Prosba o právní pomoc

Featured Image

V návaznosti na můj článek bych tímto rád poprosil o právní pomoc ve věci správního řízení, resp. podání opravného prostředku..

Zkráceně:

1. Řidič jel s automobilem bez přední registrační značky, byl policií ČR zastaven a bylo mu nadiktováno vyjádření k věci pro správní řízení. Ve správním řízení obviněný svoji vinu doznal a byl mu uložen trest na samém dolním okraji sazby (tedy zákaz řízení na 6 měsíců + pokuta + náklady řízení).
2. Ve věci bylo podáno řádně a včas odvolání na základě nálezu NSS o materiálním naplnění přestupku (+ nějaké další aspekty).
3. Odvolací orgán odvolání zamítl, v odůvodnění pouze zkopíroval odůvodnění rozhodnutí, proti němuž se odvolatel odvolával, přičemž k důvodům odvolání se vůbec nevyjádřil a na nové důkazy nebral zřetel.
4. Odvolací orgán zamítl odvolání, proti čemuž není řádného opravného prostředku (rozklad podle poučení nelze podat).

Protože jako neprávník nemohu podávat žádné mimořádné opravné prostředky – a ani to neumím, prosím kohokoli s právním vzděláním, dostatečnou praxí a zejména ochotou se věcí zabývat už ze samotné podstaty, zda by mne mohl kontaktovat na e-mailu: magic(at)integrale.cz.

Nejde zde primárně o peníze – právní zastoupení bude řádně uhrazeno, jde zde o princip a spíše o sport. Odvolatel si je vědom faktu, že po nabytí právní moci o ty papíry prostě přijde tak jako tak.

Upřímně řečeno, mám z toho rozhodnutí pocit, že si z nás dělají prdel, a že je krajně nežádoucí nechat to být, i když tím nikdo nic nezíská.


Předem děkuji.
Integrale
11.05.2011
 

12345 (1x hodnoceno, průměr: 1,00 z 5)
314x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:56
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!