Jak se projednávají přestupky v Lysé nad Labem

Featured Image

Občanský ksindle, chceš opravit fasádu? V tom případě se neopovažuj bránit v řízení o přestupku a hezky plať pokuty bez správního řízení.

Nalezli jsme video, které zachycuje jednání zastupitelstva v městě Lysá nad Labem ze dne 11.5.2016. Video je velmi montónní až do času 3:27, kdy se odehraje věc, která vás definitivně připraví o iluze o právním státu, ale zase vám umožní cestovat v čase o 30 let zpět.

Jde o projednávání žádosti o zásah na obecní pozemek, o který si požádal místní občan v souvislosti se zateplením fasády domu. O žádosti rozhodovalo zastupitelstvo.

Tajemník MÚ Ing. Miloš Dvořák sdělil zastupitelům následující: Žadatelem o zateplení fasády je místní občan, kterého v roce 2015 zachytil radar v obci Starý Vestec. Dosud probíhá správní řízení, protože občan nezaplatil peníze obci na základě „výzvy k úhradě určené částky“, která činila 1000 Kč. Občan se brání ve správním řízení. Dále byl obci městskou policií pětkrát oznámeno podezření přestupek související s parkováním vozidla, a tyto domnělé delikty projednávány ve společném řízení. I zde se občan rozhodl projednat svoji věc ve správním řízení a kromě toho požadoval po obci informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Oproti živému projevu pana tajemníka jsem jeho výpověď poněkud upravil tak, aby byla ve smyslu práva srozumitelná a abych se vyhnul tomu jeho otřesnému wordingu příslušníka PSVB, kterým nehodlám čtenáře zatěžovat. Dále pokračuje pan tajemník:

„Dále mě docela mrzí, že člověk, který něco porušuje, tak zároveň žádá zastupitelstvo, aby mu vyhovělo v jiné záležitosti. Pokládal jsem za nutné vám to sdělit, nechci nikoho udávat, ale hlásit to musím. Nechci si nikomu mstít, ale opravdu mě todle mrzí, že se mezi sebou chováme neférově.“

Neférovým chováním je zde bezpochyby myšleno, že se občan rozhodl zcela zákonnými a navíc nikterak krajními prostředky bránit proti obvinění z přestupku, se kterým nesouhlasí, a i to je jeho právo.

„Buď prostě něco chci, chovám se slušně, anebo prostě nemůžu vod druhýho chtít, aby se choval ten druhej podobně a já nemusím plnit povinnosti.“

Neplněním povinností opět nepochybně je, že občan neodsypal peníze do obecní pokladny na základě výzvy dle § 125h zákona č. 361/2000 Sb., což je ovšem opět jeho zákonné právo, které se mu právě pokouší tajemník města formou ovlivňování zastupitelů zcizit a formou zamítání jeho žádosti o umožnění opravy domu jej vychovat, aby se jeho platební disciplína zlepšila

Po tomto proslovu jsou patrně zastupitelé lehce konsternováni a chvíli nejsou s to hovořit. Jako první reaguje zastupitel Eliška za hnutí Kulturně!, který tajemníka upozorní, že by se mohlo jednat o nabádání zastupitelů k tomu, aby činili na dotyčného občana nátlak. Nicméně tajemník evidentně nechápe, co se mu zastupitel Eliška snaží sdělit a pokračuje dále způsobem, který vám nedovolí si nezpomenout na Miloše Jakeše a jeho proslov o Hance, která je hodná holka.

Zde i další zastupitelé tuší, že celá věc jde velmi špatným směrem a pokoušejí se to zahrát do autu. Probíhá hlasování, kde se odehraje něco, co pokládám za ještě absurdnější než tajemníkův projev.

V hlasování jsou pro zastupitelé Eliška, Krumpholc, Kodeš a Havelka. Výsledek hlasování viz zde, bod 56. Zbylí přítomní zastupitelé hlasovali proti nebo se zdrželi, čímž praxi obvyklou pro reálný socialismus, PSVB a uliční výbory, kterou do jednání zastupitelstva pan tajemník Dvořák vnesl, aprobovali. Hanba jim.

Celá věc má samozřejmě celou řadu trestněprávních, správních, společenských a dalších konotací. Jen tak namátkou zmíním zveřejňování informací ze správního spisu včetně výše pokut, možné podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby, kterého se tajemník mohl dopustit, protože jak známo, majitelem radaru ve Starém Vestci je známá vyděračská firma Czech Radar, která funguje na základě „provize“ ve výší 25% z vybraných pokut, zjevný pokus o zcizení práv hájit se ve správním řízení a vůbec to celé připomíná praktiky mafie a nikoli veřejné správy.

Rád bych věřil tomu, že tajemníkův nadřízený vyvodí z tohoto incidentu disciplinární důsledky. Podle mého soudu je to pochybení závažné a naznačuje, že tajemník města minimálně v tomto případě zasahuje do správních řízení, vstupuje do správních spisů, získává z nich informace a předává je dál s cílem činit nátlak na účastníky správního řízení. Podle mě by měl úředník na nevolené funkci, který takto postupuje, na hodinu skončit.

Je také třeba poznamenat, že město Lysá nad Labem vede s dotyčným občanem, pokud tedy interpretuji tajemníkovu řeč správně, řízení o správním deliktu provozovatele vozidla. Nevede s ním řízení o přestupku a není tedy vůbec jisté, zda skutečně vozidlo řídil či špatně zaparkoval. Tajemník se o něm však celou dobu vyjadřuje, že právě on porušoval zákony. Je na tom vidět, jak významným způsobem dopadá zavedení právního konstruktu správního deliktu provozovatele vozidla do právní sféry občana.

Možná někoho napadne, proč o zateplení domu hlasuje zastupitelstvo. To je v Lysé n./L. v souladu s usnesením rady města nezbytné, když se zatepluje fasáda domu ve vrstvě silnější než 5 cm a nemovitost sousedí s městským pozemkem. Za běžných okolností by rozhodovala rada města, tu ale v tuto chvíli v Lysé nemají a její pravomoc převzalo zastupitelstvo. Na webu obce lze najít i informaci, že odborné útvary již předtím žádost posoudily kladně a zastupitelstvu ji doporučily schválit.

Pro případ, kdyby po zveřejnění článku nechala obec Lysá n./L. video z Youtube zmizet, což pokládáme za docela pravděpodobné vzhledem k povaze vystoupení pana tajemníka, neváhejte využít zálohu. Vedení MÚ má pravděpodobně pud sebezáchovy, protože v zápisu z jednání zastupitelstva se z proslovu soudruha tajemníka neobjevilo nic.

Tolik tedy krátká zpráva o tom, jak se projednávají přestupky ve městě Lysá nad Labem. Musím místním voličům opravdu upřímně pogratulovat, dosáhli významného úspěchu. Horší zástupce už si zvolit nemohli.

Aktuálně se pořád diskutuje o tom, zda strážníci budou měřit rychlost nebo ne. Myslím, že ten problém vůbec takto nestojí. Problém není v tom, zda radar držel státní policajt nebo městský policajt, problém je v tom, co se stane potom. Ať už je ta ruka, co radar držela jakákoli, ve finále se to dostane do soukolí systému obecní spravedlnosti, který funguje jak vypodobněno shora, a funguje tak, protože příjemce sankce je totožný s tím, kdo o sankci rozhoduje. Za takových podmínek není možné udržet spravedlnost. Pokud tedy vítězoslavně sebere sněmovna strážníkům pravomoc meřit rychlost, celá ta obecní vyděračská organizace se velmi rychle přeorientuje na jiný způsob provozování skrytého zdanění, například vyhlásí v celém městě nízkoemisní zónu, parkovací zóny nebo zpoplatní vjezd do některých částí města a bude rejžovat zase jinak.

 


 

25.05.2016 D-FENS


Související články:


12345 (475x hodnoceno, průměr: 2,08 z 5)
29 875x přečteno
Updatováno: 26.5.2016 — 22:27
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!