Investování III.: Coda

Featured Image

Existuje mnoho způsobů a příležitostí jak, kdy, kam a za jakých podmínek investovat. Upřeme svojí pozornost na jeden zvláštní druh a sice investici do dluhopisů, konkrétně dluhopisů státních. Obecně je dluhopis jistým druhem cenného papíru, jehož držení opravňuje majitele požadovat k určitému datu splacení dlužné částky a též vyplácení výnosů z tohoto cenného papíru od emitenta.

V době, kdy vzniká tento článek, jsou k mání státní spořící dluhopisy, obyvatelstvu spíše známé jako Kalouskovo dluhopisy.

Podívejme se krátce, co vlastně řezník českých živnostníků a podnikatelů nabízí.

Jedná se o pět druhů státních spořících dluhopisů konkrétně Diskontovaný 1,5roční, Prémiový tříletý, Kuponový pětiletý, Reinvestiční pětiletý a Protiinflační 6,5letý. U prvých čtyř dluhopisů se roční výnos pohybuje mezi 2,05 – 3,28%, u Protiinflačního dluhopisu, jehož výše úroku je navázána na budoucí % změnu indexu spotřebitelských cen, nelze z pochopitelných důvodů dopředu výnos stanovit.

Je nutné mít na paměti, že výroba, distribuce a následná správa dluhopisů nese jisté náklady. Jelikož Stát žádné peníze na pokrytí těchto nákladů nemá, chce-li uskutečnit emisi svých dluhopisů, nezbývá mu nic jiného, než své občany oloupit. Rovněž tak výplata výnosů/kuponů držitelům dluhopisů ze strany Státu předpokládá, že nejdříve budou lidé tím samým Státem okradeni. Výplata výnosů/kuponů probíhá dle druhu dluhopisu po několik let (a někdy i vícekrát do roka). A přesně tolikrát je smrtelník okraden. Ve finále, aby Stát mohl splatit dlužnou částku, oloupí jeho držitele (a nejenom jeho) opět. Zoufalec, který se rozhodne „investovat“ do státních dluhopisů, je tak za odměnu svým Státem několikrát orván až na kost.

Geniální a ďábelské zároveň!

K jakým závěrům po důkladném studiu a rozboru Kalouskových dluhopisů dospějeme?

  • Roční výnos nepokryje ani inflaci.
  • Kalousek a jeho parta museli být na šrot, když tohle svinstvo vymýšleli.
  • Kalousek a jeho parta předpokládali, že se v zemi potlouká nemalá skupina kreténů. Nemýlili se.
  • Finanční gramotnost poměrně značné části obyvatelstva je opravdu děsivá.

(ČT1): Eva z Hradce: „…je fajn, že si můžu výhodně a bezpečně uložit peníze do dluhopisů a taky pomoci státu v nelehké době“.

To, jak Eva nakládá se svými penězmi je samozřejmě její problém a volba; ovšem megaprůser pro ostatní je, že tahle blbá kráva má určitě taky volební právo.

Opilec se nám před koncem roku nějak rozdováděl a nabízí k dobru (pochopitelně za peníze) také jakési omalovánky, které mají v záhlaví nadpis Dárkový certifikát nebo tak něco.

Eva z Hradce má orgasmus.

Jako paralela se mi vybavuje vzpomínka, kdy známá vyprávěla, že omalovánky rozdávali také ve zvláštní škole; prej aby cikáni nezlobili a nedělali bordel.

Můj vřelý a neskrývaný vztah k socialistům, odborářům, cikánům, státním úředníkům a podobné parazitující svoloči dává tušit, že jsem na Indexu. Přesto bych chtěla ideopolicii a různé fízly, šmírující tento údajně militaristický a protistátní blog ubezpečit, že článek není výzvou k daňové vzpouře či bojkotu Kalouskových omalovánek pro debily.

Je na úvaze každého jednotlivce, zda bude ke Státu vzhlížet jako na svého zachránce a dobrodince, platit daně, nakupovat od opilého cholerika bezcenné papíry, smiřovat se s neustálou a všudypřítomnou státní agresí, a nebo na Stát a Kalouska pohlížet jako na nepřítele, který se ho snaží brutálně okrást…a dle svého uvážení se mu bránit.
 


27.12.2012 janabok

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
73x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:54

Reklama

D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!