Kauza dělnických cvičenců

Featured Image

Musím se pozastavit nad mediálně často skloňovanou kauzou, kdy dva vyžírkové z ČSSD požadují po prostějovském lokálním potížistovi nahradit náklady, které vynaložili na advokáty, když se museli bránit v řízení o přestupku.

Konkrétně se událo toto:

Prostějovské zastupitelstvo letos v únoru schvalovalo dotaci čtvrt milionu korun pro Dělnickou tělocvičnou jednotu Prostějov. Dva náměstci Pavel Smetana (ČSSD) a Zdeněk Fišer (ČSSD) jsou sami členy této jednoty, a proto měli podle Čecha v souladu se zákonem učinit před hlasováním o dotaci prohlášení o střetu zájmů.

Toto sociálnědemokratičtí vyžírkové neudělali, důvod není znám. Členství v jednotě dali najevo pouze zvednutím ruky. Mladý whistleblower oba dělnické cvičence naprášil. Řízení bylo vedeno u přerovského magistrátu kvůli možné podjatosti prostějovských úředníků, což je také zajímavý fakt. Politici vyrukovali s žádostí o uhrazení peněz, které zaplatili svým advokátům. Smetana chtěl po rodičích aktivisty Jakuba Čecha 7 831 korun a Fišer 2 420 korun, jinak hrozili žalobami.

Jeden z těch dvou vyžírků napsal Čechovým rodičům toto:

Ve věci jsem stanovil svého zmocněnce. Po ukončení případu mi byla zaslána faktura za právní služby. Přestupková komise konstatovala, že k žádnému přestupku nedošlo. Na základě těchto skutečností jsem se rozhodl vás vyzvat k úhradě nákladů, které mi tímto vznikly, protože celou skutečnost považuji za škodu, kterou mi nezletilý Jakub Čech způsobil svým jednáním,“ napsal Smetana studentovým rodičů.

Zdroj

Když jsem to četl, napadla mě pouze věta „Socdemák asi posral.“ Co lze asi očekávat v zemi, kde politickou moc vykonávají dementi s takovou úrovní právního vědomí a po vyčerpávajícím mentálním úsilí napíšou tak debilní slint.

Předně bych doporučil mladému panu Čechovi, respektive jeho rodičům, aby se tím neznepokojovali, nijak se tomu nebránili, s radostí používali tento krok obou zastupitelů k další medializaci a nechal je proto ty žaloby v klidu podat. Oni jsou na to evidentně hloupí dost, právní náklady tím dále nakynou a je přitom téměř jisté, že je oba sociální demokrati nedostanou nikdy a z nikoho zpět.

Proč? Protože je to totální! kravina.

V tomto případě se jedná o řízení o přestupku, kterého se měli oba sociální demokrati dopustit tím, že porušili ustanovení zákona, které jim nakazuje něco vykonat, jmenovitě se přiznat ke střetu zájmů. Je to důsledek „antikorupční“ legislativy, kterou prohlasovali jejich straničtí kolegové v Praze.

Protože to neudělali, vzniklo podezření, že došlo k přestupku. Někdo je proto prásknul. Ani tomu se nesmí obě socdemácké štěnice divit. Jejich strana je vůdčím subjektem ve společnosti a udavačské praktiky podporuje. Čechův otec dokonce prohlásil, že to vnímal jako synovu občanskou povinnost, čímž se kruh uzavřel.

Řečí zákona se tedy stalo to, že správní orgán oprávněný k projednání přestupků získal poznatek, že došlo k jednání, mající znaky přestupku. Tyto poznatky byly postačující k zahájení řízení, přičemž to neshledal pan Čech, ale správní orgán. Je to téměř stejné, jako když vás napráská správnímu orgánu městapo poté, co získá fotku z radaru.

Správní orgán zahajuje řízení o přestupku z moci úřední. Jedná se tedy o výkon státní moci (kterou stát na základě dalších zákonů může přenášet na další subjekty, třeba obce) a nikoli o občanskoprávní vztahy. Pokud by sociálnědemokratický zloděj požádal pana Čecha, aby mu krmil králíky, a králíci v důsledku plnění zhynuli, mohl by se obracet s žádostmi na náhradu škody na pana Čecha. Takhle ale budou muset svoje náklady požadovat jinde.

Pokud v řízení o přestupku vzniknou někomu škody, musí je uplatnit podle zákona č. 82/1998 Sb. (Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem), podle kterého stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu způsobenou při výkonu státní moci.

Předesílám, že získat peníze ze státu podle tohoto zákona není právě snadné. Musejí být splněny současně tři podmínky:

  • musí existovat nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup
  • musí vzniknout škoda
  • musí existovat příčinná souvislost mezi postupem správního orgánu a vzniklou škodou.

V tomto případě se zjevně nejedná o nesprávný postup, nebo alespoň nic nenasvědčuje, že by tomu tak bylo. Správní orgán I. stupně dokonce nakonec rozhodl ve prospěch obou příslušníků organizace Dělnická tělocvičná jednota a běží odvolání.

Pro úplnost, problém by byl i s podmínkami dalšími. Správní orgán by se jistě bránil náhradě nákladů na právníka, protože zákon neukládá účastníku řízení o přestupku, aby byl zastupován advokátem (jako například v řízení o kasační stížnosti), bylo to tedy věcí jejich volby.

Pro ještě větší úplnost, ani rozhodnutí správního orgánu nepokládám za správné, neboť je odůvodněno takto:

V projednávané věci obviněnému nebyl prokázán vznik osobní výhody a zároveň bylo zjištěno, že byla veřejně známá skutečnost, že obviněný je členem DTJ Prostějov (…).
To jsou ale přece dvě odlišné věci. Jedna věc je, že obviněný socdemák a dělnický cvičenec měl nějakou povinnost a nesplnil ji, a druhá věc je, zda v důsledku nějakých událostí, které nastaly potom, měl nějaký prospěch. Pokud by se prokázalo, že hlasoval o veřejných penězích nějakým způsobem proto, aby z následně měl osobní prospěch, jednalo by se o jiný delikt, pravděpodobně přečin. Podle mě ani nelze argumentovat absencí materiální stránky, tzn. „sice nedostál svým povinnostem, ale zájem společnosti nebyl dotčen“, protože oba následně hlasovali a veřejný zájem tedy nějakým způsobem dotčen byl. Veřejným zájmem navíc není jen to, aby radní nehlasoval ve prospěch subjektů, jichž je členem, ale také to, aby hlasování skrytě nebylo ovlivněno osobními zájmy hlasujících.

Odůvodnění přestupkového orgánu I. stupně nepochybně bude předmětem přezkumu správního orgánu II. stupně. Každopádně správní orgán prokázal nečekanou benevolenci, když to postavil do roviny „sice možná něco porušil, ale nic se nestalo, a tak je to OK“ a doufám, že tento přístup správní orgán bude aplikovat i jinde, např. i u dopravních přestupků. Zde se zřejmě úředníci pod tlakem svých nadřízených pokusili za pomoci jakékoli dostupné argumentace sprovodit tu zatracenou věc ze světa, protože sou to přece naši kucí, ve funkci náměstků a kdyby rozhodli v jejich neprospěch,občanskej ksindl méněcennej neplnoletej by dostal za pravdu a to se nesmí stát.

Podle mě oba socdemáci museli při tělocvičení v dělnické jednotě obdržet úder do hlavy. Medializaci by v pohodě předešli, kdyby drželi hubu. Správní orgán rozhodl v jejich prospěch a mohli si nad tím umýt ruce, kdyby se nevysírali s náhradou škody na někoho, kdo to má v médiích dobrý, navíc s nárokem pojatým tak nesmyslně, že to vyvolává úvahy o tom, co berou za svinstvo a kde to kupují. Ačkoli nejsem fanouškem pana Čecha, každopádně oceňuji, že nenechává politiky dělat, co se jim zachce. Doufejme, že u něj nenastane nějaká vývojová chyba, své odhodlání bude dávat do rukou dobré věci a neskončí v řadách legálních mafií jako Ekologický právní servis alias Frank Bold.

Etická otázka pro chronické disktující. Práskat slušné lidi je nepochybně špatné, ale je také špatné napráskat sociálnědemokratického vyžírku? Podle mě je klíč v první části věty, tedy „práskat slušné lidi“. U kariérního politika podle mě neplatí presumpce slušnosti, by default je to ksindl, který patří do basy a až svou každodenní prací se může vyvinit a ukázat, že nekrade. Napráskat ho není podle mě nic amorálního.

Na druhé straně doufám všichni vidíme ten obrovský potenciál, jaký se odkryje, když se lokálnímu zmrdstvu zapálí půda pod nohama jejich vlastními prostředky. Přimět je, aby přestupkově stíhali jeden druhého podle hesla „dog eat dog“, to je přece prima. A jak oba vyžírkové ukázkově performují v defenzívě. Když si řidič v přestupkovém řízení ustanoví zmocněnce, tak se úředníci ohánějí obstrukčními taktikami a zneužitím práva. Když si občan sjedná v přestupkovém řízení právní pomoc, tak je to naprosto opovrženíhodné chování silničního piráta, který nechce férově zaplatit spravedlivou pokutu. Když tak činí politik a náměstek starosty, tak je to OK. Příklad bychom si z nich měli vzít. Ještě chybí, aby správní orgán II. stupně dal za pravdu MÚ v tom jejich „sice porušili, ale ničemu to nevadí“ a přestupková agenda bude zase o něco veselejší. Škoda, že z výše uvedených důvodů nemohou vyhrát ten spor o náhradu škody. OK, městapo, nabonzovalo jsi mě správními orgánu a já to pak vyhrál? Tak plať.

Možná právě pociťujete takovou nějakou divnou pachuť. Možná se ptáte, zda skutečně nedostanete nic, když vás popotahují v zákonně vedeném řízení třeba dva roky, aby následně rozhodli o vaší nevině nebo řízení bylo zastaveno. Celou tu dobu vám vznikají náklady. Musíte se účastnit úředních úkonů, například ústního jednání, činit podání, platit poštovné. Čas a peníze. Ano, pokud někde ty zmrdi neudělají chybu, budete se náhrady nákladů na domáhat marně. Berte to jako implicitní riziko. Pokud jste žid a žijete v Německu v roce 1940, riskujete, že vás zplynují. Pokud jste občan České republiky, riskujete méně, například že vás budou popotahovat zpovykaní úředníci nebo státní zástupci dychtící po kariéře.

Prostějov bude celkově zajímavé město. Jak s oblibou říkám, všude, kde mají Czech Radar, tam dříve nebo později skončí všichni v base. Přečtetě si tohle.

 


07.10.2016 D-FENS

12345 (228x hodnoceno, průměr: 1,11 z 5)
18 476x přečteno
Updatováno: 7.10.2016 — 21:13
D-FENS © 2017