Můj „xenofobní“ příspěvek

Featured Image

Ačkoliv to titulek nenaznačoval, snažil jsem se nedávno v článku zde kromě jiného upoutat pozornost p.t. čtenářstva k prapodivným aktivitám některých lidí, kteří sami sebe najmenují do jakési samozvané stálé konference „Aliance civilizací“ a napojeni na státní rozpočet a tedy na peníze daňových poplatníků, začnou národ „vzdělávat“ k tomu, aby se jako svébytný národ přestal vnímat.

Rád bych na tento svůj vstup navázal.  „Multi-kulti“ je nosnou myšlenkou celého toho roztomilého materiálku pod titulkem „Akční plán Aliance civilizací“.

Na adresu v Čechách a na Moravě usazených musulmánů pak  uvádí následující:

„.. Řada muslimských azylantů například z oblastí bývalého Sovětského svazu nebo z Bosny a Hercegoviny ukazují naší společnosti neagresivní a přístupnou tvář islámu. Právě absence radikální a fundamentálně vyhrocené muslimské populace dává České republice příležitost poučit se z vývoje v jiných evropských státech a započít včasný dialog a preventivní kroky k porozumění islámskému světu…

Zvýraznění provedena mnou..

Tak nevím, zda dotyční páni (a dámy) intelektuálové vědomě lžou, nebo zda podle zaužívané intelektuálské praxe považují za  pravdu to, co si sami myslí a tvrdí, aniž je na objektivní realitu brán jakýkoliv zřetel.  Nebo snad považují následující výroky za projev  „neagresivní a přístupné tváře islámu“?

„….Pokud tento národ dodrží a bude dodržovat tuto úmluvu  (s Alláhem – poznámka autora) potom se jedná o nejvznešenější, nejvyšší vůdčí a přední národ, kterému je dána moc nad všemi ostatními národy….“.

Nepřipomíná vám to nic a nikoho? Jestliže ne, pak mně tedy ano. Připomíná mi to jistou teorii o právu  jisté panské rasy a jistého panského národa vládnout všem ostatním „méněcenným“ národům.

A tohle je prosím v tomto státě klidně trpěno, zatím co je za „neonacistu“ označován každý, kdo se při vší té proklamované „svobodě slova a názoru“ jen trochu dostává mimo establishmentem vymezené mantinely.

Co vy na to milí čtenáři a co vy na to páni intelektuálové? Skutečně je to projev „neagresivní a přístupné tváře islámu“ ? Pokud se snad domníváte, že se jedná o citát z kázání nějakého islámského fanatika proneseného kdesi v Arábii, tak vězte, že tato a další perly byla pronesena v Brně (pro informaci: Česká republika), jak se můžete přesvědčit zde, první nahrávka, čas 01:51. Doporučuji však zatnout zuby a vyposlechnout si to celé.  Chce to sice silný žaludek, ale je to velmi, velmi poučné.

Čas 09:25: „….Soudný den nenastoupí, dokud muslimové nepovedou válku proti Židům. Muslimové je budou zabíjet takže se zbývající Židé budou schovávat za balvany a stromy. A pak kámen, nebo strom promluví. Muslime, služebníče boží, tam za mnou je Žid, přijď a zabij ho! A to se vztahuje na ty, kteří bojují, nebo podporují agresi proti muslimům…“.

Následuje demonstrace  „neagresivní a přístupné tváře islámu“: „…..na Sionisty a ne nutně na všechny Židy a ne nutně na všechny nevěřící..“.

Ó jak liberální a přístupná tvář Islámu, že? Muslimskému národu je dána moc nad všemi ostatními národy, při čemž ne nutně všichni Židé a ne nutně všichni ostatní nevěřící musí být vyvražděni. Obdivuhodně tolerantní!

Praxe je zatím ovšem trochu jiná. Připomínám bombové útoky na školní autobusy v samotném Izraeli, mrtvé ve Španělsku, v Londýně, v New Yorku a jinde. Patrně samí Sionisté.

Stále věříte v „absenci radikální a fundamentálně vyhrocené muslimské populace“ u nás?

Čtete, popřípadě posloucháte a patrně se stejně jako já nepřestáváte divit. Vždyť tento právní stát má přece zákony a mimo jiné i Trestní zákoník. Jeho §196, §197 a §198 zní následovně:

§ 196
(1) Kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro jejich politické přesvědčení, národnost, příslušnost k etnické skupině, rasu, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání takového činu.

§ 197a
(1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti.

§ 198 Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení
(1) Kdo veřejně hanobí
a) některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo
b) skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami.

§ 198a Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
b) účastní-li se aktivně činnosti skupin, organizací nebo sdružení, které hlásají diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou nebo náboženskou nenávist.

Ono už to neplatí? Nebo to platí pouze pro někoho a někdy? Typněte si v kterých případech a kdy je zákon platný! Můžete třikrát, ale nebude to nutné!

Představte si, že se někdo, třeba pan Bátora, Vandas, nebo kdokoliv jiný postaví někde na náměstí a spustí:

„Řešení  situace v tomto státě nenastoupí, pokud příslušníci naší strany (hnutí/ církve) nepovedou válku proti všem odeesákům (véčkařům/socanům/topkařům). Příslušníci naší strany (hnutí/ církve) je budou zabíjet, takže se zbývající odeesáci (véčkaři/socani/topkaři) budou schovávat za balvany a stromy. A pak kámen, nebo strom promluví. Příslušníče strany (hnutí/církve) , tam za mnou je odeesák (véčkař/socan/topkař), příslušníče strany (hnutí/církve),  služebníče Prozřetelnosti, přijď a zabij ho!  A to se vztahuje na ty, kteří stojí proti nám, protože kdo nejde s námi, jde proti nám, proti příslušníkům strany (hnutí/církve)….atd.“.

Patrně by nemluvil dlouho a to zcela po zásluze. Tak proč je totéž někomu jinému trpěno? Patrně proto, že podle názoru jiného pana intelektuála, někdejšího, či snad stále ještě retardora časopisu Týden, pana Jiřího Peňáse: „Privilegia patří menšinám, majorita žádné ohledy nepotřebuje . Je českým neštěstím, že taková samozřejmé konstatování zde zní bezmála jako provokace.“

Takže  dotyčný kazatel Lukáš Větrovec  má privilegium indoktrinovat své muslimské bratry  do té míry, až si na konec některý z nich  naloží do pinglu deset kilo trhaviny a vleze s ním do pražského metra, protože podle pana Větrovce přece musíme   „…bojovat a bránit tuto jedinou pravdu všemi dostupnými prostředky. Musíme být ochotní obětovat maximum….“.

Obrat  „jediná pravda“, za kterou se bojuje „všemi dostupnými prostředky“,  zase vám to nic nepřipomíná, pamětníci? Následně pak patrně platí shora uvedené – majorita žádné ohledy nepotřebuje.

Že přeháním? Tak vezměte v úvahu následující. Jméno atentátníka z Lutychu mi bylo od začátku krajně podezřelé. V době, kdy jsem psal tyhle řádky, se jako vždy, jedná-li se o kohokoliv jiného než rodilého bílého Evropana, žádné české informační médium o  etnicitě  pachatele nezmínilo. Jediný kdo tak později učinil, byla pokud vím pouze poněkud bulvární TV Prima.

Tak jsem se obrátil na cizojazyčné stránky a zde jsem zjistil následující:
„…Nordine Amrani born in Belgium on November 15, 1978, the son of North African immigrants. It is believed that Nordine was a weapons specialist, able to disassemble, repair and reassemble the various models, he had a criminal record  that included, drug dealing, possession of illegal guns, sex abuse and stealing goods…”
No jestli jsem si to nemyslel!
Ono cudné mlžení o koho se jedná, bylo zjevně založeno na  zásadách politické korektnosti,  „objektivitě informací“ a „nepodněcování extrémismu“, stejně jako následné výkřiky o tom, že o terorismus se v žádném případě nejedná. Jak to proboha dotyční belgičtí oblbovatelé vědí? Byli si několik málo dní po atentátu zcela jisti, že atentátník nenavštěvoval nějakou místní mešitu a neposlouchal kázání nějakého místního belgického Větrovce na téma, že musíme „…bojovat a bránit tuto jedinou pravdu všemi dostupnými prostředky….musíme být ochotní obětovat maximum….“ ?

Tvrzení, že se v žádném případě nejedná o terorismus jistě velmi potěšilo ty desítky zraněných, stejně jako pozůstalé po mrtvých i ty mrtvé samotné.

Co myslíte, cítí se Belgičané a zejména občané města Lutychu obohaceni touto aliancí evropské a severoafrické civilizace?

Ale vraťme se domů! O situaci v Brně dosti pravidelně informuje dokonce samotné „informační“ médium (lž)iDnes a v této souvislosti je zajímavé učinit časový průřez „informacemi“ tímto médiem šířenými.

Tento článek byl publikován 11. dubna 2010, tedy zhruba před jeden a půl rokem. Co se v něm dočtete?

Jednak samozřejmě o naší (alespoň občasné) netoleranci a nesnášenlivosti:

 „…Češi jsou vůči muslimům nedůvěřiví…. Zrovna dnes, když jsem jel autobusem, byl tam takový starší pán a celou dobu se na mě velmi nepříjemně díval… Okamžik, kdy jsem se tady asi poprvé setkal s nesnášenlivostí, se mi vryl do paměti. Vystupoval jsem v Králově Poli z trolejbusu a jeden z cestujících na mě zakřičel ty černá hubo …“.

Dále vás (lž)iDnes informuje o zásluhách dotyčného pána:

„…Posledních téměř dvacet let svého života přitom zasvětil pomoci dalším muslimům žijícím v České republice. Zasloužil se o to, že právě v Brně vznikla první mešita na našem území…“Chci je vést k tomu, aby se neuzavírali, ale naopak se začleňovali do společnosti a byli pro ni užiteční. To je jediný prostředek jak dosáhnout vzájemné tolerance a současně zachování si vlastní identity. Nechceme, aby se tady situace vyhrotila jako například ve Francii….“

Jak ušlechtilé! Jedno oko nezůstane suché. Ujasněme si to. Ta zmiňovaná mešita, to je ta samá, ve které se dnes hlásá zabíjení Židů (při čemž ne nutně všichni musí být vyvražděni) a ta tolerance spočívá patrně v nadřazenosti muslimů nad všemi ostatními národy (při čemž ne nutně všichni nevěřící musí být pobiti).  Skutečně zajímavé!

Jak vidno, rektaldorka Bernátová se řídila ukázněně politickým zadáním šíření pravdy,  lásky a bezbřehé tolerance.

Zhruba o rok později (5.března 2011) vyšel v (lž)iDnes následující článek, který již indikoval něco jiného. Cituji:

„…Člen brněnské muslimské obce Lukáš Lhoťan kritizuje šéfa Alrawiho. Ten chce podle něj postavit ‚megamešitu‘ v centru města a odmítá o tom diskutovat s politiky …Alrawi by ji nejraději postavil v centru Brna na soukromém pozemku v Křenové ulici, na jednání s politiky by se přitom neohlížel… „

Jinými slovy, ona nedůvěra Čechů vůči muslimům, zmiňovaná panem Alrawim hned v prvním výše uvedeném článku byla zcela na místě. Doba pokročila, situace se změnila a už není třeba brát si tolik servítků. Prokristapána, a co jste čekali retardorko Bernátová, milá „stálá konference „Aliance civilizací“ a ostatní? Leč dál:

„…Lhoťan také kritizuje, jak Alrawi a jeho lidé řídí Islámskou nadaci v Brně. „Teď vládne styl ‚budeme si dělat, co chceme‘. Alrawi dělal, že je multikulturní, že není radikál. Ale teď to tak nevypadá,“ dodal Lhoťan….“

Dokonce i (lž)iDnes je nuceno konstatovat, že to s tou multi-kulti muslimskou tolerancí pana Alrawiho je trochu jinak. Čtete si někdy po sobě své výplody necelý rok staré páni retardoři? A jak se při tom cítíte?

„…Lhoťan a Alrawi se neshodnou také kvůli penězům. Podle Lhoťana je podivné, že nová mešita má podle Alrawiho stát 50 až 150 milionů korun.  Nadace přitom vykazuje příjem ve výši zhruba půl milionu korun. Nepřiznává totiž v účetnictví statisíce z milionových darů, které do islamistických organizací v České republice proudí z Arábie,“ upozorňuje Lhoťan…“

Bez komentáře!

No a 13. prosince 2011 vyšlo tohle. Upozorňuji, že k tomuto datu jsem měl tento článek již rozepsaný.

„Pseudostátní sionistická entita, která je dle mezinárodního práva nelegitimní a nemá žádný nárok na existenci, uzavřela všechny hraniční přechody a pohřbila obyvatele Gazy zaživa do nesmírného masového hrobu…Být skutečným věřícím neznamená jen dodržovat mechanicky pět modliteb. Ale bojovat a bránit tuto jedinou pravdu všemi dostupnými prostředky. Musíme být ochotní obětovat maximum….“

Pseudostátní sionistická entita, která je dle mezinárodního práva nelegitimní? Sakra, pan kazatel by měl brát lekce novodobé historie. Cituji z Wikipedie:

V roce 1947 Organizace spojených národů schválila rozdělení Mandátu Palestina na dva státy – židovský a arabský…..Když 14. května (tedy den před vypršením britského mandátu v Palestině) britští vojáci opustili Jeruzalém, rozhodlo se židovské vedení vyhlásit nezávislost. Slavnostní Prohlášení nezávislosti přečetl v 16 hodin v Tel Avivu David Ben Gurion… Mezinárodního uznání se Státu Izrael vzápětí dostalo od USA i SSSR  Druhý den nato armády pěti arabských států Izrael napadly, a rozpoutaly tak Válku za nezávislost.[  Po více než roce bojů bylo vyhlášeno příměří a stanoveny dočasné hranice, známé jako Zelená linie….“

Na základě rozhodnutí OSN měli arabští palestinci legální možnost vytvořit si vlastní stát přesně tak, jako to učinili Židé. Proč  neudělali to samé, ptám se! Namísto toho následovala agrese proti fungl novému židovskému státu. Opravdu trpitelé!  Izrael nemá žádný nárok na existenci? Leda tak podle názoru toho fanatika a jen tak mimochodem, zkuste něco podobného říci nahlas vy! Zkuste říci nahlas třeba to, že muslimům nelze věřit jediné slovo a na základě výše uvedených výroků a znění zákona by měl být Islám v Čechách zakázán! Uvidíme, kolik v rámci tolerance, multi-kulti a na základě výše uvedených paragrafů dostanete!

„…Nešťastné výroky o zabíjení se netýkají jakéhokoli nemuslima ani Žida, ale jen toho, kdo vede proti muslimům válku,“ mírní nyní své výroky Větrovec….“

A mohl by klidně dodat: „Vyhrazujeme si ovšem právo rozhodnout, kdo proti nám vede válku a koho tedy zabijeme a koho ne.“ Třeba cestující vlakem ve Španělsku, nebo metrem v Londýně. Je to asi tak důvěryhodné, jako muslimský multikulturalismus a tolerance pana Alrawiho hlásaná ještě před necelými dvěma lety. Dnes už se ovšem o stavbě mešity v Brně nebude s nikým bavit.
No a dál „….podotkl, že nesouhlasí s jakýmikoliv projevy šovinismu a nacionalismu: „Žádnou nenávist k Židům necítím….“
Tak tomu lze ve světle shora uvedeného záznamu „kázání“ jen těžko uvěřit.  V souladu s ním je vy, služebníci boží, „ne nutně všechny“ zabijete, právě tak jako zabijete „ne nutně všechny“ nevěřící.
 Podle Muneeba i Větrovce mají brněnští muslimové se zdejšími Židy dobré vztahy. „Nikomu nechceme ubližovat, to je hřích. …..“
Ano, ty dnes už tisíce obětí muslimských teroristů by o tom mohly vyprávět.
„…Zveřejnění Větrovcova kázání opět připomnělo spory, které Lhoťan před rokem vedl s brněnskými muslimy. Vyhodili jsme ho z obce. Stále se pídil po tom, kdo je proti nám, všechno vířil. My už ale chceme žít v pokoji. A teď se nám mstí. Vytrhnout z kontextu doby teď před Vánoci takové kázání, to je prostě msta,“ komentoval kauzu předseda Islámské nadace v Brně Hasan Muneeb Alrawi.
Hleďme, hleďme!  Tak on se i „liberální muslim“ Lhoťan pídil po nepřátelích koránu. Za jakýmpak účelem? K zařazení do seznamu těch, kteří proti muslimům vedou „válku“?

Jestli se rychle nevzpamatujeme, bude hůř!  Titulek „EU zahájila příliv 56 milionů nových muslimů. ČR se nemůže bránit“ je sice samovysvětlující, ale doporučuji si článek přečíst. Jen pro srovnání uvádím, že Francie, jeden z největších států Unie má v současnosti tuším 62 milionů obyvatel. Kromě jiného může následovat  také to, co je popisováno v článku „Epidemie imigrantského znásilňování v Oslu narůstá.“

Přečtěte si to! Jestliže byste ovšem portál „euRABIA“  považovali za příliš tendenční a vládnete  alespoň angličtinou, přečtěte si také zdrojové články. Tedy, pokud na to máte dost silný žaludek, jak upozorňuje poslední věta na  stránce „euRABIA“. Ano, pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Pravda, v rámci aliance civilizací může být někdy ta „láska“ poněkud násilného charakteru, ale jistě tím naši civilizaci „obohatíme“!

S pozdravem levičácký intelektuál do domu, hůl do ruky


20.12.2011 Katoda

P.S. Jako doušku připojuji trochu reklamy.  Všem zájemcům o tuto problematiku doporučuji k přečtení knihu Benjamina Kurase „Jak zabít civilizaci“. Velmi zajímavé a zdůrazňuji velmi korektní čtení. Žádné štvaní a bezduchá rasistická ideologie a propaganda!
 

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
150x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:55
D-FENS © 2017