Inspirativní páteční rozjímání na IPRu

Featured Image

aneb co se možná nedostane do oficiálního zápisu ze zasedání Gremiální rady.

V pátek 26. června zasedla Gremiální rada Institutu plánovaní a rozvoje hlavního města Prahy. U veřejnosti jednání přílišný zájem nevzbudilo, napočítal jsem přibližně dvacet hostů z řad akademiků, angažovaných profesionálů a zaměstnanců IPRu. Pozvání přijala primátorka hl. m. Prahy Mgr. Adriana Krnáčová spolu se svým náměstkem pro územní rozvoj a územní plán PhDr. Matějem Stropnickým. Níže pár postřehů k průběhu zasedání, jimž se oficiální zápis nejspíš vyhne.

Náměstek Stropnický přišel pozdě, primátorka Krnáčová se pro změnu nezdržela do konce. Při kvapném odchodu uprostřed jednání zapomněla v sále kytici darovanou jí ke jmeninám. Profesor Rajniš si v krátkém úvodníku posteskl nad odvoláním jednoho z členů Gremia, jež s ním nebylo konzultováno a dokonce o něm ani nebyl zpraven. Paní primátorka ho s grácií sobě vlastní ujistila, že jednala plně v souladu se svou pravomocí. A bude tak prý jednat i kdykoliv v budoucnu.

„Profesor Koucký“ není profesor, ale pouze docent. Vzhledem k současnému obsazení Pražského hradu by jím rád ještě nějaký čas zůstal. Přesto náměstek primátorky zhodnotil formální stránku jeho přednášky kladně. S obsahem se neztotožnil, to však ve světle Stropnického Manifestu interurbanismu ani nikdo neočekával. Zdá se totiž, že celý metropolitní plán je ideově pomýlen. Nebo ideologicky?

Arch. Pleskot položil otázku, pro koho je vlastně metropolitní plán zpracováván. Kdo je typický obyvatel metropole? Extenzivně, jakým chceme, aby byl? Kdoví, proč se vyhnul označení Pražan. Buď jak buď, odpovědi se nedočkal.

Na strategickém plánu pro změnu nenechal suchou niť profesor Šik. Bez okolků označil Mgr. Šíchu za hlupáka a jeho dílo za příliš abstraktní a zcela nepoužitelné. V rámci jediného slovního výpadu stihl zároveň obvinit celé grémium z neoliberalismu a složit členství v radě. Připomněl svou příslušnost k levicové avantgardě a agitoval za přimknutí se k jedinému správnému světonázoru. Náměstek Stropnický náhle ožil a zprvu obrazně, později již doslova, tomuto plamennému projevu tleskal. O chabě oponujícího prof. Rajniše se pokoušely mdloby. Čest Arch. Hlaváčkovi za moderování. Profesor Šik neopouští grémium. Profesor Rajniš mdlobám odolává. Vyjasněním postojů daří se dospět ke vzájemnému ujištění o zdánlivě různé cestě ve shodném úmyslu.

Závěr? Jednání se přerušuje. Na strategickém plánu zbývá dost práce. Je nutné požádat magistrát o více peněz i času. Pan náměstek to předjedná s paní primátorkou. Vyvarujme se klišé a nazývejme věci pravými jmény. Netvařme se jako neoliberálové, ale otevřeně přiznejme potřebu regulovat. Regulace je jediný nástroj k dosažení cíle. Ať jím je cokoliv. Ať je odpověď na fundamentální otázku Arch. Pleskota jakákoliv. Čím více regulací, tím lépe. Švýcarsko náš vzor.


28.06.2015 SPr

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
149x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:51
D-FENS © 2017