Otevřený dopis Aleffovi.

Featured Image

Milý Aleffe,

Milý Aleffe,

 

Se zájmem jsem si přečetl Tvůj fundovaný rozbor událostí kolem Czech Teku pod názvem „Vrtěti národem“. Nutno konstatovat, že skromností příliš nevynikáš. Konstatovat hned v úvodu že tento „průměrného čtenáře příliš nenadchne“ je  tvrzení značně sebevědomé a vůči čtenáři poněkud impertinentní.

 

 Musím však říci, že v  jednom bodě s Tebou souhlasím. Především tam, kde píšeš, že v atmosféře vzedmutých politických vášní se nikdo nezajímá o to, co se při těchto událostech skutečně odehrává. Máš stoprocentně pravdu. O reálné dění při těchto akcích se naštěstí o to více zajímali zahraniční novináři, které jejich vnitropolitické využívání, či zneužívání ani zdaleka tolik nezajímalo. O to více je ovšem zajímalo, co je  vlastním smyslem těchto „teků“, jejich atmosféra, jaký typ lidí se zde shromažďuje, atd. A oni nejen zvídali, ale také dokumentovali. Všechny dále uvedené snímky nejsou tuzemské provenience.

 

Cituji z Tvého příspěvku „Vrtěti národem“:

 Můj názor je, že Katoda dává stejnou nálepku technařům a cikánům, protože vidí v jejich jednání souvislost, ale činí tak pouze z neznalosti problematiky. Ve skutečnosti je jeho filosofické konstatování pouze levně naroubovaná myšlenková konstrukce mezi velmi nesourodými entitami zabalená do vlastní negativní zkušenosti. Ovšem ani jeho „moudrost“ načerpaná věkem ani chvílemi dobrý postřeh nemůže přemostit afektované závěry chybné již ve své primární konstrukci a vyznívá spíš jako hlas fan clubu důchodců, pro které je cokoliv jiného než Moravanka rámus.“

 

Milý Aleffe, toto nejsou argumenty do diskuse, nýbrž osobní invektivy vůči někomu, koho vůbec neznáš, nevíš jakou hudbu vyznává a snažíš se trefit se tam, kde se (zcela mylně) domníváš, že je oponentovo slabé místo. Mám tím na mysli svůj věk. Nad Tvou „argumentací“ jsem se velmi dobře bavil, stejně jako moji přátelé. Konstatovali totiž, že kdyby mne měli charakterizovat, jistě by našli spoustu negativního, ale „stařecká zapšklost“ by k těmto negativním rysům mé osobnosti rozhodně nepatřila.

 Dovoluji si ostatně připomenout dialog pánů Wericha a Horníčka na téma relativity času.

 

W:  „Já vám to vysvětlím. G.B. Shaw se dožil, řekněme sto let. Byl to dlouhej nebo krátkej

        život?“

H:   „Sto let – dlouhej život!“

W: „ Krátkej život, protože G.B. Shaw tady moh´ bejt dalších sto let a stále měl co říct. Zatím co v tomto okamžiku, roztoušeni po celém glóbusu, pobíhá já nevím kolik milionů třicetiletých, kteří tady už dvěstě padesát let nemuseli být.“

 

 

Ostatně, považuješ-li za dotyčnou „zapšklost“ to že nevypadám takto:

 

 

Pak se tedy ke své „zapšklosti“ hrdě hlásím a hodlám  u ní setrvat.

 

Právě tak mne ale ani v nejmenším neznervozňuje, že moje osmnáctiletá dcera je natolik „out“, že nevypadá a nevystupuje takto:

 

 

 

 

A moderní „hudbu“ nevyznává takto:

 

 

 

O co více osobních invektiv, o to méně konkrétních argumentů. Ve svých několika vstupech na těchto stránkách jsem se vždy snažil být konkrétní. Rýpám-li do paní Emmerové a její Koncepce zdravotnictví, nebo do soudruha Pitharta a potažmo do Evropské ústavy, uvádím vždy citace a údaje, kde  čtenář napadaný text najde a dále uvádím svůj osobní názor. Nic víc, nic míň. Případný čtenář se mnou může souhlasit nebo nesouhlasit, ale vždy musí mít možnost si moje tvrzení ověřit . Chováš se stejně?

 

V jednom ze svých předchozích článků jsi popisoval situaci na nejmenovaném vojenském letišti situovaném tak, že dotyčná akce nemohla nikoho rušit. Následně jsem vyslovil domněnku, že se jednalo o letiště Hradčany, kde rušit „domorodce“ zákonitě musela. Moji domněnku jsi ani nepotvrdil, ani nevyvrátil uvedením místa konání. Proč? Aby se snad zvídavý čtenář nevypravil na místo konání a nepřesvědčil se in situ sám o pravdivosti Tvých tvrzení?

 

Jakékoli konkrétní argumentaci se pečlivě vyhýbáš, ale zato si tuze libuješ v ničím nepodložených soudech a apriorních závěrech patrně z pozic ducha vznášejícího se nad vodami. Děkuju, tohoto přístupu jsem si dostatečně užil v dobách Rudého Práva.

 

V tomtéž článku jsi se rozplýval nad vzorným organizačním zajištěním, včetně hygienického.U které firmy byly dotyčné kadibudky objednány jsi ovšem jaksi pozapoměl sdělit i když jsem Tě o to žádal. Ptám se znuvu. Proč? Proto, že jsem přímo uvedl, že se u příslušné firmy zeptám?  

 

Píšeš-li své zasvěcené články se stejnou úrovní znalosti reality s jakou si dovoluješ kádrovat moji maličkost, pak se už ničemu nedivím.

 

Následující snímek vypovídá o všem  jiném, jen ne o zajištění  hygieny. Kam se poděla základní lidská slušnost se raději ani neptám.

 

 

 

Zvláště zábavná je teze o  „levně naroubované myšlenkové konstrukci“. Vzhledem ke svému věku (který mi tak rád připomínáš) Tě mohu ubezpečit, že po dvě třetiny mého dosavadního života mi byly „roubovány“ myšlenkové konstrukce zcela jiné a k té svoji jsem se dopracoval zcela sám.

 

A opět se opakuje stejný model. Tezi o naroubované myšlenkové konstrukci ničím nedokládáš, neargumentuješ, prostě tvrdíš a situaci si pojišťuješ tím, že rozumět Ti může pouze čtenář nadprůměrný. Pravý opak je pravdou, apriorní, ničím nepodložená tvrzení, která nepřezkoumá vlastním intelektem přijímá právě jen čtenář podprůměrný.  Cogito, ergo sum! Nestudoval jsi za komunistů Fakultu osvěty a novinářství?

 

Velmi se mi líbily popuzené hlasy v diskusi, odmítající porovnávání cikánské komunity se sjezdy komunity technařské. Mohl by mi kdokoliv sdělit, proč by dvě komunity druhu Homo sapiens nebylo možno srovnávat?

 

Patrně proto, že dotyčné porovnání vyznívá jednoznačně ve prospěch komunity cikánské. Jednání Cikánů je totiž, když ne omluvitelné, tak alespoń vysvětlitelné jejich historicky podmíněným zdržením v civilizačním vývoji.

 

Shromáždění „technařů“ naopak svědčí o civilizačním  a kulturním úpadku.

 

Takže milý Aleffe, na příštím „teku“ se dobře bav, třeba takhle:

 

 

 

A tím se s těmito stránkami definitivně loučí

 

Váš Katoda

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
191x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:07
D-FENS © 2017