Nechceme tyhlety úhle

Featured Image

Jedním z výdobytků moderního sociálního státu jsou standardizované maturity. V rámci implementace rovnostářství bylo před časem rozhodnuto, že maturitní testy budou jednotné, protože není přípustné, aby dělník, rolník a pracující inteligent vybavení maturitním vysvědčením na tom byli různě.

Přípravu a koordinaci státních maturit (jak skvěle to zní) má na starosti vládní agentura Cermat. Agentura zprasila testy loni, následně také zprasila přijímačky na gymnázia. Ministr Plaga chtěl řídit školy jako firmu a vyhodil šéfa Cermatu Zíku. Kvitoval jsem to s povděkem, protože jsem Ziku dvakrát nebo třikrát slyšel v rádiu a v televizi a byl jsem fascinován mírou arogance a absence sebereflexe, kterou tento státočlověk neustále projevoval. Ještě když stál na startovací rampě, pronášel věty jako „vybudovali jsme systém, který nemá v Evropě ani ve světě obdoby“.

No právě.

Na jeho místo byla posazena jistá Klehňová.

„Její první úkol bude, aby přišla s návrhem systémových opatření a změn tak, aby v budoucnu nedošlo k takovým pochybením, ke kterým došlo v poslední době,“ doplnil ministr školství Plaga.

Wow.

V maturitním testu už je letos zase chyba. Systémová opatření asi nebyla příliš účinná a systém, který nemá na světě obdoby, dál nemá obdoby.

Letos šlo o tohle zadání:

 

 

Samozřejmě že zadání je dvojznačné.

Chyba je zjevně ve slovním zadání, místo „(p)ro dva různé úhly“ tam mělo stát „(pro) dva různě velké úhly“. Pro lepší představu, můžeme si třeba položit otázku, co to vlastně je úhel. Většina lidí ho vnímá jako určitý geometrický vztah mezi různoběžkami, které mohou být v praktickém životě reprezentovány v podstatě čímkoli. Z toho také plyne, že úhly mohou mít celou řadu atributů, nikoli jen velikost. Existují tedy nejen malé vingle a velké vingle, ale také červené vingle, ocelové vingle, vingle v dílně, vingle na půdě, cesty na mapě do vingle atd.

Zadání příkladu navíc implikuje, že ten úhel není jen jeden. Když budu kostrbatě formulované zadání refrázovat na něco srozumitelnějšího, tak otázka zní: „jaký jiný úhel má stejný cosinus jako úhel o velikosti 112°“, a z logiky cosinu jako periodické funkce plyne, že na intervalu 0-360° bude produkovat stejný výsledek pro dvojici různě velkých úhlů.

Když se problém dostal do světla publicity, Cermat udělal všechno, aby k tomu nemusel stát čelem. Prošel všemi zmrdími fázemi vnímání problému. Nejdřív hráli mrtvého brouka. Odmítali poskytovat informace, že je prý nemají. Pak vyšlo najevo, že si chyby byli vědomi a potajmu uznávali jako správné také odpovědi, které obsahovaly obě řešení (248°a 112°), ale neuznávali jako správnou odpověď pouze 112°, což je obzvláště komické. Úřednická hrdost jim nedovolila vyslovit větu „tak pardon, my jsme to spletli“ a místo toho si tak pořídili prvotřídní úřednickou ostudu.

Těžko říct, kolika studentů se to bude týkat, hovoří se o desítkách až stovkách. Ono je tedy možné spekulovat o tom, jaký má vůbec význam funkce cosinus v době, kdy předseda vlády nedovede skloňovat slovo „motýl“ a zda by nebylo lepší, aby středoškoláci následovali bláznivou Gretchen a věnovali se environ-dementálnímu aktivismu. Studium brzy bude úchylné hobby pro nenapravitelné poctivce.

Divím se, že si ministerstvo školství neuvědomí jednu věc, která by je asi měla napadnout jako první. Maturita je pro řadu mlaých lidí jejich vůbec první kontakt se státem. Jejich postoj ke státu a jeho institucím se do značné míry bude odvíjet od toho, jaký dojem si z tohoto prvního kontaktu odnesou. Jaký dojem si asi odnesou teď, když tohle vidí? Zfušované testy, amatérská něvěrohodná argumentace, lhaní, kličkování, hlavně neuznat chybu, zneužívat moc, nějak potajmu to zapatlat, aby nebyl problém. Ale co. Třeba je právě tohle skrytá lekce. Přesně takhle s nimi budou později jednat úředníci a policajti. Takže je to vlastně lepší lekce, než celé studium i s maturitou.

 


23.06.2019 D-FENS


Související články:


12345 (310x hodnoceno, průměr: 1,15 z 5)
21 633x přečteno
Updatováno: 23.6.2019 — 22:09

Reklama

D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!