Kravata – test

Featured Image

Úsilí zmrdologů a zmrdobijců bylo od samého začátku jejich konání namířeno k tomu, vyvinout nějakou spolehlivou metodu k spolehlivému zjištění, zda je zkoumaný subjekt zmrd nebo není. Nicméně sestavení přístroje zvaného zmrdometr už mnohokrát v dějinách selhalo.

Přibližme si například Celsiův zmrdoměr. Už se příliš nemluví o tom, že teploměr byl pouze vedlejším produktem jeho bádání. Celsius začal zpočátku konstruovat úplně jiný měřák. Sestavil zmrdoměr na principu asi dvacet centimetrů dlouhé a šest centimetrů tlusté anální sondy. Kromě asi 4% zmrdů, na kterých to testoval a u kterých to mělo úspěch, se jednalo o mimořádně nepopulární metodu. I ta 4% se od něho odvrátila, když začal pro zlepšení přesnosti snímací hlavici zahřívat na teplotu varu vody. Nepodařilo se najít záznamy o tom, co přesně tím Celsius hodlal měřit a jaké hodnoty přesně snímal a vyhodnocoval, ale někdy, když spatřím  zmrdy, mám sto chutí Celsiův vynález opět uvést v život.

Bohužel se tedy doposud nepodařilo vytvořit exaktní přístroj nebo metodu, která by prokázala a případně kvantifikovala v analogové nebo digitální formě stupeň zmrdoaktivity. Subjektem je v tomto případě myšlen jedinec homo sapiens nebo nějaká organizační jednotka, například firma nebo úřad a stupněm zazmrdování v samém počátku definované stupně zmrdovitosti jedna až čtyři. Při stanovení stupně zazmrdování tedy vycházíme ze subjektivního pozorování nepřímých ukazatelů, díky čemuž se může hodnota stupně zazmrdování určená jednotlivými zmrdology značně lišit.

Informace, zda jsou ve vašem okolí aktivní zmrdi, je přitom velmi důležitá. Zmrdologie je vědní obor jako každý jiný a jak prohlásil Isaac Newton, věda začíná tam, kde se začíná měřit. Protože se strategie i taktika zmrdobijce musí měnit v závislosti na stupni zazmrdování, je jeho měření alfou i omegou zmrdobijcovy práce.

Kravata-test, který níže představím, je metoda levná, poměrně přesná a nedestruktivní. Je okamžitě použitelná a svým způsobem připomíná testy těhotenské. Nemá téměř žádná omezení a poskytuje informaci o zmrdích aktivitách ve vašem okolí.  Kravata-test je postaven na solidní základně behaviorálních studií zmrdstva, prováděných mnoha kvalifikovanými osobami v delším období a různých prostředích, zkráceně řečeno, vychází přímo ze zmrdí podstaty. Devět z deseti zmrdologů z naší firmy (víc jich tam stejně není) doporučuje kravata-test. Při použití kravata testu budou vaši firemní zmrdi o 73,5% nápadnější a kravata-test je doporučen i Horstem Fuchsem.

Základem kravata-testu je uvědomění si dvou skutečností.

1. Zmrdi vás neposuzují jako člověka, reprezentovaného například povahou, jménem, funkcí, postavením ve firmě, ale jako subjekt charakterizovaný vzhledem. Zmrd tedy nepřemýšlí o tom, kdo nebo jaký jste, ale jaké vykazujete vizuální znaky. Vedoucí pracovníci, obzvláště ti, kdo kopou za zmrdy, mají shodné vizuální znaky. Pokud tedy vypadáte jako manažer, pak jste pro zmrda manažer, bez ohledu na to, zda jím ve skutečnosti jste nebo nikoli.

2. Slušní lidé se při setkání zpravidla zdraví, a to přibližně jednou denně. Přejou si dobrý den nebo i jiné věci. Zdravení, totiž koho kdy jak pozdravit, by vydalo na samostatný článek a kdo chce, může to chápat jako hozenou rukavici. Pro účely tohoto článku je to druhotné a tak zůstaneme u konstatování, že se lidé zpravidla zdraví. To ovšem neplatí pro zmrdy. Zmrdi se zpravidla chovají povýšeně a spíš by jim držka z pantu vypadla, než by ze sebe vypravili nějaký pozdrav. Zejména osoby zastávající méně významné pozice se zpravidla nemohou od zmrda pozdravu dočkat. Na druhé straně k osobám postaveným výše se zmrdi chovají servilně až devótně a na pozdravu se to náležitě projevuje.

Z těchto dvou skutečností plyne, že pokud opatříme svůj exteriér nějakým znakem, který jej zařadí vizuálně mezi osoby výše postavené, začnou jej zdravit i ty osoby, které předtím ne a ne tu držku otevřít. Na základě empirických pokusů jsem zjistil, že oním totemem, kterému se zmrdstvo klaní, je kravata. Pánský oděvní doplněk neznámého charakteru a významu, charakterizovaný tvarem, barvou a uzlem.

Postatou kravata-testu je následující vztah:
 

z1 = Nsk / Nbk
 

Kde Nsk je počet osob, které vás pozdraví, když kravatu máte a Nbk počet osob, které vás pozdraví, když ji nemáte. z1 je tzv. prostý koeficient zazmrdění. Tento koeficient je nutné očistit od vlivu vlezdoprdelnosti, dále značený Kvdp. Kvdp se v českých podmínkách pohybuje kolem 10%, tzn. přibližně každý desátý má potřebu lézt jedinci s kravatou do prdele, aniž by sám ovšem byl zmrd. Pokud se vám tato hodnota zdá poměrně vysoká, musím vám dát za pravdu. Je to skutečně hodně.

Platí tedy, že z = z1 – 0,1*(z1) = 0,9 * z1.

Dosazením do prvního vztahu

z = 0.9 * Nsk /  Nbk

Když tento očištěný součinitel z překročí hodnotu 1, máte co do činění se zazmrdovaným prostředím.

Pokud tedy vás jednoho dne, kdy kravatu nemáte, pozdraví 15 lidí a druhého dne, kdy jí máte, 22, pak z = 0,9 * 22 / 15 = 1,32, tedy už celkem husté zazmrdování. Pokud vás bez kravaty nezdraví nikdo a s kravatou najednou všichni, roste hodnota součinitele k 0,9 * nekonečno =  nekonečno, tzn. totální zazmrdování. Prověřte, zda se nenacházíte v sídle vlády.

Ptáte se, jak jsem přišel na to, že právě kravata má na zmrdy takový účinek. Zkoušel jsem různé oděvní kombinace, počínaje oblekem, pak různými kombinacemi sak a kalhot, včetně zde před časem masivně zavrhované a v automobilovém průmyslu populární kombinace sako-košile-kravata-džíny. Z těchto pokusů vyplynulo, že formálnost oblečení má pouze marginální vliv na hodnotu součinitele z. K jeho prudkému nárůstu docházelo jen za použití kravaty. Z toho jsem usoudil, že kravata má na zmrdí hnutí stejný vliv jako prsten na Středozemi.

Určitou pozornost je třeba věnovat výběru kravaty. Použití nenápadných kravat vede ke zkreslení naměřených hodnot, protože zmrdi kravatu včas nezaregistrují. Zmrdi nejlépe reagovali na kombinaci modré košile se žlutou kravatou a modré s červenou. Zejména ta druhá kombinace se ukázala být velmi účinná, protože starším zmrdům zřejmě připomněla mládí v SSM a stavby mládeže. Nyní módní kombinace stejné barvy košile i kravaty fungovala průměrně.

Metoda má pouze dvě omezení. Funguje pouze s osobami mladšími, protože naopak osoby starší jste vázáni zdravit první vy. Jedná se o nepatrné omezení, protože jak řečeno jinde, většina zmrdů je mladšího věku (s přibývajícími lety jsou vytrhováni z náruče zmrdstva blahodárnou činností nás zmrdobijců a aniž by nám poděkovali, stávají se buď latentními zmrdy nebo dokonce slušnými lidmi). Druhé omezení je významnější. Kravata-test funguje jen ve větších společenstvích, kde se lidé pořád tak trochu neznají.

Příjemnou zábavu se zmrd-kravata-testem přeje


D-FENS
18.04.2004
 

12345 (3x hodnoceno, průměr: 2,00 z 5)
789x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:09
D-FENS © 2017