuto krajně výdělečnou a korupcí zavánějící aktivitu obcí zachovat. Níže uvedené výroky ukazují, že starostové lžou ve snaze zachovat status quo.

Když se nad tím zamyslíme, rozhodnutí poslanců v této věci bylo ojedinělým činem. Asi poprvé se stalo, že politici odebrali úředníkům pravomoc, kterou evidentně zneužívali. Je jasné, že starostové s něčím takovým nepočítali, získáním pravomoci měřit rychlost začali budovat něco jako systém výběru dodatečné lokální daně. Prostě si našli místo, kde je stanoven nesmyslný rychlostní limit, a na to místo umístili radar. Ze zákona je pokuta příjmem obecního rozpočtu. Stroj na peníze je hotov. V další fázi by nepochybně začali místa s nesmyslnými rychlostními limity nejen vyhledávat, ale přímo vytvářet.

Protože jim toto jednání procházelo dlouhé dva roky, stali se poněkud lehkomyslnými a přestože zpočátku byli ve věci „rychlostní daně“ a příjmů z nich zdrženliví, poslední dobou hovořili už jen o profitu z takových aktivit. Díky tomu mohl vzniknout následující hustý výběr.


Obce: „Děláme to hlavně pro bezpečnost.“

„Místní o tom budou vědět, pojedou pomalu, má to být past na neukázněné přespolní řidiče.“

(Vyjádření starosty Moravských Budějovic p. Bařinky ve věci stacionárního měřičů rychlosti. Žďárský deník, 29.5.2008.)

„Zástupce firmy Czech Radar Milan Bednář a Ing. Michael Šturm uvedli příklady měst, které jejich služby využívají, popsali, jak  systém funguje a uvedli, že cena pronájmu není konečná. Může se snížit. Investice je na straně firmy a určitě by neinvestovala do projektu, na kterém by prodělávala.

(Ze 4. zápisu zastupitelstva města Moravské Budějovice ze dne 23.5.2007. Moravské Budějovice si následně pořídily tři stacionární měřiče od firmy Czech Radar a.s. a umístily dva z nich těsně za značku „začátek obce“).

„V posledních třech týdnech jsme zařízení cvičně spustili, zaznamenalo nám patnáct tisíc přestupků. Ať si každý propočte sám, kolik by to bylo peněz v městské pokladně“.

(Na finanční stránku měření rychlosti upozornil starosta Vlastimil Bařinka. Jihlavský deník 31.05.2008)

„Data poskytnutá PČR nám ukazují, že se počet dopravních nehod po instalaci stacionárního měření (…) nesnížil, ale naopak vzrostl. Z hlediska účelnosti vynakládání obecních prostředků se jeví sporné i umístění stacionárního měřiče do míst, kde se i při frekventovaném provozu stávaly 1-2 méně závažné nehody ročně, navíc ještě nezapříčiněné nepřiměřenou rychlostí.“

(Tisková zpráva OSBID o.s. týkající se měření rychlosti stacionárním měřičem v obci Měcholupy, okr. Plzeň-jih. Radar je umístěn 50m před značkou „Konec obce“  na zcela rovném a přehledném úseku.)

Evidenci dopravních nehod podle místa náš správní orgán nevede, protože nám to žádná právní norma neukládá“.

(Vedoucí dopravního odboru MÚ v Nepomuku Mgr. Bešta v odpovědi na dotaz OSBID o.s., jak ovlivnil radar instalovaný v obci Měcholupy počet a závažnost nehod v této obci.)

„Výše pronájmu je stanovena jako určitý procentní podíl z částek, vymožených od neukázněných řidičů zachycených tímto zařízením. Projekt je díky tomu samofinancovatelný, obec má jistotu, že pronájem dokáže pokrýt z vybraných pokut.“

(Internetové stránky projektu Bezpečná města, který představuje mediální kampaň firmy Czech Radar a.s.)
 
 

Obce: „Skoro vůbec se nám to nevyplatí.“

„Nepopírám, že finanční přínos z pokut do obecní poklady je slušný.“

(starosta Zdib Kamil Plavec pro Pražský deník 2.6.2008)

„Ukázalo se, že si na sebe opravdu vydělá...“

(řekl tajemník radnice v Lysé nad Labem Miloš Dvořák pro Týdeník Nymbursko, 4.6.2008)

„Například Karvinou stál radar okolo 653 tisíc korun. „Měsíčně vybereme na těchto pokutách asi 115 tisíc,“

(velitel městské policie Karviná Bičej pro Havířovský deník, 2.6.2008)
 
„Přijdeme tím o půl miliardy“

(předpověděla turnovská starostka Hana Maierová možný dopad změny zákona, kdy by městská policie dále nemohla přinášet pokuty za měření rychlosti do obecních pokladen. Jičínský deník, 1.7.2008)

„Zastupitelé to asi nepochopili. Jedna vložená koruna se nám vrátí až devítinásobně,“

(MF DNES, 28.6.2008. Komentář místostarosty Mělníka Kovaříka se týkal stacionárního radaru v Mělníku a situace, kdy město nemůže hradit náklady na poštovné. Měřič je umístěn na železničním přejezdu, po kterém 25 let neprojel žádný vlak.)

„Vzhledem k očekávanému vysokému množství přestupků, počítáme s posílením správního odboru o tři úředníky. Mzdové náklady na ně se bez problémů zaplatí z vybraných pokut.

(náměstkyně primátora Českých Budějovic Ivana Popelová k otázce financování měření rychlosti. Město České Budějovice se rozhodlo k pronájmu deseti stacionárních měřičů od Czech Radar a.s. Zdroj: Noviny českobudějovické radnice, 1/2008)
 
 

Obce: „Peníze vybrané na pokutách poslouží na další zlepšení bezpečnosti silničního provozu.“

„Odpůrci poukazují na to, že město si mohlo radary koupit samo a nemuselo by dávat 45 procent finančních prostředků z utržených pokut firmě Czech Radar.

(Třebíčský deník, 13.3.2008, informace se týká instalací tří stacionátrních radarů v Moravských Budějovicích).

„Vadí jim, že firmě Czech radar město odvádí přes 71 procent z částky vybrané na pokutách. „Ten radar si nevydělá ani na poštovné, takže je nutné přepracovat smlouvu s Czech radarem“

(MF DNES, 28.6.2008. Mělnický zastupitel Ullrych kritizoval smlouvu s Czech radar a.s. týkající se stacionárního radaru v Mělníku.)

„Z vybraných peněz získá 49 procent společnost Czech Radar, od které si město radar pronajme“.

(Internetové stránky města Prostějov, 2006)
 
zdroj: www.osbid.org


 
Mimochodem, argumentace obhájců této obecní pravomoci mi připadá skutečně nestydatá. Ani jeden starosta zatím hodnověrně nedoložil, jak instalací radarů počet nehod klesl nebo se jejich závažnost v jeho městě snížila, ale přesto už teď všichni vědí, že se ztrátou této pravomoci se stanou silnice více nebezpečné. Jak to mohou tak jistě tvrdit? Dostali snad od Czech radar a.s. jako upomínku na dobrou spolupráci křišťálové koule? Jak se mohou ohánět tím, že se bezpečnost na českých silnicích po odebrání pravomoci měřit strážníkům zhorší, když před dvěma lety začala nehodovost vzrůstat právě v důsledku pověstné Šimonovského novely č. 411/2005, která jim tuto pravomoc udělila?

Starostové a úředníci městských policií nyní směřují svoji kampaň směrem na senátory ve snaze ovlivnit jejich hlasování.
Schůze senátu začíná 9.7.2008.
Co budeme dělat my?
Budeme sedět a koukat se na ně, jak lobbují, aby mohli rychlostní daní doplnit svoje kasičky, které se jim mezitím vyprázdnily špatným hospodařením?
Já tedy ne.

Myslím, že my, čtenáři D-F, bychom neměli zůstat pozadu a podobně jako odborné organizace vyzvat naše senátory, aby skoncovali s obecní šikanou. Jsme přece občané, oni tady nejsou pro starosty ani pro ministra Langera. Výše uvedené citáty by pánům senátorům mohly napomoci v rozhodování anebo aspoň u méně povedených kousků akcelerovat jejich pokrytectví, protože oni pak už nebudou moci tvrdit – my jsme přece vůbec nevěděli, že obce tuto pravomoc zneužívají.

Pokud tedy hodláte přiložit v těchto letních dnech ruku ke společnému dílu a pomoci navrátit poměry na českých silnicích zpět ke stavu obvyklému v právních státech, oslovte svého senátora. Můžete použít libovolnou část tohoto článku, například tu, která se dotýká jeho volebního okrsku.

Seznam senátorů

Budu vděčen za přeposlání odpovědí senátorů, pokud nějaké obdržíme (později je uveřejním, aby voliči věděli, s kým mají tu čest) a také za odkazy na případné další citace z médií, které předám dále a které umožní tento zajímavý media-mix rozšířit.

Děkuji.


05.07.2008 D-FENS

12345 (6x hodnoceno, průměr: 1,17 z 5)
1 111x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:02
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!