Nulová tolerance

Featured Image

Nemám moc nepříjemných příhod, většinou se mi vše daří, a pokud se nedaří, tak to kladu za vinu jen sobě. Dovedu utěsnit holender, aniž bych nad tím obzvlášť přemýšlel a většinou se mi to dokonale podaří, a když ne, zkusím to jinak.

V mém domě, který jsem spáchal, zcela sám, před 25 léty, se vším všudy, tyto problémy nemusím řešit, stejně jako problémy v elektrických rozvodech, se střechou, se zatápěním sklepů. Jediné co řeším je bujení rostlin. Mají přirozenou vlastnost se rozrůstat všude tam, kde je jim to umožněno. Sám sobě připisuji chybu, že jsem si oblíbil popínavé rostliny, jako břečťan a přísavník tříprstý. Tyto velmi hezké rostliny mají tu nepříjemnou vlastnost, že jsou dosti agresivní a neberou si u toho nějaké servítky. Je to prostě surová, životachtivá příroda deroucí se na volná místa.

Stejně tak pojímám i svůj život, nemívám příliš úrazů, jelikož jsem obezřetný a pokud se stane, ošetřím se sám, na vojně nás to učili, kterak se má voják, v případě války, sám o sebe postarat, dnes se to již neučí, dnes jsou na všechno státní odborníci, kteří vědí vše nejlépe. Pokud se mi stane něco, co nemohu sám ošetřit a přežiji to, tak se pokusím zavolat a pokud se mi to povede a oni přijedou pozdě, jsem mrtvý. Prostě dokonám svou cestu životem.

Jako technický diagnostik vím, že ač jsou všechny součástky vyráběny na stejných, počítačem řízených linkách, ani jedna součástka není identická s nějakou jinou součástkou na téže lince vyrobené. Neexistuje absolutní přesnost a veškeré rozměry součástky se pohybují v určité toleranci. Pokud sestavíme soustrojí, příkladně automobil nebo jízdní kolo, abych nediskriminoval, ze součástek vyrobených na stejné lince nemusí a ani nevyjde stejný výsledný produkt. Jeden stroj bude lepší, protože množina přesnosti jeho dílů bude blíže ideálním rozměrům a druhý na tom bude špatně z opačného důvodu. Jejich sestavení je otázkou pouhé náhody. Jeden od druhého se budou velmi lišit, pokud se sejdou, na jedné straně příznivé okolnosti a na druhé nepříznivé.

Dalším aspektem je složitost systému, čím je složitější, tím je náchylnost k extrémním rozdílům větší. To mne přivádí ke svému autu, příští rok bude „plnoleté“, pochází z poslední série svého druhu a jsem s ním absolutně spokojen. Zjevně se při jeho sestavování stala ta zvláštní náhoda, že většina součástek byla sestavena v ideálním rozměru, a při trošce běžné údržby a jedné střední opravě mi bude spolehlivě sloužit ještě dalších – prostě, kolik dožiji let. Stejně tak není možno vyrobit identického, socialistického člověka, což je přáním současného režimu.

Nulová tolerance neexistuje, žádný motýl stejného druhu není identický, žádný člověk není identický s jiným, každý se nějak liší, část je dána geny, část je dána výchovou a část je dána vlivem prostředí. Stejně jako u těch strojů, nenajdeme identickou bytost. Jenom byrokracie je přesvědčena, že jsme naprosto identičtí neschopové, kteří se bez jejich moudrých rad a doporučení absolutně neobejdou, že potřebujeme vodit za ručičku a předpisy musí být tak striktní, že žádnou toleranci neumožňují. Pokud se něco stanoví zákonem, bez tolerance, stále bude existovat významná množina jedinců, kteří jej vůbec nebudou znát a pokud budou, budou jím opovrhovat a na druhé straně takových jedinců, kteří jej budou dodržovat tak striktně, až je to ohrozí na životě. Ta technická tolerance je něco jako svoboda občanů, ač je výrobní tolerance mnohem striktnější, přesto je tolerantní víc, než naše současná společnost. Společnost by neměla být svázána stejnými normami a předpisy jako je technika, protože člověk není stroj a musí mít prostor ke kreativitě, abychom mohli postupovat ve vývoji, jelikož tento není ani zdaleka ukončen, pokud si jej neukončíme sami .

V poslední době cítím tendenci k ukončení jedné epizodky lidstva a tou je kapitalistická společnost. Přestože socialistické pokusy vždy selhaly, jsou stále prezentovány jako nejlepší. Technickým příkladem řečeno, čep o větším průměru vejde do díry o menším průměru. Nikdy se to nepovedlo, přesto v tom stále pokračujeme. Jsem jednoznačně proti nulové toleranci , jsem pro svobodu občanů a s ní spojenou zodpovědností za svůj život. Nechci, aby jiní mne musili financovat a já musil financovat jiné. Nechci socialismus převlečený za svobodnou společnost. Nechci lež.

 


9.8.2016 Jahl

12345 (165x hodnoceno, průměr: 1,63 z 5)
9 421x přečteno
Updatováno: 14.8.2016 — 21:45
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!