Několik aspektů života v Grossourkově

Featured Image

Motto:

Dlouho jsem si myslel, že ptáci ráno zpívaj´.
Až teprve nedávno jsem pochopil,
že vlastně řvou hrůzou, že se probudili
do dalšího dne v téhle zemi.

Bohumil Hrabal v dnes už neexistující pivnici „U Sojků“.
 

Učinil jsem nezvyklé, díval jsem se na televizi a nutno předeslat, že jsem se nestačil divit. Shlédl jsem (několikrát) jakousi zprvu nepochopitelnou reklamu na téma, že mám jakýmsi blíže nespecifikovaným způsobem zabránit sexuálnímu násilí na ženách a obchodu s lidmi. V odstupu dvaceti minut jsem následně shlédl dvě zprávy. První. Zpěvák Maxa byl potrestán dvěma lety podmíněně za napadení někoho, kdo surovým způsobem zmlátil svou družku. Druhá, jakýsi policista byl potrestán za pronásledování bulharských(!) prostitutek působících v centru Prahy. Začalo mne to zajímat.

I když zkratka MTV  ve mně vyvolala určité podezření, vyhledal jsem příslušnou internetovou stránku MTV Exit, na kterou dotyčná záhadná reklama upozorňovala.   Můj první dojem byl strašlivý. Mimo jiné jsem se totiž dočetl: „Evropa roste, ale čím je větší, tím menší se zdá být… posloucháme stejnou hudbu, hrajeme stejné videohry, díváme se na stejné filmy… sdílíme však také stejné problémy.” Proboha, tohle je přece přesně to, co mne děsí a o čem jsem byl po celou dobu proevropské nalejvárny přesvědčován, že to není pravda. Dále nesouhlasím s názorem, že Evropa roste. Nedomnívám se totiž, že na své evropanství potřebuju štempl od Svazu Evropských Socialistických Republik a navíc nemám ani ten nejmenší zájem rozpliznout v jakousi neurčitou panevropskou kaši bez chuti a bez zápachu. Přijedu-li do Skotska, chci mít pocit že jsem ve Skotsku a ve Francii chci poznat, že jsem ve Francii.

Zcela mne znechutila záložka “COOL”, protože v téhle zemi každý vůl má něco COOL a  jak takovéto naše vlastní(!) projevy  “světovosti”  korespondují s tím naším věčným strachem o národní identitu, je mi naprostou záhadou. Jsou to totiž právě projevy tohoto typu, které jsou počátkem její ztráty. Celá záložka (jakož i jiné) není víc, než reklamou na MTV.

V rámci dotyčného “boje” jsem se pod záložkou “AKCE” dověděl například, že: “MTV se minulé léto potulovala po celé Evropě – na festivalech jsme popařili s nejlepšími DJs a mezinárodními hvězdami a ještě jsme přitom stihli zvyšovat povědomí veřejnosti o obchodování s lidmi. Podívej se občas do téhle sekce na další události… mohlo by se stát, že brzy dorazíme do nějakého města v tvém okolí.”

Přejdu-li fakt familiérního tykání, byť jsem s autory stránky vepře nepásl a na tykání jsem od bolševických dob alergický, mne velice potěšilo, že se MTV potulovala a  dotyční v rámci lítého boje “popařili”. Nebo popářili? Teď nevím. Ještě více mne potěšilo, co všechno MTV při dotyčném “paření” stihla.

Pak jse se ale na věc podíval z jiného úhlu pohledu. Stránka na druhé straně obsahuje řadu velice praktických rad a doporučení jak se chovat, aby jeden při zájmu o práci, nebo studium v zahraničí nenaletěl darebákům. Rady jsou to sice naprosto triviální a dospělého ihned napadne, že tohle snad nemusí nikdo nikomu vykládat, nicméně, vzhledem k tomu, že jsou určeny sedmnácti, či osmnáctiletým telatům a vzhledem k celkové inteligenční a vzdělanostní úrovni této společnosti,  kde si občané myslí že kinolog je ženský lékař a Hokkaido je “něco s hokejem”, kdo ví?

Jedno však zůstalo. Z celku vyplývá, že autoři považují ty tisíce kurev v bordelech podél hranic od polských po rakouské  (i jinde), bez výjimky za “oběti”. Obětí byla patrně i ona soudružka od E50 zpovídaná redaktorkou jisté pornograficko-jateční  televizní stanice. Dotyčná soudružka (ta u silnice, nikoliv redaktorka),  která, patrně proto, aby si vše lépe zapamatovala, opakovala jednotlivé ročníky základní školy tak usilovně, že tuto absolvovala v sedmé třídě, se cítila uražena tím, že by měla “někde dělat uklizečku za osmáct set”. Dělat kurvu u silnice jí zjevně neuráželo. Podivný žebříček hodnot a ještě podivnější oběť.
 I když nepochybuji, že existují případy, že je někdo donucen k prostituci kriminálním násilím, troufám si tvrdit, že jsou to výjimky a v drtivém procentu případů se jedná o naprosto svobodné rozhodnutí těchto dam. Ostatně, jestliže někdo reflektuje na nabídku dělat v zahraničí “hostesku”, musel by být už hodně pitomý, aby nepochopil, o co se jedná.

Osobně jsem zažil při letu z Bruselu následující příhodu. Belgická policie dopravila až na palubu zcela jasný případ. Zadrženou děvku, kterou  šupem expedovali domů. Jestli si myslíte, že dotyčná byla svou situací nějak deprimována, šeredně se mýlíte. Její jedinou starostí bylo, zda v Praze ještě stihne letadlo do Frankfurtu, aby to zkusila tam. Letenka do Bruselu a zpět stojí 30 000Kč. Víte kolik stojí letenka do Frankfurtu? Oběť jak vystřižená.

Při tomto pojetí kurev coby obětí, byl ovšem shora uvedený potrestaný policista Jílek, důsledně pronásledující bulharské štětky, potrestán zcela po zásluze. Je jistě krajně amorální pronásledovat něčí oběti. Jeho kolegové (na základě jejichž udání a svědectví dvou prostitutek byl odsouzen), ho práskli zcela po zásluze. Všimněte si, nad bulharskou prostitucí  se nikdo nepozastavuje. Je zjevně považována za něco naprosto samozřejmého.  Na základě čeho dotyčné oběti pobývají v této zemi a provozují svoji “živnost”, na to se naši investigativní novináři, ani nikdo jiný vůbec neobtěžuje zeptat. Mají přece svá  “lidská práva” (ty děvky, u ostatních je to sporné). Jestliže se odsouzený policista vyjádřil, že tomuto státu způsobil rozhodně méně škody, než ony “postižené”, měl bez diskuse pravdu. Uvědomme si, že léčení venerických chorob kurev z celé východní Evropy a jimi dále šířených je hrazeno z našich daní, právě tak, jak je z nich v kojeneckých ústavech pečováno o jejich “pracovní úrazy”. To vše aniž by dotyčné “oběti”  zaplatily na daních byť jedinou korunu.

Ještě zábavnější je udání na dotyčného ze strany jeho vlastních kolegů. Naskýtá se totiž jedno nepříliš lichotivé podezření. Nebylo náhodou toto udání inspirováno tím, že milí kolegové vybírali od prostitutek a jejich pasáků příslušné výpalné a kolegův nekompromisní postoj jim poněkud mařil kšefty?  Vzhledem k dále uvedenému se mi to zdá velmi pravděpodobné (citováno z iDnes).

“Policistovi hrozily až tři roky vězení. Výpovědi postižených Bulharek, které musela k soudu předvést policie, však dostatečně nepotvrdily tvrzení Jílkových kolegů.“ (Jak zvláštní ochota asociálního živlu spolupracovat s policií!)

„Nenechával nás vyjít z barů na Václaváku, pořád nás otravoval, prý ať vypadneme, a nadával nám do kurev,“ vypověděla svědkyně Mustafová. (Jak ostudné! Nenechávat bulharské soudružky, pracovnice v oprcnictví a oběti obchodu s lidmi ani vyjít z barů na Václaváku a otravovat je!  No fuj!)
Její kolegyně dodala: „Policajti nám vždycky říkali, holky, někam zalezte, má službu.“ (To je ono, tak má jednat policista! Chránit a sloužit!)
Konec citátu.
Z čehož alespoń pro mne vyplývá. Samotný fakt, jak snadné bylo dotyčné bulharské kurvy dopravit k soudu a přesvědčit je, aby svědčily, potvrzuje podezření o komplotu mezi částí policie a řekněme, polosvětem.  Obvykle totiž tyto typy s policií příliš ochorně nespolupracují. Tady ovšem měly možnost zbavit se někoho, kdo jim zřejmě jako jeden z mála, jejich činnost alespoň znepříjemňoval.  O své činnosti v Praze  před soudem a před sdělovacími médii  bez zábran referují  a ……a nic!  Říci o takzvaném „Česku“, že je to bordel není už nadávkou, ale konstatováním faktu. Prostitutky nepotvrdily ani  to, co příslušníci policie na svého nadřízeného práskli. Říci kurvě, že je kurva je zřejmě v tomto státě trestné. A to hlavní na konec, v rámci „boje“ proti pouliční prostituci byly dotyčné kurvy samotnými příslušníky policie varovány, že má službu někdo, komu jejich (nelegální) řemeslo v samotném centru Prahy leze krkem. Není na žalobu spíše tohle jednání?

Ostatně, čemu se divit v zemi, kde se na výnosech z chlupatého průmyslu přiživuje prostředníctvím jedné ex-kelnerky dokonce i předseda vlády?

Shrňme si to! Prostitutky jsou oběti a my jsme voláni “do boje” proti jejich útlaku. Sakra, řekne si soudný čtenář nebo posluchač. Pokud vůbec budu všechny kurvy považovat za oběti obchodu s lidmi, o čemž silně pochybuji, je tento přece nezákonný a kterýkoliv občan SESR  platí daně (alespoň nevím o výjimkách). Kromě jiného také na takzvané orgány činné v trestním řízení, které pobírají mzdu z těchto daní proto, aby podobné jevy postihovaly. Jak zřejmě vypadá praxe, viz výše.  Celá propagační akce televize Prima, stejně jako stránka MTV Exit čpí  píčusovinou na sto honů.

Jak to ovšem dopadne, řeší-li někdo situaci jako chlap, o tom by mohl vyprávět jistý pan Maxa. Dotyčný zpěvák byl potrestán za to, že napadl partnera účastkyně jakési soutěže krásy po tom, co dotyčný partner podle očitých svědků jednal následovně:

„Nikdy jsem neviděla, aby se někdo tak surově choval k ženě jako tehdy pan Hejsek. Udeřil paní Tauberestovou do tváře tak silně, že letěla vzduchem a dopadla mi k nohám. Pak s ní cloumal, křičel na ni a vlekl ji za ruku po schodech k výtahu jako bezvládnou loutku.“

Nevím, co dotyčné scéně předcházelo, ale i v případě, že by se partnerka chovala naprosto nepřístojně, odcházím jako muž středem a naše partnerství považuji za ukončené. V žádném případě nejednám jako dotyčný Hejsek. To je skutečně jméno, nikoliv pejorativum z mé strany. Nevybavuje se Vám ostatně ono latinské  nomen–omen?

Paní soudkyně to ovšem  ve zdůvodnění interpretovala tak, že žena dostala „pravděpodobně(!) jen jednu ránu a pak s Hejskem odešla k výtahu.“  Patrně dobrovolně a naplněna láskyplnými pocity k takovému „chlapovi“. Takže pozor pánové trestající neposlušné manželky, potažmo obchodníci s lidmi. Jedna rána, byť taková, že dotyčná letí vzduchem, není trestná. Naopak, jestliže se někdo odváží váš způsob jednání s bídnou otrokyní příslušným způsobem korigovat, žalujte ho!  Za výsledek v tomto státě ručím.

Jako držitel střelné zbraně jsem se pochopitelně seznámil s právními aspekty jejího eventuálního použití a vím tedy, že i střelnou zbraň mohu legálně  použít trvá-li útok na „zájem zákonem chráněný“ tedy na mne, jinou osobu nebo  majetek. Při tom se za pokračování útoku počítá i to, prchá-li zločinec se zcizeným majetkem.

Jestliže tedy dotyčný hejsek Hejsek udeřil paní Tauberestovou tak, že „letěla vzduchem“ a následně ji „vlekl za ruku jako bezvládnou loutku“ trval útok na „zájem zákonem chráněný“, tedy na ní a hejsek Hejsek dostal po držce po zásluze nejen z hlediska vyššího principu mravního, ale i z hlediska právního. Podle právní logiky tohoto „právního státu“ to ovšem vypadá tak, že paní Tauberestová je zřejmě považována za majetek dotyčného hejska Hejska, do kterého si tento může beztrestně mlátit jak libo a nikomu do toho nic není.

Kde jste bezpohlavní militantní  feministky? Nějak o vás není v souvislosti s touto kausou slyšet?!

Předpokládejme naprosto extrémní situaci, že se jednalo o únos a nikdo nezasáhl. Náš milý zpěvák by patrně byl následně potrestán za to, že nezabránil trestnému činu a paní soudkyně by asi hřímala, jak  jako chlap  mohl něčemu takovému  lhostejně přihlížet. Nejsem zlomyslný, ale paní soudkyni bych skutečně přál, aby byla na ulici ztlučena například někým, koho odsoudila, za nečinného přihlížení několika lidí. Poučeni precedensem který sama vytvořila, by takové jednání bylo nejen přirozené, ale navíc také nejvýš logické.

Jsem už v tomto státě zvyklý na ledasco, ale čeho je moc, toho je příliš. Česká populární hudba mne  nezajímá a že nějaký zpěvák Maxa vůbec existuje, jsem ani netušil. Nalezl jsem si tedy na Internetu všechny dostupné informace (včetně fotografií aktérů) a bylo jasno.

Na adresu státního zástupce pan Maxa ve své závěrečné řeči uvedl, že „ho z nějakého důvodu nemá rád“. To mne dovedlo k následující teoretické psychologické konstrukci a vysvětlení jednání účastníků.

Státní zástupce: Odmalička rachitický, nebo naopak obtloustlý jedinec podprůměrného vertikálního rozměru, odjakživa závidící svým urostlejším vrstevníkům (od kterých navíc možná i trpěl četné ústrky) a v jejichž přirozené soutěži nemohl obstát.

Mimochodem, rachitický jako na příklad státní zástupce Fraš v kauze Kořistka. Nezdá se vám, že trest za akci, kterou rozpoutal (dvacetiprocentní snížení platu na čtyři měsíce), je jaksi nepřiměřeně malý? Z ušetřených peněz se nemůže zaplatit ani expresní přeprava (protiprávně) zatčených vrtulníkem.  A to nemluvím o tom hlavním, o pregnantním porušení práva z jeho strany. Jednoznačně tedy trest formální, který jistě bude dotyčnému kompenzován jinde a  jinak. Jsem zvědav, kde a  v jaké funkci se pan Fraš za čas objeví. Proč? Česky se tomu říká držhubné. Ostatně, odpověď dotyčného „potrestaného“ státního zástupce novinářům, že už jim řekl všechno, co jim řící MOHL, je krajně podezřelá. Nikoho z přítomných žurnalistů nenapadlo zeptat se, má-li to  znamenat, že  existuje něco, co říci nemůže.

Ale zpět k věci. Dotyčný třídní otloukánek nakonec vystudoval práva a stal se státním zástupcen. Patrně motivován komplexy a potlačovanou, nebo nepotlačovanou touhou po pomstě. A najednou před ním stojí dvoumetrový blonďatý krasavec, schopný toho, čeho by se pan doktor v životě neodvážil a  tedy typ, který  vždycky  nenáviděl. Proč se tedy pan Maxa diví, že ho „z nějakého důvodu nemá rád“?

Paní soudkyně: Na střední škole třídní chudobka k mužným typům pana Maxy toužebně, leč  marně vzhlížející, užírající se závistící a později nenávistí vůči pohlednějším kolegyním typu paní Tauberestové. Její poslední pokus o seznámení po Internetu skončil tím, že se příjemci po zaslání fotografie automaticky spustil antivirus. Její studium práv bylo v podstatě motivováno podobně, jako u výše uvedeného státního zástupce. A najednou má soudit kauzu ve které figurují dva typy, na které je na základě svého osudu alergická ze všeho nejvíc. Úspěšný chlap po jakém vždycky marně toužila a krásná ženská, kvůli které dotyčný chlap také jako chap jedná. Jaký asi mohl být v tomto Kocourkově výsledek?

A  feministky? Stačí se na fotografii paní Tauberestové podívat a je jasno, proč mlčí.

Upozorňuji, že jsem fotografie dotyčných „právníků“  neviděl a že se jedná o čistě teoretickou konstrukci. Případná fyzická podobnost jednajících s výše uvedeným popisem je tedy zcela zákonitá.

Takže, si to srovnáme. Důsledná „právní“ ochrana vyslovených parazitů (díky nímž rychle získáváme vedle „proslavenosti“ pražských taxíkářů také pověst bordelu Evropy) na straně jedné a naprosté právní absurdity v případě lidí, kteří kurvami nejsou, na straně druhé. K tomu navíc přistupuje až groteskní zaměńování hodnot, kdy paraziti jsou „sociálně“ označováni za „oběti“, které si zaslouží náš soucit a ochranu.

Zdá se vám, že snad přeháním? Tak tedy jiný příklad fungování justice a morálky tohoto „právního státu“. Drapli jednoho výrobce pornografie, mimo jiné i dětské. Vzápětí se zjistí, že odběratelem byl i jistý soudce. Tento je ze svého místa ministrem spravedlnosti (nebo lépe řečeno ministrem toho, čemu se spravedlnost v tomto Grossourkově – Absurdistánu říká) odvolán. Následně ovšem jiný soudce jeho rozhodnutí zruší  (podle hesla justice – bratrstvo se vzájemným ručením neomezeným). Ne proto, že by pan kolega pornografii neodebíral, vždyť on se naopak hrdě k odběru buzerantské pornografie veřejně v televizi přihlásil, ale proto, že „nebylo prokázáno, že by odebíral dětskou pornografii“. Takže také ne proto, že by ji neodebíral. Jen to nebylo prokázáno.

Existují  dva přístupy k problému. Právně se dotyčný příslušník slavného soudu prohřešil proti zákonu tuším už tím, že odebíral (za úplatu)  ilegálně vyráběnou pornografii a to bez ohledu na její druh. A druhý pohled je morální. Já si přece pro boha živého nepřeju, aby mne eventuálně soudil někdo, kdo ilegálně odebírá  jakoukoliv(!) pornografii. Dětskou, teploušskou, nebo jakoukoliv jinou!

Stále to nestačí?   Soudce č.1 s jedním prorektorem dostanou prima nápad, jak se na základě zákona o konkurzu parádně napakovat.  Soudce č.2 si nezávisle na této soukromé iniciativě rozmlátí držku v autě, jsouce ožralý pod obraz boží. Soudce č.3  ho na základě kolegiálních mafiánských vztahů tahá za vydatné pomoci představitelů samosprávy z průseru, ale netuší, že už má napíchnutý telefon a ve své prostotě duševní se na něm vykecává svém propojení se soudcem č.1.

Všechno to jednou bude soudit soudce č.4 a typněte si, jaký bude výsledek!  Panebože, já chci pryč!

No, hlavně že deno-denně slyšíme zmrditlachy o právním státě, píčusoviny o morálce, právech  žen a „boji“ proti násilí na nich páchaném.

Nevadí,  řekněme si blaseovaně:  Buď  v pohoděéé,  popařímééé s DJs a  bude to  kůůůl !

To jsme světový, co?


19.4.2005 Katoda
 
 
 
 
 

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
82x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:08
D-FENS © 2017