Může se zmrd stát prezidentem republiky?

Featured Image

Jistě zajímavá otázka. O to více, všímáme-li si politické scény posledních 22ti let, která se jen hemží tu menšími, tu většími zmrdy.Ti menší jsou vesměs mladší ročníky s velmi pracně (tzv. železná prdel) nebo podvodně získanými vysokoškolskými tituly z fakult, které řídí zmrdakademici. Ti jsou zákonitě spřízněni s velkými politickými zmrdy. Je téměř pravidlo, že menší zmrdi se rekrutují z estébáckých a bolševicky silně orientovaných rodin, kdy již prarodiče by mohli sloužit jako zmrdvzory.

Větší zmrdi jsou v drtivé většině přeběhlíci z bývalé KSČ, kde v nejednom případě zastávali významné funkce a historii jejich předků lze obrazně přirovnat k Rudé záři nad Kladnem. Také spolupráce s bývalou StB je u nich téměř pravidlem. Typickou vlastností je prudká ztráta paměti a následná politická kariéra založená na zmrdím antikomunismu. Chybí jim kromě páteře (čeleď zmrdi páteř nemá) i sebereflexe. A tak se nám v předvolebním klání představuje celá plejáda kandidujících zmrdů. Vedle podlosti a politické naivity vystupuje do popředí zcela evidentní touha po moci se všemi souvisejícími bonusy. A tak jsme svědky prezentace různých politicky mrtvých kreatur zblblých studiem VUMLu (Večerní Univerzita Marxismu – Leninismu),  špehováním svého okolí, intrikami a v mnoha případech i nezanedbatelnou spotřebou alkoholických nápojů. Naivita těchto zmrdů, kteří ve velké většině zblbli své zmrdstraníky a ti jim kývli na jejich kandidaturu, je bezmezná. Pravdou je, že mezi jejich zmrdstraníky je i mnoho těch, kteří jim nedávají pro prezidentskou volbu pražádnou šanci a pouze poťouchle  pozorují jejich marnou snahu a předpokládají jejich politický pád. Jsou ovšem ve střehu s cílem zaujmout jejich místo ve stranické zmrdhierarchii.

Jaké tedy musí mít zmrdkandidát na křeslo zmrdprezidenta republiky základní předpoklady? Lze je rozdělit do několika skupin :

1. Zmrdpojistka – zahrnuje dobře uschovanou členskou legitimaci člena KSČ, doklad o úspěšném absolvování VUMLu, úřední opis svazku StB ve kterém byl evidován a je-li to možné tak stejné doklady svého otcozmrda a zmrdmatky. Jako doplňující dokumenty mohou být legitimace SČSP (Svaz Československo- Světského Přátelství), udavačské dopisy nebo protokol VB (Veřejné Bezpečnosti) o krádeži jahod na zahrádce katolického faráře.

Zmrdpojistka je základem pro pokračování politické kariéry při případném navrácení se společnosti k budování rozvinutého reálného socialismu.

2. Zmrddiplom – ozdobný papír z nějaké zmrdfakulty, kde geniálním způsobem absolvoval většinou práva nebo ekonomii. To ale není podmínkou neboť kandidatura není odepřena ani sebevědomým ošetřovatelům resp. ošetřovatelkám skotu nebo jiného dobytka.

3. Napojení na zmrdmiliardáře, kteří je po celou dobu jejich politického zmrdživota udržují tu u menšího, tu u většího koryta. A ti dle starého přísloví, že „prase, které je u koryta a nežere se má zastřelit“ žerou a žerou. Jenže nejenže žerou, ale přímo mlaskají, což působí na zbytek obyvatel jako rudý hadr na býka.

4. Vřelé kontakty s médii všeho druhu, kde prezentuje svoje zmrdázory, doprovázené téměř ve všech případech vyretušovaným portrétem svého zmrdksichtu. O úlisnosti našich médií ovládaných současnou zmrdgarnitůrou a čekajících na patřičný zmrddesátek nebo zmrdprotekci nemá smysl se podrobněji zmiňovat.

5. Zmrdzázemí v rodině, prezentované manželkou s posty v různých dozorčích radách firem, nejlépe státních nebo polostátních. Velký rodinný majetek zmrdkandidátů je základem pro případné následné beztrestné odklánění peněz na svoje soukromé konto.

6. Podpora charity, většinou ale zmrdcharity nebo zmrdnadace, kde je většinou zřizovatel některý ze spřátelených zmrdů a kde peníze mizí jak v černé díře neznámo kam.

7. Pěstování a prezenzování vlastního zmrdimage, založeného na používání několika zmrdtitulů před i za jménem, návštěvami rautů a večírků s účastí mnoha VIP osobností a v neposlední řadě i kompenzací komplexů ze svého zmrdmužství formou většinou platonických vztahů se svými zmrdmilenkami nebo nákupem luxusního velkého automobilu.

Vedle zmrdkandidátů s výše uvedenými předpoklady je zde i celé plejáda dalších, kteří se budou ve volebním klání podbízet široké veřejnosti. Někteří jako rozvážní a rádoby vtipní důchodci, další s využitím svojí každodenní prezentace v některém z hodnotných televizních seriálů, jiní jako odvážní, poctiví a nezkorumpovatelní. Každopádně již svojí kandidaturou se v tomto zmrdím prostředí stanou též zmrdkandidáty.

Takže závěr je zcela jednoznačný. Zmrd nejen že může kandidovat na post prezidenta republiky, ale s největší pravděpodobností se také zmrdprezidentem stane.
 


15.12.2012  Jakeš
 

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
147x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:54
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!