Parazitování na sociálním systému

Featured Image

… aneb o logice a inteligenci retardorky Motlové.

Článek pod titulkem „Parazitování na sociálním systému. Byznys, který prožívá zlaté časy“  z pera retardorky Žanety Motlové naleznete zde . Co z něj vyplývá? Podnikatelská entita, která se rozhodne ubytovat, cituji: „….sociálně slabé rodiny, nejčastěji Romy… dostane peníze na každého ubytovaného….“.

Od koho tyto peníze dostane? Paní Motlová míní, že: „…Část peněz ubytovatelům zaplatí sociální odbor, část úřad práce….“.  Paní či slečna Motlová se samozřejmě (účelově) mýlí. Ty peníze nezaplatí ani sociální odbor, ani úřad práce, ale daňový poplatník, který každý den mezi pátou až  osmou vypruží do zaměstnání, aby mu tatíček stát posléze odebral značnou část jeho příjmu na daních a takzvaném sociálním a zdravotním pojištění a následně značnou část z takto získaných peněz přerozdělil „sociálně slabým rodinám, nejčastěji Romům“ .

Trpce úsměvným výsledkem tohoto státního pečovatelství na náš účet byl krátký šot  v České televizi. Jakási škola učila budoucí cikánské hospodyňky hospodařit. Samo o sobě záslužná činnost. Jakési deseti, či dvanáctileté holčičce vysvětlovali,  kolik si asi může   vydělat, když nezíská žádnou kvalifikaci, kolik stojí nájemné, kolik asi vydá za potraviny, ošacení a tak dál. Nakonec se jí zeptali, jak by s takovým příjmem vyšla. Odpověď  mne skutečně dostala. To nevinné děcko bryskně odpovědělo, že kromě příjmu si samozřejmě půjde pro „davki“.

Úplným výsměchem pak je, že část těchto peněz je přerozdělována prostřednictvím úřadu práce!

Ale vraťme se k jádru věci. Tatíček stát nastaví věci následovně. Podnikatelům řekne : „Ubytujete-li sociálně slabé rodiny, nejčastěji Romy, přispěju vám takovou a takovou částkou z peněz daňových nevolníků na každou postel!“

Podnikatel podniká, aby vydělal. Je to podnikatel, nikoliv dobročinná organizace i když se proslýchá, že v našich podmínkách lze mnohdy vydělat více na takzvané „dobročinnosti“ než na podnikání.  Podnikatel tedy jedná zcela racionálně a legálně v rámci mantinelů a pravidel nastavených státem. Když to ale udělá, je retardorkou Motlovou nazván parazitem, protože: „…Za pětičlennou rodinu totiž majitel ubytovny získá téměř dvacet tisíc měsíčně….“.

Co už ale paní retardorka nedodává je, že z tohoto hrubého příjmu zaplatí pan podnikatel :

1. Opět daně státu
2. Pojištění budovy, kde permanentně hrozí požár, vyplavení, ucpání odpadů, atd
3. Údržbu budovy, která je kromě výše uvedeného permanentně devastována jejími uživateli. Uvádět odkazy na fotografie celých čtvrtí kompletně zdevastovaných svými obyvateli by bylo nošením dříví do lesa.

V článku ovšem naleznete i další perly. „Myslela jsem, že podpora na bydlení má pomoct lidem v nouzi, ale peníze jdou do kapsy těm, kteří to nepotřebují, míní Marie Dvořáková“.

Zajímavé! Podle názoru dotyčné paní pan podnikatel peníze přece nepotřebuje, parazit jeden!  Co myslíte, chodil bych do práce, kdybych nepotřeboval peníze?  Z čirého nadšení a  třeba proto, abych mohl státu radostně platit daně?

Ale útlak „sociálně slabých rodin, nejčastěji Romů“ nezná mezí.  Opět cituji „…Úřady často peníze posílají přímo majitelům ubytoven…… Plátce jej poukazuje pronajímateli nebo poskytovateli služeb….“.

Proč jen to ty zlé úřady dělají? Snad si dokonce ti prožluklí rasisté nemyslí, že kdyby dotyčný příplatek na bydlení poslali přímo těm „sociálně slabým rodinám, nejčastěji Romům“, že by namísto úhrady nájemného byly dotyčné peníze prolity hrdlem nebo zmizely by v hracích automatech? No to snad ne! To by bylo na stížnost u Ústavního soudu pro rasovou diskriminaci!

Mám  svou vlastní zkušenost s jednou cikánskou rodinou, kterou jsem již před léty letoucími  popsal zde. Dovolte, abych citoval sebe samého:

Naprosto charakteristický byl odchod dotyčných z bytu. Placením nájemného se rodina samozřejmě nezatěžovala. Bylo zjevné, že zcela programově, protože separátně platila nějakým způsobem elektřinu. Nakonec byt vyměnili za menší. Dotyčný (bílý) zoufalec bydlící se dvěma dětmi v garsoniéře musel doplatit Cikánovu dlužnou částku na nájemném a vysolit mu dalších osmdesát tisíc na ruku (za výměnu obecního bytu). Jak jsem se později úplně náhodou dověděl, je to postup u Cikánů zcela běžný.

Neshrneme si to? Na základě pravidel nastavených státem začaly určité podnikatelské subjekty poskytovat ubytování „sociálně slabým rodinám, nejčastěji Romům“, při čemž tatíček stát převádí přímo  těmto podnikatelským subjektům peněžní částky z našich daní, poskytované jako příspěvek na bydlení.
Stát tak činí proto, aby namísto úhrady za bydlení nebyla tato podpora  dotyčnými „sociálně slabými“, prochlastána popřípadě prohrána v hracích automatech.
Navíc „...musí ubytovaní ještě zvlášť platit také za další služby…!“  To už přestává všechno! Vy jste snad někdy za nějaké další služby platili?

Je dost dobře možné, že úhrnná částka za bydlení (platba samotných nájemníků plus příspěvek daňových poplatníků) je vyšší než „v místě obvyklá“.  S vysokou mírou pravděpodobnosti tomu bude proto, že náklady na údržbu dotyčných objektů budou rovněž vyšší než je „ v místě obvyklé“.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem považuje retardorka Žaneta Motlová za parazity dotyčné poskytovatele ubytování, kteří přece peníze nepotřebují a nikoliv ty, kdo bydlí za naše peníze.

Leč dosti již, tatíček stát chystá nápravu. Bez ohledu na výši nákladů administrativně nařídí, že úhrnné nájemné nesmí převýšit částku „v místě obvyklou“ a  „…v budoucnu maximální hranici doplatku na bydlení stanoví zákon.“  Rozumějte, doplatkem se rozumí rozdíl mezi celkovým nájmem a tím, co za příslušného „sociálně slabého“ zaplatíte vy. Tedy to, co platí ubytovaný. O průměrné výši tohoto rozdílu se retardorka Motlová v celém článku jaksi opomněla zmínit ačkoliv  je to právě tahle informace, která by mne velmi, velmi zajímala.  Jediné co je z článku jisté, je fakt, že nás tahle sranda stojí cca 800 milionů ročně na daních. Snadno si z toho spočtete, že jednoho každého z nás, včetně starců  nemluvňat stojí cikánské bydlení 80Kč ročně. Vzhledem k tomu, že práce schopného obyvatelstva je zhruba jedna třetina, platí na tyto účely každý práce schopný ročně cca 240Kč. A to vše v době, kdy je pro všechny ostatní jakákoliv regulace nájemného rušena.

Z nás snad nikdy nikdo ten komunismus nevytluče. Stát nastaví pravidla podle kterých přesýpá peníze jedněch do kapes druhých. Realita ho již poučila, že pošle-li  naše peníze  těm „potřebným“ přímo, budou tyto užity na vše možné, jen ne na to, k čemu jsou určeny. Takže je posílá  těm, kdo tuhle službu, v tomto případě ubytování, poskytuje. V souladu s naším „komunismem v myšlení“ jsou ovšem podle retardorky Motlové za parazity, lumpy, gaunery (zkráceně „vykořisťovatele“) považováni oni podnikatelé bydlení poskytující.

Na rozdíl od paní Motlové se patrně zeptáte, co se stane po uzákonění oné maximální výše doplatku (rozdílu mezi tím co platíte vy a celkovým nájemným) a příslušní podnikatelé si spočítají, že po zaplacení výše uvedeného (tedy daně + pojistné+údržba+případné další výdaje) se podnikání nevyplácí, protože náklady jsou příliš vysoké a dosahují, popřípadě přesahují výši příjmů. Odpověď je nasnadě. Podnikatelskou činnost ukončí a následovat bude tohle:


01.12.2011 Katoda

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
120x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:55
D-FENS © 2017