Nečekejte srandu…

Featured Image

Lépe rozsvítit byť malou svíčku,
než nadávat na temnotu.

……protože tady jde veškerá sranda stranou. „Tak se nám zase sešli. Bylo jich několik set, ale to nevadí aby mladé soudružky reportérky na Nově vnitřně rozechvěle nereferovaly o tisících jež se jako prvomájový proud slil v jednu mohutnou řeku pokroku. Sešli se komunisté, nacisté a islamisté. Rovněž lesbické ženy pod duhovou vlajkou (jen počkejte až vás Rafsandžání pověsí na oprátku) a pacifisté. Squateři, feťáci, lumpenproletariát, prostí (především duchem) všeho druhu, Sociální demokraté, zkrachovanci, ministerští defraudanti přistižení před pár lety opilí za volantem, nacionalisté, mladí hlupáci a staré protřelé politické kurvy ošlehané mnohými politickými školeními mužstva. Pátá kolona Kremlu (jež města v Rusku plánuje chránit právě takovým štítem jako má být ten americký) a Teheránu. Pronášely se projevy. Hrozilo se kapitalismu. Spílalo se Americe. Plamenně se hovořilo o ožebračování lidu. Americké vlajky se nesly vyvěšené hlavou vzhůru, ale ty íránské byly samozřejmě vyvěšeny řádně a dle regulí islámského socialismu. Prezidenta Bushe si pověsili na šibeničce a přísahali si věrnou lásku až za hromadný hrob. Mezitím bratrská Čínská armáda masakrovala Tibeťany. V Íránu se tou dobou točily odstředivky na obohacený uran do jaderných hlavic jakožto šílené káči naší smrti poháněné bičem naší blbosti a mezikontinentální raketa Šaháb 6 čeká pouze na vyzbrojení a zadání souřadnic. V Severní Koreji umřel další milion lidí hlady a byla sestavena další balistická raketa. O tom ale ani muk soudruzi demonstranti. Vy máte odjakživa už tu svoji pravdu jedinou zvláštního ražení.“   Takto komentuje jednu z protiamerických demonstrací ve svém článku „Demoška“  Miroslav Václavek na svých stránkách .

Otázka první:
Proti čemu to vlastně shora uvedení demonstranti vlastně protestují?

To, a mnoho dalšího  se dozvíte tady, nikoliv však z televize. Ptáte se proč? Blbá otázka, ve „veřejno-právní“  televizi „bývalého“ bolševika Janečka,  nebo v komerčních televizích, které nemají na podobné podružnosti čas? Nedostávalo by se ho na Ošklivky Katky, reality šou, slabomyslný humor pánů Gencera a Suchánka a hlavně na propagaci všech těch veleleštěných prdů a megaprdů.

Otázka druhá:
Co nám vlastně hrozí?

Když tedy Tomáš Haas napsal, že přes Evropu žádné rakety na Ameriku nepoletí, měl pravdu. Alespoň pro tuto chvíli. Z toho navíc vyplývá, že ten imperialistický radar  a s ním spojených deset antiraket by tady v této chvíli bylo výhradně pro naši bezpečnost.

Opakuji, výhradně pro naši bezpečnost, protože co se týče bezpečnosti svého vlastního území, obejdou se Spojené státy bez naší spolupráce (o „pomoci“ nemůže být vůbec řeč) a to i v budoucnu. Tedy potom, co iránští fanatici vyrobí střely dlouhého a mezikontinentálního dosahu a vybaví je příslušnými jadernými hlavicemi. Mimochodem, už jste z jakéhokoliv  informačního zdroje v tomto neokomunistickém státě slyšeli zmínku o tom, že antiraket má být pouze deset?

S evropskou účastí by pak celková situace vyhlížela následovně:
 

 

Na vysvětlenou. Modře označená část Evropy je část pokrytá obranou antiraket dlouhého doletu umístěných v Polsku, žlutě označená by byla pokryta antiraketami krátkého dosahu PAC-3 (Patriot),  Aegis (lodní systém), atd. Tyto systémy jsou určeny k ničení cílů v počáteční a sestupné části letu střely.

Něco podobného  ovšem neúspěšný ekonomický emigrant do USA, pan inženýr Tamáš a jemu podobní  nepřipustí. To mu jeho humanistické smýšlení nedovolí.

Na straně 33 se mimo jiné dočtete, že:

• (Projekt) Podporuje princip nedělitelnosti bezpečnosti spojenců

Proti tomu průměrný Čech nic nemá. Rozdíl je ovšem v chápání. V civilizovaném pojetí to znamená, že na bezpečnostních opatřeních se budou spojenci podílet. V českém pojetí to znamená: „Koukejte se mne postarat a nic ode mne nechtějte!“

A opět jen zcela mimochodem, vedle toho, že antiraket má být pouze deset (dle definice jsou určeny k odvrácení omezeného útoku, což jistě porušuje onu strategickou rovnováhu), slyšeli jste od soudruha Janečka, Tamáše a dalších o všech těch úspěšných zkouškách? No bodejď by vám to vykládali! Ono by se potom špatně vymývaly mozky pseudoargumentací o „narušení strategické rovnováhy“.
 
Shora uvedené informace čerpají z oficiálního webu Ministerstva obrany. Hromadné „sdělovací“ prostředky se však nikdy (na rozdíl od informací o hrdinských činech soudruha Tamáše)  jejich sdělením neobtěžovaly.

Připomínám, že členem NATO (i když to tak skutečně nevypadá) je i Česká, a chce se mi napsat socialistická, republika.

A pouze na okraj. Rusko chystá obdobný systém, který má čelit totožným, tedy arabským a především Íránským hrozbám. Kolika antiraketami bude disponovat není známo. Ten snad strategickou rovnováhu nenarušuje? Nebo je rozdíl v tom, že tento systém je ruský? Co myslíte? Zkuste se na to zeptat soudruha Tamáše.

Otázka třetí:
Kdo  demonstruje, kdo se angažuje?

O osobě samotného pana Tamáše není potřeba se zmiňovat. Ostatně k tomu ani neexistuje dostatek podkladů. Přes veškeré úsilí se mi nepodařilo nikde sehnat jakékoliv životopisné údaje soudruha humanisty. Nikde na Internetu nejsou tyto (jistě pouze z vrozené skromnosti) publikovány. Zlí jazykové  tvrdí, že se jedná o neúspěšného ekonomického emigranta do Spojených států. Ověřit se to nedá, ale psychologicky to sedí. Nedostatek schopnosti se (narozdíl od tisíců jiných emigrantů) v USA uchytit, se u pana inženýra zvrhla  ve frenetickou nenávist. Navíc mi osoba pana Tamáše silně zavání megalománií. Viz velkohubá prohlášení, že reprezentuje sedmdesát pět procent národa, dále povýšené rozhodování s kým se bude bavit a s kým ne, popřípadě to, že pro jeho veličenstvo jsou partnery pouze oficiální vládní činitelé. Bližší zde. Jinými slovy, zase jeden samozvaný, nikým nevolený pitomeček. Nutno ale podtrhnout, že pitomeček značně nebezpečný.

Na stránkách „iniciativy“ „Ne základnám“ naleznete jméno „zmocněnce petičního výboru pro styk s úřady“,  jistého Rudolfa Převrátila. Stránky „Viditelný Macek“ tvrdí, že se jedná o bývalého komunistického agenta. Tak přišlo ke slovu staré dobré „důvěřuj, ale prověřuj“ a výsledkem bylo zjištění, že dotyčný aktivista byl registrován jako „Expert“, svazek 25925 a 2592588 přímo v centrále StB. K ověření  zde.

No a dále tady máme čackého pacifistického starostu obce Trokavec, takto bývalého oficíra komunistické Československé armády. Soudím, že pán kolem šedesátky.  Tak by mne zajímalo, jaké aktivity pan starosta vyvíjel v době akce „Javor“. Cože, vy nevíte co bylo? Samozřejmě, od soudruha Janečka a jemu podobných se to nedozvíte! Tak se poučte zde, nebo tady a proboha taky tady  a tady. Tak co, líbí, líbí? A nikdo ani nepípl!

Pro ty nejlínější cituji:

Depoty pro uložení sovětských jaderných hlavic v Československu. 

V polovině šedesátých let souhlasil první tajemník ÚV KSČ a prezident ČSSR Antonín Novotný pouze „s rozmístěním strategických zbraní s jejich specializovanou obsluhou (v počtu asi 8 000 lidí), ale ne s posádkami s konvenční výzbrojí a větším počtem vojáků“. Dne 15. prosince 1965 podepsali sovětský ministr obrany Rodion Jakovlevič Malinovskij a jeho československý protějšek Bohumír Lomský, zmocněný 17. listopadu 1965 k tomuto úkonu prezidentem Antonínem Novotným, „Dohodu mezi vládou SSSR a vládou ČSSR o opatřeních ke zvýšení bojové pohotovosti raketových vojsk“. Její podstatou bylo vybudování tří speciálních jaderných depotů na československém území v rámci akcí „Javor 50“, „Javor 51“, „Javor 52“. Výstavba objektů, oficiálně evidovaných jako „spojovací kabelové útvary“, měla československá strana, jež také celou akci financovala, ukončit do konce roku 1967, kdy je měla převzít do své výlučné kontroly sovětské speciální jednotky. Pro vybudování depotů byly vybrány tři lokality, každá několik kilometrů od velkých měst: Bělá pod Bezdězem, vzdálená přibližně 10 kilometrů od Mladé Boleslavi, Míšov (Borovno) – 30 kilometrů od Plzně, a Bílina, ležící 25 kilometrů vzdušnou čarou od Ústí nad Labem. Smlouva byla uzavřena na deset let a její platnost se měla automaticky prodlužit na další období, pokud ji nevypoví jedna ze zúčastněných stran jeden rok před uplynutím její splatnosti. Stavba tří jaderných depotů se však značně protáhla a nebyla v původním termínu ukončena. První dva jaderné depoty československá strana předala sovětským speciálním jednotkám v dubnu 1969, třetí objekt v Bílině byl předán v prosinci 1969 a sovětská jednotka jej obsadila v únoru 1970. Přísně utajené depoty byly mimo kompetenci sovětské Střední skupiny vojsk, dislokované na československém území po srpnové intervenci, a podléhaly výlučně generálnímu štábu v Moskvě (jednotkám 12. hlavní správy ministerstva obrany SSSR), jež také rozhodoval o případném předání jaderných hlavic. Československá generalita do těchto objektů neměla jakýkoliv přístup. Všechny tři vybudované komplexy měly stejné parametry: 2x speciální podzemní sklad, technické zařízení pro jejich provoz, dvoupodlažní budovu pro kanceláře, štáb, učebnu, jídelnu a ubytování pro 170 vojáků. Československé stavební podniky dále postavily v každé lokalitě 24 bytových jednotek, garáže, kinosál, klub, fotokomoru, čítárnu, knihovnu, kotelnu a příjezdové komunikace. V Bělé pod Bezdězem a Míšově byla navíc postavena nákladná vodárenská zařízení (v Míšově rovněž elektrifikovaný chatový tábor). V prostoru Bíliny vyrostl také 25 metrů dlouhý plavecký bazén. Celkové náklady na vybudování a provoz tří depotů stály československou stranu celkem 430,56 miliónů Kčs (z toho zodolněné objekty 173,91 mil. Kčs, týlové stavby 30,3 mil. Kčs, údržba a provoz v letech 1969-90 pak 226,35 mil. Kčs).

Konec citátu.

Obce Míšov –Borovno jsem nezvýraznil náhodně. No, jen si najděte tuto lokalitu na mapě ! Máte? Taky jste došli k tomu, že sklady sovětských mírových útočných jaderných hlavic neležely dál, než zhruba tři kilometry od slavné obce Trokavec se svým ještě slavnějším starostou? Kdepak tehdy byl a co dělal dnešní soudruh starosta?

Když si naše mírové holubičky spolu s tehdejšími vládci uspořádají protiamerickou demonstraci ve vzdálenosti tří kilometrů od bývalého skladu útočných jaderných zbraní je to od jedněch arogance a od druhých důkaz jejich absolutní dutohlavosti.

Jaký div, když nás potom ruský ministr zahraničí pochválí za vzorné protiamerické postoje. Že nás hanba nefackuje!  V podstatě bychom si jen historicky zasloužili, kdyby nám na ty naše tupé české palice něco spadlo.

Proto opakuji otázku. Jaké pacifistické iniciativy tehdy vyvíjel nynější starosta  Trokavce Jan Neoral? Odpovím si sám. Řval na buzerplacech na budoucí „obránce“ socialismu. Ti obránci jsou v uvozovkách úmyslně. Ještě se k tomu vrátím.

Jeden by vůbec nevěřil tomu, kolika zarytými pacifisty komunistická Československá lidová armáda, pevná to součást Varšavské smlouvy disponovala.

Na stránkách shora uvedené iniciativy, naleznete jméno Prof. Ing. Jiří Matoušek, DrSc.; expert v ochraně proti zbraním hromadného ničení a odzbrojení, Masarykova univerzita, Brno. Jak přirozené, expert na odzbrojení, univerzitní profesor je proti umístění (ať už jakékoliv) základny na našem území.

Přirozené by to bylo, kdyby se pan profesor nestal expertem na zbraně hromadného ničení v řadách koho? No přece v řadách komunistické Československé „lidové“ armády a Varšavské smlouvy, kteréžto řady opustil až (jaká náhoda) v roce 1989.  Na stránkách časopisu Universita obrany (číslo 8)  se dočtete následující. Pan profesor pracoval v řadách ČSLA od roku 1954. V období „normalizace“ byl i přes své zásluhy o věc komunistické armády zbaven velení Vojenského výzkumného ústavu 070, za což se mu po roce 1989 nové „nekomunistické a porevoluční“ ministerstvo obrany omluvilo.

Nové ministerstvo „demokratického státu“ se mu omluvilo za to, že to staré ho nenechalo vyvíjet ať už jakékoliv prostředky k boji proti imperialismu, tedy k boji proti jiným demokratickým státům. Taky máte pocit, že svět se zbláznil? Pan profesor, inženýr, doktor věd tedy usilovně pracoval v  řadách bloku připravujícího plány na obranu světa míru a socialismu jako například zde.

Tak já nevím, byl jsem pouhým uchem, ale plány následujícího typu mi jako obranná doktrina rozhodně neznějí, cituji ze shora uvedeného materiálu:  „V prvním hromadném jaderném úderu silami raketových vojsk Československého frontu, frontového letectva a s podporou dálkového letectva přiděleného frontu zničit hlavní uskupení vojsk prvního operačního sledu 7. polní armády USA, 24 prostředky jejího jaderného napadení, místa velení a stanoviště navedení letectva…….  Celkem vyžaduje operace použít 131 jaderných raket a atomových bomb, z toho 96 raket a 35 atomových bomb.25 V prvním jaderném úderu použít 41 raket a atomových bomb. Na splnění bližšího úkolu spotřebovat 29 raket a atomových bomb. Při plnění dalšího úkolu použít 49 raket a atomových bomb (link). V záloze frontu ponechat 12 raket a atomových bomb. Za využití výsledků prvního jaderného úderu vojsky frontu, v součinnosti s jednotkami 1. západního frontu, rozdrtit hlavní uskupení vojsk 7. polní armády USA a 1. polní armády Francie,26 v součinnosti s operačním vzdušným výsadkem z chodu překročit řeky Neckar a Rýn, ve střetném sražení rozdrtit strategické zálohy protivníka přicházející z hloubky a ke dni D 7-8 ovládnout prostor Langres, Besancon, Epinal.  Po dosažení cílů operace být připraven k rozvinutí dalšího postupu ve směru na Lyon.“

Skutečně nejsem vojenským odborníkem, ale tohle mi rozhodně jako obranná doktrína nezní. Tohle mi zní jako chladnokrevný plán na rozpoutání agresivní války, za použití jaderných zbraní od samého počátku, která se logicky musela stát válkou světovou.

A patnáct procent Čechů volí komunisty o jejich oranžových souvěrcích nemluvě! Opakuji: Že nás hanba nefackuje!

Leč dál. V čele signatářů se skví jméno Noam Chomsky. Bližší se o tomto „nejvlivnějším intelektuálovi světa“  dozvíte v jeho biografii.  Tady jen na okraj. Pan Chomsky je synem utečence z Běloruska. Za největší nebezpečí pro svět považuje Spojené státy. Politicky vyznává anarchosyndikalismus a libertánský socialismus. Proč se se svými názory nevrátil do vlasti svého pana otce, do toho světa míru a socialismu, kde většinu jeho ideálů již realizovali, tak to mi tedy skutečně nejde do hlavy. Podle názorů dotyčného pána a následně pana inženýra Tamáše, kdyby Spojené státy, potažmo západní Evropa zničily své zbraně, učinil by tak mírumilovný Írán okamžitě také a stejně by tak byl kdysi učinil jistý mírumilovný  Adolf Hitler a následně mírumilovná Varšavská smlouva na jejíž plány jsem si vás dovolil upozornit výše.  Ano, pan Noam Chomsky je jeden z těch, co je jistý Vladimír Iljič Uljanov, přezdívaný též Lenin, nazýval „užitečnými idioty“. Užiteční z jeho úhlu pohledu rozhodně byli a idioti jsou zcela určitě z jakéhokoliv úhlu pohledu.

Už chápete proč většinu svých příspěvků končím slovy „levičácký intelektuál do domu, hůl do ruky“?

Ale pokračujme! Koho to tu máme dál? Á ano, Prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.; historik, vysokoškolský pedagog U.K. Dle Wikipedie narozen 16.6.1932 v Praze. Dle Cibulkových seznamů byl pán téhož jména, téhož data narození, dnes působící na Universitě Karlově  v seznamech spolupracovníků StB registrován jako „Posel“ a „Hron“  (k ověření opět http://www.cibulka.com/ ).

Prof. PhDr. Jiří Frajdl, CSc.; historik, Univerzita Hradec Králové podle údajů uvedených zde, tedy na seznamu osobností navržených na udělení jakýchsi výročních cen narozen v roce 1930 a autor mnoha cenných historických prací jako „Boj dělnictva v Pardubickém kraji 1919“,  „Z dějin revolučního dělnického hnutí“, „Osvobození východních Čech Rudou armádou“ a dalších. V Cibulkových seznamech registrovaný jako  „Svobodný“ svazek 10722.

Nenudí vás to? Mně totiž ano. Jeden vedle druhého levicoví intelektuálové, komunističtí fízlové, oficíři a zbytek hlupáci.  Proti tomu zbytku není dost důkazů.  A to jsme se ještě nedostali ke jménům jako Erazim Kohák, levý alternativ Petr Uhl, estébácký konfident Jan Kavan, ano ten co po něm na ministerstvu zahraničí nalézali záhadné trezory plné ještě záhadnějších peněz a který angažoval komunistického superagenta Srbu, chystajícího vraždu Sabiny Slonkové.

Člen komunistického hnutí „Obroda“, soudruh Šabata, vůbec nemluvě o řadě obskurních institucí a organizací iniciativu podporujících, v čele s Komunistickou stranou Čech a Moravy a Muslimskou unií, Českou stranou sociálně demokratickou (bolševiků) a Socialistickým kruhem, Všeobecným svazem muslimských studentů v ČR a „Ček Árya Sabhá Árjasamádž České republiky (?), a tak dále, a tak dále.

 Do prdele, vzbuďte se!

Otázka poslední.
Proč?

Odpověď zní „finlandizace“. Zase nevíte co to znamená? Znamená to následující. Rusku a jeho velmocenské politice by velmi vyhovovalo, kdyby se celá západní Evropa nacházela ve stavu, ve kterém se za studené války nacházelo Finsko. Tedy ve stavu zcela bezbranného státu, který VELKÉ RUSKO nechá milostivě existovat pokud se mu to hodí do krámu a které vymaže z mapy za pár hodin, když se mu to hodit přestane.

Pokud se totiž domníváte, že agresivita a imperiální politika Ruska zmizely zároveň se jménem „Sovětský svaz“, jste na omylu. Kdybychom totiž namísto stavby soch a pomníků našim národním velikánům více četli jejich díla, leccos zajímavého bychom se dozvěděli.

V prvním díle své knihy Rusko a Evropa ukazuje profesor Masaryk zcela jednoznačně na řadě příkladů (zejména na názorech tehdejších ruských intelektuálů a jejich dílech), že tito vždy považovali „svatou Rus“ za povolanou změnit a spasit svět. Ruský imperialismus není komunistický vynález. Je v té zemi tradiční. Vždyť Rusko je jediným státem na světě, které se nezřeklo svých koloniálních držav. Protože co jiného je Sibiř od Uralu po Tichý oceán? Kolonií, nebo, v horším případě, územím anektovaným v historicky zcela nedávné době. Takže ani v tomhle nebyli ruští bolševici původní, ti pouze dali tradičnímu ruskému imperialismu nový kabát. Tyto ambice nezmizely se Sovětským svazem ani z Ruska dnešního.

Přesně proto by  ruští vůdcové uvítali „finlandizaci“ celé Evropy. Konvenční evropské armády by ani dnes Rusku nevzdorovaly déle než několik týdnů, spíše můžeme mluvit o dnech. Jedinou odstrašující silou je jaderný potenciál NATO. Jaderným potenciálem ovšem Rusové disponují také. Kdyby ovšem vznikla účinná protiraketová obrana, byla by ruská jaderná hrozba do značné míry anulována. A to nelze připustit!

Pro ty méně důvtipné snad názorný příklad. Bude vám vadit, když si váš soused natáhne nahoru na plot drát pod vysokým napětím, když se nechystáte dotyčného souseda vykrást? Asi ne, maximálně si pomyslíte, že dotyčný už trpí stihomamem. Jestliže ovšem již měsíc  plánujete jak mu barák vybílíte, pak se ovšem vaše pocity okamžitě změní a začnete horem pádem vymýšlet, čím vším vás ten drát ohrožuje.

A to je případ Ruska. Když se na věc podíváte z tohoto úhlu pohledu, pak je protiraketová obrana skutečně proti Rusku svým způsobem namířená. Tuto tezi ostatně potvrzují naše mírové holubičky samy tvrzením, že obrana vyvolá závody ve zbrojení. Mezi kým prosím? Studená válka (alespoň na papíře) skončila a jediný, kdo v současnosti roztáčí odstředivky na výrobu nových  jaderných pum i bez naší protiraketové obrany je Írán.

Proč by měly vypuknout závody ve zbrojení mezi Ruskem a USA, když žádná strana nemá (alespoň na papíře) , vůči druhé agresivní úmysly?

Troufám si tvrdit, že Spojené státy neměly  agresivní úmysly nikdy. Kdyby je měly, proč by nevyužily napřed svého absolutního monopolu a do poloviny šedesátých let drtivé převahy v jaderných zbraních? A proč ti zlí imperialisté nepřepadli Rusko po rozpadu Sovětského svazu, když bylo několik let po všech stránkách na kolenou?

Vždyť podle toho, co do mne bolševik od dětství vtloukal, bylo tohle přesně to, co měli zlí imperialisté udělat. Jak budeme slabší, okamžitě nás přepadnou a vezmou nám výdobytky!

Takže na ty závody nám zbývá pouze Rusko. „SLAVNY ČESKÝ NÁROD“ ovšem nenávidí Američany.

Copak si skutečně myslíte, že by Hitler  zahájil válku, kdyby si (naštěstí mylně) nemyslel, že je silnější?

Nebo si snad myslíte, že by slavná Varšavská smlouva nezahájila válku podle shora uvedených plánů, kdyby se jen na okamžik domnívala, že soupeř je slabší?

A tak se zahájí obvyklý ruský postup. Nepřítele je třeba rozleptat zevnitř. Dnes je veřejným tajemstvím, že všechna ta „Hnutí nezúčastněných“ a „mírové iniciativy“ všeho druhu byly v době studené války organizovány a placeny ze Sovětského svazu. Tak proč to nezkusit znovu? V takové České republice máme spoustu svých lidí. Ti blbečkové je nejen nezavřeli, ale ještě je nechají vychovávat další generaci. Do čela pak  pár užitečných idiotů opájejících se svou moudrostí, jasnozřivostí a ušlechtilostí a kteří vůbec nechápou o co ve skutečnosti jde a hele, hnutí „Ne základnám“ je na světě!

Soudruh inženýr Tamáš ovšem ani zdaleka tak hloupý není a je si plně vědom všeho výše uvedeného. A tak buď z přesvědčení, nebo proto, že se na tom dá vydělat zahajuje svou činnost mírové holubičky.. Já si osobně nemyslím, že by pana inženýra podporovalo takové procento lidí jak sám tvrdí, přesto může být toto procento značné. Odpovídalo by to přesně české lokajské povaze. Když mi něco hrozí, neodvážím se ani pípnout, podepisuji se proti něčemu, co jsem ani nečetl a tiše si přikrádám. Například kšeftováním s benzínem kradeným okupačními vojsky. O to jsem však statečnější, když mi nehrozí nic. Pak jsem proti všemu. Víte, že bych se vůbec nedivil, kdyby  ostatní členové NATO nehleděli na Českou republiku poněkud přezíravě?

A snad douška nakonec. Na stránkách „Ne základnám“ odpovídal starosta Trokavce na položené dotazy Zde je jedna jeho odpověď.

OTÁZKA | Jan
Pane starosto, v rámci akce „Javor“ byl v prostoru Míšov -Borovno (teda cca 3 km od Trokavce) vybudován depot pro ruské jaderné zbraně(viz http://www.fortifikace.net/pov_javor_javor.html). Jaké jste měl v té době povolání a jaké aktivity jste proti stavbě depotu pro útočné (!) jaderné zbraně vyvíjel?
ODPOVĚD | 12:40
Přistěhoval jsem se do Trokavce až 1. 9. 1999.

Takže v roce 1969, o který se podle článku jedná, jsem pracoval jako elektrikář údržbář v jedné fabrice a čerta starého jsem věděl, že se 273 km daleko (vzdušnou čarou) staví pod zemí nějaké bunkry. Takže nemohu sloužit s nějakou „vyvíjenou aktivitou“.

Nezeptám se Vás na Vaše „aktivity“ proti tomuto zařízení, protože mě to nezajímá. Já bojuji proti radaru a nezajímá mě, jestli jste v mládí jedl zelí nebo ne, nebo jaké jste vyvíjel aktivity proti čemukoliv

Konec citátu.

Pan starosta tedy bydlel celých 273 kilometrů od Trokavce a tedy se přítomností skladu ruských útočných jaderných zbraní necítil ohrožen a jejich přítomnost považoval za asi tak závažnou, jako to, zda tazatel jedl v mládí zelí.

Je třeba k tomu něco dodávat?


12.06.2008 Katoda

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
204x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:02
D-FENS © 2017