Korporátní zmrd

Featured Image

Pojďmě se společně podívat nejprve na genezi korpozmrda a co vlastně dalo vzniknout této nové vyšší formě a čím se liší od klasické formy zmrda.

Příčiny vzniku:
1. Globalizace
2. Programy pro absolventy
3. Firemní kultura
4. Hodnoty korporace
5. Nadnárodní korporace

Korpozmrd je schopen působit (zmrdit) kdekoliv v korporaci – globálně po celém světě. Znamená to, že ať pracuje  v jakékoli společnosti, která je součástí korporace, chová se dle očekávaného vzorce chování (firemní – rozuměj korporátní zmrdikultury). Globalizace vyžaduje po korpozmrdovi umět zasouvat anální sondy v mnoha světových jazycích, ideálně vždy nejlépe v korporátním jazyce a zároveň v jazyce přímého nadřízeného.

Korpozmrd se obvykle rekrutuje (startuje) v programech pro absolventy vysokých škol. Už při vstupu do tohoto programu musí žadatel prokázat svoji oddanost korporaci při absolvování Assesment centra. Protože v komisi, která určuje kdo bude do tohoto programu přijat, jsou obvykle bývalí absolventi, je zajištěno, že se jedinec, který nemá předpoklady úspěšně absolvovat brainwashing, implementaci zmrdského vzorce chování a stát se spolehlivým zmrdem do tohoto programu vůbec nedostane. Viz např.: (zde).

Absolvováním tohoto programu je mu dán punc manažera schopného vykonávat prakticky jakoukoliv pozici v rámci korporace, čehož je dosaženo vymytím mozku, které je úspěšnější právě u mladých lidí (např. Hitlrjugend). Je prostě korporátně spolehlivý s implementovanou korporátní zmdikulturou a zmrdihodnotami (řečeno jazykem minulé doby politicky spolehlivý absolvent VUMLu – Vysoké učení Marxismu-Leninismu – dosaď zmrdiprogram té které korporace). A tak se snadno stane, že z absolventa je najednou marketingový odborník, ekonom a podobně bez ohledu na jeho skutečné kompetence, protože prostě myslí korporátně (stranicky). Viz např.: (zde). Nebo (zde).

Po absolvování zmrdiprogramu jsou tito lidé při první příležitosti dosazeni do manažerské funkce obvykle manažery, kteří před nimi také absolvovali takový program, čímž se kruh uzavírá. Nastartováním těchto zmrdiprogramů v korporacích se obvykle v průběhu času radikálně zvyšuje stupeň zazmrdovanosti a semknutí zmrdů na vyšší korporátní a globální úrovni.

Nadnárodní korporace jsou pro korpozmrdy nekonečným universem. Pokud se totiž na své pozici neosvědčí (například polovina podřízených si během jednoho roku najde jiného zaměstnavatele), je doporučen svým nadřízeným (bývalým absolventem korporátního zmrdiprogramu) na jinou pozici v jiné části korporace v jiné zemi. Jeho hlavní předností (a bohužel v některých případech i jedinou) je totiž, že má perfektní přehled ve zmrdihodnotách korporace, které je schopen odříkat nazpaměť v kteroukoliv denní i noční dobu. Obvykle velmi neschopný korpozmrd je tím víc doporučován a to na vyšší posty v rámci korporace, čím více se ukázal neschopným přispět v konkrétní organizaci k vyřešení nějakého konkrétního úkolu (samozřejmě kromě objasnění zmrdihodnot korporace a korporátní zmrdikultury).

Případová studie

V následující studii se Vám pokusím popsat historii zazmrdování v jedné společnosti, která je ovládána nadnárodním kapitálem. Budu se zabývat jen její jednou divizí.

Pro lidi neznalé systému bandů uvádím tento přehled:
B  znamená člen boardu, tedy člen představenstva
B-1  znamená jeho přímý podřízený
B-2  znamená přímý podřízený B-1
A tak dál – podle čísla za B se pozná, kolik stupňů má hierarchie řízení.

Způsobů nastavování bandů je více a tak výše uvedený nevede ke konkrétní organizaci.

Oblíbeným sportem je v některých organizacích vystavovat svoji číslovku za B na odiv. Samozřejmě že s číslovkou je spojena celá řada odměn a výhod dostupných ne na základě odvedené práce, ale zmrdidovednosti proklouznout mezi své do vyšší úrovně zmrdihierarchie.

Po koupi společnosti došlo ke standardní obměně manažerů. Nejdříve byl samozřejmě vyměněn CEO – Chief Executive Officer, který pro korporaci pracoval v jiné jí již vlastněné firmě. Ten si ještě podle starého modelu sebou přivedl B-1 a ten zase B-2, kterého znal ze svého bývalého společného působení v jiné firmě. Přestože byli tito dosazeni na základě známosti, tak o všech třech se dá říci, že to byli a jsou odborníci a schopní manažeři. Navíc byli českého původu a se znalostí zdejší kultury.

Po odchodu dvojice B a B-1 byl do pozice CEO dosazen manažer zahraničního původu. Do pozice B-1 byla dosazena manažerka, která se osvědčila na nižší pozici. V průběhu času však s ní nebyl CEO spokojen a tak byl do pozice B-1 dosazen jeden z absolventů korporátního zmrdiprogramu.

Ten začal éru personálního inženýrství v jeho divizi. Umožnil dvěma manažerům na úrovni B-2 po sobě „nastartovat“ jejich kariéry, takže po výběrovém řízení odešli působit v rámci korporace na vyšší posty do jiných zemí. Do pozice B-2 pak dosadil svou známou ze stejného zmrdiprogramu, jako absolvoval on. Ta si zase do pozice B-3 dosadila také svého známého ze stejného zmrdiprogramu. Po odchodu B-2 za svým manželem se o ní vyjádřil, že tato pozice byla pro její schopnosti nedostačující a našel ještě tvrdšího manažera zahraničního původu, ovšem také absolventa jiného korporátního zmrdiprogramu, protože celou dobu byl B-1 přesvědčen, že problémy jsou způsobeny hlavně neschopnými zaměstnanci se špatným přístupem k práci. Za působení nově dosazeného zahraničního manažera odešla půlka zaměstnanců z oddělení. Na druhou stranu přijal dva pochlebovače, kteří hned dostali vyšší band, nový manažerský zmrdibook, mobilní telefon a místo k parkování. Dosud si pamatuji jeho emotivně vyjádřené „Use just simple spreadsheet“. Tato pro mne posvátná rada v prostředí, kdy je nutno pracovat se stovkami tisíc řádků a věčně plným sdíleným diskem mi opravdu vždy pomohla. Poté, co podali výpověď další dva pracovníci, byl tento konečně nahrazen jinou absolventkou zmrdiprogramu, která alespoň nejedná jako řezník a je schopná o problémech diskutovat. Bývalý manažer teď pracuje na speciálních úkolech pro B-1, což stojí firmu na faktuře za jeho působení 400 tisíc korun měsíčně plus pronájem bytu na Vinohradech. Tedy více, než dvojnásobek nákladů na současnou manažerku. Zajímavý také byl fakt, že současná manažerka, která byla nucena pod jeho vedením působit několik měsíců dostala k dispozici služební vůz, na který v té době neměla nárok za odměnu, že to s ním ještě pár měsíců vydrží.. Korpozmrd bude ve firmě působit do doby, než mu bude nalezena odpovídající pozice. Zatím se mluví o třech pozicích a každá z nich je na vyšší úrovni, než byla jeho předchozí. Tímto způsobem se neschopní korpozmrdi dostávají do vyšších pozic.

Z toho vyplývá, že abyste se zbavili korporzmrda, musíte ho jako za starých časů povýšit, čímž stupeň zazmrdovanosti roste nejen kvantitativně, ale také kvalitativně, protože čím je korpozmrd na vyšší pozici, tím méně se mu dá odporovat a tím spíše má možnost do firmy instalovat další zmrdy

Nezapomenutelné jsou také jeho brainstormingy a meetingy. Jeden se rozhodl uspořádat v pronajatém bytě na Vinohradech. Přišel nám otevřít se sáčkem odpadků v ruce a vystrčil jej ven s tím, ať ho někdo odnese – takový manýr by si snad mohl dovolit jen příslušník vítězné armády na obsazeném území. Nejdříve jsme sepsali náměty a pak začal jeho monolog, protože si myslel, že jeho podřízení nečekali na nic jiného, než na jeho názory. Po tříhodinovém monologu jsem si dovolil pronést nějaký názor, který ani nebyl proti ničemu, co řekl. Po minutě jsem byl jsem okřiknut „Shut Up!“ s argumentem, že všichni již jistě spěchají a tak je nemám zdržovat. Poté následovala další půlhodinka jeho monologu. Opravdu jsem se nikdy ve svém životě nesetkal s takovým egoistou a narcisem, jako byl a je tento korpozmrd. O to udivující je, jak relativně vysoko dokázal vystoupat vzhledem ke svým prasácky despotickým manýrům. Ty ale uplatňuje jen směrem dolů a tak je v naprosté pohodě.

Zatím poslední personální rošáda B-1 vynesla na vyšší manažerskou pozici kolegyni ze Slovenska. Její herecký výkon při úsměvu mne vždy rozloží na atomy s nutkavou potřebou se jít co nejdříve vyzvracet z té přetvářky. Prvním husarským personálním kouskem bylo vytvoření a dosazení do rovněž manažerské pozice její známé z rodného (taktéž slovenského) mesta. Tímto se firma stáva postupně více česko-slovenskou, než tomu kdy bylo za bývalé federace.

Další pikantní příběh je, jak chtěl B-1 nastartovat kariéru. Pomocí megaprojektu, který úspěšně odprezentoval na korporátní konferenci, se chtěl B-1 blýsknout a povýšit. Dva roky nám chodily nádherně designované e-maily se zprávami o stavu projektu. Poté vše utichlo. Když projekt začal smrdět, přesunul ho v tichosti do jiné divize, kde jeho náklady už nejsou v celkových nákladech této divize tolik vidět. Sečteno a podtrženo: rozpočet se vyšplhal z původně plánovaných ca 190 milionů korun na ca 600 milionů korun, přičemž projekt ještě není dokončen a některé jeho části se nebudou realizovat vůbec. Překročení nákladů na projekt je obvyklé, ale více než trojnásobek je opravdu dost. Samozřejmě se o skutečném stavu již žádné e-maily neposílaly. Na druhé straně samozřejmě co se týká zaměstnanců, tak na nic nejsou peníze a rozpočet musí být stejný jako minulý rok. V praxi to funguje tak, že pokud je naplánované možné zvýšení mezd ve výši např. 4% dostanou spřátelení zmrdi 10% a zbytek 1%, aby se zachoval celkový rozpočet divize (oddělení ap.).

Nový CEO = nová studie. Stal jste se CEO nějaké společnosti generující zisk? Nevíte co dělat a nemáte koncepci? V tom případě vzývejte týmového ducha a co nejdříve si objednejte studii nejlépe od nějaké velké renomované zmrdizultantské firmy. To je typický vzorec jednání CEOzmrda. Co na tom, že studie přijde na pár milionů (někdy i desítek) a ostatní konkurenční firmy obdrží s největší pravděpodobností tu samou jen s jiným logem. CEO a jeho parta mají strategii a než přijde jiný CEO jedou dál. CEOzmrd se pozná také podle toho, jaké lidi si přivede na pozici B-1. Ten předchozí dosazoval hojně zmrdy – pozná se to podle toho, že vymění B-1, ti zas vymění B-2 a pak B-3 a zaměstnanci na nejnižší úrovni, kteří ještě dělali nějakou reálnou práci berou nohy na ramena. Jsou nahrazováni low level zmrdíky, kteří zvládnou nějakou tu tabulku a prezentaci, ne však už práci s daty v databázích pomocí SQL, natožpak nějaké programování. Na druhou stranu jsou však přeborníci v leštění ega svého nadřízeného a to je právě to, co je dnes nejvíce u zaměstnance ceněno.

To je vše, co jsem Vám chtěl sdělit. Výše uvedená případová studie je v časovém rámci ca sedmi let. Uvidíme jaký bude další vývoj. Z minulého vývoje jsem si sám pro sebe učinil závěr, že pokud si chce člověk zachovat nějakou integritu ve světě plném zmrdů, musí se nutně stát alespoň nějakou formou zmrda. V opačném případě mu hrozí schizofrenie, deprese a vážné zdravotní problémy vyplývající z neustálého psychického zmrditeroru.


18.08.2008 Kipa

12345 (31x hodnoceno, průměr: 2,06 z 5)
6 766x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:02
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!