Městapo general fail

Featured Image

Ještě než se budu věnovat mediálnímu hitu posledních dnů, podle kterého „strážníci nesmějí trestat jízdu na červenou“, což bylo způsobeno „vydáním správního řádu ministerstva dopravy“, pozastavím se krátce nad sérií tiskových zpráv, které vydal ombudsman JUDr. Varvařovský.

Ombudsman mimojiné doporučil řidičům, aby si dobře rozmysleli, zda chtějí platit pokutu na místě. Uvedl některé příklady, kdy policisté chtěli vybrat pokutu tak vehementně, že pokutovali např. řidiče, který chtěl parkovat na místě pro invalidy a měl na to právo. Dál upozorňuje řidiče na to, že strážníci vybírají blokové pokuty neoprávněně a i poté, co na to byli upozorněni toho nenechali, naopak, vyvinuli vlastní interpretaci práva. To je přece všechno šokující. Šokující už je, že se to vůbec děje v právním státě. Ještě více šokující je, že to veřejně konstatuje osoba tak vysoce postavená v právním systému země. A naprosto šokující je, že se ani poté nic neděje. Představitelé obecních policií dělají mrtvé brouky, vedení PČR dělá mrtvého brouka a občané už vůbec jsou mrtví brouci, protože si na silniční fašismus zvykli a nepřipadá jim to vůbec divné, přestože je to skandální.

Jezdit na červenou je nepochybně špatné, ale mnohem horší a společensky závažnější je, když policie nebo ministerstvo překrucuje zákony. Co se stalo nebo stane s těmi městskými strážníky, kteří si ohýbali zákon a prohlašovali neuposlechnutí červeného signálu „Stůj“ vykládali jako zákaz vjezdu realizovaný barevným světýlkem? A co se stane s těmi policisty, kteří pokutovali invalidu, aniž by si zjistili si reálný skutkový stav? Budou vyhozeni, napomenuti, potrestáni, seberou jim osobní ohodnocení? Ne, nestane se nic. Prostě lidé si zvykli, že policisté a strážníci porušují zákon, protože jde o piráty a pokud jde o piráty, tak jim to trpí. No a protože si na to zvykli, tak je to normální a když je to normální, tak s tím nechtějí nic dělat.

Což se netýká mně a nejspíš ani vás.

Jak strážníci dohlížejí nad tím, aby řidiči nejezdili na červenou? V praxi se uplatňují dva postupy. První je sledování křižovatky pomocí kamer (technologii dodává mmj. Czech Radar v rámci korupčního projektu Bezpečná města) nebo si dva strážníci  stoupnou ke křižovatce, která je vybavena zelenou odbočovací šipkou. Tato signalizace má jen dvě polohy, zelenou šipku a pokud ta nesvítí, platí hlavní semafor. Není tam žádná žlutá a v tom strážníci spatřují příležitost. Řidič nemůže v okamžiku, kdy přijíždí nějakou rychlostí ke křižovatce vědět, zda šipka nezhasne. Nějakému procentu se tak stane, že projedou křižovatkou na zhaslou šipku, a ty odloví strážník stojící za rohem. Strážníci většinou dobře ví, že nemají právo pokutovat jízdu na červenou, takže nabídnou řidiči deal („uděláme to jako zákaz, to máte za litr a bez bodů“) a pokud je řidič blbý nebo neinformovaný, je to zdánlivě win win (osobně bych nikdy nesouhlasil s postihem s „vyměněnou“ skutkovou podstatou už jen proto, že nikdy nevíte, zda se to proti vám neobrátí. Např. podepíšete, že jste vjel do zákazu vjezdu na místní komunikaci, a za půl roku vás seberou, protože tam našli přejeté dítě, skutečný pachatel ujel a vy jste tam v tu dobu právě jezdil. Je to sice nepřímý důkaz, ale víme jak to bylo s Lacinou, motiv + příležitost a mají to pohromadě. Ale tohle je každého věc). Opět se zde spoléhá, že lidé neznají zákony. Více zde, jedná se o případ, kdy se řidič odvolal a uspěl.

To, co strážníci mohou a nesmějí, není uvedeno ve správním řádu (Novinky to s jejich tradiční informovaností nazvaly dokonce „správní řád ministerstva dopravy“), ale v zákoně o přestupcích, § 86 odst. d) odrážka 2), kde se říká:

V blokovém řízení mohou (strážníci) projednávat:

2. podle zákona o silničním provozu spáchané nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, porušením pravidel o překročení nejvyšší dovolené rychlosti, porušením pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci, pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních komunikacích, nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku a nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích a porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích ostatními řidiči nemotorových vozidel,

Ještě jednou, zejména pro Novinky a jejich tupé čtenáře:

Strážník může na místě udělit pokutu nebo vystavit blok za následující přestupky:
– zastavení a stání
– zákaz vjezdu
– překročení maximální dovolené rychlosti
– jízda na kole po chodníku nebo jinak v rozporu s pravidly

Zajímavé je, že pokud byste jeli na červenou na zvířeti, například na hrochovi nebo větší želvě (kde by jízda na červenou byla víceméně nevyhnutná), ale i na kole nebo na saních, strážník by ji pokutovat mohl. Pro zajímavost, zastavení je něco jiného než zastavení vozidla, ale Huml tehdy ještě ve sněmovně nebyl a tak tomu budeme říkat omyl.

Strážník nemůže pokutovat přestupky související s .
– jízdou na červenou
– porušením předpisů o osvětlení vozidla (motorového)
– porušením předpisů o výbavě a technickém stavu vozidla
– nedáním přednosti, nezastavením na stopce, jízdou v jízdních pruzích
– dopravními nehodami
– související s jízdou přes železniční přejezd

Důvod, proč se do zákona takové ustanovení dostalo, je prostý. Strážník není policista. Zamýšleným účelem obecních policií je především zajišťovat veřejný pořádek, nikoli fungovat jako dopravní policie. Takový přístup k pravomocem obecní policie je naprosto správný. Ostatně nelze ani očekávat, aby nějaký expert přes psí trus, který nemá příslušnou kvalifikaci a kolikrát ani regulérní střední školu, řešil nějaké komplexní dopravní problémy.

To ovšem neznamená, že by takové přestupky měli strážníci přehlížet a že zůstanou nepotrestány. Tento dojem okamžitě vznikl v diskusi na Hovinkách a není to pravda. Pouze jsou strážníci povinni je oznamovat místně příslušnému úřadu obce s rozšířenou pravomocí, který zahájí úkony správního řízení. Tak se také někdy děje v případě sledování křižovatek kamerou. Stejně tak informace v tisku, že hlavní město vybralo 18 milionů na pokutách, se patrně (vzhledem k částce a tudíž i jejich počtu) týká i situací, kdy o pokutě rozhodoval správní orgán.

Znovu připomínám, postup strážníků je protiprávní pouze v případě, že strážník hodlá přestupek vyřešit pokutou na místě nebo později v rámci „předvolání k sepsání zápisu o podání vysvětlení“, tzn. někde u okénka, tedy každopádně řešení probíhá na půdě městské policie. V případě, že to má v ruce obecní úřad, městský úřad nebo magistrát, je vše zcela v pořádku. V případě uvedeného ranaření u směrové šipky ovšem strážníci pokutují protiprávně a je to známo minimálně od roku 2003. Kdo chtěl, ten to věděl, kdo to věděl, ten to použil a poslal je do prdele. Oni sami to také velmi dobře věděli a prostě to zkoušeli dál, protože to sypalo a odpor několika informovaných jednotlivců nebyl dostatečně silný na to, aby je přiměl toho nechat. Dokonce i ministerstvo dopravy se za tento postup prvně postavilo, ale pak se do toho už vložilo moc lidí a nešlo dál dělat mrtvý brouky, tak změnilo názor. Ještě v červnu t.r. prohlásil ministerský poskok Ptačinský:

„Ombudsman nemá pravdu. Červená na semaforu je jenom jiným způsobem řečený zákaz vjezdu. Je to přestupek proti plynulosti a bezpečnosti silničního provozu a městská policie má právo ho řešit. Náš názor se opírá o pasáže několika zákonů“.

Nechť je to lekcí pro nás pro všechny. Oni si dovolují, jen když jim to projde. Když dostanou přes pazouru, tak se stáhnou.

Narozdíl od některých optimistických ohlasů na internetu se nedomnívám, že by bylo možné dostat pokutu zpět, protože řidiči, kteří ji zaplatili, se současně také přiznali a vzdali se dobrovolně opravných prostředků včetně mimořádných. Ale i tak si za své peníze koupili něco, co za jistých okolností má ještě větší cenu než pár tisícovek. Je to poznatek, že s policajty se nebavíme, přestupky na místě neřešíme a odpor vůči silničnímu fašismu má smysl.


14.11.2011 D-FENS
 
 
 
 
 
 
 
 

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
474x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:55

Reklama

D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!