Ještě ke Návrhu koncepce péče o zdraví v ČR v létech 2004 – 2009

Featured Image

Můj článek pod podobným názvem byl na těchto stránkách publikován 21.11. minulého roku.

Ačkoliv to rozhodně nebylo mým cílem, byl tento čtenářstvem velice lichotivě přijat. Výjimku tvořila značka “LOKUTUS” a kromě naší následné debaty, zda-li člověk je, nebo není pouhým “lidským zdrojem”, tvoří základní myšlenku jeho/její negativní kritiky následující citát: Tento článek je silně populistický. Nemám nic proti nadsázce, ale z tohoto článku čiší snaha být „hustej“ za každou cenu.

Abych se vyhnul podobným osočením, omezím se ve svém dnešním vstupu na citáty ze sebe sama ve srovnání s některými citáty z článku “Diagnóza: socialismus” uveřejněném v  týdeníku “PROFIT” č.51. Tyto ponechávám bez jakéhokoliv komentáře a ponechávám na případném čtenáři, aby posoudil míru mého populismu v původním článku. Upozorňuji, že dotyčné vydání týdenníku PROFIT vyšlo dne 13. prosince, takže je vyloučeno, abych z něj pro svůj původní článek čerpal. Tedy:

Já na D-FENS Weblog 21.11.2004:

“……Na straně 25 (Koncepce) , Stabilizace hospodaření nemocnic se navrhuje:Úhrady nemocniční péče řešit cestou globálních rozpočtů.

Tak tohle tady už jednou bylo soudruzi. Prakticky to znamená, že lékař, nebo nemocnice nesmí léčit za víc, než jim bylo ministerskými zmrdy a vohnouty přikázáno. Samozřejmě se na jazyk dere otázka, a co když přijde epidemie? Jako potenciální pacient (platící na zdravotní a sociální pojištění cca 60 000 Kč měsíčně, z toho tři čtvrtiny na asociály, mezi které zařazuji i hulibrky soudružky Emmerové a jí samou) mám skutečně radost, že se na mém případném léčení nebude plýtvat.”

PROFIT 51, 13.12.2004 “Diagnóza: socialismus”:

“…Limity za úkony nejvíc dusí ambulantní lékaře, specialisty. Pojišťovny jim stropy pro jejich péči určují na základě historických dat….a podle celostátních průměrů…..Praktické lékaře postihují hlavně regulace za léky………”

Ještě před tím časopis uvádí:

“….Se systémem pokut (rozuměj: pokut za péči nad strop rozsahu určený pojišťovnou, nebo soudružkou Emmerovou) začala jako první Všeobecná zdravotní pojišťovna…..Pokuty postupně začaly uplatňovat i další pojišťovny. Vysvětlily to tím, že chtějí omezit rostoucí výdaje za léky…..”

Já na D-FENS Weblog:

“…..Na straně 28 se pak dočtete potvrzení toho, že tento výklad je správný. Uvádí se tam: “Globální rozpočty vymezují prospektivně objem a strukturu péče.” Jak tomu rozumět? Platit budu stále svých 60 000 Kč, ale léčen budu pouze do výše rozpočtu nemocnice, který určil nějaký ministerský darmožrout na základě toho, kolik na základě vládou nasekaných dluhů pro nemocnici zbylo. Současně se ovšem soudružka Emmerová na x místech zapřísahá kvalitou a dostupností zdravotní péče. Papír, jak známo, snese všechno…….”

PROFIT 51, “Diagnóza: socialismus”:

“…..Někteří specialisté se v rozhovorech pro týdeník PROFIT přiznali, že se přizpůsobili a odmítají pacienty. Nechtějí riskovat pokutu za překročení výkonů , ani to, že jim práci navíc nikdo nezaplatí….”

 

Tohle všechno je plně v souladu s dosud neschválenou Koncepcí, protože:

Já na D-FENS Weblog:

“…Jednou z cest k dosažení Střednědobého cíle 3, (Optimalizace zdravotnických služeb) je “koncepční” proměna praktického lékaře  (PL) v ouřadu. Na straně 38 se mimo jiné uvádí následující.

Zpracování konceptu PL jako koordinátora (a já blbec jsem si vždycky myslel, že lékař léčí, zatím co on vlastně koordinuje) a rádce pacienta (jo, dobrá rada nad zlato)……”

Jak prosté, praktický lékař – ouřada/koordinátor/poraděnko, přece na léky nemusí vydávat vůbec žádné prostředky.

Já na D-FENS Weblog:

“….Situace je o to tragičtější, že vytvořená  “Koncepce péče o zdraví v ČR v létech 2004 – 2009” je spíše než koncepcí zdravotnictví, koncepcí státního dirigizmu ve zdravotnictví. Ti, kdo žádnou koncepci vytvořit neuměli, budou následně v praxi tento státní dirigizmus uplatňovat….”

PROFIT 51, “Diagnóza: socialismus”:

“…..Co nejdůrazněji se ohrazujeme proti snahám o návrat do předlistopadových poměrů v podobě opětovného zestátnění českého zdravotnictví,” uvedl předseda profesního sdružení Skalpel jiří Berka….”

  


20.01.2005 Katoda

 

 

 

 

 

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
52x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:08

Reklama

D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!