Pohádka o kočičce, které bylo zima

Featured Image

Bylo nebylo, v jednom království žila kočička, které bylo pořád zima. Opakovaně upozorňovala, že jí v domečku mrzne a pořád se s tím nic neděje. Naštěstí moudrý král vyslyšel její nářky a upozornil svého rádce, přičinlivého Rumburaka, že když je tím mágnažerem kvality, tak by s tím něco měl dělat.

Rumburak se zastyděl a okamžitě začal jednat. Nejprve prostudoval popis procesu topení v kamnech a neshledal nic špatného. Proto pátral dál. Vyžádal si od všech oddělení, které měli něco společného s procesem topení, zda plní předepsané ukazatele, zda mají definováno a splněno KPI a zda mají v pořádku návodky. Brzy obdržel všechny informace.

Topiči mají KPI 120% Každý den kontrolují výkonnostní a kvalitativní ukazatele. Pomocí odchylkového managementu mohou prokazatelně doložit, že nemají problémy. Návodky mají aktualizované. Stejně tak i nosiči uhlí doložili, že jejich proces je bez závad. Oddělení nákupu doložilo, že dodávky uhlí běží kontinuálně, v dostatečném množství a jsou smluvně zajištěny dostatečně dopředu. Oddělení příjmu doložilo, že příjem uhlí probíhá řádně a bez zbytečné prodlevy. Odebrané náhodné vzorky uhlí dokládají vysokou kvalitu dodávek. Všichni zúčastnění plní své ukazatele a nechápou, proč chodí stížnosti, a proto jsou hluboce uraženi tímto znevažováním jejich těžké práce.

Šel kolem hloupý Honza a všiml si, že kamna jsou na dvorku, tak je rázně přenesl do domečku a hned bylo kočičce teplo! Místní dráb ale věděl, že hloupý Honza nemá topenářské zkoušky a tak se ho druhého dne zeptal: „Pane hloupý Honzo, kde jste byl včera večer“? Hloupý Honza z radosti nad pomoci kočičce odpověděl, že byl u kočiččina domečku, přeinstaloval kamna ze dvorku do obývací místnosti a že by to udělal znovu, kdyby někdy na podobnou hloupost opět narazil. Dráp pochválil hloupého Honzu za ochotu pomáhat a napsal hlášení. Ve svém hlášení oznámil královskému žalobci, že hloupý Honza porušil Nařízení vlády č. 173/1997 Sb.,  Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., Nařízení vlády č. 25/2003 Sb.,  Vyhlášku č. 246/2001 Sb., Vyhlášku č. 186/2006 Sb. včetně všech dále nezmíněných směrnic, vyhlášek a zákonů, k čemuž se bez výhrad doznal a nejen to, podezřelý protokolárně uvedl, že bude svůj čin v budoucnu opakovat. Žalobce hloupého Honzu obvinil za veřejné ohrožení a soudce vzhledem k přitěžujícím okolnostem změnil kvalifikaci na terorizmus. Hloupý Honza byl po právu odsouzen na doživotí v hladomorně s tím, že po odpykání poloviny trestu může požádat o odpuštění zbytku trestu.

Jak to všechno dopadlo?

Rumburak tento případ prezentoval na škole MBA a získal titul Mággistra.

Vedoucí výše zmíněných oddělení pozval král na slavnostní banket

Kočičce začalo být horko a tak žádala o omezení topení. Vedoucí obchodního oddělení ji označil za kverulanta a jako obtížného zákazníka, načež jí vypověděl smlouvu.

Pejsek to už nevydržel a opustil společnou domácnost s kočičkou

A jaké plyne poučení? Když se vás na něco ptá dráb v minulém čase, neodpovídejte bez právníka.


24. 02. 2018  Thyratron

12345 (159x hodnoceno, průměr: 1,67 z 5)
12 526x přečteno
Updatováno: 24.2.2018 — 22:19
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!