Otevřený dopis profesoru Jařabovi část III.

Featured Image

Nebylo to náhodou v sídle Vaší alma mater, tedy v Olomouci, kde arabští studenti napadli stánek Bloku proti Islámu a pořvávali, že za pár let budeme všichni jejich otroci? Opakuji otázku. Co by se asi stalo mně, kdybych před brněnskou mešitou řval já, že mi nad Araby byla Bohem dána moc a všichni budou našimi otroky?

Dle informace našeho „objektivního“ tisku se v Olomouci Jeho Magnificence chystala dotyčným provinilcům „otcovsky domluvit“. Cituji odtud: Po otcovské domluvě bude možná i nějaká sankce, ale zatím nechci předbíhat,“ uvedl.

Pak už jsme se samozřejmě nedověděli nic.

Tak tohle zcela vyjímečně pánům rektáldorům stoprocentně věřím.

Obsah dalšího odstavce dotyčného článku skutečně stojí za citování, protože je typickou ukázkou intelektuálské pseudo-logiky, či spíše sofistiky.

Otázka: „Vidíte v dnešní imigrační krizi paralely s přistěhovalectvím Angličanů do Severní Ameriky?“

Odpověď: „Paralel je hodně. USA a americký národ jsou historicky vytvářeny právě imigrací. I dnešní imigranti potřebují nový domov, novou šanci. A právě to hnalo v 17. století anglické puritány za oceán. Chtěli vyznávat náboženství podle svých představ, což jim Anglie a ani Evropa neumožňovaly.“

Konec citátu.

Dobře-li tomu, pane profesore rozumím, tu paralelu vidíte v tom, že imigranti přicházejí proto, aby si zde na náš úkor zřídili „nový domov“ a vyznávali náboženství „podle svých představ“. Tou představou je, že oni jsou tím nejvznešenějším vůdčím národem, jemuž byla Alláhem dána moc nad všemi ostatními. Samotný fakt, že je jim Německo, či Švédsko ochotno pomáhat považují za projev vůle Alláhovy, které se dotyčné méněcenné podřízené národy samozřejmě podřizují. Pro ně je důkazem správnosti jejich víry. To všechno ovšem jen do okamžiku, než to „tady vše převezmou“ a pak už nám určí, jaké daně budeme vyvolenému národu Alláhovu platit.

Pane amerikanisto, literární vědče a člene Učené společnosti, napadlo Vás někdy popřemýšlet o tom, jak dopadlo původní obyvatelstvo severní Ameriky v průběhu oné tvorby amerického národa? Větším dílem bylo vyvražděno a menším dílem skončilo v rezervacích. Upozorňuji Vás, že v žádném případě nehodlám připustit, aby v rezervacích skončily moje děti a vnuci a učiním proti tomu vše, co bude v mých silách. Z náboženství a životní filozofie těchto lidí jednoznačně vyplývá, že přicházejí jako naši nepřátelé a víte-li pak pane profesore, jakým nelichotivým výrazem se obvykle nazývají příslušníci vlastního národa kolaborující s nepřítelem?

V čem tedy, s výjimkou vraždění původních obyvatel, vidíte to množství paralel? To se ovšem opět neobtěžujete objasnit.

Ona ostatně ta Vaše „logika“ kulhá na obě nohy. On jim snad někdo v Arábii i jinde brání „vyznávat náboženství podle jejich představ“? To, že se vyznavači dvou různých větví Islámu rvou mezi sebou mne ani za mák nezajímá. Nehodlám na to doplácet ani finančně, ani svojí svobodou a nehodlám se dožít toho, že bych se bál pustit vnučku na ulici. Evropské národy se rozhodně nepotřebují „vytvářet imigrací“. Žijeme zde cca dva tisíce let a některé z nich i mnohem déle. To jenom Vy a Vám podobní se ve své intelektuálské nadutosti opět snažíte s námi laborovat a vytvářet „nové politické národy“.

Tyhle sociální experimenty a inženýrství končí bez výjimky všechny stejně. Hekatombami mrtvých. V novověku to začalo osvíceneckými filozofy. Následovala Velká francouzská revoluce s její svobodou, rovností a bratrstvím, kterážto hesla vyústila v Robespierra, gilotinu a posléze v hekatomby napoleonských válek.

Pokračovalo to, dle satirika, „vousatým Maxíkem, majitelem manufaktury, s jeho přítelem Inglišem, kteří lid popuzovali, falešné naděje co trychtýřem norimberským mu do hlavy nalévajíce“. Následoval Lenin, Stalin a jako obvykle hekatomby mrtvých při hladomorech, politických čistkách a v trestních táborech GULAG (Gosudarstvěnnoje Upravljenije LAGerami; kde jen se sakra ten Hitler inspiroval?). To byla, pro Vaši informaci, metoda tvorby „nového sovětského člověka“, tedy nového politického národa na základě třídním.

Pak bychom tady měli jistého filozofa jménem Friedrich Nietzsche s jeho mudrováním o „vůli k moci“ a „nadčlověku“, a dalšího mudřece jménem Karl Haushofer. Jejich myšlenky nadchly dalšího „reformátora“ a tvůrce nového politického národa, tentokrát na základě rasovém. Jistého Adolfa Hitlera. Jak to dopadlo, to všichni víme.

Další rázovitou postavičkou na mém osobním seznamu výtečníků je jistý profesor filozofie jménem Manuel Rubén Abimael Guzmán Reyonoso. Takto zakladatel a tvůrce komunistické teroristické organizace „Světlá stezka“, jejíž bohulibou…co to píšu, marxu-libou činností byly politické vraždy, teror a záškodnictví. Počet obětí pana profesora se odhaduje na cca 69 tisíc, což je ovšem naprosté břídilství proti jinému soudruhovi jménem Pol Pot, kterému se podařilo vyvraždit dost podstatnou část khmérského národa.

Tady lze ovšem lze jen těžko mluvit o intelektuálovi. Na střední škole propadl a elektrotechniku v Paříži (kde jinde, že?) nedokončil. Tohle chatrné vzdělání mu ovšem nebránilo v tom, aby se ve Francii (takto vrrrchól veškerrrrhé sifilizacééé) živil jako učitel (sic!). Symptomatické, že? Nicméně se nakonec vrátil do rodné Kambodže a za čas následovaly jako obvykle hekatomby mrtvých. Na studium neměl ani dost nadání, ani dost píle, ale na politické a sociální reformátorství, na to si troufal.

Tahle postava jednoho úchylného levičáckého diktátora je však zajímavá spíše tím, že je počítána mezi takzvané „Sartrovy děti“. Filosof Jean-Paul Sartre, moje oblíbená postava! Čirou náhodou byl tento velikán ducha milovníkem totalitních režimů. Dospěl k názoru, že jediným východiskem z existenciální prázdnoty je rázná ruka diktátora, která udělá pořádek. Ta podobnost s tím, po čem toužili Němci mezi dvěma válkami je jistě jen náhodná. To jen my jsme neonacisté, že pane profesore.

Pan filozof přechází od slov k činům a prosazuje teror. Tak to také vysvětlil v „Kritice dialektického rozumu“.

Když v 50.letech alžírští separatisté (FLN) začali vraždit francouzské civilisty v Alžíru, Sartre pochvalně přikyvoval.

Sartre hýkal blahem, když palestinští teroristé zabili izraelské olympioniky (Mnichov 1972). Prý je to legitimní způsob boje palestinského lidu proti utlačovatelům. Rok poté, co Fidel Castro uchvátil moc, ho Sartre navštívil na Kubě. Vůdce filozofovi osobně udělal prohlídku. Dali si spolu limču. Filozof se také skamarádil s Che Guevarou. Označil ho za „nejplnější lidskou bytost naší doby“. Nejplnější lidská bytost tehdy řídila věznici La Cabaňa, kde měla na starosti popravy odpůrců režimu.

V roce 1952 Sartre navštívil Moskvu a po návratu se rozplýval, že v SSSR každý má naprostou svobodu. A dušoval se, že ruská životní úroveň do roku 1960 předežene Západ. Typický příklad intelektuálské moudrosti a předvídavosti. V roce 1956 se ostře pustil do Chruščova za to, že se zřekl Stalina a odhalil jeho zločiny. Pak svůj obdiv zaměřil na maoisty. Například v předmluvě ke knize o Maoismu v roce 1972 napsal: „Díky své anti-autoritářské praxi jsou maoisté jedinou revoluční silou, která se dokáže přizpůsobit novým formám třídního boje v období organizovaného kapitalismu.“ To psal v době, kdy Čína měla za sebou zvěrstva kulturní revoluce (1966), kdy se například likvidovaly celé knihovny jako přežitek buržoazní minulosti. Tohle je pro změnu ukázka intelektuálské „humanity“.

Přitom mělo toto individuum plná ústa ideálů jak jesvoboda, humanismus, odpovědnost.

Kambodžský diktátor Pol Pot a ostatní lídři Rudých Khmérů se seznámili se se sartrovskou filozofií, když studovali na universitě v Paříži kolem roku 1950. Události v Kambodži v 70. letech, kdy bylo zavražděno či zemřelo hlady kolem pětiny až třetiny národa, byly celé dílem skupinky intelektuálů, většina z nich byli žáci a obdivovatelé Jean -Paul Sartra .

Kdyby Sartre byl ještě naživu 11.září 2001 při útoku na Světové obchodní centrum, asi je vám jasné, komu by fandil. Sartre ale zemřel v roce 1980 a jeho odchodem teroristé a vrahouni tohoto světa ztratili věrného přítele.

Ačkoliv jsem byl vychován zcela opačně, naučil jsem se v posledních zhruba dvaceti letech intelektuály z té duše nesnášet. Vědom si ale toho, že generalizovati znamená blbnouti, upozorňuji, že pouze určitou skupinu intelektuálů. Jsou i tací, které nejen ustojím, ale kterých si i hluboce vážím.

V jejich čele stojí jistý Raymond Aron. Když čtete jeho knihu „Opium intelektuálů“, divíte se, proč to ten člověk píše. Vždyť je to přesně to, co každý soudný člověk vidí kolem sebe. Váš údiv se ovšem rychle změní v obdiv, když zjistíte, že kniha byla napsána v první polovině padesátých let minulého století. Velmi prozíravý chlapík tenhle pan Aron!

Samuel P. Hungtington! Jeho „Střet civilizací“ skutečně stojí za přečtení. Dalším člověkem, kterého obdivuji je pan Benjamin Kuras. Doporučuji jeho „Jak zabít civilizaci“ a další knihy.

Z našich bych pak jmenoval pana A. Tomského. V jednom svém článku napsal zhruba následující: „…Pozor na intelektuály! Nejsou to logici, nejsou to matematici ani fyzici či chemici. Nejsou to ekonomové, národohospodáři, obchodníci. Nejsou to inženýři ani technici, řemeslníci ani dělníci produkující rukama hmatatelné hodnoty. Zato velice rádi vysedávají po kavárnách, kde tvoří a vydávají kolektivní politická provolání a výzvy ke zlepšení světa.“

Když si proberete v tomto dopise shora uvedená jména, všechna do jednoho této definici odpovídají. Nikdo z jejich nositelů se hodnoty tvořící prací nikdy nezabýval. Včetně Vás pane profesore. Výjimku, která potvrzuje pravidlo snad tvoří jen Václav Havel, který přikuloval v pivovaru. To bylo ale jen proto, že ho k tomu bolševik násilím donutil.

Začínám dávat za pravdu jednomu ze svých synů, který razí zásadu, že špinavé ruce jsou zárukou čistých peněz.

Tohle Vaše novodobé sociální inženýrství dopadne stejně, jako výše uvedené historické příklady. Vůbec ale nepochybuji o tom, že jestli to jako národ a civilizace přežijeme, usadí se v první opravené kavárně skupinky intelektuálů a začnou post re rozumovat nad tím, co měli nemoudří politici včas udělat. Budou to přesně ti samí, to jest Vy a Vám podobní, kdo dnes jako AIDS rozežírají přirozenou obranyschopnost společenského organismu!

Už chápete proč jsem hned na začátku odmítl oslovení „vážený“?

Budeme mít nového generálního tajemníka OSN. Stane se jím Antonio Gutteres, takto předseda portugalských socialistů a místopředseda Socialistické internacionály. Několik citátů z jeho vystoupení na summitu „Evropská vize“:

„..(politici) začínají kolísat a někteří z nich by dokonce mohli být v pokušení podlehnout náladám svých voličů…imigrace není problém, ale řešení… evropské národy nemají právo kontrolovat svoje hranice… místo toho musí vpustit do země houfy těch nejchudobnějších lidí na světě…“

No fuj! Oni by politici dokonce mohli být v pokušení podlehnou náladám svých voličů! Nic takového, žádné podléhání náladám voličů! Ta nevolnická pakáž je tady přece proto, aby platila daně a držela huby!

Jednou z jeho priorit bude „…donutit Evropu, aby přijala více imigrantů..„Jak řekl doslova: „… musíme Evropany přesvědčit, že migrace je nevyhnutelná a že jsou to právě multietnické, multikulturní a multináboženské společnosti, které vytváří bohatství…“.

O tomhle nás naše „sdělovací prostředky“ jaksi opomněly informovat. Vždyť soudruh Sobotka a jeho hoši jsou jistě rovněž členy Socialistické internacionály.

Už před tím padla věta jednoho z nejvyšších světových finančníků a prominentního papaláše OSN Petra Sutherlanda: „Chci požádat vlády, aby spolupracovaly, aby pochopily, že suverenita je pouhou iluzí. Že pojem hranice je zastaralý. K tomu patří pochopit, že stará slova a vzpomínky na vlastní zemi je nutné pohřbít a že my všichni jsme jedno lidstvo.“

No, a na Štědrý den jsme dostali dárek i o, Jeho Veličenstva a Pána našeho, předsedy EK Junckera. Na titulku pod obrazem ČT24 jsem si přečetl, že „si nepřeje změnu imigrační politiky EU“.

Tak tohle je už více než vlastizrada, to je civilizační zrada a za svou osobu můžu prohlásit, že se budu bránit. Bude-li to nutné, tak i hrubou silou!

V jednom bodě ale můžete mít pravdu, pane profesore. Jak dlouho může při politice bezdětné „mutti Merkel“, bezdětného Junckera a socialisty Gutterese, trvat, než lidé začnou dopřávat sluchu názorům, jako ten v článku „Pobijte je všechny, Alláh si je už přebere“ (viz zde).

Nebude to ale chyba těch lidí. Oni totiž, vinou takových, jako jste vy, nebudou mít na vybranou.

Bez veškeré úcty

Následuje moje plné jméno

P.S. Toto je otevřený dopis a bude-li provozovatel stránek o kterých jsem se zmínil výše souhlasit, bude uveřejněn tamtéž.


27.12.2016 Katoda

12345 (262x hodnoceno, průměr: 1,19 z 5)
9 029x přečteno
Updatováno: 25.12.2016 — 22:54
D-FENS © 2017