LžiDNES vyhlásila tentokrát válku starým autům

Featured Image

Už podruhé v tomto týdnu mám tu pochybnou čest komentovat další nalejvárnu motoristické demagogie z MF DNES. Narozdíl od minulého rozboru si tentokrát vystačíme s násobilkou. Článek měl emotivní název Vraky svátečních řidičů škodí vzduchu víc než všechna moderní auta.

Je trochu těžké správně interpretovat tento novinářský speak. Například nerozumím, proč by vozidla svátečních řidičů měla být automaticky vraky. Vrak je pro mě třeba olítaná Fabie nějakého diletanta, který tam nandal destičky a kotouče Strachlajn, aby ušetřil. Dál nevím, z čeho vychází představa, že starší vozidla používají pouze sváteční řidiči. Zdá se, že autor článku, jistý pan Luděk Vokáč, žije v zajetí nějakých divných předsudků. Pokud pozapomeneme na emoce pana Vokáče, jádro článku je patrně v této větě:

Celkově auta bez katalyzátoru najednou v ČR ročně 1,86 miliardy kilometrů, což je nejméně ze všech skupin vozů. Přesto vyprodukují zdaleka nejvíce škodlivin, podle odhadů TÜV asi 9,4 milionů kilogramů oxidů dusíku a nespálených uhlovodíků. To je víc, než vyprodukují dohromady všechna auta plnící normy EU 3, EU 4 a EU 5, kterých je v ČR přes dva miliony a ročně najedou celkem přes 32,3 miliardy kilometrů.

OK tak se mu na to mrknem. Asi vás napadá hned při letmém pohledu, že tam něco nesedí.

Auta

Dejme tomu, že v ČR je skutečně registrováno 4 582 903 vozidel, což odpovídá datům sdružení AutoSAP.

První odchylkou je, že v ČR je 71,17% osobních vozidel na benzín, takže jich není 3,8 miliónu, ale 3,20 milionu. Sto tisíc aut sem, sto mrtvých tam, v oboru politické statistiky se na detaily nehledí. Dejme tomu, že z toho je jich 844.000 bez katalyzátoru. Dejme tomu, že předmětná stará auta byla homologována podle směrnice EHS 83/351 (15 R04 EHK) platné od roku 1984.

Malinko odbočím. V ČR je registrováno asi 90.000 vozů Škoda 120, 172 tisíc Favoritů, 34 tisíc vozů Škoda 100. Nevypadá to, že by žigulíky, wartburgy a další víceméně raritní vozy byly s to vytvořit cifru 844.000, ale když to autoři studie z TÜV říkají, tak to musí být… pravda.

Kilometry
 
Dobře, vyjdeme tedy z toho, že staré automobily ujedou každý rok 2200 km/vozidlo, což si vůbec nemyslím. Myslím si, že hodně z těchto vozidel neujede nic, protože jsou někde ve stodole a serou na ně slepice. Tajemství tohoto čísla je skryto ve větě  „Z jeho spotřeby (vozu Š120 – DF) a průměrné roční spotřeby olovnatého benzinu Special z dob, kdy byl ještě v prodeji, byl určen průměrný roční nájezd vozů bez katalyzátorů.“ To je ovšem poněkud zavádějící. Nemusím jistě rozebírat proč.

Kolik toho najedou nové automobily, tedy vozy s EURO3 a výše, tedy vyrobené po roce 2000? Na stránkách cars.cz jsem si našel 20 benzínových Octavií vyrobených v roce 2000 a spočítal jejich průměrný proběh podle udaného stavu tachometru, který činil 174 tisíc km. Ročně tedy ujede takové auto 14 490 km. Zanedbal jsem, že podle Humla má až polovina aut stočený tachometr. Získanou hodnotu považuji za celkem realistickou. Sám najezdím soukromými auty jistě trojnásobek.

Emise

Je důležité vědět, že hodnoty udáváné emisními standardy jsou mezními hodnotami a hodnoty, kterých vozidla v praxi dosahují, jsou v praxi nižší. Dokonce se často stává, že je automobil schválen například podle EURO3, ale dosahuje EURO4, a naopak, u některých typů motorů se emisní parametry v provozu výrazně zhoršují (malé vznětové motory). Dejme tomu, že jsou všechna ta auta v takovém stavu, že jsou jejich emise právě limitní.

Limitní hodnoty pro CO (oxid uhelnatý) podle normy EHS 83/351 jsou 16,5 g/km a pro NOX a HC dohromady 5,06 g/km  (pro auto těžké jako Škodovka 120). Dejme tomu, že poměr CH a NOX ve výfukových plynech flotily je 1:1 (stejný počet aut jezdí na sytou směs jako na chudou).  Ke splnění EURO1 byl třeba katalyzátor (až na výjimky), ale nebyla třeba lambda regulace.

Limitní hodnoty pro jednotlivé „moderní“ emisní kategorie jsou tyto:

                 CO    HC    NOX  HC a NOX  rok
EURO 1   2 72                            0.97        1992
EURO 2    2.2                              0.5         1996
EURO3     2.3    0.2     0.15                       2000
EURO4     1.0    0.10   0.08                       2005
EURO5     1.0    0.1     0.06                       2009

Kolik aut má jaké EURO? Podíváme se opět na stránky AutoSAP. Jsou tam data za rok 2009.

méně než 2 roky 310 010 = (minimálně) EURO 5
2-5 let  468 341 = (minimálně) EURO 4
5-10 let 1 026 715 = EURO 4 nebo EURO 3 (uvažujme 50:50)
10-15 let 1 315 880 = EURO 3 nebo 2 (uvažujme 50:50)
nad 15 let 1 314 106, z toho výše zmíněných 844.000 má EURO 0, zbývá 712.000 vozidel s EURO 1 nebo 2

Jak to tedy vypadá? 310 tisíc aut má EURO 5. 981 tisíc aut má EURO 4. 1,17 mil. aut má EURO 3. 1,01 mil. aut má EURO 2. 356 tisíc aut má EURO1. 844 tisíc nemá žádné EURO

Auta, kilometry a emise
 
Stará neekologická auta, která nebyla schválena podle žádné normy EURO, vypustí ročně

CO: 2200 x 844000 x 16,5 / 1e6 = 30 600 tun oxidu uhelnatého.
NOX: 2200 x 844000 x 5,06 / 2e6 = 4 700 tun oxidů dusíku
HC: 2200 x 844000 x 5,06 / 2e6 = 4 700 tun uhlovodíků
Škodlivin zan EURO0 celkem: 40 000 tun

Kdybychom uvážili i vozidla s EURO1:
CO: 2200 x 356000 x 2,72 / 1e6 = 2 130 tun oxidu uhelnatého.
NOX: 2200 x 356000 x 0,97 / 2e6 = 379 tun oxidů dusíku
HC: 2200 x 356000 x 5,06 / 2e6 = 379 tun uhlovodíků

Škodlivin celkem za EURO(0+1): 40 800 tun

A nyní ty krásné nové stroje, tedy vozidla s EURO3 a výše

CO: 14490 x (310000 x 1 + 981000 x 1 + 1170000 x 2,3) / 1e6 = 57 700 tun oxidu uhelnatého
NOX: 14490 x (310000 x 0,06 + 981000 x 0,08 + 1170000 x 0,15) / 1e6 = 3 950 tun oxidů dusíku
HC: 14490 x (310000 x 0,1 + 981000 x 0,1 + 1170000 x 0,2) / 1e6 = 5 260 tun uhlovodíků
Škodlivin celkem: 67 000 tun

Souhrn

Stará nepříliš často používaná auta rozhodně nezatěžují ovzduší více nežli auta nová. Neděje se tak, ani když se do výpočtu zarhne evidentně nadsazený kilometrický proběh. Je to způsobeno tím, že prostě málo jezdí. Přesto se dá říct, že zatěžují ovzduší významně. Obměnu starých aut za nová brzdí „ekologické“ poplatky. Pokrok ve vývoji ekologicky šetrných vozidel je jistě velmi fascinující.

iDNES má své čtenáře za úplné idioty. Výsledek celého výpočtu a tím i poselství článku je velmi závislé na tom, jaká čísla se tam nasypou. Článek i moje polemika k němu jsou velmi zjednodušující. Neberou například v úvahu škodlivost jednotlivých složek emisí. Také neberou v úvahu dieselové motory, které by autor pravděpodobně zařadil mezi moderní a ekologické, ve skutečnosti ovšem co do zdravotních dopadů srovnatelné s tou démonickou Škodou 120.

Palebná příprava probíhá a o cíli střelby si můžeme dělat den ode dne lepší představu. Že by daň z auta?

O čem se asi bude psát v Scheissblattu zítra? Jaká auta budou špatná podle tamních motoristických expertů? Červená auta? Auta se šikmou zádí? Auta s anténou? Bez antény?


24.5.2012 D-FENS
 

12345 (3x hodnoceno, průměr: 1,00 z 5)
450x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:55
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!