Otevřený dopis profesoru Jařabovi, část II.

Featured Image

Pane profesore, své dopisy obvykle začínám oslovením „vážený“ nebo „vážená“. Ve Všem případě jsem ovšem nucen toto adjektivum vypustit. V květnu tohoto roku byl na stránkách lžiDnes uveřejněn článek „Brát skupinu lidí paušálně za teroristy je rasismus, říká ex-senátor Jařab“. Právě tento článek je důvodem, proč si Vás rozhodně nemůžu vážit. Dovolte mi abych se nad ním trochu zamyslel.

Hned v úvodním odstavci se uvádí, že podle Vaše názoru může současná imigrační krize Evropě pomoci. Já tedy naprosto nechápu v čem by nám mohla pomoci a očekával jsem alespoň náznak nějakého vysvětlení. Ve Vašem článku jsem však nenašel na toto téma ani jediné slovo. Prostě fakt, že to říkáte Vy, amerikanista, překladatel, literární vědec, a člen Pen klubu ( tedy úhrnně intelektuál) musí přece čtenářům stačit. Jste přece pan profesor Jařab, o Vašem slově se nepochybuje a s nikým o tom nebudete diskutovat.

Dále míníte, že pro Evropu jsou nebezpečnější ti, kdo imigraci nepřijímají, než lidé, kteří přicházejí. Opět bez jediného slova vysvětlení v čem by měli být nebezpečnější. Vaše slovo je zřejmě axiomem, který se, jak známo nedokazuje, ani se s ním nepolemizuje.

Pane profesore, obtěžoval jste se někdy tím, že byste sečetl všechny ty mrtvé v Evropě a ve Spojených státech za posledních pár let? Ten součet, který je dnes již v řádu tisíců, Vás a Vám podobné havloidní „humanisty“ nechává zjevně zcela klidnými. Revoluce (ta Vaše) vyžaduje oběti (ty naše), že? Vždyť to říkal už soudruh Lenin. Všichni ti mrtví nedosáhli ani prahu Vašeho vnímání. A to nemluvím o mrtvých na Středním východě, v Africe a v Asii.

New York, Boston, Madrid, Paříž, Brusel, atd. Jsou tohle snad oběti těch Vašich nebezpečných odpůrců imigrace?

Hlava státu prohlásila, že ne všichni muslimové jsou teroristy, ale všichni teroristé jsou muslimové. Hlava měla pravdu.

Kontrolní otázka pane profesore. Před Vámi na míse je jedno sto sušenek a čtyři z nich jsou otrávené. Nabídnete si?

A co ti ostatní, kteří (zatím) teroristy nejsou? Dovoluji si citát: „…Pokud tento národ dodrží a bude dodržovat tuto úmluvu (s Alláhem – poznámka autora) potom se jedná o nejvznešenější, nejvyšší vůdčí a přední národ, kterému je dána moc nad všemi ostatními národy…“.

Konec citátu.

Myslíte si snad, že je to citát z nějakého bláznivého náboženského fanatika na Střední východě? Ó nikoliv, jsou to slova muslimského kazatele jménem Lukáš Větrovec, české či moravské národnosti v brněnské mešitě. Přesvědčit se o tom můžete zde

Osobně sice dost pochybuji, že by se v brněnské mešitě scházeli nějací zavilí teroristé, nicméně ideologicky jsou přítomní zpracováváni v tom smyslu, že je jim Alláhem dána moc nad všemi ostatními národy.

A to mají různí páni intelektuálové Vašeho typu a jejich poslušní poskoci ve sdělovacích prostředcích drzost, označovat ty, kteří se s touto mocí Alláhem vyvoleného národa nad sebou nehodlají smířit, za nacionalisty, populisty, xenofoby, rasisty, ba přímo za neonacisty.

Jsou to snad oni, kdo veřejně hlásají, že jsou ten nejvznešenější, a vůdčí národ, kterému byla dána moc nad všemi ostatními národy ? Poslední, kdo podobné myšlenky v Evropě šířil byl tuším jistý Adolf Hitler. Kdo má tedy

k nacismu blíže? My snad?

A co na to veřejná moc? Kdybych já někde veřejně pořvával, že patřím k tomu nejvznešenějšímu a vůdčímu národu, jemuž byla Bohem dána moc nad všemi ostatními, atd., byl bych patrně v této chvíli už v base, nebo alespoň v blázinci a to zcela právem. V případě Lukáše Větrovce se ovšem nestalo nic, což ho v jeho víře jen utvrdí, protože mu Alláh nedal ublížiti. Co statně očekáváme, když v křesle ministra spravedlnosti sedí bratříček konvertovaného musulmána a při pohledu na bradu páně ministrově pochybuji i o něm samém. A jen tak mimochodem, jak můžu být rasistou, když pan Lukáš Větrovec je Čech, či Moravan jako poleno, což moji averzi na něj nijak nezmírňuje, spíše naopak? Nejste pane profesore s tím rasismem tak trochu mimo?

Shora uvedená hlava státu rovněž veřejně prohlásila, že páni redaktoři a dámy redaktorky považují všechny své čtenáře, potažmo diváky za pitomce. Jako již tradičně se hlava nemýlila. Já bych k tomu ještě dodal, že za ještě větší pitomce nás všechny považují páni intelektuálové jako Vy.

Cože, že jsou výroky pana Větrovce netypický výstřelkem? Pak tedy shlédněte tohle. Jedná se o video arabské(sic!) televize alDžazíra. Protože mám určité pochybnosti o tom, že tak učiníte (jsou to přece všechno nesmyslné výmysly kterými se nebudete zabývat) shrnuji to podstatné. Dotyčný muslim žijící na útraty švédského daňového poplatníka míní, že ty peníze jsou peníze Alláhovy, a z Alláhovy vůle jsou jemu podřízení Švédové povinni je muslimům odevzdávat. Dobrý, co?

Stále Vám to nestačí? Tak si přečtěte tohle.

Cituji:

„…V univerzitní knihovně jsem potkal kolegu z nemocnice. Povídali jsme si o práci a potom přišla řeč i na politiku a na poslední události v Sýrii. Osmělil jsem se a zeptal se ho, co si myslí o krutosti islamistů. Úplně se rozohnil: „Ale vždyť oni přece nemají letadla. Jak se můžou bránit?! Kdyby na ně Amerika neútočila, nikoho by nepodřezávali, to je přeci jasný ne?!“ „Nevím, Mohammede. Mám trochu obavy, jak to všechno bude pokračovat…,“ odpověděl jsem mu. „Ale to vůbec nemusíš! My to tady za nedlouho všechno převezmeme. A to bude pořádek, to uvidíš. Žádní opilci, žádná dekadence! Nakonec budete všichni rádi.“ Odmlčel jsem se: „Hmmm…a až to tady, jak říkáš, převezmete, budou pak muset všichni konvertovat na islám?“ „Ale vůbec ne,“ řekl nahlas a rozesmál se. „Klidně můžeš zůstat kuffar! Ale budeš mít daleko větší daně, samozřejmě. Takže nakonec bude i v tvém nejlepším zájmu, abys islám přijal. Aláh je veliký! A i pro rodinu to tak bude lepší. Ničeho se neboj, pomůžeme Ti, budeš šťastný!…“.

Konec citátu.

Dříve, než začnete něco namítat o „nedůvěryhodném internetovém médiu“, chtěl bych Vás upozornit na naprosto symptomatickou okolnost s tímto článkem spojenou. Použil jsem jej už jednou v jednom svém příspěvku na stránky, kam občas píšu. Tehdy byl uveřejněn na blogu pana doktora Rogozova v Lidových novinách. Tamtéž ho dnes už nenajdete. Zadáte-li příslušnou adresu, dozvíte se, že : „Článek neexistuje“, jak se můžete sám přesvědčit. Viz zde. Zajímavé, že? Cenzoři v LN (majitel jistý emeritní donašeč StB) zřejmě usoudili, že nebudou přispívat k šíření nenávisti k božským muslimům. Svoboda tisku a názoru? Nenechte se vysmát!

Jenže je tu ten zatracenej Internet, kde si podřízení nevolníci mohou najít i něco jiného, než to, co mají sledovat v zglajchšaltovaných „sdělovacích prostředcích“. Známý je výrok pana Vladimíra Franze (to je ten potetovaný magor svého času kandidující na prezidenta republiky, takto JUDr a Váš kolega, vysokoškolský pedagog), který mínil, že Internet je největší neštěstí a zlo, a měl zůstat k dispozici pouze vědcům a intelektuálům, mezi které zřejmě počítá i sebe. Oni by nám potom páni intelektuálové prostřednictvím svých televizních a dalších poskoků vysvětlili, co si máme myslet.

A co Váš názor pane profesore?

Vy na to následující: „…..po událostech v Bruselu se dá očekávat, že u mnohých lidí vzroste nevraživost vůči uprchlíkům. Jak má EU či jednotlivé vlády své občany i navzdory terorismu přesvědčit, aby u nás dali imigrantům šanci? Chtělo by to zřejmě účinně koncipovanou a profesionálně dobře připravenou mediální kampaň, která by ukázala lidem úděl těch migrantů, vlastně utečenců, kteří potřebují pomoc. A proč bychom jim nemohli pomoci právě my? Můžeme si to přece dovolit. A třeba se dočkáme i vděku. Přinejmenším nás může naše vstřícnost a pomoc potřebným zahřát u srdce….“.

Konec citátu.

Další ukázka intelektuálské sofistiky! Jak kulantně se dá opsat skutečnost, že nám mají být „účinně a profesionálně“ vyplachovány a vypláchnuty mozky! Účinně koncipovaná a profesionálně dobře připravená mediální kampaň, která by ukázala lidem úděl těch migrantů! Pak jste si ale náhle uvědomil co říkáte a „migranty“ jste rychle opravil na „utečence“. Retardor Poláček toto faux pas jaksi nepostřehl. Jak by to mělo prakticky vypadat, to popsal jistý PhDr. Novotný ve svých e-mailech soudruhovi Sobotkovi. Do této pošty pronikli „Nacionální hackeři“, za což jim, klukům šikovnejm, budiž vysloven dík. Viz příslušné stránky. Soudruh filozof Novotný míní, že propaganda oblbující národ se má soustředit na „individuální osudy“, nezabývat se statistickými čísly o růstu kriminality všeho druhu ve vítačských státech atd. Dost možná, že některé z těch „individuálních osudů“ jsou i pravdivé, nevylučuji to, ale účel je naprosto zřejmý. Přesvědčit nedovtipného čtenáře nebo diváka, že toto je osud absolutně všech těch dnes už téměř jeden a půl milionů naprosto nezákonných vetřelců, kteří si ve své „bídě“ ještě vybírají, který stát je bude živit. Pardon, ony jsou to vlastně prostředky Alláhovy, a my máme samozřejmou povinnost je nám nadřízeným muslimům odevzdávat . O tom, že bychom se dočkali nějakého vděku, o kterém plkáte, o tom nemůže být za těchto okolností vůbec řeč.

Je to pořád stejná písnička. Z lidí uděláme tu komunisty tolik oblíbenou „masu“, kterou pak uhněteme k námi požadovanému obrazu. Prosím všimněte si, že pojem „masa“ je naučným slovníkem definován jako „hmota určená k dalšímu zpracování“.

Vrcholem pak je Vaše konstatování, že přinejmenším nás může naše vstřícnost (kterou oni považují za naši samozřejmou povinnost) a pomoc potřebným zahřát u srdce. Jistou Marii Ladenburgerovou, dcerou Dr. Clemense Ladenburgera, takto vysokého úředníka EU a nejbližšího spolupracovníka šéfa právního oddělení Evropské komise, jistě její vstřícnost a pomoc potřebným hřála u srdce jsouce znásilňována a posléze rdoušena, či topena jedním z těch přivandrovalých afghánských trpitelů, kterým ve volném čase pomáhala.

Kdybych na tomto místě napsal, že s čím kdo zachází, tím také shází, sesype se na mne řada nadávek pro můj cynismus a absolutní bezcitnost. Přesto by to ale bylo pouhé racionální konstatování faktu ve srovnání s reakcí pánů rodičů postižené.

Veřejnosti bylo představeno smuteční oznámení zavražděné, které nechala vyrobit její rodina. Otec mrtvé dívky je věrný soudruh pracující v EU, takže mne nepřekvapuje, že vyzývá lidi, aby uctili jeho mrtvou dceru finančním darem na účet pomoci lidem, z jejichž řad se rekrutoval vrah jeho dcery.

Až tam může euro-byrokrat klesnout. Bližší viz zde.

Ještě jsem ani nestačil tento dopis dopsat, když bědný uprchlík v Berlíně zmasakroval já nevím kolik lidí. Ti mrtví už necítí nic, ale ty raněné a pravděpodobně zmrzačené v nemocnicích jistě rovněž zahřívá u srdce na vstřícnost a dobro, které vláda jejich státu mezi těmito parazity šíří. Následně se atentátník zcela nerušeně pohyboval po celé Evropě, až ho na konec zastřelila hlídka na předměstí Milána. Jako výsledek nějakého rozsáhlého sofistikovaného pátrání? Ó nikoliv, úplnou náhodou, protože u jejích členů vzniklo podezření, že jde o prodejce drog. Jak já se cítím v té naší Evropě bezpečný, to se ani vypovědět nedá. Už jsme došli tak daleko, že musíme stavět překážky a barikády na ulicích našich měst, protože nikdo netuší, kdy některého z těch „bědných utečenců“ opět napadne pár těch nevěřících psů ve jménu Alláha rozjezdit ukradeným náklaďákem.

Na místě atentátu nechal kdosi vzkaz „Mutti Merkel“ ve smyslu, že krev obětí je na jejích rukou. V nejlepších tradicích jak nacismu, tak komunismu (Německo má zkušenosti z obého) je nyní vyšetřován policií. Patrně pro urážku majestátu.

Dodal bych k tomu, že svůj podíl viny na tom máte i Vy a Vám podobní. Dnes sedí v televizi různí „odborníci“ ze všech možných univerzit a všech možných i nemožných „vědeckých“ ústavů a s ustaraným výrazem na líci rozebírají rizika z této infiltrace vyplývající. V podstatě neříkají nic jiného, než to, co různí „rasisté“ xenofobové“ a „neonacisté“ říkají už dva roky a je jim za to spíláno nevybíravým způsobem. Váš článek z května minulého roku je toho zářným příkladem.

Jsme na nejlepší cestě octnout se tamtéž. Oproti svému zvyku jsem zapnul debilizátor a zastihl jsem tři pány uprostřed nesmírně zajímavé debaty. Jak jinak než na téma imigrace a rizika s ní spojená. Dva z těch tří pánů jsem znal. Jedním z nich bylo moje oblíbené Pehe a druhým byl přemoudrý absolvent politických věd v Moskvě, pan rektáldor Hvížďala.

V diskusi pan Hvížďala mínil, že jsme jako národ hrozně zpohodlněli a s určitými riziky se musíme naučit žít. Tím mínil ty mrtvé a znásilněné. Ty šmejde, napadlo mne, zasloužil bys, aby tě někdo chytil pod krkem, dal ti takových pár facek, až by ti ty tvoje redaktorský brejličky ulítly a následně tě poučil, že jsi hrozně zpohodlněl a s určitými riziky se musíš naučit žít. Vsadím se, že namísto toho, aby si tohle poučení vzal k srdci, ječel by pan redaktor po policii.

To bylo pouhých pár dní před tím pokusem o znásilnění na Bulovce a asi měsíc před tím znásilněním a vraždou výše uvedené sluníčkářky. Ostatně v souvislosti s tou Bulovkou stojí za přečtení tohle.

Cože? Že jsou to pouze extrémní výjimečné případy, ke kterým v té či oné podobě čas od času docházelo vždy? Tak si přečtěte tohle. Když se sexuální násilí stalo na Silvestra v Německu téměř masovým, tak se i tohle přičinliví novinářtí šmokové pokoušeli zatlouct. Prasklo to až tehdy, když toho byl plný Internet. No neměl ten vysokoškolsky potetovaný pedagog Franz pravdu? Proklatej Internet!

Jako amerikanista jste jistě anglického jazyka znalý, a tudíž pro Vás nebude problém přečíst si tento článek.

Jenže Vy si to samozřejmě nepřečte. Jsou to přece všechno „hoaxy“ a pomluvy. Páni intelektuálové, vy máte jednu „vzácnou“ vlastnost. Jste schopni naprosto ignorovat realitu a nad vídeňskou kávou a francouzským koňakem v kavárně Slávia (nebo v jejím olomouckém protějšku) vytvářet realitu úplně jinou, virtuální. Tamtéž vytvořené fantas-magorie nám pak prostřednictvím prostředků, které máte k dispozici vnucujete. Na fanatiky a blázny realita neplatí. Víte kdo to napsal? Jistý Hugh Trevor-Roper ve své knize „ Poslední dny Adolfa Hitlera“, při hodnocení osobnosti Heinricha Himmlera. Tento pán (Himmler nikoliv Trevor-Roper) se v době, kdy se Třetí říše měnila v prach a popel zabýval všemi možnými obskurními pavědami a podrobně plánoval kolonizaci dobytého Východu. Tím Vás nechci srovnávat s touhle neblahou historickou postavou, tak daleko bych nezašel, ale jistá podobnost vzorce myšlení by tady byla, že?


26.12.2016 Katoda

12345 (290x hodnoceno, průměr: 1,21 z 5)
11 882x přečteno
Updatováno: 25.12.2016 — 22:31
D-FENS © 2017