Několik glos, aneb kde začíná Asie.

Featured Image

Tak jsem se chystal, že přispěju na tyto stránky ještě před již proběhnuvšími volbami, ale zlý osud tomu nechtěl. Jednak jsem byl na dovolené a neřád zaměstnavatel na mne navíc navalil takovou hromadu práce, kterou jsem chtěj, nechtěj musel udělat, že přicházeje domů s jazykem vyplazeným, neměl jsem už sílu D-FENSe ani číst, natož pak na něj přispívat.

Tím jsem se ovšem, dle názoru vysloveného zde dopustil zločinu zmrdizmu.

Patrně něčemu nerozumím. Na základě zde publikovaných článků (třeba zde) jsem se domníval, že „zmrdem“ se rozumí někdo, kdo se metodami nečistými,  například používáním módních termínů, bez ohledu na to, že jejich obsahu vůbec nerozumí, snaží dostat někam, kam nepatří a získat prebendy, neodpovídající jeho schopnostem a profesionálnímu výkonu.  Na těchto stránkách jsou těmito módními termíny výrazy „zmrd“, potažmo „vohnout“. Rozhodně jsem se nikdy nedomníval, že „zmrdem“ se rozumí někdo, kdo pracuje až se na něj košile lepí a díky tomuto úsilí třeba dosáhne i určitých úspěchů, třeba karierních. Všimněte si!  I samotný výraz „kariera“ má v češtině hanlivý přídech. Nevím co je špatného na tom, že někdo „udělá karieru“ díky tomu, že pilně a kvalitně pracuje. Možná, že ten hanlivý přídech pramení právě z toho, že na základě takovéhoto  přístupu k práci dělá v těchto zeměpisných šířkách karieru jen málokdo a dělají ji především a téměř výlučně zmrdi.  Přesto se i nadále domnívám, že není zmrdem ten, kdo fest pracuje, ale právě naopak. Zmrd totiž práci zrovna  nevymyslel a jeho životní metou je naopak profitovat a parazitovat na  práci jiných. Podle v článku předkládaného pojetí by pak naprosto ideálním příkladem nezmrda  byl  loupežník Lotrando senior, který hlásal: „ A hlavně synku, ne-pra-cuj !“

Chápe-li někdo pojem „zmrd“ takto, pak tedy nemám, co bych dodal a  ke svému zmrdizmu se hrdě hlásím. Mimochodem, nesnaží se nám tu někdo torpedovat samotné principy kognitivní zmrdologie a stavět principy této teorie na hlavu?  Bylo by to velice, velice symptomatické!

Na rozdíl od autor shora uvedeného článku se domnívám, že způsob života Američanů (ale také kohokoliv jiného) je výhradně věcí občanů toho či onoho lidského společensví..  Ani mně by patrně způsob života Američanů (ale také Číňanů nebo Japonců) nevyhovoval, na to jsem už asi příliš evropsky zvohnoutovatěl, ale způsob života v U.S.A. není problém, kterým bych se měl zabývat, posuzovat ho, nebo ho dokonce  zesměšňovat , neboť všechny tyto případné vpředu uvedené aktivity příslušejí Američanům samým.

Nemám rád naši tu naprosto neoprávněnou nafoukanost a sebestřednost. Dovoluji si upozornit, že z dvou set nejkvalitnějších světových universit jich je přes padesát amerických (podle neamerických zdrojů), dále také třeba universita Pekingská, ale bohužel ani jedna česká.

Proč se ostatně všichni zaměřují (pro zmrdy překládám: fokusují) právě na Američany? Pracovní tempo Japonců a asiatů všeobecně je (pro nás) ještě mnohem vražednější.

Tohle je klasický názor, který do nás naroubovali levicoví intelektuálové z celé Evropy, ale i ze Spojených států samých (viz  Naom Chomsky zde). Je jaksi „in“ mít pohrdavý a přezíravý názor na Ameriku a Američany.

O trestuhodném „vývozu americké demokracie“ například s oblibou žvaní spolužáci mé dcery (Heyrovského gymnasium v Praze, takto přímo inkubátor pro budoucí intelektuálské zmrdy) a to nejčastěji „u mekáče“ požívajíce jakési podivné syntetické maso, na kterém nebýt kečup a já nevím co ještě, by ze všeho nejvíce připomínalo opovrhovaný „remoplátek“ neblahé paměti, na který si ti starší možná ještě vzpomenou. Ochutnal jsem onen populární mekův produkt jen jednou, kdysi dávno, když u nás dotyčný výrobce lahůdek ještě nepůsobil a usoudil jsem, že bez tohodle tedy snadno přežiju.

Že nám to někdo vnucuje? Ale blbost, ani všechna reklama na světě mně nemůže donutit, abych udělal,  snědl, nebo koupil něco, co skutečně nechci.

Je mi absolutně jedno, co kdo jí a jaké názory hlásá, ale shledávám absurdním hlásat takovéto moudrosti nad jedním z nejhorších produktů amerického způsobu života vůbec a ještě si snad při tom připadat jako světem protřelý světák-inteligent.

Co se vlastně rozumí pod pojmem „vývoz americké demokracie“? Rozumí se tím snad to, že Američané tahali Evropu z průseru ve dvou světových válkách, že to byli především Američané, kdo pod hlavičkou OSN umírali v Koreji při komunistické čínsko-korejské agresi proti jižní části země ?

Doufám, že se nenajde naivka, který by se snad domníval, že k „pádu“ komunistických režimů ve východní Evropě došlo díky aktivitám pánů typu Havla a  Pitharta  a jakémusi vzepětí lidových mas. Kdyby v té době byl Sovětský svaz ve formě, byl by s námi všemi hotov za pár dní, jako ostatně už mnohokrát před tím. Stačilo vyjet z Milovic. Kdepak, hlavní příčina onoho částečného pádu (nebo pseudo-pádu)  byla někde úplně jinde. Spočívala v tom, že po krachu „politiky detente“, založené na trvalých ústupcích jedné strany a na  trvalém růstu drzosti komunistického bloku na straně druhé, přišel jistý Ronald Reagan, kterému ekonomové spočítali, že další kolo zbrojení Sovětský svaz už nevydrží, prohlásil „je to říše zla, do nich“ a brzy byl celý zítřek lidstva na hrnci. Shora uvedení pánové pouze zachraňovali, co se z toho komunismu ještě  zachránit dalo (viz zde).

Takže pod pojmem „vývoz americké demokracie“ se nachází i vítězství v další válce. Té studené.
Rovněž ukázka zločinného vývozu americké demokracie?

Tvrdím, že nebýt Spojených států, vládli by dnes, nebo za pár let komunisti od Atlantiku k Pacifiku, pokud by ovšem tamtéž nevládl Hitler, nebo jeho pohrobci. Kdo by jim v tom zabránil? Sociálně- demokratická část  Německa? Komunismem, fašismem a mafií prolezlá Itálie, nebo snad víc jak z poloviny bolševická sladká Francie? Úhrnně tedy levicovými intelektuály (které jistý V.I.Lenin nazýval „užitečnými idioty“) rozložená západní Evropa? Nenechte se vysmát!

Takže i současná politická konstelace je produktem  opovrhovaného „vývozu americké demokracie“.

Jsou to ale blbci ti Američani, co? A to stačili v mezičase doletět na Měsíc a krmit půlku světa, včetně onoho Sovětského svazu, ráje pracujících.

Pod  pojem „vývoz americké demokracie“ můžeme tedy směle zařadit i to, že dnes žijeme v relativně svobodné a demokratické zemi, při čemž se ovšem snažíme ze všech sil tuto svobodu a demokracii  prodat za slib buřta bez práce a udělat tedy obchod, proti kterému byl onen biblický prodej prvorozenství za mísu čočovice obrovsky výhodným kšeftem. Dotyčný tuším, na rozdíl od nás, onu čočovici  skutečně dostal.

Všem povzneseným posuzovatelům poměrů za velkou louží doporučuji prostudovat podrobněji volební výsledky.

Zeměpisně (s výjimkou Ústeckého kraje) čím dál na východ, tím větší úspěch firmy „Puchejř and his Red Revival Band“.  Přitom jsou to právě Ústecký a Moravskoslezský kraj o kterých sdělovací prostředky unisono tvrdí, že právě tam je nejvyšší nezaměstnanost, nejnižší výdělky na hlavu a z těchto faktů vyplývající nejnižší životní úroveň. Jednoznačně musí lhát jako když Rudé Právo tiskne. Žít se tam musí přímo skvěle. Nedovedu si totiž představit, že v případě, že by se někomu pod vládou jedné strany již osm let špatně žilo, volil by  tutéž stranu na další čtyři roky.

Jediným alternativním vysvětlením by snad bylo, že se větší část voličů v dotyčných krajích  nachází na hranici demence, nebo snad už za ní a to se mi skutečně nechce věřit. Jiné řešení této volební šarády však neexistuje.

S napětím jsem očekával výsledky voleb na Slovensku a sledoval vývoj událostí na Ukrajině. Proč? Protože jsem kdysi měl kolegu, který tvrdil, že Asie začíná na východ od Pardubic. Tehdy se to dalo brát v lepším případě jako vtip založený na  nadsázce, v horším případě jako projev českého šovinismu. Dnes už si ovšem nejsem tak jist.

Že jsou to ale blbci, ti Američani?

A už zase slyšíme nadávání na politiky. Tentokrát se pro změnu „neumějí dohodnout“. Zajímavé, když se kdysi dohodnout uměli, tak to bylo taky všechno  špatně a podél silnic byly k vidění plakáty hlásající: „Volte ODS nebo ČSSD, my už se nějak dohodneme“. Tak co vlastně chceme? Bez ohledu na to, na které straně stojí moje sympatie tvrdím, že obě strany současných politických tahanic jednají ze svého hlediska naprosto racionálně. Byli jsme to my sami, kdo takto rozhodl a následné nadávání na politiky není nic jiného, než další, typicky české vytáčky, že za to zase může někdo jiný, než my sami.

Spousta lidí tvrdí, že jediným východiskem z průseru, do kterého jsme se dostali jsou nové volby. Příznivci ODS pak předpokládají, že Puchejřova neskrývaná vládychtivost, destruktivní postoje, urážlivé pohrdání názorem větší části občanů vyjádřeným ve volbách a otevřená spolupráce s bolševikem už musela kdekomu otevřít oči. S ohledem na výše popsanou schopnost racionální úvahy tohoto národa mám o tom své pochybnosti.

Jeden konkrétní příklad za všechny. Přísahám, že je pravdivý. Hlásala moje kolegyně (okolo padesátky, středoškolské vzdělání), že ona k volbám nepůjde, protože: „Když tam příjde málo lidí, tak je budou muset opakovat“. Patrně proto, aby k nim zase nikdo nepřišel.  Když jsem  jí sdělil, že přijdu-li k volbám sám, samojediný, rozhodnu je já, nevycházela z úžasu. Bezelstná odpověď na můj dotaz, zda byla u poslední  bolševické parodie na  volby, stojí za citování: „No to se muselo, to se muselo“. Se vší vážností, aniž si zcela pozitivně vůbec uvědomovala, co vlastně říká. Je třeba další komentář?

Snad jen tohle. K bolševickým volbám jsme dostavili téměř jako jeden muž, protože „to se muselo“. Proti základnám okupační armády jsme ovšem nenamítali nic, protože to se pro změnu nesmělo. Navíc, ty prima kšeftíčky s kradeným benzínem!  Zato proti americkým antiraketám bude proti osmdesát procent národa. Proč? No ono se to totiž dneska „smí“. Nakonec musí jeden souhlasit i s někým takovým jako J.X. Doležal, který ve svém článku zde napsal:
„…Šílenci přicházejí do Evropy – a to, že letos zatím posílají jen sebevražedné útočníky, a ne balistické rakety, neznamená, že příští rok nám Kim nebo Ahmadinedžád nepošlou k vánocům jadernou hlavici. Propojení teroristických sítí, které útočí nyní, se zločineckými režimy, co budou útočit zítra, není tajemstvím Iniciativy napadající protiraketový deštník, který Evropa včetně České republiky očividně potřebuje, jsou projevem ztráty základního pudu sebezáchovy.”
 
Analýza volebních výsledků na druhé straně odhalila, že poklesla popularita ČSSD právě mezi ženami. Že by snad přece jen náznak racionality u krásnější poloviny populace ? Ale kdepak, z obrazovek pouze zmizel švarný soudruh Gross se svou neméně švarnou ex-kelnerkou, byvše nahrazen zakrslým, leč prostorově značně výrazným a bradavicemi pokrytým Puchejřem a jeho stejně  půvabnou manželkou. Toť vše.

Naprosto souhlasím s QWASem, stydím se za to, že jsem taky Čech.

Je to ale stádo pitomců, ti Američani!

Značné popularitě se soudruh Paroubek and his boys těší u našich důchodců. Tedy u generace mých rodičů. U generace, která nosila na ramenou jednoho syfilitického poskoka největšího vraha v dějinách lidstva a v prvomájových průvodech nosila transparenty hlásající „Jak budeme dnes pracovat, tak budeme zítra žít“ a podobné zhovadilosti. Bývalý šéf Strany důchodců za životní jistoty  například pracoval pro lepší zítřky  řvaním na buzerplacech  a „obranou“ socialistických výdobytků. No nemá takový člověk nárok abychom mu zaručili jeho životní jistoty? Chce se mi napsat, jak jste včera pracovali, tak dneska žijete. Nicméně nebyla by to pravda. Tato generace si žije mnohem lépe, než včera pracovala. Tato generace té mé zkazila dvě třetiny života a ještě jednou nohou v penálu se snaží zkazit život i generaci svých vnuků. Ne, vůbec si vás nevážím milé babičky a dědečkové.

Nicméně nás  nic nepřesvědčí. Shrňme si to. Plošné příspěvky na děti. Kde jsou? Je to samozřejmě blbost, nějaké příspěvky na děti bych při svém příjmu vůbec nepostřehl,  nicméně slib je slib a volební sliby se mají plnit. Sliboval je již jeden milovník stromů a Becherovky, po něm mnozí další soudruzi  a kde nic, tu nic.

Nejvyšší prioritou je pro ČSSD (b.) vzdělání. Ve skutečnosti prostředky přidělované školám jsou stále nižší. Neklesají, křičí tisková mluvčí Ministerstva školství. Jsou přidělovány v závislosti na počtu žáků. Jak logické, méně žákům se může méně topit a svítit a také oprava školní fasády přijde  mnohem laciněji.  To vše v podmínkách opakovaně proklamovaného hospodářského růstu.

Jak se vám tento do omrzení proklamovaný  růst projevuje? Ony totiž současně s ním rostou veřejné dluhy, které nutno spláceti, takže pracujete na dluhy, které nasekal někdo jiný a nula od nuly pojde.

Nevěříte? Věřte! Cituji: „Ministr financí Bohuslav Sobotka předloží vládě spolu s rozpočtem na příští rok i úsporný balíček. V něm jsou odklady sociálních zákonů, které sněmovna schválila před červnovými volbami. Pokud by totiž začaly platit již od ledna, dosáhl by schodek rozpočtu 173 miliard korun. Česko přitom Bruselu slíbilo, že schodek nebude vyšší než 90 miliard. Sociální demokraté přiznávají, že škrty jsou nutné, považují je ale za úkol příští vlády. (sic!)

Takhle se to dělá!  Před volbami slíbíme, po volbách „odložíme“ a ještě hodíme na někoho jiného! Jen ať si příští vláda vyžere výsledky našeho hospodaření a slibů (bližší zde).

No jen se podívejte  na ty americký tupce !

Několik dnů před volbami tvrdí náš prostorově výrazný předseda vlády, že spolupráce s komunisty „na vládní úrovni“  nepřichází v úvahu. Všimněte si prosím obratu „na vládní úrovni“ !   Ještě v den voleb, když tyto neprobíhají ke vší Puchejřově spokojenosti již v rozčilení hovoří o levici (tedy o komunistech a jejich filiálce pod zkratkou ČSSD) jako o jednotné síle (viz též zde)  .

Puchejřova strana v třídním svazku s bolševikem prosadí buzerační silniční zákon, na který hlavouni dotyčné „demokratické“ strany srdečně serou v čele s ministrem vnitra Bubákem a velitelem praetoriánské gardy Houserem. Reakce veřejnosti je však natolik nevraživá, že když situace začne jen vzdáleně smrdět mimořádnými volbami, už si Puchejř pospíší s populistickým prohlášením o všeobecné amnestii řidičům, či změkčení  zákona. Však bysme si to po vyhraných volbách vynahradili.

Soudruh PazDrRath, po předchozím slibování opaku vymyslí lékovou vyhlášku, podle které zaplatíme za léky podstatně více než dříve, ale její vydání považuje za úkol příští vlády. Patrně proto, aby jí následně mohl z opoziční pozice kritizovat. Jen zašmodrchaná povolební situace mu v tom zabránila.
Jak nepůvodní, jen variace na Sobotkovo téma.

Úplně bez povšimnutí pak proběhla nenápadná zpráva o tom, že policie chystá rozsáhlou náborovou akci  z řad, hádejte koho? Z řad Cikánů, Vietnamců a Ukrajinců !  No výborně ! Levičáčtí intošové nás už zpracovali do té míry, že řádění různých Lvovských, Kyjevských a já nevím jakých dalších „brigád“ považujeme za jakýsi normál a národní folklór a  bezmocnost, nebo přímo spolupráci policie s cikánskými klany třeba v Kladně jakbysmet. Teď je na čase vstoupit do další fáze, zařadit tyto živly přímo do mocenských struktur státu a učinit z nich biřice nad českým nevolníkem.

Takže například v Kladně může být brzy místním policejním šéfem některý z bratrů Olláhů, od přivandrovalců z bývalého Sovětského svazu se pod záminkou znalosti jazyka a prostředí bude požadovat několikaletá předchozí služba v okupační armádě, od příslušníků Vietnamské národnosti pak členství ve Vietkongu a účast v bojích za komunistický Vietnam.

Nad nápadem jásá moje intelektuálská sestřička s tím, že „svět je pestrý, musíme si zvyknout a ty lidi je třeba začlenit“. Výborný nápad! A to začleňování zahájíme třeba tím, že z nich učiníme nad sebou dráby.

Jen bych tento skvělý nápad ještě trochu vylepšil. Co takhle začlenit do společnosti, formou zaměstnání u policie v Čechách žijící muslimy? Členství v Hizbaláhu, Al-Kajdá, nebo Hamásu podmínkou?

Mluvit o známých a stále nově propukajících korupčních skandálech by bylo nošením dříví do lesa a stejně by nic z toho českého tupohlavce  nepřesvědčilo. Vždyť soudruh předseda vlády nám slíbil knedlík, knedlíček ! Zatím jsme ho sice neviděli, ale on nám ho dá, já tomu věřím!  Dobrej bude knedlíček !  K tomu pivíčko a na Letné bude stát nový fotbalový svatostánek, střed všehomíra!
 To jediné nás (i podle reklamy pivovaru Gambrinus)  zajímá.

No jen se na ty blbý Američany podívejte !

Skutečně se domníváte, že kdokoliv z nás má morální, nebo jakékoliv jiné právo posuzovat, kritizovat, nebo zesměšňovat způsob, jakým  Američané ve své vlastní zemi žijí?


Váš Katoda
21.08.2006
 
 

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
109x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:06
D-FENS © 2017