Městapo, myslivecká etiketa a právní stát

Featured Image

Tímto příspěvkem hodlám navázat na článek Právní neřád a některé další na toto téma, ale především na video uveřejněné zde  a následně zde.

Mé srdce rovněž prahne po tom, seznámit p.t. čtenářskou obec se svými vlastními zkušenostmi s „právními jistotami“ v tomto „demokratickém a právním“ státě.

Předpokládám, že v tomto okamžiku máte již obě videa shlédnutá (pokud jste je neviděli již dříve) a dovolte mi, abych na tomto místě předeslal, že rozhodně nepatřím k žádnému „Homeless People Fan Clubu“. Tato obtěžující, zválená a ve většině případů páchnoucí individua mi vadí stejně, jako většině ostatních lidí.

Nicméně, na ničem shora uvedeném není a nemůže být dle našich zákonů nic trestného. Kdyby totiž byl zválený zjev trestným, mohli byste být i vy sami skoleni v propocených montérkách při cestě z dílny za rohem. Věřte tomu, že chrabrá městská policie by tak s gustem učinila. Tedy, pokud by na vás hrála dostatečnou přesilovku.

Na druhé straně byl ovšem za požehnaných časů císaře Františka Josefa, toho jména Prvního blahé paměti a snad ještě za první republiky za podobný vandrovní a v podstatě parazitický způsob života (tehdy se nazýval potulkou a žebrotou) nařízen zákaz pobytu v místě a za porušení tohoto zákazu byla městská šatlava.

Dnes ovšem žijeme ve věku humanity a lidských práv, která by takovýmto zákazem byla hrubě pošlapána. Na druhé straně praštit někým v podstatě bez důvodu o chodník a pár následných kopanců policejní kanadou, to se za porušení lidských práv nepovažuje. V policejním žargonu se to nazývá „donucení prostřednictvím hmatů a chvatů“. Jistě jste to sami mnohokrát slyšeli a zde máte názornou ukázku toho, v čem to spočívá.

Záznam zcela logicky nezachycuje úplný začátek celého konfliktu, ale všechno nasvědčuje tomu, že dotyčný bezdomovec se nedopustil ničeho jiného, než toho, že pil krabicové víno na stanici tramvaje. Čím se prosím provinil? Jaký porušil paragraf? Nevkusné a nemístné? Ano, ale trestné nikoliv!

Opakuji, že se mi takové chování ani za mák nelíbí, nicméně jestliže nic jiného neudělal, není k nějakému a už vůbec ne k takovémuto zákroku ani ten nejmenší zákonný důvod.

Dovoluji si upozornit, že myslivecká etiketa zakazuje skolenou zvěř byť jen překročit a za podobný vítězný postoj nad skoleným kňourem by se střelec na pokutě, v podobě neuvěřitelného množství metanolu prostého alkoholického nápoje, nedoplatil.

V případě člověka má ovšem donucovací aparát tohoto „právního a demokratického“ státu zjevně poněkud jiná měřítka. Je o to velmi pozoruhodné a zarážející zejména proto, že pro většinu námi zvolených zákonodárců je myslivost přímo vášní, které se věnují s mnohem větším zaujetím, než studiu návrhů zcela zparchantělých zákonů, které následně ve sněmovnách všeho druhu bez problémů odmávají.

Pozoruhodný rozdíl mezi chováním policie v tomto případě a v případě pana Janouška, že? Viz zde, nebo tady. Taky se v tomto případě bude zkoumat, zda byli oba, tedy ten bezdomovec i ten starý pán příčetní? Viz zde!

Nebo zde opět platí staré dobré „quod licet Iovi non licet bovi“, tedy „co je povoleno bohovi, není povoleno volovi“? A můžete si typnout, kdo je tady za vola a kdo za boha! Můžete třikrát, ale nebude to patrně zapotřebí, protože je zcela zjevné, že za voly je tady pro určité pány absolutní většina z nás.

Dále bych chtěl upozornit všechny ty české tupohlavce, kteří si v diskusi na (lž)iDnes dotyčný zákrok pochvalovali na následující. Připusťte bezpráví (nestátní, ale především to státní) vůči byť jen jedinému členu komunity (bezdomovce, Cikány a imigranty nevyjímaje) a s naprostou jistotou dříve nebo později sami skončíte na břiše na chodníku, spoutaní a s policejním bagančetem na zadku. Důvody mohou být libovolné, dle uvážení vrchnosti. Nevhodný účes nebo rasový původ, hudba, která se mocipánům nelíbí, nebo třídní původ, popřípadě a hlavně kritické vyjádření na adresu dotyčných mocipánů. To všechno už tady bylo a dost z toho jsem sám zažil.

Konec konců, první příznaky už tady máme a to přímo v tomto případě. Ano, jedná se o toho starého pána, který měl tu drzost mít námitky proti chování panského pacholka! No to si tedy nevolník dovolil moc! Ať si hledí svých „lidských práv“ , která jsou jak známo pouze dvě a to platit daně a držet hubu a v souladu s tím druhým ať se do ničeho jiného neplete. Abtreten!

Další vývoj událostí dokonce nepozbýval jistých komických rysů. Všimněte si jak se jeden z těch hrdinných městapáků pokoušel skolit i dotyčného starého pána, což se mu ovšem nepodařilo a scénka vypadala tak trochu jako když jezevčík doráží na kobylu. Když to vidím, vždycky mám pocit, že kdyby se starému pánovi zachtělo, rozhodně by to nebyl on, kdo by se válel na chodníku.

Věru žádný div, jen se znovu podívejte na tu čackou postavu onoho policejního geróje ve vítězném postoji nad skolenou kořistí. Dokonale se na něj hodí rčení jednoho mého kolegy. Kolega je takový ten typ, kterému se říká „dobře udělaný mužský“. No a tenhle dobře udělaný mužský říkává na adresu podobných typů: „Nadechnu se, koukám kde je a on mi visí u nosu“.

No, naštěstí tady byli ostatní soudruzi obětavě přispěchavší na pomoc, aby pomohli pacifikovat vzpurného a drzého poddaného. Na dotyčného vzbouřeného nevolníka již bylo podáno trestní oznámení pro napadení orgánu. Nebo orgána? No nevím, ale já bych řekl spíš orgánu, za násilí vůči veřejnému čuniteli a patrně pro řadu dalších hrdelních zločinů.

A teď beze srandy! Představte si, že by nebyl pořízen dotyčný záznam a kolem nestála celá řada svědků řádně nasraných bez ohledu na fakt, že mnoho sympatií bezdomovci rozhodně nebudí. Jak by asi dotyčný starý pán dopadl, kdyby těchto okolností nebylo? Kolik by asi dostal?

Sláva, snad v nás přece jenom zbyl alespoň elementární smysl pro právo a slušnost! Jen doufám, že očití svědkové se v kritické chvíli opět typicky českým způsobem neposerou! Neznám toho člověka, který byl tak pohotový a vše natočil a zveřejnil, ale budiž mu za to čest a sláva!

Jestli se tomuhle neříká policejní zvůle, pak už tedy nevím, čemu mám pod tímhle výrazem rozumět!

Jestliže je státní moc natolik neschopná, že nedokáže zločinnosti, nebo jen nevhodnému chování shora uvedených okrajových komunit zabránit zákonnou cestou, ale na druhé straně připouští zde popisované chování svých silových složek vůči svým občanům, tak tím jednak absolutně nic nevyřeší, popudí proti sobě dosud pouze lhostejné poddané, ale rozhodně je donutí k zamyšlení a logickému závěru, že je nejvyšší čas držitele moci rychle a radikálně vyměnit. A je už věru nejvyšší čas!

Pokračování, ve kterém Vám hodlám popsat své vlastní zkušenosti s právem a právními jistotami v tomto státě bude příště.

S pozdravem levičácký intelektuál do domu, hůl do ruky!

Váš Katoda


15.10.2012

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
226x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:54
D-FENS © 2017