Ichtylové 2: Jak na ně

Featured Image

První článek o ichtylech popisoval, kdo je ichtyl, čím se vyznačuje, jak vypadá a proč je nebezpečný. Nyní se tedy můžeme směle pustit do dalšího kroku, kterak si počínat, vyskytne-li se zmíněný exot na vašem pracovišti. Ještě dodám, že článek „Pozor na ichtyly!“ zveřejněný na novém webu je syntézou prvního článku a dovysvětlujícího dodatku k němu.

Pomůcka pro čtenáře: Nepředstavujte si ichtyla jako citlivého a geniálního matematika ve flanelové košili. Typický ichtyl je protivný týpek, který všechno ví, každému poradí a v Rusku už byl třikrát, ale nic nedovede udělat pořádně.

Předpokládám, že většina z vás pracuje v soukromé sféře, kde se ichtylové moc nevyskytují. Jejich rájem jsou ministerstva a různé jiné státní orgány, kde si zavedli svá pravidla a jimi kryti nerušeně kují své pikle. Nejznámějším ichtylím výplodem, se kterým se dnes a denně setkává každý z nás, je česká daňová soustava. Ichtyl aby se v ní vyznal.

Jak poznat ichtyla, aneb co je to tu za trotla

Abyste mohli ichtyla efektivně zneškodnit, je potřeba jej nejprve identifikovat. Na rozdíl od zmrda či vohnouta, ichtyla bývá poměrně těžké rozpoznat. Zatímco zmrd je arogantní slizoun a vohnout notorický flákač, ichtyl je na první pohled dosti nenápadné individuum. Ovšem při pozornějším průzkumu zaujme tím, že „je nějakej divnej“. Ichtylova neobvyklost spočívá někdy ve vzhledu, ale určitě v chování. Vyzvěte podezřelého, aby se rozhovořil o své práci. Pokud se mu zablýsknou očka nadšením a jedním dechem bude žvanit více než deset minut s tím, že daná problematika je velmi složitá a ještě se nedostal ani na začátek, máte před sebou ichtyla. ICHTYL NEDOKÁŽE STRUČNĚ SHRNOUT PODSTATU PROBLÉMU!

Jděte se podívat na ichtylovo pracoviště. Pokud tam panuje šílený chaos nebo naopak podezřelý pořádek, je to on. Pozorujte ichtyla a odhalte jej podle jeho rituálů. Máte-li možnost, sledujte, jak ichtyl využívá pracovní dobu. Každý občas přijde pozdě do práce. Ichtyl nikdy. Už před začátkem pracovní doby sedí na svém místě a pilně cosi kutí. Zjistěte, kdo má nejvíc přesčasů, ačkoliv se zrovna nic důležitého neděje.

Ichtyl v roli podřízeného, aneb co s ním

Jako ichtylův nadřízený máte relativně nejlepší pozici, jak s ichtylem zacvičit.

1. rozlučte se s ním – nejspolehlivější způsob jak s obtížným a neproduktivním ichtylem zatočit, je prostě ho vykopnout. To však není vůbec jednoduché, pokud ichtyl neudělá vyloženou botu. Což se ichtylům moc často nestává. Většinou ichtyl vymyslí nějakou šílenost a protože tomu nikdo jiný nerozumí, stává se při aplikaci nepostradatelným. Vycvičení ichtyloderatizátoři dokáží rozpoznat škodnou ve svém revíru ještě ve zkušební době, kdy ukončení pracovního poměru nebývá problém. Každý správný šéf však novému zaměstnanci dává zpočátku lehčí úkoly, aby si ho oťukal, proto hrozí nebezpečí, že ichtyl nejprve zvládá své povinnosti snadno a jeho neschopnost logicky uvažovat se naplno projeví až při něčem fatálně důležitém, kdy už má ichtyl vaši důvěru. Z tohoto hlediska se jeví výhodným uzavírat se zaměstnanci alespoň na první rok jejich působení pracovní smlouvu na dobu určitou.

2. posílejte ichtyla s jeho výmysly neustále někam – to je nejjednodušší řešení, ale má nevýhodu v tom, že ichtyl bude za vašimi zády kout pikle. Bude si stěžovat vašemu nadřízenému, že mu házíte klacky pod nohy, případně zkusí iniciovat vzpouru vašich podřízených. Vzhledem k jeho prvotnímu image slušného a pracovitého člověka na to můžete snadno doplatit.

3. neutralizace – zadejte ichtylovi nějaký složitý a dlouhodobý úkol, jehož splnění je pro vás ve skutečnosti nepodstatné. Ichtyl se do práce s radostí zakousne jako cvičený pitbull. Výhodou je, že si bude sám průběžně generovat související problémy a následně je řešit, a tak dá na dlouhou dobu pokoj. Nevýhoda spočívá v tom, že musíte zbytečně platit neproduktivní sílu, proto je toto řešení vhodné pouze pro státní instituce, kde na penězích tolik nesejde.

4. uklizení – odstraňte ichtyla na nějaké nedůležité místo, kde si může v klidu páchat své hrůzy a nikomu to nebude vadit. Toto řešení lze snadno kombinovat s předchozím, přičemž s ním sdílí stejnou nevýhodu.

5. autodestrukce – zadejte ichtylovi nesplnitelný úkol, například aby spočítal, kolik je na světě much nebo něco podobného. Ichtyl začne hromadit stohy popsaných papírů s pílí sobě vlastní. Podstata problému způsobí, že jejich počet poroste exponencionálně a po nějaké době dojde k jevu, kterému se v programátorské hantýrce říká přetečení. Ichtyl se zasekne, protože i na něj je toho nakonec moc. Toho následně využijte k restartování ichtyla na jiné pozici, příp. v jiné firmě či organizaci.

6. poštvěte několik ichtylů proti sobě – zadejte jim, aby každý vypracoval svoji verzi daného projektu. Důležité je, aby o tom vzájemně věděli, ale byli nuceni pracovat každý zvlášť. Můžete je motivovat nějakou vhodnou odměnou. V průběhu můžete každého ichtyla zvlášť popichovat falešnými řečmi, jak je ten druhý už daleko. Ichtylové se budou chtít trumfnout, kdo vymyslí větší ptákovinu. Nakonec dojde k autodestrukci každého z nich.

Pokud máte co do činění s ichtyly čtvrtého stupně, řekněte jim naopak, ať pracují na jednom úkolu společně. Nebudou se schopni domluvit a projekt skončí bídně, což vám dá důvod s nimi rázně vyběhnout.

7. využijte ichtylových dobrých vlastností – ichtyl bývá zpravidla pečlivý a svědomitý, proto se velmi dobře hodí pro řešení úkolů, kde je těchto vlastností zvlášť potřeba, např. vedení evidencí, atd. Nedejte však ichtylovi možnost, aby měnil systém, jinak vám v tom udělá takový guláš, že se z toho zblázníte. Toto řešení se jeví jako všestranně výhodné, protože ješitný ichtyl ve čtvrtém stadiu dojde k přesvědčení, že má na víc a pokud mu nedovolíte změnit pozici, sám od vás odejde.

8. regulace – ichtyl je jako jaderná elektrárna, když ho nehlídáte, napáchá spoustu škody. Přidělte k ichtylovi zkušeného a trpělivého zaměstnance, který na něj bude dozírat a zajistí, že nedojde k nekontrolované reakci. Nebezpečí tkví v tom, že zaměstnanec se může s ichtylem skamarádit a popřípadě též zichtylovatět. Nebo ichtyla nezvládne a zcvokne se z něj. Nedosazujte ichtyla na vedoucí pozici!!!

Ichtyl v roli kolegy, aneb soužití s magorem

Pravidlo č. 1 – NEPŘÁTELTE SE S ICHTYLEM! To je cesta do pekel. Ichtyl vás bude furt otravovat, abyste mu s něčím poradili a až se něco zvrtne, ichtyl označí za původce chyby vás a nakonec budete za kokota vy. Pokud to nedojde tak daleko, budete sklízet posměšné úsměvy kolegů, protože na základě přísloví „Vrána k vráně sedá“ budete s ichtylem hozeni do jednoho pytle a těžko se budete této pozice vymaňovat. Střežte se pracovat s ichtylem společně na jednom úkolu. Použijte všech dostupných prostředků, abyste nemuseli s ichtylem spolupracovat. Pokud se z toho nevykroutíte, zkuste použít následující postupy.

Buďte tím, kdo ichtyla usměrňuje do patřičných mezí. Neustále kontrolujte co šíleného zase vymyslel a žádejte vysvětlení ke všem krokům. Pokud docílíte toho, že budete ichtylovi odbornou autoritou, máte vyhráno. Bohužel, máte-li co do činění s ichtylem ve čtvrtém stadiu, je tento postup velmi obtížný, ne-li nemožný.

V rámci společného projektu přesně vymezte svoji úlohu a seznamte s ní nadřízeného. Až projekt krachne, bude jasně rozpoznatelné, že jediná jeho použitelná část pochází od vás.

Pracujte paralelně na vlastním řešení. Je to sice vůči ichtylovi nečestné a nesportovní, ale pamatujte, že jinak se povezete s ním. Až bude váš šéf zděšen, co jste to společně spáchali, vytaste se s vlastním návrhem. Počítejte však s tím, že se to ichtyl domákne a bude vás chtít potopit. Proto je dobré kombinovat tento postup s předchozím.

Ichtyl v roli nadřízeného, aneb já se z něj po…u!

Tak tady je každá rada drahá. Komunikace s ichtylem je složitá a připomíná rozhovor slepého s hluchoněmým. On nerozumí vám, vy zas jemu. Ichtyl se vyjadřuje velmi složitě a rádobyodborně, což novým podřízeným dělá těžkou hlavu. Nicméně dá se úspěšně a dlouhodobě přežívat i pod ichtylovým vedením.

Snažte si všechno, co řekne, zapisovat. Až vám zadá úkol, zkuste jej před ichtylem stručně zrekapitulovat, zda jste jej pochopili správně. Nechte si od ichtyla vymezit přesné zadání úkolu a jeho rozsah.

Dešifrujte ichtylovu svahilštinu. Obraťte se na služebně starší kolegy, aby vám poradili, co si pod kterým výrazem ichtyl představuje. Časem se sami naučíte rozpoznávat, co po vás ichtyl vlastně chce.

Důležité: NA JEDNÁNÍ S ICHTYLEM CHOĎTE VŽDY DŮKLADNĚ PŘIPRAVENI! Počítejte s tím, že se vás ichtyl bude vyptávat na všelijaké blbiny a nepodstatné detaily. Nadrťte se jména a přesná data, jinak si ichtyl začne myslet, že jste hlupáci. Buďte připraveni, že ichtyl má sloní paměť a připomene vám vše, co jste mu slíbili. Zde může nastat situace, že ačkoliv se ichtyl v minulosti vyjádřil z vašeho pohledu jasně, měl na mysli úplně něco jiného a vy jste úkol vedli úplně jiným směrem a nyní vám nezbývá než danou část zcela přepracovat. Proto okolnosti zaonačte tak, aby ichtyl částečně pracoval za vás. Často s ním konzultujte průběh úkolu a ptejte se na různé dílčí otázky, i kdybyste si byli zcela jisti. Ichtyl se bude tetelit blahem, že vás může poučit, a tak vám poradí a nasměruje vás.

Na závěr

Přestože ichtyl může působit bezbranně, nemějte s ním slitování. Ichtyl pracuje pilně a radostně jako stachanovec, přesto je výsledek jeho konání tragický. Takového mamlase u vás přece nepotřebujete! Proto nemějte strach s ichtylem rázně zatočit, vždy se vám to vyplatí.

12345 (4x hodnoceno, průměr: 3,00 z 5)
651x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:09
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!