O volbách a proč volit ODS

Featured Image

Na D-FENS webu se mockrát objevily názory, že nemá cenu volit ODS, ale je vhodnější volit malé „ty pravé pravicové“ strany. Můj názor je dost odlišný a
pokusím se vysvětlit proč.

Jedním z argumentů proti volbě ODS (nepředpokládám že by návštěvník tohoto webu uvažoval o volbě ČSSD/KSČ nebo KDU-ČSL) bývá často tvrzení, že se v
jejích řadách nacházejí staré struktury, komunisti a vůbec banda úplatných zbohatlíckých zmrdů. S tímto tvrzením já naprosto souhlasím. S čím však souhlasit v žádném případě nemůžu je závěr, který z toho lidé často činí, a to nevolit ODS.

Proč? Protože to samé se dá říci o každé větší straně! Je celkem jedno z jakého důvodu tomu tak je, jestli je to tím že, kariéristy láká více strana velká, kde existuje reálná šance jak se dostat k moci, nebo snad tím, že moc korumpuje a proto každá parlamentní strana ať chce nebo ne skončí zazmrděním.

Pokud se snad někdo domnívá, že tomu tak není a existence větší parlamentní strany plné slušných, čestných a hodných lidí je možná, nemohu mu tento názor brát, ale historie ukazuje, že tomu tak není. Tedy mé první pravidlo zní:

 1. Každá politická strana s poslanci nebo senátory je plná zmrdů

Z toho co se děje na naší, ale i každé jíné politické scéně docházím k dalšímu závěru, a to že zmrdů je v každé straně přibližně stejné procentuální množství.
Opravdu není možné najít nějak extrémně velký rozdíl mezi korupčními a jinými skandály mezi ODS a ČSSD (i když se dnes zdá že ČSSD vede – bude to
pravděpodobně důsledek jejich delší vlády), skandály se dají najít i u menších stran. A není se čemu divit, protože moc změní každého člověka.

Vzpomeňte si na svého času téměř nejoblíbenější stranu – Unii Svobody. Její vznik byl nepochybně důsledkem některých špatných rozhodnutí ODS, proti kterým
se mohla postavit a vyhranit se tak oproti „těm nahoře“, čímž získala přitažlivý nádech změny, na což lidé bohužel vždy slyší. Zpočátku byl její start raketový, objevovaly se jevy které se pravidelně opakují při všech převratech – nadšení, snaha odvrhnout staré, „zkažené“ politiky a neustálé omílání toho jak to oni myslí skutečně dobře a jak to teď všechno vyřeší a housky budou levnější a soudy rychlejší a nebe modřejší. Pár let po vzniku Unie Svobody se však ukázalo, a někteří byli dokonce překvapeni a cítili se zrazeni, že jsou mezi nimi stejní zmrdi jako jinde a jsou schopni dělat svinstva, která mají za cíl pouze jejich vitězství, ať to stojí co to stojí. Mám na mysli současné sestavení koalice se socany, neustálý boj proti ODS, kterým úspěšně likvidovali šance na vládu alespoň mírně doprava a naopak nahrávali KSČ/ČSSD. Jejich pozdější postupná likvidace všech stran čtyřkoalice pak všem nade vší pochybnost ukázala že tato „nezkažená nová strana plná mladých nezkažených lidí“ je stejně zkažená a zazmrdovaná jako všechny ostatní. Tím se dostávám k druhému pravidlu:

 2. Každá politická strana s poslanci nebo senátory má přibližně stejně zmrdů“

Zdá se tedy, že opravdu nemá cenu volit parlamentní strany, protože je to stejně všechno stejná pakáž. Ano, je, ale přesto se ta pakáž v něčem liší. A tím je politická orientace. Přestože si to možná mnoho lidí nemyslí, zde je klíč k výběru. Prostě nelze předpokládat že KSČ/ČSSD bude prosazovat snížení sociálních dávek, nebo snad nízkou rovnou daň. Stejně tak nelze předpokládat že ODS se bude snažit zavést majetková přiznání pro bohaté a více sociálních
dávek. Rozdíly mezi pravicí a levicí existují a snad každý si zde uvědomuje kde jsou. Tedy ať je strana plná zmrdů jak chce, vždy se bude víceméně snažit
o prosazení politiky dle jejich orientace. A tedy s ODS bude vždy pravicovějčí vláda nežli s KSČ/ČSSD, se kterými bude naopak vždy levicovější. A to je něco
na co nesmíme zapomínat, protože při volbě ODS to bude posun směrem který chceme, a zcela jistě to doprava. Pravdou je že míra pravicovosti je diskutabilní, nicméně to pořád je pravice. Třetí pravidlo je tedy následující:

 3. Pravicová strana bude vždy prosazovat pravicovější politiku než strana levicová

Všechny větší politické strany jsou také „vidět“ – tedy cokoliv udělají bude propráno médii a předhozeno lidem. A přestože u nás je politická kultura
minimální, přeci jenom nějaká je a není reálné aby nějaká strana naprosto kašlala na svoje povinnosti po zvolení. Jejich cílem je totiž znovuzvolení a
další znovuzvolení a k tomu je nejvhodnějši politika moc lidí nenaštvat (viz KDU-ČSL). Podotýkám ještě jednou že jsem si vědom toho, že tato „politická
kultura“ je u nás stále v plenkách, ale přesto tu i v minimální podobě je.

Proto čtvrté pravidlo:

4. Parlamentní nebo senátní strana se bude snažit aby své voliče příliš nenaštvala.

Do této doby jsem zcela pominul malé neparlamentní strany. Nyní se k nim tedy vracím. Problémem volby malých stran je zejména to, že se téměř nemají šanci dostat do parlamentu a tedy jejich hlasy jsou v podstatě vyhozené. To je názor který zde byl několikrát napadnut, nicméně faktem zůstává, že jejich reálné
šance prostě jsou malé. Nehledě na to, že díky jejich malosti a nemožnosti se projevit téměř není možné říci jakou politiku budou skutečně prosazovat a co
jsou vůbec zač. Pravidla 1 a 2 nám říkají že po zvolení do parlamentu budou tyto strany stejně zazmrdované jako ty současné velké. Jedná se tedy o pouhou
kosmetickou změnu – jedny zmrdy vystřídají další, a po určité době se opět vyvine naprosto přirozené soupeření dvou stran které budou parlamentu dominovat. Proto se koukněme na to co mnou definovaná pravidla říkají o do parlamentu zvolené „malé“ straně.

 1. Po zvolení se v ní okamžitě začnou množit zmrdi. A to jako noví členové i růstem členů současných v plně vyvinuté zmrdy.
 2. Zmrdů tam bude procentuálně přibližne stejně jako ve stranách ostatních.
 3. Strana bude prosazovat politiku která je těžko odhadnutelná, protože v zárodečném stavu parlamentní strany (= malá neparlamentní strana) je těžké odhadnout na kterou stranu politického spektra se  nakonec nakloní (opět příklad z Unie Svobody – přestože se prezentovala jako „lepší“ pravicová strana, nakonec se naklonila  tak nalevo, až vlezla do zadku socanům).
 4. Zvolená donedávna neparlamentní strana v podstatě nemá vyvinutou voličskou základnu a často může mít i jediný cíl, a to je nahrabat prachy a pak třeba i zaniknout (viz Sládkovi Republikáni). Potom je logicky spokojenost nebo naštvanost lidí zajímá ještě méně než MUDr.Ratha.

K těmto důvodům musím přidat jeden další, dle mého názoru nejdůležitější – rozdělení voličů. Je smutným faktem, že velká většina lidí jsou platově podprůměrní vohnouti a idioti (je mi líto pokud někoho urazím, ale je to moje nejhlubší přesvědčení) a jako takoví budou vždy volit levici, která jim slíbí všemožné sociální výhody a hlavě (na to se často zapomíná) budou „brát“ těm bohatým (tomu hajzlovi odvedle co si celej den hraje na počitači a má za to víc než když já poctivě skládam brambory ve skladu! Jaká nespravedlnost! Já bych jim to všechno sebral, hajzlum…. apod..). Významnou část sebere stabilně KDU-ČSL, něco budou mít vždy zelení (tedy alespoň dalších 50 let, než se ukáže že zelení těží pouze z uměle vyvolaného strachu a pocitu viny), pár procent se rozplyne na několik dalších „zájmových“ stran a zbyde několik desitek (odhaduju maximálně 30%) procent lidí, kteří volí pravici. Z tohoto procenta musíme vždy sebrat minimálně polovinu na stabilní voličské jádro ODS a máme chabých pár procent, které naše hypotetická „malá“ strana ukousla z větší části ODS.

Jediným důsledkem je další oslabení a rozdrobení pravice, vznik nové zmrdí strany, která zcela jistě nebude mít v parlamentu většinu a její politická činnost je naprosto nepředpovídatelná.

Je tohle opravdu to co chceme? Já chápu touhu po skutečně pravicové vládě, svobodném trhu a prosperitě, ale buďme realisti. V opačném případě se chováme
jako malé dítě, které chce něco o čem ví že to prostě nemůže mít. V reálném světě není většina voleb (narozdíl od toho co si myslí levicoví intelektuálové
a zamořují tím mysl i ostatním lidem) mezi dobrou a špatnou variantou, ale spíše mezi katastrofálním průserem a dost blbou situací. Je prostě potřeba zvolit menší zlo a podle mě je jedinou možnou volbou realisticky uvažujícího pravicově orientovaného člověka ODS.

Na závěr bych chtěl jen podotknout, že nejsem členem ODS, nejsem placen ODS a tento článek nemá za cíl pomáhat ODS, ale pomáhat této zemi tím, že se její
směr vývoje začne naklánět doprava.

Proto na Vás apeluji – naším společným cílem je posun země doprava a to dle mého názoru není v současné situaci možné jinak, než volbou ODS. Každá jiná, třebaže dobře míněná volba, je podle mně kontraproduktivní a v důsledku nejspíše povede k posílení levice.

Proto – přestože je idealizmus hezký, buďte prosím realisti.


09.04.2006 Atahuallpa
 

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
106x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:06
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!