Počítání živých

Featured Image

Jak jsem se již několikrát mezi řečí zmínil, jsa zamilován do intelektuálních postojů k okolí, mám problémy se svými emocemi. Kolem se to jen rojí intoušema, kteří píší články o musulmanech, ačkoliv je viděli jen na YouTube nebo ve zprávách (zaručeně) nezávislých televizí, přičemž ti největší zastánci to dotáhli tak daleko, že se průměrnému mullahovi začínají i podobat.

Například tento neomarxista, nebo jeden ze zdejších autorů, jehož jméno mi vypadlo. Jistě tedy naznáte, že mi ve vyznání vadí ten doublethink, který u nich pozoruji. Řada z nich totiž, odpusťte mi ten nepodložený dohad, zřejmě i myslí a není možné, aby nevěděli, do jakých sraček je jejich úporný liberalismus zatáhne, měli-li by ovšem nějaký vliv na dění. Což, Pánbu zaplať, nemají. Stačí se podívat na skutečné zpravodajství a je to jako v tom bolševickém vtipu. Nějaká porucha v hlavě, či co. Sice ušima slyšíme ty agitky, ale očima vidíme něco úplně jiného. Chyba musí být v hlavě!

Já sám jsem se 2,5 roku jako šéfmontér poflakoval po Sýrii, když tam ještě bylo nedemokraticky špatně a posléze i po Pákistánu. Bylo to ještě v době, kdy slovo `jihad` znal jenom ten, co se místního mully zeptal na další význam Tří mečů Islámu, a kdy jsme se domnívali, že invazivními subtropickými druhy, co se vlivem oteplení rozšíří v Evropě, se myslí rostliny.

Proč to nepochopení (pominu-li ty s úmyslem)? Chybí jakákoliv osobní zkušenost. Schválně se zkuste podívat na několik následujících střípků z dob takřka idylických.

Když jsem se prvně ocitl v muslimské zemi, koukal jsem jak zjara. Všichni na mne přátelsky cenili zuby, každej byl můj friend, klaněli se, a to, že mne vše stálo 6-8x více než místního, mi přišlo v podstatě normální. Daň z barvy. Velkej šéf byl vždycky někdo študovanej v Oxfordu nebo někde v Emerice, měl evropsky vyhlížející manželku, co nosila sukni pod kolena a místo hidžábu jen šátek a tak jsem si připadal jak na dovolené. Než jsem se začal rozhlížet. Pak mi došlo, že na procházku s manželkou chodí jen v uzavřeném kampusu a po setmění, že se mnou mimo kampus jezdí čtyři samopalníci, a že nesmím řídit, protože by mi někdo mohl hodit pod kola nějakého méně užitečného člena rodiny a do smrti ze mne být živ.

Každý muslim je netáhlo. Jde to tak daleko, že když už musí něco dělat, jde za bránu podniku a za 5% vydělané částky si najme prvního cikána, kterého tam najde, sedne si mu za prdel a buzeruje ho. Tento systém je v řadě zemí dokonce institucionalizován. Dělník (worker) má k ruce dva temporary, přijímané na 3 měsíce, kteří dělají za něj. V Pakistánu nejlépe hinduisty. Jak práce vypadá, netřeba řešit. Jednou jsem takhle pozoroval dočasného, jak ze stojanů odpojuje svorkovnice. Seděl na zeni a každou chvilku vesele nadskočil. Když jsem se ptal, co mu je, zubil se, ukazoval na svorky a opakoval: „power supply, power supply“.

Když Vás někdo pozve domů, je to většinou proto, že má dvacátou kopii desáté kopie pornofilmu, nebo protože tuší, že máte disponibilní chlast (obojí Alláh zakazuje, ovšem pod betonovou střechu nevidí). Zjedná si svého souseda, aby obsluhoval u stolu. Manželku nesmíte ani zahlédnout. Má li dceru, po první menstruaci jí narazí na kebuli niqab. Mimochodem, za pornofilm jsou považovány i indické hudebně taneční filmy.

No, a pak se s těmi lidmi začnete bavit. Takto jsem se například ptal, proč dvakrát týdně, krom pěti modliteb denně, místní mulla ještě pořádá setkání. Buď v mesq (mešitě) nebo ve společenských prostorách, které mu ředitelé dávají k dispozici. Špatně řečeno. Nedovolí si nedat, přestože se jak zjevem, tak vůní (co růží zvou i zváno jinak…) a chováním, jedná o jedince, který by velmi dobře zapadl na lavičku před Hlavním nádražím. Přednáší jím Kórán. Vždy část a celé auditorium pak rytmicky opakuje. Lepší výplach mozku jste neviděli.

Pokud Vás na tržišti zvýšeným hlasem osloví chlápek celý v bílém a začnou se sbíhat lidi, jednu mu šlehněte, do auta, a pryč. Názorně mi to předvedl kolega a když jsem se ptal proč, bylo mi řečeno, že to byl fanatik, co začal na nevěřící psy svolávat Alláhův hněv a v nastalé tlačenici by nás obrali dočista do čista.

Stalo se, že jsme na velínu (už jste někdy viděli plynový kotel tepelné elektrárny řízený hladinou vody v kotli?) měli musulmana, co chodil kolem a když se mu nelíbily hodnoty na zapisovačích, ťukal do skla, čímž vyhazoval vodící táhla per z kolejniček. Kecy nepomohly. Do doby, než to jeden z dodavatelů nevydržel a s rozběhem jej nakopl do prdele, až přeskočil ten pult. To neměl. Kdyby mu zlomil ruku, nestalo by se nic. Jenomže příštího proroka porodí chlap a tak toho kluka chtěli zabít. Až do odletu ho zamkli v apartmánu, hlídali ho vojáci a mulla pod okna vodil demonstrace.

Našel jsem posilovnu, když jsem po večerech běhal svých 6 kiláků. Černé gi zaujalo a rázem jsem měl deset silných přátel. Nejsilnější z nich na benchi zvedl, považte, až 50 kilo. Někdy i dvakrát. Udělali mi dokonce i večírek! A pak chtěli tancovat. Se mnou! To, že já tančím jen s tvory svého druhu a opačného pohlaví jim hlava nebrala. Jak jen jsem se k těm ženám mohl dostat? Koupil jsem je? Pronajal? Myšlenku tanečních zavrhli jako naprostý výmysl. Něco takového by rodiče těch dívek přece nedopustili! Zde zřejmě pramení ta sexuální frustrace těch existencí, co sem teď lezou.

Také jsem viděl svatbu. Tedy… já zprvu nevěděl, že je to svatba. Já viděl ploužící se autobus ověšený barevnými žárovkami, ze střechy někdo odpaloval ohňostroje, z ampliónů znělo jakési vřeštění a kolem se svíjelo tak 30 postav způsobem evokujícím ono rčení o derviších. Svatebčanky žádné.

Jedno to má vše společné. Všichni ti lidé, pokud s nimi mluvíte (a tehdy to vskutku byla doba takřka idylická, dnes už bych tam nejel ani za prase) tvrdili, že celý svět musí věřit v Alláha a dokud nebude, tak je jejich povinnost to zařídit. Trochu Vás zarazí, když člověk, co Vás pozval na večeři, vám u jídla vypráví, že když mulla řekne, tak on se sebere a půjde zabíjet nevěřící. Je to jeho povinnost. Přitom se usmívá, rozhazuje rukama… Chlápek co vystudoval techniku a dělal mistra údržby! Krom dalších a dalších, samozřejmě.

Proto mne serou ty zasvěcené intelektuálské vhledy od stolu s kompem, protože všechny mají něco společného. Úporně se vyhýbají několika základním faktům, a když už to jinak nejde, začne se autor hádat o definice.

První z těchto faktů jsem zde již napsal a je symptomatické, že všichni ti liberálové se mu obloukem vyhýbají a ani na popření se nezmohli. Je to válka. Válka trvající 1400 let. To, že jsme měli 100 let přestávku, přibližně od konce 19. století, jim přitom nahrává, bo historická paměť davu sahá zpět tak maximálně tři, čtyři generace.

Dále jsme tu měli zasvěcený výklad nesrozumitelnosti Kóránu. Moc hezky napsaný. Moc. Škoda, že autora nenapadlo, že náboženský text ze zásady nesrozumitelný být musí a že už s tímto záměrem napsán byl. Římsko-katolická církev se toho nedržela a tu chybu udělala. Když ten text totiž umožní jen jeden výklad, stanou se dvě věci. Jednak vznikne dogma a všichni víme, kam to vede. Nic nemá tak krátký život jako dogma. Jen se podívejte na život, který má každý tvor od Boha. A bác ho, přijde klonování. A potraty. A antikoncepce… Druhé a horší, pro majitele Věčné Pravdy je, že neměnné doktríně lze oponovat, lze najít její slabé body a napadnout a tím ji oslabit jako celek. Ale jak chcete napadat něco, co umožňuje – v určitých mezích – spoustu výkladů? Nelze rovněž opominou pohodlnost takového myšlení. Víru totiž jejímu nositeli nelze odebrat, tím spíše, když umožňuje okamžitě chápat bez poznávání. Pak se divte čtrnáctiletým bojovníkům. Co by měli dělat? Vždyť už přece vše potřebné vědí.

Rovněž zábavná teze je ta, o vyloučení extrémistů z rovnice. Dotyčný si zpravidla neuvědomí, že se jedná o systém uvažování zamrzlý tisíc let v minulosti. Pokud vyloučíte kruté, zaujmou jejich místo silní a eliminujete-li i je z řad slabých povstanou další (Strugačtí). Každý přece ví, kde v žumpě najde ta největší hovna. Přijmete-li tedy ty slušné a dobré, za čas máte extremistickou mešitu za barákem a nic s tím nenaděláte. Všechno je to Islám. Neexistuje neislámský islám. Existují jen slabí a silní a ti druzí jmenovaní musí prosadit moc vírou. Nic jiného nemají. A k tomu potřebují zázemí. Víc muslimů! A další a další muslimy!

Co se postupů týče, za jeden a půl milénia se nezměnily. Také proč, osvědčilo se to. Odpůrce zastrašovat a pak zabíjet. Začít od umělců – už Mohamed nechal vraždit básníky. Dobře napsaná píseň v rukou davu je horší než rozdat pušky. Vzpomeňte na Kryla.

Kolik muslimů odpadlých od víry, ještě předtím, než je bývalí souvěrci zabijí, bude muset vyprávět o programovém lhaní bezvěrcům (takíja). Kde je ten intoš co v diskusi vyprávěl, že to není žádná pravda a že my lžeme taky. Kolikrát to ještě Abbás v diskusi v čumbedně bude muset předvést naživo, aby to těm trotlům došlo. Kolik exmuslimek ještě bude muset vyprávět o tom, jak místní mulla v Česku domlouval jejímu bývalému, že mrtvola Češky by neprospěla islámské věci a aby to zatím nechal být. Nebo ten exot co přesvědčivě (a s definicemi!) dokládal, že sebevražední útočníci (slovo atentátník evokuje něco jiného) jsou v každém náboženství běžní a u křesťanů také. Nebo ti troubové, co tvrdili, že terorismus je vlastně věc definice!

Nelze demokratickými prostředky bojovat s feudální pátou kolonou. Dříve či později na střelbu dojde a tato myšlenková „elita“ jen oddaluje výsledek a prodlužuje počítání mrtvých. V titulku jakéhokoliv pajánu napsané slovo `nestranně` na počet mrtvých vliv mít nebude, bez ohledu na množství demagogie pod tím.

Jsem dalek toho, abych zde zveřejňoval nějaká řešení. Nejsem tak domýšlivý, abych si představoval, že když si z prstu vycucám nesmyslnej betonovej uprchlickej tábor (líheň), že to něco změní. Je ovšem pravda, že uzavření hranic a vystoupení z EU by dost pomohlo. Ale i tak je možné, že za těmi uzavřenými hranicemi bude za 30 let chalífát a myšlenka, že to jediné, co nám pak zbude, jsou Rusové, se mi ani trochu nelíbí. Já vím, mohlo by mi to být jedno, za 10-15 let budu čuchat k fialkám odspodu, Jenže mám dceru a vnuky. Ah! Pardon, moje chyba. Já zapomněl, že myslet na děti je považováno za faux pas. Asi proto, že se na to blbě hledá argument.

V každém případě mi připadá lepší počítat živé než mrtvé a vlastní spíše než cizí. Jenže s každým dalším výše zmíněným názorem se ta možnost zmenšuje, protože neexistuje na světě taková kravina, aby jí humanitně vzdělaný intelektuál nevzal za své. Ostatně, mám poslední dobou pocit jako by se ta nákaza šířila i na technokraty. Oni si to neuvědomí. Jsou to vlastně jen užiteční… libertariáni.

 


11.07.2015 Yanek
 

12345 (4x hodnoceno, průměr: 1,00 z 5)
335x přečteno
Updatováno: 7.12.2015 — 20:59
D-FENS © 2017