Ne, ještě nejsme ve válce – oni jsou ve válce proti nám. Část II.

Featured Image

Jen se na toto téma nutnosti střežení hranic ozvaly nějaké hlasy, a jen vláda Maďarska začala toto střežení realizovat, vypukl poprask na mezinárodní i národní úrovni.

Cituji odtud

 

„Před několika dny oznámila maďarská vláda úmysl postavit na hranici se Srbskem ochranný plot, který by měl zabránit přílivu dalších uprchlíků. Evropští politici a média však maďarský návrh podrobili ostré kritice… Přes obtížnou situaci desetimilionového Maďarska, které nemá kapacity na příval desítek tisíc uprchlíků, nenachází varianta řešení premiéra Orbána a spol. u evropských politiků a médií žádné pochopení. Ve středu nepřímo odsoudil výstavbu zdi i papež František. „Kéž Bůh odpustí všem, kteří zavírají dveře před těmi, kdo potřebují ochránit před nebezpečím.“ Znepokojení vyjádřila také regionální mluvčí uprchlické agentury OSN Kitty McKinseyová. „Možnost žádat o azyl je nezadatelným lidským právem. Obáváme se, že výstavba plotů a zdí může toto právo značně omezovat.“ Thomas Huddleston z bruselského think tanku zabývajícího se přistěhovaleckou politikou rovnou označil Orbána za xenofoba… Komentátoři britských, německých i francouzských deníků považují ve shodě výstavbu zdi mezi Maďarském a Srbskem za krok do minulosti.. Známý ruský komentátor žijící v německé imigraci Leonid Beršidskij na internetovém serveru agentury Bloomberg poukazuje na to, že to byli právě Maďaři, kdo v roce 1989 jako první narušili tehdejší berlínskou zeď mezi východní a západní Evropou. „V květnu 1989 začali rozebírat 200 km dlouhou zeď na hranicích s Rakouskem, a je proto skutečně pikantní, že zrovna oni chtějí nyní stavět další zeď. Je jisté, že žádné vztyčování plotů či výstavba zdí problém nevyřeší. K tomu může přispět jedině promyšlený plán,“ napsal Beršidskij…“

Konec citátu

Pěkná demagogie, že? Jinými slovy, račte vstoupit páni islamisté! Vlaků, ve kterých lze střílet ze samopalů a které lze vyhazovat do povětří máme dost a nějaké holčičky ke znásilňování se také najdou. Divíte se tedy, že islamistů jsou pak tisíce a ani je nelze všechny sledovat, čímž se hájí Paříž, jak bylo uvedeno výše? Při téhle politice jich bude stále přibývat.

Na přístupu „sladké Francie“ to ovšem nic nemění a může za to kdo? No přece ty zlořečené východoevropské státy, které zřejmě mají „sladké Francii“ vytvořit něco jako „cordon sanitaire“ (viz zde) k tomu, aby se běženci z tohoto směru nedostávali až k nim.

Cituji odtud:

Podle francouzského ministra zahraničí je přístup některých východoevropských zemí k imigrantům skandální. Laurent Fabius je přesvědčen, že se to týká i Maďarska, které buduje plot na hranici se Srbskem. Fabius v rozhovoru s rozhlasovou stanicí Europe 1, televizí RTL a listem Le Monde prohlásil, že Budapešť nerespektuje evropské hodnoty.

Konec citátu.

No to se na to potívejme, ministr zahraničí sladké Francie považuje zřejmě import musulmánů, z nichž jen malá část jsou zřejmě na životě skutečně ohrožení uprchlíci, ale o to více je těch, kteří se těší na evropské podpory z kapes nevěřících daňových poplatníků (viz dále), o islamistických teroristech vůbec nemluvě, za součást „evropských hodnot“. Pane ministře, ne každý má za zadkem stohlavou ochranku z řad francouzských tajných služeb, víme?

Je tohle součástí onoho velkohubého prohlášení soudruha Hollanda, že Francie a Paříž je hlavním městem boje proti terorizmu, jak jsem o tom psal zde? Bude Paříž bojovat proti terorizmu na náš účet? Podobné by jim to bylo. Odbytiště méněcenného zboží na straně jedné a povinnost obhospodařovat a pečovat o živly při nejmenším podezřelé na straně druhé. To je postavení naše a dalších v té slavné Evropské Únii.

Dovoluji si pana ministra upozornit, že díky tomuto „skandálnímu přístupu“ se v mojí zemi zatím ve velkém nevraždí, neznásilňuje a k jedinému výbuchu zatím došlo na palestinském konzulátě, patrně při neodborné manipulaci se zde uloženými výbušninami. Rovněž Židé zatím Českou republiku nemusí opouštět tak, jako sladkou demokratickou a tolerantní Francii.

Kdybych měl tu možnost, upozornil bych Sladkou Francii, jakož i ostatní byvší koloniální mocnosti na následující. Veškeré potíže jste si způsobili sami milánkové, a díky Evropské Únii je dnes způsobujete i nám. Koloniální mocnosti si svého času mezi sebou rozdělili prakticky celou Afriku a značnou část dalších kontinentů. Ty kolonie si rozdělili bez jakéhokoliv ohledu na kmenová území, jazykovou příbuznost, animozity mezi místními kmeny a další aspekty života původního obyvatelstva. Na začátku druhé poloviny minulého století začaly v hranicích byvších kolonií vznikat „nezávislé“ státy. Tím se stalo, že větší část afrického kmene A se ocitla na území státu X, zatímco menší část kmene A se ocitla na území státu Y. Na území státu Y však tvoří většinu příslušníci kmene B, kteří jsou naopak ve státě A menšinou. Kmeny A a B jsou tradičními nepřáteli. Zbytek si domyslete sami! Základ pro permanentní nestabilitu, války a masakry byl položen.

V takovémto prostředí ovšem nelze o nějakém hospodářském a kulturním rozvoji hovořit. Výsledkem je po více než padesáti letech nezávislosti svrab a bída, a výsledkem bídy je to, co dnes zažíváme. Exodus kulturně naprosto nekompatibilních zástupů do Evropy.

Pane ministře, ani Maďarsko, ani Slovensko, ani Polsko ba ani Česká republika nikdy žádné kolonie neměli, neschovávejte se tedy za „evropské hodnoty“, když účelem je řešit vaše, vámi samými způsobené problémy na náš účet.

Vzpomínáte si ještě na tu nalejvárnu před uzavíráním takzvané Lisabonské smlouvy, nebo jste to už zapomněli stejně jako já? Zapomněli jste, jak jsme neměli věřit těm zlomyslným lžím o tom, jak k nám budou jižní státy posílat azylanty a jak na základě této smlouvy Únie vše zařídí, zorganizuje a ochrání nás? Tak si to připomeňte tady. Že se to ale Únii díky Lisabonské smlouvě všechno podařilo, že soudružko Roithová? Že udržela migraci pod kontrolou a že k nám jižní státy neposílají azylanty, že? Pardon, my jsme to vlastně udělali „dobrovolně“! Až zase někdo bude šířit „zlomyslné lži“, budu jim věnovat zvýšenou pozornost a věřit jim budu rozhodně víc, než tomu, co žvaní naši vlastní prolhaní politici.

Ve stejných padesátých létech a později se ovšem celá Francie v němém obdivu klaněla zmetkům typu J.- P. Sartra místo toho, aby naslouchala lidem jako Raymond Aron, jehož knihu „Opium intelektuálů“ vřele doporučuji. Je to zajímavá kniha. Při jejím čtení se divíte, proč to ten člověk píše, vždyť tohle všechno vidíme kolem sebe, vždyť to není nic nového. Divit se ovšem přestanete, když si uvědomíte, že byla napsána v polovině minulého století (v roce 1955) a autor tu dnešní realitu již tehdy předvídal. Ve stejné době kdy jasnozřivý J. – P. Sartre tvrdil, že během pár let dosáhne Sovětský svaz vyšší životní úrovně než Spojené státy, obdivoval kdejakého diktátora a následně tleskal vraždění Francouzů v Alžíru a izraelských sportovců na Olympijských hrách v Mnichově.

No a třetím hřebíčkem do evropské rakve je onen zavedený eurosocáč , štědře dotující kdejaké „netáhlo“, jak to ve svých článcích výstižně nazývá Yanek. Yankovy články jsou ostatně zcela neprávem opomíjeny. Mluví z něj zjevně osobní zkušenost a je naší přímo národní vlastností, že více věříme plkání kdejakého teoretika vymýšlejícího své teorie v kavárně Slávia nad vídeňskou kávou a francouzským koňakem, než právě lidem s osobní zkušeností.

Praktický příklad:

Podle zprávy České televize se Dánsko rozhodlo snížit finanční podporu imigrantům o téměř polovinu. Pokud jste to sami neslyšeli a jestli stojíte, tak si raději sedněte. Podle informací České televize snížilo Dánsko podporu z třiceti devíti tisíc korun (v přímém přepočtu) na „pouhých“ dvacet jedna tisíc. I když připouštím, že pouhý přepočet měn v úředním kurzu je dost málo vypovídajícím ukazatelem, stejně se jedná o částky poněkud zarážející. Pro zajímavost, současná průměrná mzda v tomto státě činila v první čtvrtletí tohoto roku 25 306 Kč, slovy: dvacet pět tisíc tři sta šest korun českých. Hrubého, jak se můžete snadno přesvědčit zde.

Takže prakticky všem, kdo vydělávají méně než průměr a úplně všem pohybujícím se v oblasti spodní příjmové hranice (minimální mzda v roce 2015 činí 9 200 Kč) by se i po snížení imigrační podpory výrazně vyplatilo vydávat se za válkou strádajícího občana Sýrie a emigrovat do Dánska.

No bodejď by to do Dánska netáhlo kdejaké netáhlo!

Milí Dánové, za těchto okolností se pak nedivte, když si nepracující, na podpoře si medící a nudící se imigrant, který nemá do čeho rýpnout, krátí čas znásilňováním devítiletých holčiček. No co má chudák dělat? Číst v místním jazyce neumí, televizi nerozumí, tak dělá to, co mu v místní mešitě hustí do hlavy místní imám.


09.06.2015 Katoda
 

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
180x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:51
D-FENS © 2017