Otevřený dopis ODS

Featured Image

Vážený pane předsedo,
Vážený pane poslanče,
Vážené dámy a pánové,

dovolte nám úvodem krátce představit náš internetový projekt. Server D-FENS (www.dfens-cz.com) vznikl v roce 2001 a publikuje úvahy a komentáře zaměřující se především na dění ve společnosti. Postupem času získal server poměrně značnou popularitu, představovanou přibližně 70.000 návštěvníky za měsíc. Protože nechceme, aby autoři, přispívající do tohoto projektu byli za své názory v reálném životě jakkoli ostrakizováni, celý projekt je provozován pod pseudonymem a autoři přispívají také v drtivé většině pod pseudonymy. Web oslovuje především pravicově orientované čtenáře, podle námi provedeného šetření bude cca 80% jeho čtenářů v nadcházejících volbách volit ODS.

Krátce po volbách, 1.7.2006, nabude účinnosti zákon č. 411/2005 Sb. O silničním provozu. Tuto novelu, která podle slov jejích tvůrců má přinést zlepšení bezpečnostní situace v silničním provozu, shledáváme zcela nepřijatelnou. Hlavním důvodem je značné prohloubení proskripce řidičů a zavádění komplikovaného a drahého systému evidence dopravních přestupků. Důvodů, proč je pro nás uvedený zákon nepřijatelný, je celá řada – od nahrazování uplatňování zdravého rozumu konkrétního občana zákonnou normou, přes riziko korupce a zneužívání pravomoci Policie ČR, úředníků a zejména pak obecní policie vůči občanům, až po zcela neadekvátní tresty za dopravní přestupky s mizivou mírou společenské nebezpečnosti, jež jsou trestány jen proto, aby mohly být vybírány pokuty a různé pořádkové složky, placené i z našich daní, mohly vykazovat činnost. Těší nás, že i představitelé ODS sdílí tento názor, když nový zákon označují jako „bič na lidi“1 nebo „nepovedenou věc“ 2.  Ocenili jsme i postoj poslanců a senátorů ODS při opakovaném schvalování tohoto zákona, i když jeho přijetí bohužel nedokázali zabránit.

Obracíme se na Vás nyní formou otevřeného dopisu, protože máme za to, že se jedná o velmi důležité téma, které se různou měrou dotkne každého občana naší země. Provozu na pozemních komunikacích se na rozdíl od jiných zákony značně regulovaných aktivit účastní téměř každý občan tohoto státu, ať už jako řidič, chodec nebo cyklista. Dříve nebo později si právní situace daná novým silničním zákonem vynutí nápravu stejně jako jiné skutky současné vládní koalice.

Naši čtenáři i redakce by nyní před volbami uvítali krátké stanovisko ODS k záležitostem bezpečnosti silniční dopravy. Zejména pak, jak se ODS bude do budoucna stavět k tomuto zákonu a situaci, která jeho uplatňováním v praxi vznikne.

Volební program ODS pro parlamentní volby 2006 3 toto téma nijak blíže nerozebírá.
 

S přáním volebního úspěchu
 

Redakce internetového magazínu D-FENS
25.05.2006
 

1http://www.ods.cz/media/clanek.php?ID=354
2http://www.ods.cz/media/clanek.php?ID=3038
3http://www.ods.cz/volby2006/program-4.php

Odesláno na:

p. Mirek Topolánek, předseda ODS
p. Petr Bratský, stínový ministr dopravy
Hlavní kancelář ODS


25.05.2006 Root & D-FENS
 
Vysvětlení (pro čtenáře D-FENSe):

1. Co to má znamenat:

Toto je pokus o vrácení psa zpátky do boudy. Z politických stran, které operují na politické scéně, se ODS jako jediná vyslovuje proti přeregulovanosti našeho života. Nový silniční zákon, ačkoli je prezentován jako panacea na bezpečnost silniční dopravy, je součástí tohoto regulačního modelu. Je tedy logické, že se obracíme právě na ně.

Kromě toho, má celá akce ještě jeden rozměr. Je před volbami. Naši zástupci tím dostávají konečně možnost znát názory voličů, aniž by museli utrácet peníze za drahé sociologické průzkumy. Politické strany tady nejsou proto, aby nás zahrnovaly předvolebními sliby. Víme, že Mirek Topolánek má rád volný pád (my také), víme, co udělá rovná daň s našimi platy a nyní se ukáže, zda umí Mirek také naslouchat mínění voličů a umí se k němu postavit. Což je pro vás i nás jako potenciální Mirkovy voliče důležité vodítko.

My slibujeme, že případné reakce adresátů neprodleně zveřejníme stejnou cestou, jako výše uvedený otevřený dopis.

2. Jak se mohu připojit

Pokud jste zajedno s obsahem dopisu a chcete se k celé akci připojit, jednoduše obešlete odkazem na něj své přátele nebo kolegy – pokud ovšem víte, že by o takový mail stáli. Nehodláme vyvolávat žádné mailové vlny. Pokud adresátem bude nějaké motoristické či společenské periodikum nebo jiné médium, tím lépe. Adresáti budou mít o důvod více brát naši akci vážně.

3. Jste volové, stejně se na vás vykašlou apod.

Tohle jsou věty, které mám obzvlášť rád. I kdyby se tak stalo, tak máme 1.7.2006 0:00 počínaje aspoň čisté svědomí, že jsme neseděli s rukou v nose, ale vyjádřili náš názor na zákon, který shledáváme veskrze špatným.


25.05.2006 D-FENS

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
155x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:06
D-FENS © 2017