O mé ješitnosti aneb slovo k čtenářům.

Featured Image

Varování první: Kdo je příliš líný přečíst si i další články na které se v dalším odvolávám, ať to vůbec nečte. Nebude schopen udělat si celkový obrázek

Varování druhé a to citát z hlavní strany tohoto webu: Komu se to nelíbí, ať to nečte!

Přiznám se bez mučení ke své přiměřené  dávce lidské ješitnosti, která se u mne projevuje zejména tím, že mi dělá tuze dobře, jsou-li mé příspěvky na tyto stránky hodnoceny kladně a shledávám, že stejné názory jako já sdílí i další z mých  bližních. Tuze to lichotí mému egu.

Na druhé straně se nikdy nesnížím k tomu, abych své vstupy psal jen proto, aby se líbily všem a zároveň se snažím zachovat si dostatek soudnosti k tomu, abych věnoval pozornost i hlasům nesouhlasným. Tedy…pokud je vůbec čemu věnovat pozornost. Nemám vůbec nic proti názorům odlišným od mých. Názory jsou tu přece proto, aby se různily a řečeno s filosofem, pouze střetáváním názorů mohou vznikat nové hodnoty. Bohužel fundované protiargumenty se v  „diskusích“ na těchto (i jiných) stránkách vyskytují jen velmi sporadicky.

Praktický příklad. V tomto článku zdůvodňuji svůj názor, proč považuji pana X s prominutím za vola. Omlouvám se za tento silný výraz, ale pokud může dotyčný pán v článku zde přirovnávat mé manželství a moje čtyři děti k připouštění krávy býkem, považuji pro něj označení „vůl“ s přihlédnutím k jeho bezdětnosti a k jím samým používanému slovníku za zcela přiměřené.

Proč pana X považuji za kastráta tura domácího, to se snažím zdůvodnit a doložit až nudným množstvím hypertextových odkazů na zdroje. Dobrá, čtenář Y s mým názorem nesouhlasí, pana X za vola nepovažuje, ba považuje ho dokonce za génia! Já mu jeho názor neberu, ale čekal bych, že obdobně jako já zdůvodňuji proč je pan X podle mne vůl, zdůvodní čtenář Y, proč je pan X  podle něj, cituji, velikán.

Velmi by mne zajímalo, jak by zněla odpověď na otázku, co od obdivovaného génia dotyčný přečetl, nebo zda by byl alespoň schopen vyjmenovat páně Havlovy (o kterého se jedná) divadelní hry.

Ale ouha, jediné, co se dovím je, že, cituji: „Velikán Havel okopáván nickou Katodou! Baví to někoho?“.

Mohl bych pod tento „argument“  se kterým prostě nelze polemizovat  připsat poznámku a dotyčného upozornit na zásadu číslo šest na hlavní stránce tohoto webu, která zní: „Když se vám to nelíbí, nečtěte to!“

Tento přístup je ovšem natolik typický, že stojí za to se nad ním zastavit. „VELIKÁN Havel“, psali to přece v NOVINÁCH, „ okopáván“,  což je patrně výraz pro to, že mám tu drzost samostatně uvažovat, „nickou Katodou“. Vy mne osobně znáte, že mne s takovou jistotou označujete za „nicku“?  Co byste asi říkal třeba tomu, kdyby jste se nakonec dověděl, že pod přezdívkou „Katoda“ se skrývá pan ex-prezident sám který, znuděn jsa neustálým zbožňováním své osoby, se zvráceně baví tím, že píše články proti sobě samému?

To by bylo dilema, že? Nicméně byste patrně rychle otočil a dotyčné články „nicky Katody“ byste označil za další důkaz páně Havlově geniality. O tom, jak rychle se Češi umí otočit na pětníku a přizpůsobit se tomu, co se píše v novinách, o tom jsem se za více než šedesát let svého života několikrát přesvědčil.

Typické, nepřemýšlí se, neargumentuje se, nezdůvodňuje se, nepředkládají se důkazy. Co si mám myslet, to přece vím z novin a navíc můžu být osobní vůči někomu, koho vůbec neznám. Jaká rozkoš, můžu být osobní, snažit se ho (většinou dost trapně) zesměšňovat, případně zacházet až k vulgaritám  a on mi nic nemůže udělat, jaké blaho…mlask … mlask…mlask!

Sám pro sebe označuji tenhle typ „diskutérů“ za práskače v prenatálním věku. Větší rozkoší bylo totiž už jen anonymně práskat tu Gestapu, tu StB.  Já ho prásknul a oni ho zavřeli, he…he…he!  Víte, že za války byl v Čechách  v poměru k počtu obyvatel největší počet donašečů ze všech Německem okupovaných států? Divil bych se, kdyby tomu bylo za komunistů jiné. To ale zatím nikdo neporovnával.

Nicméně  i takové „argumenty“ jako „velikán Havel okopáván nickou Katodou“,  beru vážně.

Uvažuju následovně. Vlastní hlavou jsem došel ke krajně negativnímu názoru na někoho, komu jsem kdysi bezmezně věřil a kdo byl pro mne zářným a nedostižným vzorem osobně statečného bojovníka za svobodu a demokracii.  Jestliže o něm dnes smýšlím jinak, mohu mít sice pravdu, ale také se mohu diametrálně mýlit. Jestliže se nemýlím, museli na základě stejných fakt dojít ke stejnému názoru i jiní. Jsem-li sám, jsem s největší pravděpodobností vedle.

 I začal jsem hledat. A kdo hledá, ten také najde a nakonec jsem došel k velice překvapivému názoru, že můj osobní postoj k dotyčnému „velikánovi“  je, to se podržte, ještě značně shovívavý.  Jen nebuďte líní a přečtěte si třeba článek zde, jehož prostřednictvím se dostanete k několika dalším.

Dozvíte se tam spoustu zajímavostí o kterých se oficiální média jaksi nezmiňují. Jako na příklad to, že aféry  kolem majetku sudetských Němců byly způsobeny čím? No chováním pana Havla! Restituční zákon přece jasně stanovil, že restituován bude výhradně majetek znárodněný po únoru 1948. A byl to právě pan Havel, kdo se jako první přihlásil o Lucernu a Barrandovské terasy, které byly jeho rodině zabaveny na základě Benešových dekretů už po válce a to pro spolupráci Havlových s německou okupační mocí. No, a sudeťáci si  logicky řekli, když může ten jejich Havel, tak proč ne taky my?

 Ano, některé argumenty i mně znějí tak trochu podle pořekadla, kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde, ale s devadesáti procenty napsaného se plně ztotožňuji.

Václav Havel, bojovník za demokracii? Ale, ale!  Z tohoto článku  se dovíte následující: „Přítomní v sále se tak dozvěděli, že reformní a proto z komunistické strany většinou vyškrtnutí či vyloučení komunisté šedesátých let….. chtěli navázat na své dvě desetiletí staré reformní postoje. Disidenti z kulturní a intelektuální sféry  v čele s Havlem, Dienstbierem a Pithartem, které většina národa dosud mylně pokládá za protikomunistické bojovníky, chtěli skutečně sice vytvořit něco nového, něco, co by nemělo vady obou v historii známých modelů uspořádání lidské společnosti….“.

A dále: „….svět měla podle nich řídit skupina vyvolených, do níž by patřili oni sami spolu s Rolling Stones a Billem Gatesem. Politické strany byly podle nich jen „pro straníky“, tedy pro méně vyspělé a méně svobodné a méně tvůrčí jedince“.

Jaký tedy existuje rozdíl mezi komunisty a těmito „disidenty  z kulturní a intelektuální sféry“, mimochodem v mnoha případech rovněž „bývalými“ komunisty (zmiňovaní Dientsbier, Pithart a další)?

Obě skupiny chtěly totéž, tedy  „vytvořit něco nového, něco, co by nemělo vady“  a na základě tohoto svého VELKÉHO IDEÁLU se obě skupiny cítily oprávněny přisvojit si vládu nad lidmi, podle jejich názoru příliš hloupými na to, aby si vládli sami, ale především příliš hloupými na to, aby porozuměli jejich VELKÝM MYŠLENKÁM.  Svět  měla podle nich řídit skupina vyvolených, tedy v prvním případě  komunistů,  v druhém případě pak intelektuálských disidentů. Skupina  těch, do níž by patřili „oni sami spolu s Rolling Stones a Billem Gatesem“.

V dobách Občanského Fóra se sporadicky na zdech objevovala hesla jako „OF=Nová totalita“, která mne tehdy, přiznávám, dost popuzovala. Dnes se ptám, zda jejich autoři nevěděli o čem mluví.

Potřebujete ještě jasnější důkaz intelektuálského pohrdání „obyčejnými“ lidmi? A tohle měla být ona havlovská pseudo-demokracie vystřídavší komunistickou vládu jedné strany vládou jediné „elity“. Velikán Havel bojovníkem za demokracii? Nenechte se vysmát!

Osobně jsem ovšem nakloněn věřit tomu, že prapůvodně byly úmysly obou skupin naprosto čisté. Oni té své MYŠLENCE skutečně věřili. Jenže nekontrolovaná moc odporuje podle systémové nauky fungování téhož. V politické praxi se to prakticky projevuje tím , že každá  moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně (Hugh-Trevor Roper) a tak dlouho, až se takový systém přehřeje a zhroutí.  Jak vyplývá z článků uvedených výše, je toho pan Havel zářným příkladem.

Tak tímhle způsobem jsem prověřoval sám sebe, zda ve svém názoru na pana Havla nejsem sám. Nejsem! Některé názory jsou si natolik podobné, že mne po přečtení článku zde a mého vlastního zde budete patrně podezřívat, že jsem opisoval. Neopisoval, přísahám! Ten první jsem poprvé četl až když jsem psal tento příspěvek.

Tohle prověření z jiných zdrojů ostatně praktikuji vždy, nejen ve svém vlastním případě. To byl jen extrémní případ. Stejně jako jsem měl v až  nekritické úctě pana Havla, jsem totožně smýšlel i o lidech kolem Charty 77. Pro mne to byli lidé bez bázně a hany, rytíři s křišťálově čistým štítem. Proto jsem bytostně odmítal věřit tomu, co jsem si přečetl zde. Názor jedince může být ovlivněn lecčím. Chybným vyhodnocením skutečností (proto jsem taky prověřoval sám sebe), osobní zhrzeností, osobními antipatiemi, atd. Moje nedůvěra byla ještě umocněna tím, že článek byl převzat z blogu pana Hedvíčka, který je svou až fanatickou averzí na nás na všechny pověstný.

Jenže, pak přišlo potvrzení i z jiných zdrojů. Například odtud a já byl nucen své představy o rytířích bez bázně a hany poněkud korigovat.

Nechci vyvolat dojem, že mým úmyslem je post re a za každou cenu kydat špínu na osobu pana Havla a celou Chartu 77. Nechci! Ti lidé dělali alespoň něco, zatím co většina z nás se vzmohla leda tak na žvanění u piva. Jen jejich záměry a chování nebyly ani zdaleka tak čisté, jak je nám dnes podsouváno. Nejhorší na tom ovšem je, že ve svých záměrech vládnout nám alespoň prostřednictvím tahání za nitky ze zákulisí (když už tyto „elity“ nemohou vládnout přímo) nikterak nepolevili.  Jak se to dělá?

Tak například, víte co je to „Aliance civilizací“? Nevíte? Tak si počtěte třeba tady. Já osobně jsem pochopil, že se jedná o jakési celosvětové spiknutí pravdo-lásko-milů, ke kterému se ti naši okamžitě spěchali připojit. I zasedli a najmenovali sami sebe do „stálé konference pro mezikulturní a mezináboženský dialog“ (str.6).  Jejich seznam naleznete na straně sedm dotyčného dokumentu. Všimněte si prosím jména Ivan Gabal, bude o něm ještě řeč.

Možná, že si řeknete, no dobrá, další spolek intelektuálských žvanilů. Ale pozor. Věnujte pozornost tomu,  jaká práva si tito, nikým nevolení lidé osobují.

Cituji:

…Asistovat při poskytování dotací a podporovat projekty v rámci programu Kampaň proti  rasismu….“  (str.10, odst.4.3.1)

„….Asistovat při poskytování dotací a podporovat projekty v rámci programu podpory integrace cizinců, ….“ (str11, odst.4.3.2)

„…Asistovat při poskytování dotací a podporovat projekty v rámci programu podpory aktivit směřujících k usnadnění vstupu/udržení se (k pracovnímu uplatnění) cizinců s trvalým  či dlouhodobým pobytem na trh práce a aktivit cílených na podporu informovanosti  zaměstnavatelů cizinců….“  (str.13, odst. 4.3.3)

„…Asistovat při poskytování dotací a podporovat projekty v rámci programu podpory aktivit zaměřených na sociální začleňování zranitelných skupin imigrantů,….“ (tamtéž)

„…Asistovat při poskytování dotací a podporovat projekty v rámci programu podpory rozvoje vztahů mezi cizinci a členy majoritní společnosti v rámci jejich sociálního začleňování….“  (tamtéž)

…Využívat možnosti Mezinárodního visegrádského fondu pro cíle Aliance civilizací. Zvláště podporovat projekty zaměřené na problematiku integrace romské komunity….“ Strana 14, odstavec 4.3.4.  „ Mezinárodní visedrádský fond“? Z jakých peněz byl asi vytvořen a kdo je zaplatil?   Hádejte!

„…Asistovat při poskytování dotací a podporovat projekty v rámci programu podpory integrace romské komunity…..“   (str.15, odst. 4.3.6)

„Asistovat při poskytování dotací na podporu multietnickým akcím v oblasti profesionálního umění,….“     (tamtéž)

„Asistovat při poskytování dotací a podporovat projekty v rámci programu podpory kulturním aktivitám příslušníků národnostních menšin žijících v České republice…“ (tamtéž)

„…Asistovat při poskytování dotací a podporovat projekty v rámci programu zaměřeného na rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin…“    (tamtéž)

Tak schválně, kolik typů dotací poskytovaných z vašich daní jste napočítali? A to si nejsem jistý, zda jsem něco nepřehlédl.  Výraz „asistovat“ si přeložte či vysvětlujte jak libo.

To však stále není ani zdaleka všechno. Mezi řečí se na straně pět dovíte také následující:

„V roce 1997 vzniklo na popud českého prezidenta Václava Havla a pod jeho záštitou Fórum 2000, pěstující mezikulturní a mezináboženský dialog. Fórum je finančně podporováno ze strany Ministerstva zahraničních věcí…“

Ze strany Ministerstva zahraničních věcí? Sakra, a to dotyčné ministerstvo na tu podporu vzalo peníze kde? Sběrem druhotných surovin?

Takže z toho vyplývá, že i takové sedánky o kterých jsem psal zde, platíte vy.

Potud tedy o penězích. Ptáte se co je vlastně  cílem?  Odpověď naleznete na straně šest a z těch čtyř bodů je nejdůležitější bod čtvrtý. Cituji:

„Vzdělávání: zajistit, aby lidé získávali správnou představu o jiných kulturách, aby  dokázali reagovat na demagogii zhoubných ideologií a aby přehodnotili dosud  preferovaný model etnicky a kulturně exkluzivního národa.“

„Přehodnotit dosud preferovaný model etnicky a kulturně exkluzivního národa“ to je skutečně velmi, velmi zajímavý obrat. Já tomu rozumím tak, že v souvislosti se vším tím ostatním multi-kulturalismem máme být vycepováni (vzděláni) k tomu, abychom byli ochotni ztratit svou národní etnickou a kulturní identitu a rozplynout se v jakési multikulturní kaši, tolik milované panem Havlem a jemu podobnými. A to je prosím cílem autora velemoudré knihy „O lidskou identitu“. Kolikrát jsme před vstupem do Evropské Únie slyšeli, že právě tohle nám v žádném případě nehrozí? Vzpomínáte?

Jaký div, že řekne-li někdo nahlas, že je Čech a Čechem v Čechách (v tom havlovském „Česku“) chce taky zůstat, vrhne se na něj celá smečka rektaldorů a rázem je z něj nacionalista, extrémista, rasista, xenofob a fašista. Jako jistý pan Bátora.

A propos, pan Bátora! Ještě nedávno jsem netušil, že někdo takový vůbec existuje. Nevím kdo to je a jaké názory vyznává. Možná, že bych s ním souhlasil, možná, že ne. Podívám se na to. Co mi ale zdvihá hladinu adrenalinu je fakt, že tlupa shora uvedených rektaldorů do mne začne okamžitě šťouchat werichovským černým bidlem proti černému pozadí a vnucuje mi, co si mám o dotyčném myslet, aniž jsem z jeho úst  slyšel byť jediné slovo a nečetl ani jedno slovo jím napsané. Nepřipomíná vám to nic, pamětníci? Ano, správně, Charta77!  Málokdo její materiály četl, ale všichni z televize (novin, rozhlasu) věděli co si o ní mají myslet a většina také běžela podepsat Antichartu!  No, a máte tady další podobnost mezi současností a minulostí.  Jo, jo, je to dobré bydlo býti bidelníkem.

Nejsem v žádném případě nějakým upřílišněným národovcem. Jak je z tohoto a dalších mých příspěvků zřejmé, zaujímám vůči národu ke kterému patřím postoje dosti kritické. Vlastenčení  typu „kdo- ne-ská-če-není-Čech“ je mi dokonce z té duše protivné, ale na druhé straně naprosto netoužím rozplynout se v multi-kulti směsce musulmánů, Ukrajinců, Rusů, Vietnamců, Číňanů, Albánců , Nigerijců a bůhví koho ještě.  Ano, kultury se ovlivňují. Na příklad všechna ta prkénka na kterých se jezdí na vodě, na suchu,  na sněhu a dokonce prý už i v povětří, jsou kulturním dědictvím po kom? Možná se budete divit!  Po havajských  domorodcích jménem Kanakové. Jejich národní sport to byl.  Umělý multi-kulturalismus spočívající v tom, že si do státu nastěhujeme všechny možné, mnohdy kriminální živly z celé východní Evropy, poloviny Asie a Afriky, kterýmiž  máme být následně asimilováni, to tedy rozhodně odmítám.

V  souvislosti s oním „přehodnocením principu etnicky a kulturně svébytného národa“ je zajímavý další fakt. Pokud jste si dotyčný dokument otevřeli, čtete jej  v podobě, v jaké ho má k dispozici iDnes. Na straně osm se mimo jiné dočtete následující:

„Vzhledem k nízkému povědomí o Alianci civilizací v České republice je zásadní orientace na  public relation a informovanost a osvětu celkově. Z toho důvodu bude v rámci vládního  portálu zřízena webová stránka o Alianci civilizací v České republice, která bude informovat o cílech Aliance civilizací a…bla…bla…bla.“

Tato webová stránka byla skutečně zřízena (a jen tak mimochodem, bylo to rovněž za vaše peníze), ale když si stejný dokument otevřete  na webu Vláda České republiky, naleznete zcela jiné znění shora zmiňovaného čtvrtého cíle. Tam zní následovně:

„Vzdělávání: zajistit, aby lidé získávali správnou představu o jiných kulturách, aby dokázali reagovat na demagogii zhoubných ideologií.“

Ono publikovat na vládních stránkách, že cílem je de facto likvidace etnicky a kulturně svébytného národa vládou tomuto národu vládnoucí, to byla přece jen trochu silná káva, že?  Nemyslete si ale, že se tento cíl nějak změnil nebo zmizel.  To ani náhodou. Jen se o něm nebude mluvit!

Jaké jsou výsledky činění páně Havlově a jeho kliky?  První kroky k oné vytoužené multikulturní společnosti se bezesporu zdařily. Jednou z prvních starostí nové vlády po oné textilní „revoluci“ bylo zrušit vstupní víza občanům donedávna okupační mocnosti. Kdysi jsem si myslel, že  to byl projev politické naivity a intelektuálského idealismu. Dnes to ovšem vidím trochu jinak. Přímým důsledkem je, že si třeba  v tomto článku můžete přečíst následující:

„…Téměř každý Vás tu (v Karlových Varech) v obchodě či v restauraci osloví rusky. Ač nejste xenofobní, přesto Vás to začne po chvíli točit, protože čeho je moc, toho je příliš…  Potkáte-li denně 80% rusky mluvících lidí, vidíte-li na obchodech a restauracích nápisy v azbuce – mnohde bez českého překladu a ceny jsou všude uváděny v eurech bez přepočtu, zíráte a nevěříte tomu, kde jste se to ocitli….atd“ . Jestli vám to nestačí, přečtěte si také tohle nebo taky tohle.

Chtěl bych jenom dodat, že totéž už dnes platí i pro některé části Prahy. Pan Havel jistě plesá,  už se píše bukvama! Jaký multikulturní ráj a blaho! Ten zmlácený zahradník s vypálenou živností zmiňovaný dále si to ale s největší pravděpodobností nemyslí.

V této souvislosti je rovněž  zajímavá priorita uvedená jako druhá:

„Migrace: podporovat koncepci migrační politiky s ohledem na možnosti české ekonomiky a s návaznými integračními programy, které usnadní migrantům přístup k občanským právům za cenu respektu k liberálně demokratickým hodnotám.“

Moc hezky řečeno, opravdu! Jenže mnozí tihle přivandrovalci ze země, kde zítra znamená včera  (ale i odjinud) nejen že nemají  „ respekt k liberálně demokratickým hodnotám“, ale namnoze nemají respekt ani k zákonům této země.

Že je někdo terorizován, napadán a je vypalován jeho majetek (viz zde)? Že si ruské mafie ve složení  „Solncevská skupina“,  „Arménská skupina“,  „Čečenská mafie“, „Luhaňská brigáda“, a „Mukačevská brigáda“  dělí mezi sebe sféry vlivu (viz zde)? O vietnamské komunitě zabývající se produkcí padělků všeho možného, přes šíření drog až po šíření falešných peněz snad není třeba se rozšiřovat, stejně jako o „drobné“ kriminalitě jednotlivců zde, zde nebo tady.

Takže první fáze muli-kulti snažení byla jistě úspěšná. Jen těch muslimů zde máme stále ještě málo. „.. Řada muslimských azylantů například z oblastí bývalého Sovětského svazu nebo z Bosny a Hercegoviny ukazují naší společnosti neagresivní a přístupnou tvář islámu. Právě absence radikální a fundamentálně vyhrocené muslimské populace dává České republice příležitost poučit se z vývoje v jiných evropských státech a započít včasný dialog a preventivní kroky k porozumění islámskému světu…“,  plesají členové stálé konference.

Ty, dnes už tisíce obětí muslimských fundamentalistů je nezajímají a zajímat je nebudou ani mrtví u nás. Oni přece mají MYŠLENKU.

Nad tohle všechno jsou přece páni intelektuálové povzneseni a navíc je tohle všechno jen výsledkem „nevyvážených a diskriminujících mediálních produktů“. Proto také je prioritou číslo jedna:

„Povzbudit média, aby nevytvářela stereotypy a nejitřila konflikty a neporozumění během globální krize, a podporovat mediální projekty přístupné dialogu a tolerantní  k menšinám.“  (str.6).

A následně: „Asistovat při projektech občanského sdružení Média 007. Náplní jeho činnosti je především průběžný monitoring veřejnoprávní mediální scény a analýzy nevyvážených či diskriminujících mediálních produktů. Aktivity sdružení Média 007 mají za úkol kultivovat jak českou veřejnoprávní tak komerční mediální scénu.“  (str.16, odst.  4.4)

Tak oni budou „kultivovat“ jak veřejnoprávní, tak komerční mediální scénu! Já bych to spíš nazval cenzurou. Máme sice svobodu projevu a názoru, ale pouze v mantinelech od ODS napravo (pokud se tedy v případě ODS o nějakém „napravo“ dá vůbec mluvit), po komunisty nalevo. Vlastně ne, tam jsme benevolentnější. Nalevo může klidně působit zakázaný a následně zase povolený Komunistický svaz mládeže otevřeně hlásající „ světovou revoluci“, svržení  našeho, alespoň částečně demokratického systému a  nastolení „diktatury proletariátu“, tedy jejich diktatury. Zcela alikvotní by byla obnova a legalizace činnosti organizace Hitler-Jugend na našem území.

Že ne? Vždyť podle článku zde činí celkový počet obětí zavražděných jejich vlastními komunistickými vládami  celkem 148 milionů životů,  kdežto celkový počet obětí druhé světové války na všech válčících stranách dohromady, včetně civilistů a obětí šoa (holocaustu) je „pouhých“ 62 a půl milionu?  Nezdá se vám, že proti velkorysému komunistickému budování nového spravedlivějšího světa byli Nacionálně socialistická německá dělnická strana a  Hitler osobně tak trochu trapní zdíči a když tedy může klidně fungovat Komunistický svaz mládeže, tak proč tedy ne Hitler-Jugend??

Takové „vyvážené a kultivované zpravodajství“, které „nejitří konflikty“  pak vypadá tak, že nevíme ani zbla o tom, co se děje v severních Čechách  až do okamžiku, kdy už je občanstvo v ulicích a i potom se nás tlupa novinářských šmoků snaží přesvědčit, že se jedná o „extremisty“.

Další klasickou ukázkou takového „vyváženého zpravodajství nejitřícího konflikty“ byl rozhovor jedné televize s nějakou paní o tamějších poměrech, když k mikrofonu přiskočilo cikáně, nazvalo dotyčnou paní  „kundou“ a televize se ani neodvážila to cikáně ukázat. Cikáně má přece „lidská práva“, kdežto dotyčná paní má práva jen dvě, nebo tři. Platit daně, držet hubu a nechat se od cikánského spratka beztrestně urážet.

Další příklady naleznete v tomto článku.

Cituji.

„V noci na sobotu a na neděli se v Novém Boru odehrály bitky, po kterých skončili tři lidé v nemocnici. V pátek napadli útočníci 18letého mladíka a jeho přítelkyni, v sobotu zase dvacetiletého muže. Podle televize Nova útočili v obou případech Romové, policejní mluvčí to ale nepotvrdila…. V neděli kolem 2:30 se podobný incident opakoval v Arnultovicích, v odlehlejší části městečka. Nezjištěný počet útočníků pokřikoval na mladíka z Nového Boru. „Snažil se vyhnout konfliktu, šel si svou cestou domů, ale oni ho zastavili,“ popsala incident Baláková.  Bili ho pěstmi do obličeje a do těla, musel si zavolat sanitu a ta ho převezla do nemocnice,“ dodala. Útoky zatím policie vyšetřuje jako výtržnictví. Podle lékařské zprávy se bude mladík léčit až dva týdny. O tom, kdo a proč útočil, zatím policie nechce hovořit…. etnicitu útočníků nemůžeme komentovat,“ řekla policejní mluvčí Ivana Baláková….“

Zvláštní, se zveřejněním etnicity žhářů z Vítkova žádný problém nebyl. Stejných případů „vyváženého zpravodajství“ naleznete v našich „informačních“ médií desítky.

„Vládo, pomoz a ochraň nás, žádá petice z Nového Boru“ podle článku zde. A vláda pomáhá. Pošle policii která následně chrání občana následovně:

„Mého syna policisté jen tak z ničeho nic prohledali na nádraží a vzali mu pepřový sprej a obušek. Přitom jsem mu ho dal já, protože se pozdě vracel z autoškoly. Zabavovat mu to nemají právo, a když jsem na oddělení tyto věci chtěl zpět, o ničem nevěděli,“ popisuje místní podnikatel….“  a dále:  „…Podobně si stěžoval v Rumburku muž středního věku, že ho v pátek policie hodila na kapotu auta a hodinu vyslýchala, když se bránil Romům, kteří ho napadli u bankomatu. Také jemu sebrala teleskopický obušek….Nepříjemné zkušenosti mají lidé i s opakovanými kontrolami na silnici. „Zastavují a prohledávají normální lidi místo těch problémových,“ popisuje kynolog Jiří Štěrba….“  (viz zde)

Jinými slovy, policie pomáhá občanům tak, že jim odebírá zcela legálně držené prostředky k obraně, které navíc vůbec nepoužili. Patrně proto, aby případní cikánští útočníci nedošli k úhoně.  Píšu to proto, že téma „božští Romové“ se jako červená nit táhne celým „Akčním plánem“ shora uvedeného spolku „Aliance civilizací“.

Aby bylo mezi námi jasno. Rozhodně nejsem stoupencem nějakého násilí proti Cikánům, jakož ani  proti komukoliv jinému.  Nějaké řešení se v delším časovém horizontu najít musí. Problémem ale je ten “dlouhodobý horizont“. Já i lidé na severu žijí totiž dnes a nějaké zkulturnění cikánstva za nějakých dvě stě, tři sta let je tedy logicky nezajímá. Pokud se Cikáni chovají tak, jak se chovají,  platím snad daně na to, aby je donucovací aparát státu donutil dodržovat alespoň ty nejzákladnější pravidla a zákony. Rozhodně daně neplatím proto, aby mi policie odebrala legální a nepoužitý prostředek k obraně, když mi zároveň není schopna bezpečnost zajistit.

Kdy konečně lidé typu pana Havla pochopí, že primitivní jedinec (ale i primitivní politický systém) si bude každou dobrou vůli, každou vstřícnost vysvětlovat jako slabost a o to neomalenější bude?

Kolik let uplatňoval Západ vůči bývalému Sovětskému svazu „politiku detente“ a s jakými výsledky? Pak ale přišel jeden, prohlásil „je to říše zla, do nich“ a za pár let byl ruský komunismus na hrnci.

Kolik let už tancujeme chorovody kolem Cikánů a s jakými výsledky?  Považuje se snad za úspěch to, že dnes už si troufají napadat i policisty samé ? (viz zde

Náš neokomunistický establishment si bude tak dlouho zahrávat, až si lidé skutečně nějaké ty nácky navolí, když jim slíbí, že konečně udělají pořádek. Ty skutečné, nikoliv ty, kteří jsou za nácky pouze účelově označováni. Jsem skutečně velmi zvědav na výsledky příštích voleb v severních Čechách.

Ale vraťme se ke kultivaci médií.  Na straně osm najdete následující text : „V rámci prezentace Aliance civilizací širší odborné i laické veřejnosti budou konány semináře, konference, diskuse a prezentace na aktuální témata související s Aliancí civilizací na mezinárodní i domácí úrovni. 1“

Poznámka pod čarou s indexem „1“ pak vece následující:  „1 První takovou akcí konanou 19. května 2009 byl seminář financovaný Úřadem vlády a provedený soukromou firmou GAC s. r. o. pod názvem „Pomáhají česká média nárůstu vlivu extremismu?“.

Pánové zřejmě považují i shora popsaný způsob zpravodajství za „málo vyvážený“ a „vyvolávající extremismus“.

Vy se ale ptáte, co že  je to ta soukromá firma GAC s.r.o.  Tak se tedy laskavě vraťte nahoru k seznamu oněch samozvaných členů oné samozvané stálé konference a najděte si jméno Ivan Gabal. To je on,  majitel oné soukromé firmy „Ivan Gabal Analysis & Consulting“, tedy GAC.

Proč ten honosný název v angličtině, to tedy opravdu nechápu. Pana Gabala znám rovněž z dob Občanského Fóra a jeho angličtina tehdy byla všechno, jen ne oslňující. No, třeba se od té doby zlepšil a ono to také  v angličtině zní více na úrovni a „in“.

Prakticky to ovšem znamená, že onen seminář jakož i všechny ty budoucí „konference“, „diskuse a prezentace na aktuální téma … na mezinárodní i domácí úrovni“ budou i nadále, cituji: „ prováděny  soukromou firmou GAC s. r. o.“  a   „financovány Úřadem vlády“.    Tedy lépe řečeno daňovým poplatníkem. Penězovod pak funguje následovně: Daňový poplatník-státní rozpočet-shora uvedené dotace na kde co, a odtud alespoň část z nich do kapes firmy „Ivan Gabal Analysis & Consulting“, nebo podobných subjektů.

Vlastní „Akční plán“ to ostatně zcela otevřeně uvádí sám. Na straně 19  (odstavec 4.5) si můžete přečíst toto: „Spolupracovat s firmami poskytujícími výzkumy a analýzy na témata související s Aliancí civilizací.“. A pod čarou pak:  „Příkladem je spolupráce aparátu ministra pro lidská práva s firmou Gabal Analyses and Consulting s. r. o.“  Budou to jistě velmi objektivní analýzy, které firma „Gabal Analyses and Consulting s. r. o.“  vypracuje.

Zajímavé na tom je, že když opět zkonfrontujete obsah téhož materiálu na stránkách iDnes a na stánkách Vláda České republiky (celý odstavec 4.5 tam nenaleznete.  Vzhledem k tomu, že „vládní“ verze a „iDnes“ verze se liší i počtem stran, bude těch rozdílů asi víc, ale to byste ode mne už chtěli  trochu moc.

Co říci závěrem? Chci poděkovat onomu čtenáři za jeho fundovaný, obsažný a vyargumentovaný diskusní příspěvek „Velikán Havel okopáván nickou Katodou! Baví to někoho?“. Vyprovokoval mne k přečtení mnoha článků  z nichž  na některé  jsem vás upozornil výše.  Naše názory se střetly a v souladu s filosofem vznikla nová hodnota.

Dosud jsem pana Havla považoval za naivního politika-amatéra a užvaněného intelektuála, který škodí,  aniž by si  sám vůbec uvědomoval, že a jak škodí.  Dnes ho považuji za gaunera.

S pozdravem „levičácký intelektuál do domu, hůl do ruky“

Váš Katoda
03.11.2011

12345 (8x hodnoceno, průměr: 2,00 z 5)
488x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:55
D-FENS © 2017