Pojištění pokut aktuálně (feat. Insider)

Featured Image

V souvislosti s nedávným článkem o kampani youtubera Mika, co je Pán jsme se dotkli problematiky „pojištění proti pokutám“ a v diskusi se řešil i osud subjektu resenipokut.cz. Také mě zajímalo, co se na trhu s „pojištěním proti pokutám“ vlastně děje.

Přišel čas na to, abych kontaktoval Insidera.

Insider je na poli právní pomoci motoristům významnou osobou a jeho identitu si nechám pro sebe. Každopádně Insiderovi a jeho aktivitám vděčíme za to, že se podařilo některé sporné kauzy podrobit soudnímu přezkumu a díky tomu se tvořila judikatura, ze které dodnes čerpáme v individuální defenzívě. Insider také kdysi zprostředkoval kontakt mezi mnou a majiteli resenipokut.cz, což byl tehdy dominantní projekt tohoto typu na českém trhu.

Poslal jsem Insiderovi několik otázek, na které mi odpověděl (samozřejmě s vědomím toho, že odpovědi budou zveřejněny). Nedělám si ambice nějak zkoumat jejich věrohodnost, to ostatně mohou čtenáři sami na základě vlastních zkušeností, protože čtenáři D-F se na poli dopravního práva většinou dobře orientují a to je správně.

D-F: Já nejdřív objasním pozadí svých dotazů. Svého času, konkrétně v roce 2013, jsme poskytli resenipokut.cz na dfens-cz.com prostor, což byl na naše poměry bezprecedentní krok. Do té doby jsme razili zásadu, že by se každý měl umět obhájit sám. Přiznám se, že jsem si také zdaleka neuvědomoval všechny možné dopady této „inovace“ do právní sféry řidičů a prostě jsem to bral jako rozšíření možností obhajoby kromě do té doby používané obhajoby individuální. Měl jsem tendenci vidět spíš výhody takového postupu. Ale to jsem se teď trochu zakecal.

Někteří čtenáři s resenipokut.cz uzavřeli smlouvu a po nějakou dobu byli spokojeni. Nicméně postupem času, zhruba od poloviny roku 2015 jsem zaznamenával čím dál častěji negativní reakce klientů a různé výpadky v komunikaci. Několik takových případů jsem měl možnost následně „přezkoumat“ a procesní taktika pojišťovny nebyla podle mě správná. To mě samozřejmě mrzelo, protože jsem toho také byl součástí, dopadalo to přece na naše čtenáře. Existuje nějaké vysvětlení pro takový vývoj?

I: V době, kdy se resenipokut.cz objevilo na D-FENSovi, bylo Resenipokut.cz prodejcem služeb Motoristické vzájemné pojišťovny, dál jen MVP. Vysvětlení je tedy třeba hledat především u MVP a tam, pokud vím, žádné neexistuje. Je pravdou, že služba nabízená prostřednictvím resenipokut.cz zaznamenala především z počátku své existence, v letech 2012 a 2013, velké úspěchy a těšila se oblibě klientů.

Pokles kvality služeb zaštiťovaných panem Kocourkem a posléze jeho MVP jsem osobně začal zaznamenávat přibližně v létě 2014. Jak se časem ukázalo, právě v tomto období začaly dobíhat první kauzy řešené „zdržovacími taktikami“ postavených především na soudním rozporování platnosti doručování.

Na konci roku 2014 to došlo tak daleko, že zmíněné subjekty čím dál častěji ustupovaly od věcné „obhajoby“ a celá služba začala být čím dál častěji stavěna především na „zdržovacích taktikách“. Kolem poloviny roku 2015 se začaly vyskytovat první případy exekucí a objevovat první případy stíhání klientů pro podezření z maření úředního rozhodnutí. protože měli pravomocné zákazy řízení, ale nevěděli o tom. Tehdy také dosáhly maxima ty komunikační problémy, které zmiňujete,

Ohledně resenipokut.cz a MVP vím, že obchodní spolupráce resenipokut.cz s MVP byla formálně ukončena někdy na podzim 2015. Kromě již zmíněných problémů se nejspíš jednalo i o obchodní věci, jako byla tvorba cen a změny smluvních podmínek pro klienty. Jen jako příklad, jednomu jejich klientovi přišel předpis „pojistného“ na další období ve výši 24.000,-, kdy v argumentaci stálo něco jako „ušetřili jsme Vám pokuty v maximální možné výši 100.000,-“.

Ve finále se oba subjekty vydaly vlastní cestou a poslední mně známý krok je, že subjekt obhajobaridicu.cz získal příslušenství značky resenipokut.cz a možná časem dodá této značce vlastní obsah.

D-F: Jak byste popsal současnou situaci na trhu s „pojištěním pokut“? Tedy, já tenhle termín nemám moc v oblibě, ale dejme tomu komerční obhajoby na neadvokátní bázi? Kdyby hypoteticky došlo na to, že byste si sám vybíral, od koho takovou službu koupit, na co byste se soustředil?

Když budeme hovořit o neadvokátní bázi, touto cestou bych se nevydal z více důvodů. Jedním z nich je fakt, že v letech 2012 až 2015 vzniklo a do jednoho roku zaniklo 37 internetových „firem“, které nabízely skoro totožný model, tzn. „Neobhájíme, pokutu a poplatky zaplatíme + kompenzaci za body proplatíme“. Tento model sice vypadá líbivě, ale většina těchto firem a nakonec ani MVP své závazky často neplní, čehož důkazem jsou žaloby pro náhradu škody podané ze strany poškozených klientů. Častá praxe je taková, pokud “pojišťovna“ případ prohraje a má „plnit“, napíše klientovi, že porušil podmínky smlouvy opožděným předáním některé z písemností či opožděnou reakcí, a postaví se do role, „kliente, dokaž nám opak“.

Když to zkrátím, aplikování „zdržovacích praktik“ bylo funkční pouze v samotných počátcích a mohlo zaznamenávat úspěchy pouze ve spojení s jednoletou promlčení dobou, ale ta doba je už dávno pryč.

D-F: Dobře, tak z druhé strany. Co by bylo K.O. kritérium, tedy něco, co by vedlo k vyřazení „pojišťovny“ z výběru?

V první řadě bych se zaměřil na dostupné internetové reference a informace o hlavních představitelích „pojišťoven“, které si každý zjistí ve veřejných registrech. Například v čele jedné družstevní „pojišťovny“ stojí osoba s bohatým rejstříkem registru dlužníků.

Já sám mám celkem široké povědomí o zázemí subjektů poskytujících pomoc řidičům a opatrný bych byl i s názvem „pojišťovna“. Toto označení je účelové a také pracuje s podvědomím veřejnosti, kteří si takové označení spojí s velikostí subjektu. Ten ale často stojí jen na pár jedincích, kteří vše řeší po mailu a po telefonu.

Jinak k pojmu „vzájemná pojišťovna“, legislativa upravuje činnost takového subjektu jako pojišťovnu vykonávající činnost na principu vzájemnosti, kdy se plnění mění podle dostupných zdrojů a vyžaduje, aby každý z členů platil stejný příspěvek“. S pojišťovnou tak, jak ji většina z nás vnímá, to nemá moc styčných bodů.

I adresy sídla a kanceláří určených pro styk s veřejností subjektů nabízející ochranu řidičů mohou být jistým ukazatelem. Je totiž spravedlivé uvést, že jsou na trhu i subjekty a jedinci, poskytující služby ochrany řidičů, které si „pojišťovny“ neříkají, proto bych se nejprve vydal osobně za nimi.

Berte to prostě tak, že postihy za dopravní přestupky jsou citelné a rok bez řidičáku určitě změní váš život. Dokud neuvidím kanceláře a osoby, kterým mám svěřit do rukou svůj osud, nevěřím.

D-F: Nedávno jsem komentoval videoblogy youtubera Majka, který se následně také přihlásil k nějaké pojišťovně. Název jsem zapomněl. Součástí jeho vystoupení jsou sdělení typu „99% případů vyřešíme“ a „všechno vám bude procházet“, nevím zda cituji přesně, ale myslím, že to není podstatné. Je to podle Vás realistické?

Jak jsem již řekl, všechny mně známé subjekty, které prodávají zázraky stylem „neobhájíme, pokutu zaplatíme“ a slibující téměř 100% úspěšnost, používají výhradně „zdržovací praktiky“, které vedou maximálně k situaci, kdy před sebou podobné skupiny vědomě hrnou účelově prohrané kauzy a fungují do okamžiku, kdy jim zisky vynesou více, než náklady spojené s jejich provozem.

Dostavám se tak k Majkovi a jím propagovaným službám poskytovaných ze strany společnosti Česká vzájemná pojišťovna motoristů, družstva. Stačí mi dát si dvě a dvě dohromady a je mi jasné, kde se vzala, tu se vzala nová pojišťovna bez závazků a zástupů nespokojených klientů, téměř identické dvojče MVP, jejíž služby propaguje právě zmíněný youtuber MikeJePan v jehož videích se opakovaně nachází pan Kocourek.

Ohledně proklamované úspěšnosti 99%. Nepochybuji, že řada čtenářů vašeho webu má stejné možnosti jako já, tedy například provádět fulltextové vyhledávání nad rozsudky. Tak si snadno zjistíte, jakou skutečnou úspěšnost má například advokát zastupující pravidelně MVP u soudu, za poslední rok by to bylo asi 10%. Ano, jistě, jedná se o úspěšnost před soudem, nikoli před správním orgánem první či druhé instance, takže celková úspěšnost bude vyšší, ale nebude „skoro 100%“.

D-F: Na závěr, existuje jedna věc, která mi vrtá hlavou už nějakou dobu. Přivedl mě na to jeden přestupkový poradce z Brna, když mi v soukromé f2f komunikaci bez obalu řekl, že zpřísňování zákonů a utahování šroubů je dobře a bude to podporovat, protože je to v jeho zájmu, protože mu to přivede více klientů a ti zaplatí více peněz. Od té doby si kladu otázku, jestli já se nemýlil, když jsem říkal, že „pojišťovny“svou činností směřují naopak k povolení šroubu, například spoluutvářením judikatury. Jak to vidíte vy?

Za mne je pravdou, že trh ochrany řidičů je na svém začátku a díky směru, kterým se situace kolem dopravních zákonů ubírá, je trhem opravdu perspektivním. Setkal jsem se s heslem „Již nastal čas, aby aktivní řidič využíval aktivní právní ochranu“ a myslím, že to je velká pravda.

Ale abych odpověděl na otázku. Vidíte možná jen jednu stranu mince. Je sice pravda, že činnost pojišťoven, z nichž MVP byla v tomto ohledu nejaktivnější, napomohla utváření judikatury. To je to, čemu vy říkáte „průzkum bojem“. Na druhé straně, pro nadměrné a na konci skoro výhradní používání obstrukcí jim „vděčíme“ za prodloužení promlčecí doby pro přestupek z jednoho roku na roky dva. Tento přijatý návrh byl prý interně nazýván „Lex Kocourek“. Nelze pominout ani to, že sami úředníci správních orgánů upravují svoje metody a postupy v závislosti na metodách a postupech subjektů obhajujících řidiče a proto nelze spoléhat na to, že triky jako mailové adresy s diakritikou nebo plné moci s formální chybou budou fungovat donekonečna.

Jak se k problematice zpřísňujících se dopravních předpisů, tedy toho vašeho „utahování šroubů“ stavět, je spíše filozofická otázka. Osobně jsem si jist, že nikdo nechce, aby sankce za dopravní přestupky dostoupaly na úroveň Slovenska, protože tam právě pozvolna bez větší medializace rostou. Jen pro představu, bloková pokuta na Slovensku za nejvyšší překročení rychlosti dosahuje 700 eur. Je na čase hájit zájmy většiny.

 

D-F: Děkuji za poskytnuté informace a doufám, že díky tomu čtenáři pochopí také něco z pozadí „přestupkových služeb“ a usnadní jim to rozhodování natoli, že nenaletí nějakým šarlatánům.

 


 

Dodatek 1: Prohlášení

V době, kdy rozhovor vznikal, dorazilo na mail Mobility 2014 následující tiskové prohlášení subjektu obhajobaridicu.cz, které také občas poskytuje články a analýzy z oblasti dopravního práva na sesterský web roaD-FENS.cz. Přetiskujeme celé znění, protože do značné míry potvrzuje výše uvedená slova.

 

MikeJePan a trh ochrany řidičů.

Některými médii a sociální sítí Facebook proběhly diskuse kolem YouTubera MikeJePan a jeho nově vzniklého projektu ochrany řidičů. Jelikož byla i naše služba www.obhajobaridicu.cz zmíněna jako jedna z možných aktivit tohoto uskupení, cítíme potřebu se vůči tomuto ohradit.

Zmiňovaný MikeJePan, vlastním jménem Mikael Oganesjan je tváří letos v srpnu odhalené služby, kterou zaštiťuje od konce roku 2015 nově založená Česká vzájemná pojišťovna motoristů, družstvo (dále CVPM).

My, www.obhajobaridicu.cz, nemáme s osobou Mikael Oganesjan (MikeJePan), ani s CVMP, a ani jimi nabízenými službami, nic společného. Od aktivit osoby Mikael Oganesjan a CVMP se tímto distancujeme.

Naši službu www.obhajobaridicu.cz lze specifikovat jako právní pomoc výhradně prostřednictvím specializovaných advokátů s letitými zkušenostmi na poli dopravních přestupků. Naše služba je postavena na kvalifikovaném rozporování předložených důkazů s cílem obhájit klienta zastavením přestupkového řízení v co nejkratší době. Naši klienti zmocňují k zastupování od počátku vždy a výhradně advokáty.

Dále uvádíme, že jsme letos z kraje roku využili nabídku a odkoupili příslušenství značky www.resenipokut.cz. Zmiňovaná značka v minulosti získávala klienty výhradně pro Motoristickou vzájemnou pojišťovnu, družstvo (dále MVP), vedené panem Petrem Kocourkem. Obchodní spolupráce www.resenipokut.cz se jmenovanou „pojišťovnou“ MVP byla pro vzájemné neshody ukončena v létě 2015.

Věříme, že naše prohlášení vysvětlilo rozdíly ve zmíněných službách na trhu ochrany řidičů a vysvětlilo, že náš projekt www.obhajobaridicu.cz nemá s osobou Mikael Oganesjan (MikeJePan), CVMP, MVP a ani s panem Petrem Kocourkem nic společného. Věříme, že toto uvedení faktů zamezí negativnímu vnímání trhu ochrany řidičů.

Podobně reagovala i Motoristická vzájemná pojišťovna.

 


Dodatek 3:

Nemám zejména radost z dvou věcí.

Nevidím rád, když se subjekty poskytující podporu řidičů pojídat navzájem, čemuž prohlášení citovaná a odkazovaná výše nasvědčují. Raději jsem sledoval vzájemné požírání ÚAMK a AČR. Podle mě na to ve finále doplatí všichni.

V minulém článku jsem se dopustil negativního komentáře k reálným výsledkům, obhajoby některých pojišťoven, aniž bych to nějak rozvedl. Chtěl jsem proto v dalším článku nějak shrnout, v čem jsem shledal ty největší problémy a chyby v obhajobě. Než jsem se k tomu dostal, učinil tak tento mladý muž ve svém videoblogu. Popsal tam úplně přesně, jak probíhá ta „obhajoba“.

Taky jsem posledně zval čtenáře, aby uposlechli Majka a neváhali dostavit do pojišťovny do kanclu, kde se utváří ta „nesmrtelnost za volantem“. Jeden ze čtenářů mě upozornil, že to asi nebude úplně snadné, protože na té pražské adrese sídlí dalších 140 firem, zatímco na brněnské adrese jich sídlí 798. Jedná se o adresy, na kterých je poskytováno tzv. virtuální sídlo. Bez zajímavosti není ani to, že subjekty Motoristická vzájemná pojišťovna a Česká vzájemná motoristická pojišťovna mají sídlo na téže adrese.

Naložte s tím jak chcete. Ale hlavně u toho nenaleťte.

 


02.10.2016 D-FENS


Související články:

12345 (127x hodnoceno, průměr: 1,26 z 5)
17 951x přečteno
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!