Jedeme ROVNĚ!

Featured Image

Kdysi mne napadlo, kam se dá dojet, když pojedu po nějaké silnici pořád rovně. Ne, nemám na mysli stav, kdy budu kopírovat vedení nějaké číslem stanovené státní či mezinárodní silnice, ale když prostě pojedu po silnici na křižovatkách stále co nejvíce přímým směrem. Došel jsem k tomu, že taková cesta rovně nakonec může mít nečekaný cíl…

Nejprve si musíme říci, co vlastně je myšleno takovou jízdou rovně. Není tím myšlen stav, kdy vyletím ze zatáčky a pokračuji rovně po polní cestě či po poli. Tedy pravidlo číslo jedna zní, že je třeba se stále držet silnice a v křižovatkách pokračovat pokud možno přímo. Zdánlivě je to jednoduché, ale české silnice a křižovatky zejména jsou v tomto směru často záludné a tak bylo potřeba definovat pravidla této zábavy poněkud komplexněji.

Protože jsou místa, kde není jednoznačné, co je směr rovně a protože máme na našich silnicích různé další záludnosti, jako jsou třeba kruhové objezdy, které by nám tuhle šarádu mohly narušit, rozhodl jsem se to, v duchu zákona č. 361/2000 Sb. ve smylu zákona č. 411/2005 Sb. vyřešit pomocí bodového systému. Der Punktensystem ist eine Lösung, Heil Schimonowski!

Náš punktnzystém bude fungovat tak, že za každý kilometr, který po silnici ujedete, si připíšete jeden bod. Za průjezd kruhovým objezdem rovně, tedy v úhlu od 160 do 200 stupňů, si strhnete jeden bod. Za průjezd kruhovým objezdem v úhlu 120 až 160 stupňů (resp. 200 – 240 stupňů) si strhnete bodů pět. Při průjezdu běžnou křižovatkou rovně, nezávisle na tom, která silnice je hlavní a která vedlejší, se stav vašeho bodového konta nemění. Složitější situace nastává, pokud hlavní silnice v křižovatce mení směr. Představme si křižovatku tohoto tvaru:

Odbočení vlevo samozřejmě znamená game over. Jízda rovně do vedlejší je bez ztráty bodu, odbočení doprava po hlavní znamená, že si strhnete deset bodů, ale můžete pokračovat dále. V případě, že v křižovatce nelze pokračovat přímým směrem, vy přijíždíte po hlavní a tato odbočuje, ztrácíte bod jeden. Příjezd do křižovatky tvaru T po vedlejší, kdy můžete odbočit jen vlevo nebo vpravo, znamená také game over. Přijedete-li na křižovatku tvaru uvedeného na následujícím obrázku, je možné pokračovat jen rovně:

Samozřejmě, české silnice přinášejí přehršel křižovatek, kde se kříží více než čtyři komunikace, kde vpravo může znamenat málo vpravo nebo více vpravo, různé návazné křižovatky, šikmé křižovatky apod. Na takovém Letenském náměstí například můžete při příjezdu od Letné pokračovat bez ztráty bodu jak po ulici Milady Horákové na Strossmayerovo náměstí, tak po Veletržní, podobně při příjezdu Letenským tunelem můžete bez ztráty bodu pokračovat jako do Korunovační, tak do Čechovy ulice.

Ještě něco málo k dalším pravidlům: příjezd na konec zpevněné komunikace, k ceduli zákaz vjezdu, platnému všeobecně pro danou kategorii vozidel (předpokládejme dále, že danou kategorií vozidel je osobní automobil, který není dopravní obsluhou a nemá žádná explicitní povolení k vjezdu do zákazu s výjimkou německé zelené ekologické nálepky), na kruhový objezd s jediným výjezdem nebo na koncovou smyčku se považuje za game over. Za game over je nadále považován příjezd ke komunikaci po trubkovité mimoúrovňové křižovatce, neboť ta je mimoúrovňovým ekvivalentem křižovatky tvaru T. Obecně, na mimoúrovňových křižovatkách je možno pokračovat jen ve směru té komunikace, po níž jste na mimoúrovňovou křižovatku přijeli. Game over samozřejmě nastává i tehdy, když se na svém bodovém kontě dostanete pod nulu.

Teď malý test a pak soutěž na závěr… Nejprve tedy test: Kam si myslíte, že podle výše uvedených pravidel můžete nejdále dojet, vyrazíte-li z tohoto kruhového objezdu u Jičína směrem na severovýchod (tedy zpočátku po silnici I/35)? A soutěž? Ano, o to, kdo najde trasu nejzajímavějšího tvaru, ať už připomínající křivky matematických funkcí nebo co nejvícekrát se navzájem křižující, případně též trasu, po níž je možné jezdit stále dokola (existující a oficiálně vyznačené městské okruhy se nepočítají).

12345 (1x hodnoceno, průměr: 1,00 z 5)
539x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:58

Reklama

D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!