O „lidských zdrojích“, „procentních bodech“…

Featured Image

… populismu a debatách na D-FENSově stránce.

Před nedávnem byl na těchto stránkách zveřejněn můj příspěvek pod názvem „Návrh Koncepce péče o zdraví v ČR v létech  2004-2009“.

V tomto dílku jsem, kromě jiného, vyjádřil svou averzi  k výrazu „lidskýzdroj/lidské zdroje“.  Zdůrazňuji, že jsem vyjádřil svou osobní averzi těmto výrazům, jako svůj osobní názor. Nic víc , nic míň. Celý můj příspěvek se týkal zcela jiného tématu, jak samotný titulek naznačuje. Následně se v debatě k výsledku mého snažení objevil níže uvedený názor značky „Lokutus“:

Tento článek je silně populistický. Nemám nic proti nadsázce, ale z tohoto článku čiší snaha být „hustej“ za každou cenu.

Mimochodem:
…averzi vůči výrazu „lidský zdroj“, což je podle mne výraz pro něco, co se využije, vyčerpá a hodí do popelnice,…

„Odhadnout potřebný počet lidí (Proč ne „lidských zdrojů“?)“

Lidskými zdroji je myšlen zdroj lidí obecně. Lidský zdroj, jako eufemismus, se nedá hodit do popelnice a pokud se vyčerpá, nebudou pak žádní lidé. Tzn. Lidský zdroj != Člověk
 

Pokusme se o rozbor tohoto příspěvku.

Autor mne osočuje z „populismu“. Protože operace s pojmy, které nejsou řádně definovány, nazývá se sofistikou, je především nutno řádně vymezit  pojem „populismus“. Definován je následovně.
 
Populismus: Veřejné proklamativní hlásání obecně oblíbených principů, názorů, zásad a požadavků,  za účelem získání politických, nebo hospodářských výhod.

Ptám se: Jakou politickou, nebo hospodářskou výhodu mohu pro sebe získat tím, že mi někdo anonymně zveřejní můj názor na své soukromé, rovněž anonymní,  internetové stránce?

Budeme-li apriorně vycházet z toho, že kdokoliv, kdo bez postranních úmyslů vyjádří svůj názor, který se shodou okolností ukáže být většinovým, je populistou, můžeme se rovnou vrátit ke komunismu. Protože z tohoto úhlu pohledu byli tito vším jiným, jen ne populisty. Většinový názor totiž v žádném případě ani nezastávali, ani nevyjadřovali a proč by to vůbec dělali, když větší politické, nebo hospodářské výhody již ani získat nemohli.

Následně bychom ovšem mohli dojít k absurdnímu závěru, že nejhorším projevem populismu jsou demokratické volby, protože v těch obvykle vítězí ten, jehož volební program (alespoň ten na papíře) nejvíce vyhovuje většinovému názoru. Píšu tohle při plném vědomí toho, že jsou to právě volební programy, kde se populismus může nejlépe uplatnit a také uplatňuje. Záleží jen na inteligenci (nebo tuposti) voličů, zda jalový populismus rozpoznají, nebo se na něj dají nachytat. V tom je síla i slabost demokracie.

Z toho ovšem následně logicky vyplývá, že žádný pokus o demokracii ve společnosti, kde příliš zbytněla vohnoutská tupost, nemívá dlouhého trvání. Ve sto procentech případů je totiž technika populismu používána z pohnutek nízkých a nečestných. Všimněte si, že nikoho nejmenuji!

Základní podmínky pro to, abych mohl být nazýván populistou tedy nebyly splněny.

V dalším mne autor poučuje o tom, že „lidský zdroj = člověk“.

Ale tohle je přece právě to, co mne nejvíc popuzuje milý Lokutusi! To jste to vážně nepochopil? Považuji obrat „lidský zdroj“ za ten nejhnusnější zmrdivýraz vůbec.  Zmrdi nám tím dávají naprosto arogantně, demonstrativně, proklamativně a provokativně na vědomí, že ostatní lidi nepovažují za nic víc, než za zdroj. Výhod pro sebe, mohli bychom dodat bez nebezpečí omylu (viz D-FENSův princip dojné krávy, Zmrdi IV- Mladí a neklidní a další články).

Znám případ firmy, kde okamžitě po nástupu nového štramáka-ředitele (ano, i tohle je v zemích koruny české dosud možné), si tento předvolal „na kovral“ příslušnou zmrdici, strašlivě ji seřval, nechal ze dveří odstranit ceduli hlásající „Oddělení lidských zdrojů“ a poté ji vyhodil z kanceláře s tím, že zaměstnanci tohoto podniku jsou především lidmi a ne žádnými  „lidskými zdroji“. Šťastný to podnik. Pregnantněji se už  názor na tento výraz, který sdílím i já, ani vyjádřit nedá.

Mně osobně zní označení „lidský zdroj“ nejvýš pejorativně, nicméně řadu jiných (včetně značky „Lokutus“) zjevně neuráží býti pouhým „lidským zdrojem“ a ne člověkem. Proto si v dalším vyhrazuji právo, oslovovat dotyčného „lidský zdroji Lokutusi, nebo Lokute“. Uvidíte sami, jak blbě to zní a opakuji tedy svou otázku: Milý lidský zdroji Lokute, jakou politickou, nebo hospodářskou výhodu mohu pro sebe získat já, nebo kdokoliv jiný tím, že mi někdo anonymně zveřejní můj názor na své soukromé, rovněž anonymní,  internetové stránce?

Dalším důvodem pro používání tohoto nejvýš odporného výrazu je zmrdí záliba v používání termínů, které mají okolí demonstrovat a ohromovat jej, jak „in“ dotyční jsou. Jedním z takových termínů jsou „procentní body“. Bylo mi poskytnuto rozsáhlé vysvětlení, že se jedná o terminus technicus pro jistý početní postup na burze, ze kterého si bezpečně pamatuji pouze to, že „procento“ a „procentní bod“ se sobě v žádném případě nerovnají. Kdo nevěří, ať se přesvědčí sám! Přes Seznam si otevřete heslo „procentní bod“ a dovíte se, že podle plátku Blesk zvýšila jistá banka zúročení vkladů o jeden procentní bod a autory vůbec neruší, že o kousek dál na adrese bsa.cz/downloads/vzprava2002.pdf se již v Seznamu říká …o 39%, to je o deset procentních bodů….atd.

Přesto zmrdi „procentní body“ přímo milují. Jen se občas podívejte na teletext televize Nova. Na jakési óbr-poradě jsem vyslechl rozsáhlý referát mladého zmrda na téma, o kolik procentních bodů nám stouplo to a kleslo ono. Když zrůžovělý vzrušením z vlastní důležitosti skončil, totálně jsem ho rozhodil žádostí o přepočet procentních bodů na stará dobrá procenta, protože  s procentními body kalkulovat neumím. Nechal jsem ho chvíli podusit ve vlastní šťávě a po následném vysvětlení shora uvedeného principu a po návrhu, zda-li by nebylo rozumnější používat výrazy, které chápeme, byl pohled na zmrdíka přímo k nezaplacení i přes to, že jsem si vykoledoval dalšího nepřítele na život a na smrt.

Zmrdům totiž výrazy jako „procentní body“, „oddělení lidských zdrojů“ „rozvoj lidských zdrojů“ znějí podstatně vznešeněji, než  prosté „osobní oddělení“, nebo „vzdělávání a školení zaměstnanců“.

Lidský zdroji Lokutusi, další větě ve Vašem příspěvku naprosto nerozumím.

Lidský zdroj, jako eufemismus, se nedá hodit do popelnice a pokud se vyčerpá, nebudou pak žádní lidé.

Lidský zdroj jako eufemismus? Eufemismus za co, pro co, nebo namísto čeho? Lidský zdroji Lokute, dříve než začnete používat cizí výrazy, doporučuji nahlédnout do libovolného naučného slovníku. Jednak se dovíte leccos zajímavého a dále se vystříháte nebezpečenstev, kterým se neprozřetelně vystavil výše uvedený zmrdík. V tomto případě byste se tedy dověděl, že výraz „eufemismus“ znamená „nahrazení drsného, nepříjemného výrazu jiným, jemnějším a příjemnějším“. Rozumím tomu tedy správně, že nahrazujete drsný, nepříjemný výraz „člověk“ jemnějším a příjemnějším výrazem „lidský zdroj“? Jestliže ano, pak tedy musím konstatovat jen jediné, no fuj!

V tom, že eufemismus, jako nahrazení drsného, nepříjemného výrazu jiným, jemnějším nelze hodit do popelnice, v tom by se s Vámi dalo souhlasit. Nelze tak učinit na rozdíl od téže procedury s člověkem, kterého lze hodit do popelnice docela snadno, doslova i v přeneseném slova smyslu. Ostatně, dva společenské systémy nás o tom v nedávnu názorně přesvědčily a mnohde na světe tato praxe pokračuje.

Ani „lidský zdroj“ jako eufemismus pro výraz „vohnout“, popřípadě „zmrd“ nepřichází v úvahu. Nepočítám-li vohnoutstvo a zmrdstvo jako zdroj a živnou půdu pro komunizmy, fašizmy a podobné řády, zlořády a neřády, ani jedna z těchto parazitických kategorií nebyla nikdy zdrojem ničeho.

Na další diskusi se těší Váš Katoda.


27.11.2004 Katoda
 

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
153x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:08

Reklama

D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!