Ne každý má koule na to, aby volil Svobodné

Featured Image

Jako jeden ze zakládajících členů Strany svobodných občanů a bývalý člen jejího republikového předsednictva, dnes již nestraník, ale stále veřejně aktivní občan České republiky, manžel a táta tří synů, jsem se po zralé úvaze rozhodl varovat voliče před volbou této politické strany.

Svobodní mají ve svém programu podstatné rozšíření a mnohdy i zavedení tolika občanských svobod a práv pro jednotlivce, na které nebyly zvyklé generace za bývalého režimu, a ke kterým nejsou skrze politicky korektní výchovu ve školách vedeny ani generace nové, že volba této strany může řadě lidem přinést zklamání a pocit nejistoty ze zisku vlastní svobody, se kterou si prostě, po těch letech tady, už nebudou vědět rady. Ne každý má totiž koule na to, být opravdu svobodný.

Pokud nejste připraveni na to, že Váš život nebude v maximální možné míře ovlivňovat stát, že si o svých věcech budete rozhodovat sami, pokud nejste připraveni na to, že si budete rozhodovat o svých vlastních vydělaných penězích, případně to prostě neumíte a raději své prací vydělané peníze, ať už jste zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná, nebo vlastník firmy, svěříte pro Vás zcela jistě mnohdy cizím lidem, neboť se domníváte, že o Vašich vlastních penězích budou lépe rozhodovat oni místo Vás, a jste zároveň spokojení s tím, jak s Vašimi penězi těch dvaadvacet let doposud nakládali, nevolte Svobodné.

Nemáte koule na to, abyste se starali o své staré rodiče jako projev vděku a úcty za jejich péči, když Vás dovedli až do produktivního věku, a domníváte se, že tuto roli mají převzít úplně jiní lidé ze svých daní skrze stát? Nemáte odvahu získat s novou svobodou také odpovědnost za svůj vlastní život, protože se domníváte, že za Váš život má odpovědnost také soused nebo dokonce zcela cizí člověk v úplně jiném městě? Nemáte dostatek odvahy a rovnou páteř k tomu, abyste dost možná poprvé ve svém životě nepodlehli tlaku z lichých obav o propadnutí hlasu a konečně jste prokázali, že máte koule na to, volit PRO někoho a ne PROTI někomu? Pak v žádném případě nevolte Svobodné.

Svobodné nevolte například také v situaci, kdy se domníváte, že o práci se Vám má postarat stát, i kdyby měl kvůli Vám všem ostatním zvednout daně nebo všechny opět zadlužit schodkem státního rozpočtu, aby na to umělé zaměstnání pro Vás měl prachy. Svobodní jsou totiž přesvědčeni, že mezi role státu žádná umělá zaměstnanost na úkor ostatních nepatří.

Nesouhlasíte s tím, že vzdělání je primárně vlastní investicí do sebe samého a tím do svého vlastního budoucího uplatnění na trhu práce, a tedy že by na své vzdělání podle vlastního výběru měl člověk přispívat, což ho bude i pozitivně motivovat ke kvalitnímu výběru školy, aby se v budoucnu uplatil? Pak nevolte Svobodné.

Domníváte se, že stát je tu od toho, aby budoval byty za Vaše peníze pro někoho jiného, a aby podporoval jako doposud systémem podpor a dávek stav, kdy se lidem nevyplatí makat, a místo toho raději zvyšuje minimální mzdu ve slepé víře, že to přinese užitek? Hoďte to raději socialistům. Ty jsou ostatně rozlezlí ve všech ostatních stranách, takže nemusíte ani moc přemýšlet. Nevolte Svobodné také za situace, kdy se domníváte, že bez nařízení z Evropské unie, které tvoří základ drtivé většiny našich vlastních zákonů, nedokážete od rána do večera přežít, nebo že ještě více dotací zachrání naši ekonomiku, konkurenceschopnost a zaměstnanost. Svobodní si totiž myslí pravý opak.

Poskytl jsem Vám hodně důvodů pro to, abyste Svobodné nevolili. Svobodní totiž zcela zjevně, a já jsem opravdu poctivě a do posledního slova pročetl programy všech ostatních kandidujících stran, pokud je tedy vůbec měly, a také jsem je konfrontoval s fakticky provedenými kroky v minulosti, nabízí jako jediná politická strana v těchto volbách zisk svobody. Ta ale může být pro mnohé z Vás tak svazující a bojíte se jí od státu převzít, že by v případě byť částečné realizace programu Svobodných mohla řadě z Vás způsobit velké zklamání ze sebe samých. Mohli byste totiž volbou této strany záhy zjistit, že přes všechny vlastní osobní namyšlené deklarace o tom, jak se o sebe dokážete postarat, nemáte na to, abyste bez peněz jiných lidí a ochranářského deštníku státu a Evropské unie vlastně sami přežili. Takové rozhodnutí, tedy raději nevolit Svobodné, Vám paradoxně přinese obrovskou úlevu, protože v takovém případě je pak už úplně jedno, komu svůj hlas ze všech ostatních politických stran hodíte. Všechny ostatní jsou ve své podstatě s minimálními rozdíly stejné.
Jasně, souhlas, na rozdíl od jiných Vám Svobodní nenabízí sliby typu „dáme Vám peníze“, „dáme Vám práci“, „dáme Vám…“, „postaráme se o Vás“. Když někdo něco takového vypustí v kampani z huby, vždy opomene politicky korektně sdělit, že na to bude muset ukrást jiným. Volba Svobodných znamená šanci na zisk osobní svobody, přičemž ne každý má na to, aby tu svobodu, která musí jít ruku v ruce s odpovědností, unesl. Volební lístek tak vlastně není nakonec ničím jiným, než Vaším vlastním zrcadlem.

Já jim to hodím zase, protože jde o princip. Už kvůli těm našim třem synům a vlastní páteři.
 


21.10.2013 František Matějka
 

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
150x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:53
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!