Jak to chodí v Evropské Unii.

Featured Image

Na následující adrese (http://www2.euroskop.cz/data/index.php?p=file&c-id=281&i-id=230) naleznete „Oznámení o závěrečné konferenci projektu „Evropská budoucnost je i budoucnost česká“.

Tento „projekt“ byl placen z grantu EU (tedy z peněz daňových poplatníků) a vedený jistou PaedDr. Olgou Chválovou.  Další text je kopií mého dopisu zaslaného dotyčné O. Chválové.


Vážená paní PaedDr. Olgo Chválová CSc,

jsem v podstatě euroskeptikem a pro vstup do EU jsem se skřípáním zubů hlasoval jen proto, že zhovadilosti naší vlastní národní provenience považuji za ještě horší než to, co z Bruselu přichází, nebo přicházet bude.  Nedávám totiž příliš šancí společnosti, která je schopna si (zcela svobodně) navolit politickou reprezentaci na základě slibů chimérických vuřtů bez práce, poskytovaných před volbami v podobě tisícikorunového příplatku rodičům prvňáčků, zatím co ti samí rodičové v počtu tří milionů neváhají prostřednictvím relativně drahých SMS hlasovat v jakési zpola slabomyslné a zpola pornografické „reality show“. Svou volbou jsem prostě volil menší zlo ze dvou možných. Lépe řečeno jsem si to alespoň myslel.

Můj euroskepticismus se však v poslední době stále prohlubuje. Nemalou měrou k němu přispěla i akce a následný seminář pod názvem „Evropská budoucnost je i budoucnost česká“.

Velmi jsem se bavil, když jsem se na příslušné internetové stránce dočetl, že: „Konference je výstupem spolupráce středoškolských studentů a české politické reprezentace při definování českého zájmu v Evropské unii ve vztahu k budoucnosti.“

Bavil jsem se proto, že si v žádném případě nejsem vědom žádné „spolupráce středoškolských studentů a české politické reprezentace“,  zato však pozitivně vím, že jednoho krásného dne bylo studentům uloženo vypracovat domácí úkol – seminární práci na shora uvedené téma. Regulérní domácí úkol jako jakýkoliv jiný a pod stejnou sankcí jako v případě neodevzdání domácího úkolu třeba z matematiky.  O nějaké „spolupráci s politickou reprezentací“  nemůže být tedy vůbec řeč.

Má ratolest nosila hlavu pod paždí, neb její zájmy se v jejích osmnácti letech zcela pochopitelně nesou zcela jiným směrem a něco napsat musela. Poradil jsem jí následující. Inspiruj se tam, kde na Internetu probíhají skutečné diskuse na podobná témata . Například  jistý D-FENS Weblog. Na  adrese http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2005072604 najdeš článek,  který by tě v daných souvislostech mohl zajímat. Od impotentních „diskusí“ v Kaiserštejnském paláci si mnoho neslibuj. Skutečná diskuse, kde lidé vyjadřují své skutečné názory probíhá totiž úplně jinde a jinak,  než tam, kde jsou přítomní (třeba středoškolští studenti) deprimováni prostředím a dohledem třídního profesora.

Stalo se a dcerka se inspirovala. Snad až příliš. Z tohoto „příliš“ vyplynula další skutečnost, která mne hluboce pobavila. V původním článku na D-FENS Weblog se autor naváží do skutečnosti, že dle návrhu Ústavní smlouvy (který byl naštěstí smeten se stolu), nemůže Evropský parlament přijmout jiný legislativní akt, než ten, který je navrhován Evropskou komisí. Tedy pouze takový právní akt, který je předložen nikým nevoleným, ale jmenovaným úřednictvem, aniž mají zřejmě poslanci právo zákonodárné iniciativy. Bližší viz dotyčný článek.

Ratolest to ovšem poněkud pomotala a ve své seminární práci napsala, že Rada ministrů nemůže schválit nic, co nebylo předloženo Evropskou komisí. Na tom by ještě nebylo nic až tak zábavného. Komickým je fakt, že nikdo z přítomných, ověnčených mnohými akademickými tituly od „Mgr.“ až po „CSc.“ si tohoto faux pas ve zcela základní principiální věci jaksi nepovšiml. Nepovšimly si jej takové kapacity jako Vy sama, Mg. Martin Kuška (odborný konzultant projektu), Mgr. Oldřich Krpec (Fakulta sociálních věd Masarykovy university), PhDr. František Kozel (ředitel sekretariátu místopředsedy vlády , Úřad vlády) a mnozí další činovníci zvučných jmen a titulů, o moudře se tvářích studentech samých, z nichž většina byla přítomna za účelem ulití se z málo populárních předmětů,  vůbec nemluvě.

Jak si mám tuto skutečnost vysvětlit? Domnívám se, že vysvětlení je nabíledni. Nikdo z přítomných kapacit neměl o textu navrhované Ústavní smlouvy ani ponětí. Dost děsivé konstatování.

Méně komické však je, že úplně nakonec bylo studentům předloženo k podpisu usnesení, ke kterému měli úředně dojít oni sami, ale které kdosi, kdesi v zákulisí naformuloval sám a které bylo v posledním okamžiku těmto stále ještě dětem předhozeno jako jejich názor, ke kterému měli dojít po „diskusi“  a ve spolupráci s „politickou reprezentací“. Dosti zajímavý a pro mne zcela nepřijatelný způsob vytváření jakéhosi virtuálního veřejného mínění.

Nejsem ještě natolik sklerotický, abych si nepamatoval metody panující  v pionýru, ČSM a podobných bolševických organizacích. Byly zcela totožné.

Podpis,  řekněme Katoda


Potud text mého dopisu. Na okraj podotýkám, že k osobě dotyčné Olgy Chválové jsem na adrese http://www.humanea.cz/new/publikace.htm nalezl seznam jejích dalších prací. Například:

Jak ubránit společnou Evropu
Je sborník článků postihujících vývoj , jakým se původně velmi demokratická Evropská unie měnila v souvislosti s přijímáním postsocialistických zemí v mocenskou strukturu pohlcující své vlastní zakladatele.

Evropské vykřičníky
Byly vydány při příležitosti kandidatury  autorky ve volbách do Evropského parlamentu a kromě dalších článků a analýz přinášejí především souhrn dopisů, jimiž se autorka v době po odmítnutí návrhu Ústavní smlouvy o Evropské unii v prosinci 2003 snažila přesvědčit představitele členských států a evropských institucí, aby Evropskou unii nereformovali na úkor rovnoprávného postavení členských států a zásad demokratického soužití ve společném prostoru.

Ta si tak nějak připadám, že žiju s Velkým Bratrem. Ne s tím televizním, ale Orwellovským. Ten také řídil vše, včetně opozice proti sobě samému.


16.12.2005 Katoda
 

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
102x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:06
D-FENS © 2017