Kdo jsou Boží bojovníci, a zákona jeho?

Featured Image

Jsem křesťan, a přestože nemám v oblibě organizované náboženství, mám poměrně blízko k Husitům. Tím mám namysli ty  původní Husity, kteří nehleděli na množství, a kteří ve jménu Boha, boží pravdy a božího zákona vyzvali na souboj celou katolickou Evropu.

Nebo to byla celá katolická Evropa, kdo vyzval na souboj Husity? Už si nějak nevzpomínám.

Jediné co vím naprosto jistě je to, že jako každý správný Husita nemám rád katolíky. Nemluvím teď o jednotlivcích, protože vím, že i mezi katolíky se najde hodně věřících a hodných duší. Mluvím o celé mocenské organizaci.

My Husité jsme s katolíky mívali jisté nevyřízené účty, které splatil až Napoleon, když si to po velké francouzské revoluci zamířil do Říma a zrušil papežův úřad „BOHA NA PLANETĚ ZEMI“, nebo jak se ten jeho pontifikát jmenuje. Napoleon pak byl po zásluze otráven, protože hadům se jeho čin nelíbil. Jenže pak přišlo dvacáté století, a fašista Mussolini se rozhodl papežát obnovit. Není divu že se katolíci moc nevyjadřují ke své roli v druhé světové válce, vždyť fašistům vděčí za existenci Vatikánu! A o tom že byl Hitler katolík už radši mlčet úplně!

A tak píšu tohle psaní, protože od druhé světové války máme my, Husité, opět jisté nevyřízené účty. Ve jménu Boha a jeho zákonů musíme opět vysvětlovat, proč náš mistr Jan Hus nazýval papeže „Králem Babylónu“, proč je zakázáno stavět sobě modly v podobenství čehokoliv a potom se jim klanět, a proč je podobenství ukřižovaného mrtvého Krista používané katolickou církví výsměchem a plivnutím Bohu života do tváře. Za celý svůj život byl Ježíš mrtvý jen tři dny, tak proč se katolíci modlí k mrtvému Kristu?

Ovšem já jako správný křesťan katolíkům odpouštím, protože vím, že jsou to jen obyčejní chybující lidé. Navíc mi Bůh ukázal o čem je vlastně Bible, a proto vím, že přijde čas, kdy lidé pochopí o kom je následující pasáž:

Zjevení 17

„Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání
a měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem
a pokryta zlatem, drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný
ohavností a nečistoty svého smilstva a na čele měla napsané tajemné
jméno: Veliký Babylon, matka nevěstek a ohavností země.
Takto jsem viděl tu ženu opilou krví svatých a krví Ježíšových mučedníků.
Když jsem ji spatřil, strnul jsem v naprostém úžasu.
„Proč se tak divíš?“ řekl mi anděl. „Já ti povím tajemství té ženy i šelmy,
která ji nese, jež má sedm hlav a deset rohů. Šelma, kterou jsi viděl, byla
a není a má vystoupit z propasti a jít do záhuby. A obyvatelé země, ti, jejichž
jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života, užasnou, až uvidí tu
šelmu, která byla a není, ale znovu se objeví.“

Byla, a není, a zase se objeví. Řeč je o katolické církvi, respektive o Římské Říši. Kdysi byla první Římská říše, která se jaksi rozpadla s nástupem katolíků k moci. Pak byla druhá Svatá Říše Římská Národa Německého, která zase neustála osvícenství a průmyslovou revoluci. A pak byla Třetí Říše, a dnes naši proevropští politici pracují na vybudování čtvrté Říše. A tak až se podepíše Lisabonská smlouva, bude na světě opět kopec srandy. Splní se tak předpověď z Bible o království antikristovo, které na konci věku ovládne celý svět. Antikrist ovládne celý svět pomocí Říma, a proto se odjakživa říká „Všechny cesty vedou do Říma!“

Podotýkám, že tato předpověď se již pomalu ale jistě plní, protože Rusáci, Evropané a Američani jsou všichni Římané. Lidé tento fakt přehlíží protože zapomínají na starou římskou poučku „rozděl a panuj“, nicméně fakta hovoří jasně – v Rusku až do roku 1917 vládli ROMA-NOVci, neboli novořímané, jejichž předky z Konstantinopole vyhnali muslimové. Evropa je jasná, a o Římských základech USA si každý udělá nejlepší obrázek, když se podívá na architekturu ve Washingtonu DC. Navíc, všechny tři regiony světa postavily své právo na základě Římského práva, a proto lze konstatovat, že my, bílí lidé světa, všichni žijeme v Římě, protože se soudíme na základě římského práva.

Otázka je, co bude dál. Jak jsem již napsal, jsem křesťan a proto věřím Biblické předpovědi o tom, že Antikrist ovládne celou planetu na několik let. Navíc věřím, že nás toto historické dobrodružství čeká v příštích deseti letech, protože dnešní mezinárodní politika se jaksi ubírá směrem k jedinému finančnímu systému, jedinému světovému právu, a k jediné světovládě. Pro antikrista je to ideální příležitost, a jistě si jí nenechá ujít.

Nepotřebuji nikoho přesvědčovat o těchto věcech, protože jsem také chybující člověk, a třeba je to všechno jinak. A pokud mám pravdu, pak je to prostě pravda, a ta jak známo zvítězí. Nicméně rád bych touto cestou přispěl k podkopání základů všech nadnárodních superstátů, protože tak ulehčíme život lidem v nastávajícím totalitním GLOBÁLNÍM BABYLÓNU, ve kterém vás za nezaplacený poplatek na německé dálnici chytnou i na antarktidě. Před globální policií s globální databází přestupků a ideozločinů se holt bude blbě schovávat.

Pokud nevěříte že je něco takového možné, tak se ještě jednou porozhlédněte kolem. Ve jménu boje s terorismem všichni obyvatelé světa ztratili bankovní tajemství, poštovní tajemství, všechny policie světa (i na svobodném „západě“) odposlouchávají telefony, a většina tajných služeb si otevřeně vyměňuje důvěrné informace, které se nesmí dozvědět ani občané jejich států.

Ke kompletnímu sjednocení celého světa babylóňané pravděpodobně zneužijí nějakou globální ekologickou katastrofu, popřípadě terorismus. Přestože jednoduchý výpočet exponenciálního růstu obyvatelstva na povrchu planety Země dává tušit, že jednou prostě někde musí dojít jídlo, a že pak přijde miliardová katastrofa, globalisti budou – až se to stane – hledat příčiny v méně pravděpodobných oblastech. Za globální ekokatastrofu budou obviněna auta, nebo jaderné elektrárny, nebo uhelné doly, nebo lyžování, a na základě nutnosti regulace těchto fyzických jevů budou ovládnuty všechny regiony světa. Pro globalisty je ekologie ideálním prostředkem k ovládnutí všech lidí na světě, protože co může být lepší než když se každý jednotlivec bojí, že jeho chůze po povrchu planety způsobí tsunami anebo něco mnohem horšího. Navíc, za pomoci ekologie lze lidi vyhnat z těch nejkrásnějších koutů planety, což už se ostatně děje. Já si třeba myslím, že jako Český Husita mám právo podívat se kdekoliv na Šumavě. Proto skoro zuřím, když mi nějaký ekoglobalista toto právo odepírá, a nechce mě pustit k pramenům Vltavy anebo jinam.

Druhým aspektem globálního Babylónu bude sjednocené globální účetnictví. Vím že na poli ekonomickém se to teoriemi jen hemží, protože bankéři rádi schovávají jednoduché pravdy hluboko pod idiotskou hatmatilku. Jednou takovou skrytou pravdou je to, že dnešní finanční krize je uměle vytvořená centrálními bankami světa. Banky, které dlouhá desetiletí rozdávaly úvěry na všechny strany, a tak naučily velké firmy počítat se snadnou dostupností kapitálu, prostě přestaly půjčovat. Toto je hlavní zdroj všech dnešních finančních problémů, a sladké tajemství je, že to banky dělají schválně, aby pak mohly skoupit krachující podniky za babku. Ano, bohužel, o krizi a nekrizi v současném systému rozhodují majitelé bank, a to tak, že rozhodují o množství peněz v oběhu. Nebo si snad myslíte, že lidi přestali nakupovat auta, protože nikdo už nové auto nechce?

Ovšem tohle je trochu něco víc než jen krize. Kvůli potřebám globálního Babylónu je zapotřebí zničit současný globální finanční pořádek, který je založen na národních měnách. Babylóňané potřebují zničit národní měny, a nahradit je jistou formou globální měny. Proto budou následující měsíce něčím na způsob Hollywoodského filmu o neudržitelnosti současného světového pořádku.

Na závěr tohoto psaní bych se rád podělil o mojí vizi ideální České Republiky. Myslím, že pro každý stát je důležitá nějaká národní myšlenka, a že právě proto jsou dnes všechny národní myšlenky v hluboké defenzívě vůči uvědomělým evropanům a jiným globalistům vyznávajícím „peace, love, and unity!“ Tomu je podle mě potřeba udělat přítrž.

Za prvé bych se tedy vykašlal na moderní „peace, love, and unity“, a nahradil bych ho starým známým „NO TAXATION WITHOUT REPRESENTATION“, neboli „žádné daně bez účtenek za utracené daně“. Veškeré finanční účetnictví státu by mělo být 100% veřejné, aby si kterýkoliv občan mohl zkontrolovat jak a kde byly utraceny daně a ostatní příjmy státu do posledního halíře. Chápu že česká burokracie se takového řešení bojí jako čert kříže, ale pokud chceme moderní a bohatou společnost, jinak to pravděpodobně nepůjde.

Druhý požadavek je typicky husitský – kašlat na EU. Myslím, že není třeba znovu elektrifikovat hranice, a vyhánět v Čechách pracující Němce a Rakušáky, a Holanďany. Nicméně jsem toho přesvědčení, že ČR vládne Praha, a že poskytovat azyl lidem ze zemí jako Rwanda, nebo Kongo jen proto, že se dopravili na nafukovacím lehátku přes středozemní moře, a že bruselský šmudla nad nimi drží ochranou ruku, je pro naší mladou republiku trochu off-limits. Stejně tak bych stáhl všechny vojáky ze zahraničních misí, protože jsem ještě neviděl žádný spojený afghánsko-srbský úrok na Českou Republiku. Možná jsem sobec, ale tvrdím že tu naší republiku nebudujeme jako azylový dům pro lidi, kteří si neumí sjednat pořádek ve vlastní zemi – ani jako základnu pro Babylónské „zahraniční“ mise.
Republiku budujeme, aby se žilo dobře nám i našim dětem! A proto je podle mě velice důležité, aby Česká Národní Banka byla opět v Českých Národních rukách. Je totiž smutnou pravdou, že český národ dnes nemá absolutně žádnou kontrolu nad finanční politikou státu – a tak by nám možná prospělo, kdyby ČNR zveřejnila své účetnictví. Stejně jako u daní, také v centrálním bankovnictví by měla být povinnost zveřejnit účty za každou vyraženou korunu, spolu s informací, za co byla tato nová koruna utracena. Kdyby se tohle zveřejnilo, jsem si jistý že by spoustě lidí docvaklo, co se vlastně děje.

A na konec už jen malou reformu práva. Za prvé, v Čechách by měla vládnout absolutní svoboda slova. Státní tajemství by mělo být zrušeno, protože nechápu co nám ti veřejní úředníci mají co tajit. Policie ať si klidně tají co chce, ale jen do chvíle než uzavře vyšetřování. Potom by měly být všechny dokumenty z vyšetřování (včetně odposlechů) veřejné. A soudy by měly být veřejné pořád. Dnes máme kamery a televize, takže není problém toto zařídit. Toto píšu protože věřím, že odkrytí karet by naší společenské hře na Českou Republiku opravdu prospělo. I když by to spoustu estébáků nasralo…

Spravedlnost přece není otázkou nějakého tajemství – spravedlnost je otázkou pravdy!


10.02.2009 Bambus

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
101x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:02

Reklama

D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!