Důležitá upozornění pro čtenáře!

1. Články zveřejněné na těchto stránkách se často týkají jevů či věcí, které se autorům článků nelíbí nebo na ně chtějí z různých příčin poukázat. Čtením těchto textů můžete přijít o iluze, které vám nikdo nebude nahrazovat jinými.
2. Veškerá podobnost popisovaných osob, jevů nebo věcí s reálně existujícími osobami, jevy nebo věcmi je čistě náhodná.
3. Většina zde publikovaných textů je politicky nekorektní, xenofobní, sexistická, nacionalistická, heterosexuální, rasistická, záštiplná, obsahuje sprostá slova nebo alespoň překlepy a gramatické chyby.
4. Můžete vyjádřit váš názor v diskusi, nečekejte ale, že s Vámi někdo bude souhlasit, odpovídat Vám nebo se Vám omlouvat.
5. Obsah článků a diskusí k nim závisí na rozhodnutí autorů, obsah stránek pak na libovůli majitele webu (D-FENS).
6. Pokud se Vám to nelíbí, nečtěte to.

Nejnovější články

Schöne Grüße aus Deutschland! Eh, Multikultiland! Vol. 3

spolecnost_75

Přístí rok se konají v Nĕmecku volby. Vzhledem k síle této zemĕ je vidím jako klíčové pro vývoj celé Evropy. A já doufám, že soudružka Angela vyhraje (plesk, plesk – právĕ jsem si za ta slova nafackoval), protože všechny alternativy jsou zrychlením cesty do pekla. Od soudružky Angely nečekám zlepšení, ale její vítĕzství nám poskytne trochu času.


Otevřený dopis profesoru Jařabovi, část II.

spolecnost_75

Pane profesore, své dopisy obvykle začínám oslovením „vážený“ nebo „vážená“. Ve Všem případě jsem ovšem nucen toto adjektivum vypustit. V květnu tohoto roku byl na stránkách lžiDnes uveřejněn článek „Brát skupinu lidí paušálně za teroristy je rasismus, říká ex-senátor Jařab“. Právě tento článek je důvodem, proč si Vás rozhodně nemůžu vážit. Dovolte mi abych se nad ním trochu zamyslel.


D-FENS © 2016