O lvích smečkách a jiné zvířeně

Featured Image

Patrně jste všichni, nebo alespoň mnozí četli o zhovadilém počínání jednoho úchylného lékaře z Modřan. Pokud ne, tak si počtěte zde, zde nebo tady.

Dobrý, co? Možná, že dotyčný Mengele rovněž běhal s heslem „Děkujeme – odcházíme“, ale silně  o tom pochybuji. Tento pán si totiž pro své zhovadilosti pečlivě jistil záda prostřednictvím „dobročinné“ organizace  „Lví klub Orel“ a nebylo vůbec jisté, zda by se mu to v případě odchodu podařilo i jinde.

Že nevíte kdo a co je „Lví klub Orel“? Já to taky nevěděl a poprvé jsem o tomto spolku slyšel až ve spojitosti s tímto deviantem.  Úplně poprvé mne to začalo hlouběji zajímat po přečtení  tohoto článku.

Dovolím si citovat: „…S ovlivňováním politiků nechceme mít nic společného, jen se scházíme a pomáháme potřebným, tvrdí šéf Lvího klubu Praha Orel a bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby Andor Šándor….zakladatele klubu Jaroslava Bartáka…… pražští „lvi“ ze svých řad vyloučili už před dvěma lety.“

Zvláštní, proč začal pan  Andor Šándor,  bývalý šéf špionáže právě tím, že s ovlivňováním politiků nechtějí mít nic společného, když ho z toho nikdo neobviňoval, ba ani se ho na to neptal?

Dále v textu se v souvislosti s přijímáním nových členů a jejich prověřováním dovíte následující: „…Tady nejde o prověřování.  Vždycky se musí najít lidé, kteří člověka doporučí. O každém členství se hlasuje. Pokud z celé základny jsou proti, a to poslouchejte, jen dva lidé, tak ten člověk nemůže být členem. Žádná nadpoloviční většina. Každý, kdo někoho přivede, toho člověka garantuje. Nový uchazeč přijde jednou dvakrát na setkání, seznámíme se s jeho životopisem, výbor to projedná a pak členská schůze rozhoduje, zda jej přijme. Víte, my nemáme žádné policejní metody, přestože v klubu jsou lidé, kteří s podobnými organizacemi v minulosti měli co do činění, a teď narážím třeba na sebe. K tomu jsme se nikdy neuchylovali. Samozřejmě tenhle způsob může vést k takovým excesům, kdy se po letech ukáže, že tam ten člověk nemá co dělat.“

Opět zvláštní, „…Tady nejde o prověřování…“. Článek zde tvrdí ale něco diametrálně jiného! Tvrdí naopak, že: „…Stát se jedním z nich není úplně snadné. Nové členy celosvětová organizace Lions Club pečlivě prověřuje….“ .

Jaký div, že se pak členem tohoto „elitního klubu“ v podmínkách Českozlodějského socialistického koruptostánu stane kdejaký úchyl a emeritní komunistický fízl (viz dále).
 
Věnujte prosím zvýšenou pozornost podtrženému textu! Později to bude důležité.

Ze všeho nejdřív mne poněkud zarazilo, že tak oddanými stoupenci dobročinnosti jsou právě jedinci jako bývalý šéf rozvědky a „…lidé, kteří s podobnými organizacemi v minulosti měli co do činění…“.  Že by pouhé uklidňování špatného svědomí? Dále pak z výše uvedeného vyplývá, že deviant Barták byl dokonce zakladatelem tohoto „dobročinného spolku“.

Pan generál špionáže  se sice zapřísahá, že: „….s  ovlivňováním politiků nechceme mít nic společného…“, nicméně články a fotografie zde a tady se zdají vypovídat o něčem zcela jiném  a to, že „….zakladatele klubu Jaroslava Bartáka…… pražští „lvi“ ze svých řad vyloučili už před dvěma lety….“ ,  to mi dnes pan šéf špion může vykládat stejně, jako cokoliv jiného a stejně si dle téhož článku deviant Barták následně založil lvinec jiný.

Bylo mi to všechno trochu divné a tak jsem si ty  lví stránky nalezl na Internetu zde. Napřed jsem začal zkoumat tu stále omílanou dobročinnou činnost a došel jsem k následujícím závěrům.

Ačkoliv k založení klubu došlo podle pana generála „krátce po sametové revoluci“ a v loňském roce oslavovali dvacet let svého působení (zdá se, že jako obvykle opulentní žranicí), došlo k první dobročinné akci podle jejich vlastních „lvích“ stránek až v roce 2007. Co dotyční lvové dělali do té doby, to mi bylo až do podrobnějšího seznámení  problematikou absolutní záhadou. Asi pořádali trachtace, (ne)sháněli konexe, (ne)ovlivňovali politiky a  sem tam si s příslušnou nakládačkou přeřízli nějakou tu asistentku. Proč taky shánět konexe, když samotný: „Klub sdružuje významné osobnosti společenského, podnikatelského a kulturního života, kteří se spojili ve službě nevidomým.“

Kdo taky patří mezi ty „významné osobnosti“, o tom se zmíním  později.

Ta lidumilná činnost Lvího klubu Orel tedy začala podle jejich vlastních stránek po pouhých sedmnácti letech od jeho vzniku  v roce 2007 a podle vlastních údajů „klubu“ byl rozsah dobročinnosti následující (k ověření zde) :

Rok 2007: ..Při setkání se zástupci SONS  (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR) předán sponzorský příspěvek 25 000 Kč.

Rok 2007: vybráno a předáno 20 000 Kč v rámci celosvětové kampaně lionských klubů

Rok 2007: Cituji: „K příjemnému průběhu a předvánoční atmosféře prosincového (2007) setkání členů LC Praha Orel přispěli hudebníci z Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina. Vystoupení hudebníků …odměnili členové klubu nejen vřelým potleskem, ale také peněžním darem.“

Výše onoho daru neuvedena, řekněme dalších 20 000 Kč

Rok 2007:   Vybráno na zakoupení hudebního nástroje Yamaha DGX 620. Cena 25 000 Kč

Nedatováno, zřejmě únor 200: Cituji: Na závěr setkání prezident LC Praha Orel Stanislav Slavík předal ředitelce Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska finanční dar 25 tis. Kč určených na zakoupení klávesového hudebního nástroje YAMAHA.

Konec citátu

Není jasné, zda lvo-orlové vybrali na  další Yamahu, nebo se jedná o tu samou na kterou již bylo jednou vybráno.

Nedatováno, patrně rok 2008: Cituji: LC Praha Orel předal Doc. PhDr. ThDr. arcibiskupovi Kryštofovi, metropolitovi Českých zemí a Slovenska finanční dar 20 tis. Kč.

Rok 2010:  Galavečer 23. 4. 2010  Cituji:  Dne 23. 4. 2010 proběhl v Hotelu Praha Galavečer na počest oslavy dvaceti let činnosti Lvího klubu.
Nad touto akcí převzal záštitu premiér České republiky a celý večer proběhl díky podpoře partnerů, Euronal Export, Severočeské doly, Alfa Vita, Domaine R&W, Cigar and Spirit a Škoda Auto.

Poznámka: Dost zvláštní, že? Lvové přece styky s politiky nevyhledávají a jde jim jen a jen  o to, činit dobro. Ale záštitu převzal sám  předseda vlády! Jak ušlechtilé!

„….celý večer proběhl díky podpoře partnerů Euronal Export….atd.“ Probůh, jak tomu mám rozumět? Až dosud jsem se domníval, že Lví klub Orel je tu proto, aby podporoval jiné, nikoliv proto, aby byl podporován sám!!!! Co si ty firmy, které zaplatily onen gala večer od této podpory podpůrného  spolku, pouhou shodou okolností zaštítěného osobou předsedou vlády, slibovaly?  Že by nějaký profit na základě opětovně  popíraných  styků našich čackých Orlů s politiky všeho druhu? No to snad ne!!!  Viz výše i níže v tomto čtení.

Při této příležitosti byl předán šek prezidentem Lviho klubu Praha Orel Andorem Šándorem v hodnotě 100 000 Kč ředitelce Pobytového, rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé. Celým večerem provázela Yvetta Blanarovičová…za doprovodu RK Bandu se poté tančilo až do rána a hosté, kterých bylo na 300 si mohli pochutnat na rozmanitosti kuchyně Hotelu Praha.

Konec citátu

To by mně zajímalo, co ta sranda stála ve srovnání s výší předaného daru.

Charitativní večeře, září 2010: Cituji: Lví klub Praha Orel pohotově zareagoval na potíže spojené s letošními povodněmi.Členové klubu vybrali 100 000,- kč, které budou předány prezidentem klubu, gen. Andorem Šándorem škole, která se nachází v jedné z nejvíce postižených oblastí na Liberecku v obci Chrastava.

Vánoční večer (2010): Cituji: Během večera byl předán šek v hodnotě 300 000,- Kč centru Dědina. Dar bude v příštím roce 2011 použit na zahraniční dovolenou pro několik nevidomých pacientů Pobytového, rehabilitačního a rekvalifikačního centra Dědina. Při této příležitosti vystoupil čestný host kněz Zbigniew Czendlik.

Konec citátu.

Sečteno a podtrženo činí úhrnná částka vydaná na charitu 610 000 Kč a celkem to, alespoň řádově,  souhlasí.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé na Dědině v Praze 6 obdrželo od Lvů podle svých vlastních výročních zpráv mezi léty 2007 až 2010 celkem 172 000 Kč a jiné organizace výhradně podle lvích údajů 175 000 Kč, tedy celkem 347 000 Kč.

Předpokládám, že posledních 300 000Kč, údajně předaných  na konci roku 2010 a určených  na rok 2011 se objeví až ve zprávě za  rok 2011. Zatím nikde jinde než na lvích stránkách nefigurují.

To znamená, že mezi léty 2007 až 2010 činila celková dobročinnost našich milých kočkovitých šelem z řad „významných osobnosti společenského, podnikatelského a kulturního života“  77 500 Kč ročně a 6 458Kč měsíčně , což  reprezentuje 129 Kč na člena a měsíc.

Když uvážíte, že naši  orlové až do roku 2007 žádné zjevné dobro nečinili, je výpočet za celé období existence klubu ještě tristnější.  Na páchání dobra pak připadá 30 500 Kč ročně,  2 541 Kč měsíčně a 50 Kč 80 haléřů na člena a měsíc. A to prosím při započtení shora uvedených tří set tisíc, které se dosud v žádných jiných, než lvích zprávách neobjevují.

Když tuto částku určenou na rok 2011 nezapočtu, činila celková dobročinnost lvího spolku za dvacet let existence klubu mezi léty 1990 a 2010 celkem 310 000 Kč. To jest  15 500 Kč ročně, 1 291 Kč 70 haléřů měsíčně a 25 Kč 80 haléřů na člena a měsíc.

Tak to se tedy naši milí lvové z řad „významných osobnosti společenského, podnikatelského a kulturního života“ příliš nepředali, souhlasíte??

Přičíst si ale můžete pár ztlučených holek.

Na druhé straně činí dle jejich vlastních lvích stránek členský příspěvek 5 000 Kč ročně.
Mezi léty 2007, kdy dobročinná činnost spolku vlastně začala a rokem 2010 bylo na členských příspěvcích vybráno  5 000Kč x 50 členů x 4 roky, tedy přesně jeden milion korun českých.

Z toho bylo při započtení posledních tří set, dosud nikde nezmiňovaných tisíc dobročinně vyplaceno 610 tisíc. Rozdíl tedy činí 390 000 Kč. Tedy více než jedna třetina z částky získané z členských příspěvků.

Bez tohoto započtení dojdete k rozdílu 690 000 korun českých a tedy dvě třetiny vybrané částky.

Jak by to asi vyhlíželo z hlediska celkové doby existence klubu? Vzhledem k tomu, že členů bylo pravděpodobně alespoň z počátku méně,  budeme to kompenzovat snížením členského příspěvku na řekněme 3 000 Kč.

Tedy 50 členů x 3000 Kč příspěvků x 20 let = 3 000 000 Kč (při nejmenším).

Vybrané 3 000 000 příspěvků minus 610 000 Kč dobročinnosti = 2 390 000 Kč. Kde jsou? To stačili členové z řad „významných osobnosti společenského, podnikatelského a kulturního života“ více než dva miliony (při nejmenším), tedy více než dvě třetiny výnosů z členských  příspěvků prožrat? No při pochutnávání si na rozmanitostech kuchyně Hotelu Praha se to vyloučit nedá. Vlastně ne, to platili ti sponzoři těchto lvích sponzorů. Tak tedy kde jsou?

Že by v modřanské klinice, jejímž je MUDr. Barták spolumajitelem?

Za nahlédnutí rovněž stojí stránky Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska
pro nevidomé Dědina, o.p.s. Předesílám, zdůrazňuji a podtrhuji, že proti tomuto zařízení nic nemám a uvádím jej zde jen kvůli cenným informacím na jejich stránkách.

Výroční zprávy praví následující:
Rok 2006 – peněžní ani věcné dary od  Lvího klubu nejsou
Rok 2007 – Od Lions Clubu přijat dar 2 000Kč (slovy: dva tisíce korun českých). Věcné dary nejsou.
Rok 2008 –  Od Lions Clubu přijat dar 50 000Kč. Věcné dary nejsou.
Rok 2009 – Od Lions Clubu přijat dar 20 000Kč. Věcné dary nejsou.
Rok 2010 – Od Lions Clubu přijat dar 100 000Kč (slovy: dva tisíce korun českých). Věcné dary nejsou.

Toto zařízení tedy získalo od lvů, tedy od padesáti „významných osobnosti společenského, podnikatelského a kulturního života“ za čtyři roky úhrnem 172 tisíce korun, což činí  43 000 Kč ročně , 860 korun českých na člena a rok a 71 korun českých na člena a měsíc.

Od roku 2006 přispívala tomuto zařízení jistá paní Kusinová jako jedinec pravidelně částkou 6 000 Kč ročně, jistý pan Karel Wolf přispěl (rovněž jako jedinec) v daném období částkou 100 000 Kč a dámský klub paní Anke Weber částkou 132 000 korun českých.

Nezbývá než znovu konstatovat, že lvové se skutečně příliš nepředali.

Pak jsem jen tak ze zvědavosti zkoumal lví aktivity a usoudil, že činnost klubu spočívá především a zaprvé v pořádání společných žranic s přizvanými „významnými osobnostmi“.  Úplně bezmyšlenkovitě jsem otevřel záložku „Fotogalerie“   a následně položku „Klubová večeře s Jiřinou Bohdalovou“. Při pohledu na fotografii úplně vlevo, třetí shora jsem strnul.  Toho pána na fotografii  přece znám!
 

 
 
Jedná se  o Ing. Petra Maternu, takto emeritního ředitele státního (!!!) podniku Řízení letového provozu České republiky a současně emeritního zasloužilého donašeče StB !
 
K ověření zde. To si pan generál Andor Šándor jako bývalý šéf rozvědky neumí prověřit, kohože to do tohoto „klubu elity“ bere, když to dnes umí každý malý kluk? Nebo snad není estébácká minulost pana Materny až tak moc na překážku?  Není snad dokonce předností?

Kdo byli oni lidé kteří pana Maternu alias Technika alias Tůmu doporučili a garantovali jeho členství (viz text výše)? Nenašli bychom je rovněž na seznamu konfidentů StB, nebo snad přímo mezi jejími kmenovými zaměstnanci?  Jak to zkoumal pan Andor Šandor životopis páně Maternově? Neumí si ho jako bývalý šéf rozvědky ověřit? Dovoluji si připomenout jeho vlastní, již výše uvedená slova: „Pokud z celé základny jsou proti, a to poslouchejte, jen dva lidé, tak ten člověk nemůže být členem…“. Jak to, že se nenašli ani dva členové hlasující proti  přijetí pana Materny alias Tůmy,  když o jeho minulosti věděl celý podnik jemuž kdysi šéfoval a celé Ministerstvo dopravy, protože tyto věci se tamtéž veřejně  propíraly v roce 1999, když hrozila stávka řídících letového provozu? Jak je to možné, když ten pán vedle pana Tůmy na shora uvedené fotografii je současný finanční ředitel téhož podniku a členy tohoto „elitního klubu“ je polovina současného vedení státního(!) podniku ŘLP ČR, s.p.? To se za těchto okolností nenašli ani dva členové, kteří by řekli: „Ne já tohoto ex-fízla do našeho elitního klubu za který se považujeme nechci?“

Nebo opačně, jestliže se členové vedení podniku stali členy až po panu Maternovi, to jim skutečně nevadilo, že se v tomto „elitním“ klubu posadí vedle emeritního konfidenta StB? Kolik takových, kteří, cituji: „… s podobnými organizacemi v minulosti měli co do činění…“, v tomto klubu „elity“ ještě je?  Co jsme  to za lidi? Jestli v něčem souhlasím s ex-prezidentem Havlem, tak tedy v tom, že morální úpadek této společnosti je strašlivý!

Cože? Že přeháním? Že se nejedná o žádný elitní klub, ale dobročinnou organizaci?  Že se zednářstvím a ovlivňováním politiků nemají nic společného? I vy naivkové! Najděte si tohle.

Dovíte se následující.

Lions Clubs International je jako jediná nevládní organizace členem Organizace spojených národů. Lionské kluby jsou výběrovými organizace členem Organizace spojených národů. Lionské kluby jsou výběrovými organizacemi. Sdružují téměř půldruhého milionu členů v téměř padesáti tisících klubech sto osmdesáti zemí světa. První lionský klub, který byl na našem území založen – Lionský klub Praha Orel slavil 5. ledna 2005 v restaurantu Lví dvůr na Pražském hradě 15. výročí svého založení. Tajemník klubu MUDr. Jaroslav Barták k tomu řekl:

Dva měsíce po „sametové revoluci“ v lednu 1990 se sešlo patnáct českých podnikatelů, kteří se rozhodli, že založí Lionský klub Praha Orel na obdobném základě, jako je zakládali svobodní zednáři včetně bratra Jana Amose Komenského, který je považován za posledního biskupa Jednoty bratrské a prvního velmistra svobodných zednářů. Stejně jako bratři rotariáni vytvořili kruh obchodníků. Později se k nim přidali intelektuálové, politici a diplomaté. Dnes v našem klubu sdružujeme sedmdesát členů a v celé České republice na jeden tisíc. Lví kluby se v Česku staly kluby elity – generálních ředitelů, diplomatů a významných společenských činitelů. Prestiž lvích klubů podtrhuje i to, že dnešní zasedání našeho klubu navštívili předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky PhDr. Lubomír Zaorálek, místopředseda vlády České republiky a ministr sociálních věcí Ing. Zdeněk Škromach a další činitelé. Jako klub realizujeme i řadu charitativních projektů. Mj. podporujeme Ústav pro zrakově postižené. S americkou pomocí jsme ve Vinohradské nemocnici otevřeli oftalmologické centrum, do kterého jsme dali jednu miliardu korun.

Pomiňme na okamžik fakt, že řečňujícím byl sám „elitní“ sexuální zhovadilec MUDr. Barták a položme si otázku, jakýchže se to dva měsíce po naší textilní „revoluci“ mohlo sejít patnáct českých podnikatelů. Vždyť tehdy žádní podnikatelé neexistovali!!!  Přímo se nabízí odpověď, že se jednalo o osoby komunistických direktorů různých národních podniků nebo i horších   existencí, zakládajících vzájemně se podporující spolek pro záchranu svých postavení a zadků, dnes mazaně označovaných za „podnikatele“.Co to bylo za lidi? Kdo se to tehdy vlastně sešel? Jména se, až na devianta Bartáka  nikdy nedovíme, to vám tedy garantuju.

Kde vzal úchylný lev Barták  informaci, že :“…. Lions Clubs International je jako jediná nevládní organizace členem Organizace spojených národů…“,  je naprostá záhada, nebo lépe řečeno účelová lež. Na zastoupení OSN v Praze o tom nic nevěděli a po pátrání na Internetu jsem se zde dozvěděl mimo jiné následující. Cituji: „… It is incorrect, however, to say that Lions have consultative status to the UN…“  Tedy: „Nelze nicméně říci, že by Lions měli vůči OSN poradní status…“.  Podtrhuji, byť jen poradní status. Natož pak, aby byli členy OSN jak nás Barták přesvědčuje. Když se nad tím alespoň trochu zamyslíte, tak je to blbost do očí přímo bijící a do nebes volající. Vždyť Organizace spojených národů, tedy národů v politickém slova smyslu, je organizací států, nikoliv nějakých výlučných společenských klubů,  ať už jakkoliv ušlechtilých a lidumilných.

Marně bude Andor Šándor zatloukat zednářství, když: „ … se rozhodli, že založí Lionský klub Praha Orel na obdobném základě, jako je zakládali svobodní zednáři…“.   A dále: „…. Lví kluby se v Česku staly kluby elity…“.  Elity sestávající z násilníků jako MUDr. Barták, emeritních komunistických fízlů jako pan Materna, demokraticky ze seznamu donašečů odstraněné paní Bohdalové a těch kteří , cituji „.. s podobnými organizacemi v minulosti měli co do činění…“.

A vůbec, copak dělal sám pan Andor Šándor před tou stále skloňovanou sametovou „revolucí“?

Jen těžko se bude tento pán  zapřísahat, že: „…S ovlivňováním politiků nechceme mít nic společného, jen se scházíme a pomáháme potřebným…“, když čtu: „…. dnešní zasedání našeho klubu navštívili předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky PhDr. Lubomír Zaorálek, místopředseda vlády České republiky a ministr sociálních věcí Ing. Zdeněk Škromach a další činitelé…“.

O pár let  později pak záštitu nad gala večerem  dne 24.3.2010 převzal pro změnu sám  předseda vlády a to tentokrát  za ODS!

Otevřete si třeba iDnes a proklikejte si veškeré články s tématem související. Číst je nemusíte, já taky naší obci novinářské věřím s bídou tak jedno slovo z pěti napsaných. Zajímavé ovšem jsou přiložené fotografie všech možných politiků, kteří se s úchylem nechali zvěčnit. Napříč politickými stranami, jak se obvykle říká. Ty lhát nemohou. Tedy ty fotografie, politické strany lžou permanentně!

No, a teď si v těchto souvislostech vzpomeňte, kdo platil ten gala večer v tom příšerném, ale setsakramentsky drahém komunistickém Hotelu Praha a souvislosti vám okamžitě dojdou. Jinými slovy, od vzniku tohoto „elitního klubu“ někdy v roce 1989 nebo 1990 až do roku 2007 se sice žádná charitativní činnost našich čackých lvo-orlů nekonala, nebo alespoň proběhla zcela beze stop, ale o to usilovněji se hledaly politické konexe.

Ještě méně než výplody našich žurnalistů čtu „diskuse“ pod nimi. Z oněch, ve valné většině stupidních výkřiků mírně slabomyslných exhibicionistů se mi prostě dělá fyzické nevolno. Nicméně i zde se občas ozve hlas zdravého rozumu. Jedním takovým vzácným projevem byl dotaz, jak je to vlastně možné, že se dotyčný deviant dosud  klidně pohybuje na svobodě, ačkoliv těch obvinění je v této chvíli už osm a minimálně v jednom případě už došlo k pokusu o ovlivňování svědka, či postižené?

Že by i přes halasně vyhlašované distancování se od dotyčného prasete MUDr. Bartáka orlové v zákulisí pilně pracovali na záchraně jednoho topícího se lvíčete, protože: „.Lvi drží při sobě…“  (viz zde) a jen bůh přece ví, co má ten prasečkář v šupleti  na ně samé, nebo na  politiky s nimiž se na základě neexistující dobročinnosti sbratřil.  Tohle podezření se ještě prohlubuje, když si přečtete následující: „ … Policie proti vlivnému lékaři Jaroslavu Bartákovi nezakročila, i když měla za poslední rok řadu svědectví o tom, že trýzní své asistentky. Místo toho, aby skončil ve vazbě, dál přibývalo jeho obětí……V červnu (minulého roku) policie navíc zasahovala v lékařově kanceláři, kde věznil asistentku Kristýnu. Vyhrožoval jí a chtěl po ní sex. Detektivové si mohli zjistit, že stál už v roce 2008 kvůli zbití podřízené před soudem. Přesto zůstal na svobodě. Kriminalisté z obvodního oddělení nenašli žádné další oběti ani nezahájili stíhání. Až poté, co případ před týdnem zveřejnila MF DNES, nastal zvrat a pátrání se naplno „rozjelo“….“  (Čtěte zde).

O co tady jde?  Jedná se o obvyklý přístup naší čacké policie, která podobným případům a situacím nevěnuje pozornost (vzpomeňte si na případ manželů Malhockých, kteří až do svého zavraždění marně žádali o ochranu … Pomáhat a chránit) a omezí se na to, že situaci „monitoruje“, nebo mají někteří jedinci v tomto „demokratickém a právním státě“ možnost dělat prakticky cokoliv?  Tohle je případ někoho, kdo pouze uměl vyvolat dojem, že je důležitý a že se zná s kde kým. Co by se stalo, kdyby podobným hovadem skutečně někdo důležitý byl? Hádám, že by si klidně mohl vyvíjet aktivity typu Ćachtické paní bez těch nejmenších následků pro sebe.

Dovolím si zavěštit. Poprask v novinách postupně utichne, výsledky šetření (bude-li vůbec nějaké) se nikdy nedozvíme. Sedm z těch osmi holek své obvinění stáhne a to buď na základě finanční kompensace nebo výhrůžek (eventuálně na základě kombinace obojího) a bude-li ta osmá trvat na svém, přejede jí někde auto, nebo ji postihne jiná obdobná nehoda.

Alternativním, a v tomto Absurdistánu obvyklým řešením je, že dotyčný kamsi zmizí, stejně jako pan Krejčíř uprchlý do zahraničí okénkem od hajzlíku, na svobodu zcela záměrně propuštěný pan Pitr,  bývalou ministryní „spravedlnosti“ a „sexuální tygřicí“  Danielou Kovářovou na svobodu propuštění  a do zahraničí uprchnuvší již odsouzení bankovní lupiči, atd.

Ostatně, dne 21.8. běžel pod obrazem ČT24 titulek následujícího znění: „MUDr. Bárta nebyl z ničeho obviněn. Může zcela legálně pobývat v zahraničí“.
Z toho usuzuji, že v zahraničí již je. Ono nám to už  začíná. Dotyčné byly vlastně prostitutky, které měly souložení a další hrátky s MUDr. Bartákem v notářsky uzavřené smlouvě a tak dále. Mimochodem, co na to Notářská komora, podobně jako komora lékařská?  Zajímá je to vůbec? Přečtěte si pečlivě článek zde. Jediné v čem má pravdu je to, že Lions Club není žádná „tajemná“ veličina.. Jedná se o všeobecně dobře známou a respektovanou mezinárodní  společenskou a dobročinnou organizaci, která dokonce přispívá na humanitární akce OSN . To je ono úchylově „členství v OSN“. Jinak je ale celý článek pojednán v obvyklém smyslu „vyjímečné lidské selhání jedince – systém sám je  dokonalý“. Kolikrát už jsme tohle v různých případech korupce i v jiných souvislostech slyšeli.

Úsměvné jsou věty jako: „…Stát se jedním z nich není úplně snadné. Nové členy celosvětová organizace Lions Club pečlivě prověřuje….“.  To možná platí v civilizovaných zemích, nikoliv však  v tomto Absurdistánu. Jak pečlivě byla prověřována osoba pana Materny alias Technika Tůmy jsem popsal výše.

A dál: „…Náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek (KDU-ČSL), jenž spoluzakládal klub v městě perníku, přiznává, že mu jeho politické angažmá v hnutí pomáhá….“ .   Přeložte si to do lidštiny jak libo. Pak si pan Línek zřejmě uvědomil co říká a rychle začne mlžit:: „…Pokud pozvánku na lionskou slavnost pošlu hostům z pozice hejtmana nebo vicehejtmana, nebo když oslovujeme sponzory, tak vnímají dopis jinak, než když jim to pošle kdokoliv anonymně. Každý člen se ale svou profesí nebo zaměřením snaží přispět dobré věci,“ říká lidovecký politik…“.

Vůbec nejzábavnější  je ovšem argumentace lvím členstvím bývalého ministra dopravy Řebíčka, jehož způsob ministrování  tamtéž máme ještě v živé paměti..

I když nemám o novinářské obci valného mínění, je takováto argumentace natolik pitomá a kontraproduktivní, že mi to připadá až neuvěřitelné. Nejsou snad na dotyčné novináře již nyní vyvíjeny nějaké politické tlaky a následně autor vpašuje do textu něco, na základě čehož by mělo bystřejšímu čtenáři cinknout v hlavě?

Pokud by tomu tak nebylo, svědčilo by to ne o mírné, ale značně pokročilé redaktorově demenci.

Jen tak mimochodem, dotyčný lev Řebíček je spolužákem a kamarádem současného lva ředitele shora uvedeného státního podniku „Řízení letového provozu“ a na úplný konec vám doporučuji prohlédnout si fotografie zde, kde: „…mezi sebe přivítali vzácného hosta, PaedDr. Ilonu Mauritzovou PhD. děkanku fakulty ZČU v Plzni, která se k 1. březnu 2011 stává rektorkou…“.   Ano, je to ta populární „Západočeská univerzita“, na jejíž neblaze proslulé právnické fakultě si doplňoval své nedostatečné vzdělání další člen vedení shora uvedeného státního podniku a rovněž „lev“.

Myslete si o mně třeba že jsem paranoik a chorobný pesimista, ale můj názor je následující.  V naprosto degenerovaném prostředí Českozlodějska zákonitě zdegeneruje i ta neušlechtilejší myšlenka na prachsprostou lumpárnu. Pan Šándor měl svým způsobem pravdu, když označil hovadské konání páně Bartákově za „exces“. Lví klub Orel tady  přece nevzniknul  proto, aby kryl sexuální zvrácenosti svých členů. Vzniknul jako vzájemně se podporující spolek za účelem chránit karierní, finanční a s nimi související politické zájmy svých, nad politické aspekty povznesených členů, prostřednictvím svých politických konexí dohazovat kšefty spřáteleným ekonomickým entitám (viz výše uvedený sponzoring gala večere)  a možná, kdo ví, také za účelem tahat ze zákulisí nenápadně za nitky politiky.  Uvědomme si původní povolání pana Šándora!

Vedle ruských mafií, ukrajinských mafií, kosovských mafií, albánských mafií, justičních mafií a naposledy i policejních mafií, na které jsme si už ke své škodě zvykli a o kterých se ve sdělovacích prostředcích mluví s takovou samozřejmostí, jako by se jednalo o nějaký národní folklór,  nám tu ve vší tichosti vznikla další podobná, při nejmenším krajně podezřelá organizace.

Prasectví doktora Bartáka pouze upoutalo ke „klubu“ nežádoucí pozornost veřejnosti. To vám skutečně nepřijde divné, že kde jaká charitativní a humanitární organizace neustále shání prostřednictvím sdělovacích prostředků peníze a jen o Lvím klubu jste nikdy neslyšeli?  Bodejď byste slyšeli, ten pakatel vydaný na charitu je pro členy zcela zanedbatelný a slouží spolku stejným způsobem jako chameleonovi změny zbarvení. Pak ovšem idylu naruší jeden úchyl, který si, ať už oprávněně či neoprávněně myslí, že je nedotknutelný a beztrestný, dá průchod své zvrácenosti a najednou je po selance typu „já na bráchu-brácha na mne“.

Takových úchylů už  bylo v historii víc a bez výjimky to byli členové různých výlučných klubů.

Nejznámější z nich byl jistý soudruh  Lavrentij Beria a jeho elitním klubem byla VKS(b) , tedy Všesvazová komunistická strana (bolševiků). Vy to nevíte? Tak si o tom něco přečtěte! Dotyčný soudruh se, když to na něj přišlo, nechal vozit autem po Moskvě a tu, na kterou na ulici ukázal, tu mu musely jeho gorily dodat večer do postele. Dotyčnou následně čekal nevyhnutelný Gulag a smrt. Proti němu byl takový David Koresh, hlava sekty davidiánů, učiněný břídil. Disponoval sice monopolem na páření s členkami tohoto výlučného klubu, ale jeho možnost výběru byla proti soudruhu Berijovi značně omezená.

Tak daleko jako stalinistické Rusko sice ještě ani zdaleka nejsme, ale  hleďme, už se tu děje něco, co dotyčného soudruha Beriu silně připomíná. Jen strpme podobné výlučné a „elitní“ kluby a zákulisní rady bohů vedené emeritními hlavami špionážních organizací a dopadneme špatně, velmi špatně!. Quo usque tandem abutere Catilina  patientia nostra? Jak dlouho ještě budete zneužívat trpělivosti naší? Jak dlouho to ještě bude trvat, než pošleme všechny ty Lví kluby, ODS, TOP, KSČM, ČSSD a Kecy veřejné tam, kam patří? To jsme skutečně ochotní nechat si dělat na hlavu do nekonečna?

Své rozloučení tentokrát omezím na pouhé: Hůl do ruky!


21.08.2011 Katoda
 
 
 

12345 (1x hodnoceno, průměr: 5,00 z 5)
286x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:56
D-FENS © 2017