Objektivní odpovědnost provozovatele za sestřelení letadla

Featured Image

Nedávná analýza Stanislava Humla na téma sestřelení malajského Boeingu nad Ukrajinou signalizuje, že dopravní expert se rozhodl rozšířit svoji působnost z dopravy pozemní i na dopravu leteckou. Ostatně, obor, kde se jen tak vytratí dopravní letadlo i s cestujícími a nikdo ani po měsících není s to říci, kde je, potřebuje experty jak prase drbání. To nemají letadla e-call?

Nicméně se se soudruhem expertem rozcházím v posouzení, kdo za havárii letadla může. Já rozumím, že komunistický esenbák s. Huml hledá nepřítele tam, kde ho povědomě tuší, tedy u CIA a kapitalistických štváčů. Nicméně je třeba se přidržet logiky moderního práva a moderní právo říká, že za všechno může provozovatel. Říká se tomu tzv. holandský model. Holandský model je, že  pomáháte prosazovat zákony, které vypadají, jako by je napsal někdo zhulenej.

Podle logiky humlovské legislativy je otázka odpovědnosti za jiný správní delikt použití letadla v rozporu se zákonem zcela jasná.

Provozovatel měl zajistit, že letadlo bude používáno v souladu se zákonem a to se v tomto případě nestalo. Zákony jednoznačně zakazují narážet s letadlem do jiných věcí, například do zeměkoule. Zákony dále zakazují létat letadlem, které je poškozené protiletadlovou raketou. Zákony zakazují umisťovat za letu cestující a předměty mimo letadlo ani dovolit cestujícím, aby se během letu vzdalovali mimo palubu. Dále zákony zakazují rozebírat letadla ve vzduchu. Zákony zakazují shazovat části letadel z nebe, protože by to mohlo někoho zabít, zejména matky s kočárky, pokud kočárky nemají pancéřování. Zákony dále zakazují rozmisťovat trosky letadla ve veřejném prostoru, což může klidně způsobit smrt města a zavání neoprávněným záborem veřejného prostranství. Každopádně je to v rozporu s urbanistickým plánem a cyklogenerelem, co by na to řekl Útvar hlavního doněckého architekta? Pokud některé části letadla, posádky nebo nákladu dopadly na cyklostezku, došlo navíc ještě k ohrožení obecně prospěšného zařízení. Zákony striktně určují, jak zacházet s mrtvolami a nedovolují je libovolně umisťovat mimo stanovená místa bez patřičných náležitostí a povolení.

Došlo k mnohonásobnému porušení více zákonů v souběhu, o kterém se navíc nedá říci, zda byl jednočinný nebo vícečinný. Na tom, že za pád letadla nese vinu provozovatel, nic nemění ani to, že letadlo pravděpodobně někdo úplně jiný sestřelil raketou zvenčí, protože to pro posouzení věci není podstatné. Objektivní odpovědnost je odpovědností za škodlivý následek a zavinění se nezkoumá. Je proto irelevantní, zda provozovatel úmyslně poslal letadlo tam, kde se vystřelují rakety, nebo zda věděl, že se tam vystřelují rakety a bez přiměřených důvodů spoléhal, že jeho letadlo netrefí, a konečně je také jedno, zda s ohledem na své osobní poměry měl a mohl vědět, že v místech, kde mají rakety, s nimi mohou trefit jeho letadlo. Oproti tomu škodlivý následek nepochybně nastal, tím pádem nastala i odpovědnost za správní delikt. Provozovateli není upřeno právo následně mimo řízení vlastními silami zjistit, kdo raketu odpálil a domáhat se svých nároků u něj občanskoprávní cestou.

V dané situaci neexistují liberační důvody. Teoreticky by šlo uplatnit univerzální liberační důvod, kdy provozovatel prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, aby jeho letadlo nebylo sestřeleno raketou, ale podle všeho bude mít potíže to prokázat. Bylo letadlo proti zásahu raketou nějak zabezpečené, mělo například omezovač minimální rychlosti nastavený tak, aby letadlo letělo vždy o něco rychleji než nejrychlejší na trhu dostupná raketa a nikdy pod tuto rychlost nemohlo zpomalit? Ne. Bylo letadlo nějak zodolněno, aby mu zásah raketou nevadil? Ne. Ani s liberací to tudíž nevidím růžově.

Nebo mám snad chápat, že hledáním a nalezením pachatelského subjektu (CIA) se nedávno zavedená doktrínu objektivní odpovědnosti zavrhuje? Tak to teda né, soudruhu, to by se vybralo málo peněz na pokutách.

Doufám tedy, že vláda Novruské republiky zašle neprodleně Malayisan Air výzvu k úhradě určené částky a nebude se u toho vůbec žinýrovat, protože v případě tohoto provozovatele se jedná o nedávnou recidivu a s příhlédnutím k jeho osobě je zapotřebí určenou částku náležitě navýšit.
 


01.09.2014 D-FENS

12345 (5x hodnoceno, průměr: 1,20 z 5)
442x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:52
D-FENS © 2017